Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzděláváním proti předsudkům

Vzděláváním proti předsudkům

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zdenka Szabová
Šetření:20. 07. 2012 - 01. 08. 2012
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.89
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Do Evropy každoročně míří stovky uprchlíků a migrantů. Pro některé z nich se Česká republika stává cílovou zemí. Jednou z organizací, která se dlouhodobě zabývá tématem  uprchlictví  a pomocí uprchlíkům je NEzávislé Sociálně ekologické hnutí - NESEHNUTÍ Brno. Snahou NESEHNUTÍ je  odbourávat mýty a stereotypy u české veřejnosti a napomáhat uprchlíkům při jejich socializaci. Organizace NESEHNUTÍ věří, že právě vzděláváním může přispět k předcházení sociálního napětí v České republice a zabezpečit bezproblémové soužití lidí z různého kulturního prostředí. Cílem výzkumu je potvrdit či vyvrátit tuto hypotézu.

 


 

Odpovědi respondentů

1. Po roce 1989 zesílila mezinárodní migrace a Česká republika se pro uprchlíky postupně změnila z tranzitní země na cílovou. Česká veřejnost tak přichází a v budoucnu bude stále častěji přicházet do styku s uprchlíky z cizích zemí.Vnímáte příchod uprchlíků do České republiky jako problém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3836,54 %36,54 %  
spíše ano3735,58 %35,58 %  
rozhodně ano2019,23 %19,23 %  
rozhodně ne98,65 %8,65 %  

Graf

2. Jaký je Váš osobní vztah k uprchlíkům a migrantům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stejný jako k ostatním5754,81 %54,81 %  
negativní2221,15 %21,15 %  
žádný, jsou mi lhostejní1918,27 %18,27 %  
pozitivní65,77 %5,77 %  

Graf

3. Setkal(a) jste se osobně s uprchlíkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6158,65 %58,65 %  
Ano4341,35 %41,35 %  

Graf

4. Je z Vašeho pohledu migrační politika České republiky restriktivní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, o migrační politice ČR nemám informace4442,31 %42,31 %  
spíše ne2625 %25 %  
spíše ano1817,31 %17,31 %  
rozhodně ne1211,54 %11,54 %  
rozhodně ano43,85 %3,85 %  

Graf

5. Domníváte se, že je česká společnost ve vztahu k uprchlíkům zatížena předsudky, mýty a stereotypním uvažování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4644,23 %44,23 %  
rozhodně ano2826,92 %26,92 %  
spíše ne2524,04 %24,04 %  
rozhodně ne54,81 %4,81 %  

Graf

6. Souhlasíte s tvrzením, že hluboce zakořeněné mýty v uvažování přijímací společnosti mohou být zdrojem potencionálního sociálního napětí mezi většinovou společností a příchozími?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4745,19 %45,19 %  
rozhodně ano4442,31 %42,31 %  
spíše ne98,65 %8,65 %  
rozhodně ne43,85 %3,85 %  

Graf

7. Souhlasíte s výrokem, že jedině vzděláváním lze bořit mýty a stereotypní uvažování a tím účinně předcházet sociálnímu napětí a zabezpečit bezproblémové soužití lidí z různých kulturních prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4846,15 %46,15 %  
spíše ne2927,88 %27,88 %  
rozhodně ano1615,38 %15,38 %  
rozhodně ne1110,58 %10,58 %  

Graf

8. Souhlasíte s výrokem, že vytvářením prostoru pro vzájemné setkávání lidí z různých kulturních prostředí a seznamování se prostřednictvím osobní zkušenosti, vede ke vzájemnému respektu, toleranci a k posílení občanské společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4947,12 %47,12 %  
rozhodně ano3836,54 %36,54 %  
spíše ne1514,42 %14,42 %  
rozhodně ne21,92 %1,92 %  

Graf

9. Jaké aktivity pro uprchlíky jsou z Vašeho pohledu nejúčinnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vzdělávací aktivity (workshopy, besedy) pro žáky a studenty7269,23 %69,23 %  
volnočasové aktivity pro děti uprchlíků 6057,69 %57,69 %  
veřejné informační akce3735,58 %35,58 %  
multikulturní ženské skupiny2019,23 %19,23 %  

Graf

10. Člověk má možnost ovlivňovat věci veřejné účastí ve volbách, členstvím v politické straně nebo účastí v organizacích občanské společnosti. Jakou angažovanost osobně preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
účast ve volbách6764,42 %64,42 %  
účast v organizacích občanské společnosti4846,15 %46,15 %  
členství v polické straně87,69 %7,69 %  

Graf

11. Domníváte se, že organizace občanské společnosti a sociální hnutí mohou svou veřejnou činností (osvětové a vzdělávací akce, veřejné mítinky, výstavy, worshopy) ovlivnit názory a přístup veřejnosti k aktuálním problémům a tím změnit politické preference voličů?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7878 %75 %  
ne2222 %21,15 %  

Graf

12. Domníváte se, že lokální sociální hnutí mohou díky znalosti obyvatel a místa dokázat v malém měřitku změny, které by na celospolečenské úrovni mohly být dosaženy jen stěží?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8284,54 %78,85 %  
ne1515,46 %14,42 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Člověk má možnost ovlivňovat věci veřejné účastí ve volbách, členstvím v politické straně nebo účastí v organizacích občanské společnosti. Jakou angažovanost osobně preferujete?

  • odpověď účast ve volbách:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádný, jsou mi lhostejní na otázku 2. Jaký je Váš osobní vztah k uprchlíkům a migrantům?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Po roce 1989 zesílila mezinárodní migrace a Česká republika se pro uprchlíky postupně změnila z tranzitní země na cílovou. Česká veřejnost tak přichází a v budoucnu bude stále častěji přicházet do styku s uprchlíky z cizích zemí.Vnímáte příchod uprchlíků do České republiky jako problém?

2. Jaký je Váš osobní vztah k uprchlíkům a migrantům?

3. Setkal(a) jste se osobně s uprchlíkem?

4. Je z Vašeho pohledu migrační politika České republiky restriktivní?

5. Domníváte se, že je česká společnost ve vztahu k uprchlíkům zatížena předsudky, mýty a stereotypním uvažování?

6. Souhlasíte s tvrzením, že hluboce zakořeněné mýty v uvažování přijímací společnosti mohou být zdrojem potencionálního sociálního napětí mezi většinovou společností a příchozími?

7. Souhlasíte s výrokem, že jedině vzděláváním lze bořit mýty a stereotypní uvažování a tím účinně předcházet sociálnímu napětí a zabezpečit bezproblémové soužití lidí z různých kulturních prostředí?

8. Souhlasíte s výrokem, že vytvářením prostoru pro vzájemné setkávání lidí z různých kulturních prostředí a seznamování se prostřednictvím osobní zkušenosti, vede ke vzájemnému respektu, toleranci a k posílení občanské společnosti?

9. Jaké aktivity pro uprchlíky jsou z Vašeho pohledu nejúčinnější?

10. Člověk má možnost ovlivňovat věci veřejné účastí ve volbách, členstvím v politické straně nebo účastí v organizacích občanské společnosti. Jakou angažovanost osobně preferujete?

11. Domníváte se, že organizace občanské společnosti a sociální hnutí mohou svou veřejnou činností (osvětové a vzdělávací akce, veřejné mítinky, výstavy, worshopy) ovlivnit názory a přístup veřejnosti k aktuálním problémům a tím změnit politické preference voličů?

12. Domníváte se, že lokální sociální hnutí mohou díky znalosti obyvatel a místa dokázat v malém měřitku změny, které by na celospolečenské úrovni mohly být dosaženy jen stěží?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Po roce 1989 zesílila mezinárodní migrace a Česká republika se pro uprchlíky postupně změnila z tranzitní země na cílovou. Česká veřejnost tak přichází a v budoucnu bude stále častěji přicházet do styku s uprchlíky z cizích zemí.Vnímáte příchod uprchlíků do České republiky jako problém?

2. Jaký je Váš osobní vztah k uprchlíkům a migrantům?

3. Setkal(a) jste se osobně s uprchlíkem?

4. Je z Vašeho pohledu migrační politika České republiky restriktivní?

5. Domníváte se, že je česká společnost ve vztahu k uprchlíkům zatížena předsudky, mýty a stereotypním uvažování?

6. Souhlasíte s tvrzením, že hluboce zakořeněné mýty v uvažování přijímací společnosti mohou být zdrojem potencionálního sociálního napětí mezi většinovou společností a příchozími?

7. Souhlasíte s výrokem, že jedině vzděláváním lze bořit mýty a stereotypní uvažování a tím účinně předcházet sociálnímu napětí a zabezpečit bezproblémové soužití lidí z různých kulturních prostředí?

8. Souhlasíte s výrokem, že vytvářením prostoru pro vzájemné setkávání lidí z různých kulturních prostředí a seznamování se prostřednictvím osobní zkušenosti, vede ke vzájemnému respektu, toleranci a k posílení občanské společnosti?

9. Jaké aktivity pro uprchlíky jsou z Vašeho pohledu nejúčinnější?

10. Člověk má možnost ovlivňovat věci veřejné účastí ve volbách, členstvím v politické straně nebo účastí v organizacích občanské společnosti. Jakou angažovanost osobně preferujete?

11. Domníváte se, že organizace občanské společnosti a sociální hnutí mohou svou veřejnou činností (osvětové a vzdělávací akce, veřejné mítinky, výstavy, worshopy) ovlivnit názory a přístup veřejnosti k aktuálním problémům a tím změnit politické preference voličů?

12. Domníváte se, že lokální sociální hnutí mohou díky znalosti obyvatel a místa dokázat v malém měřitku změny, které by na celospolečenské úrovni mohly být dosaženy jen stěží?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Szabová, Z.Vzděláváním proti předsudkům (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vzdelavanim-proti-predsudkum.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.