Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztah Čechů k židovské menšině

Vztah Čechů k židovské menšině

Vnímání popisků zboží v e-shopech
Jak Vás ovlivňují různé popisky zboží v e-shopu? Přesvědčí Vás víc parametry v tabulce, nebo grafický leták?

(cca 3 min., veřejné výsledky začátkem září)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Miroslava Jiráková
Šetření:04. 08. 2019 - 18. 08. 2019
Počet respondentů:83
Počet otázek (max/průměr):12 / 8.87
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je zaměřený na znalosti a postoje české veřejnosti k židovské menšině žijící v České republice.

Odpovědi respondentů

1. Znáte Vy osobně nějakého Žida v České republice?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4959,76 %59,04 %  
Ne3137,8 %37,35 %  
Když jsem byla dítě, tak naší jednoho Žida znali, ale už hodně neznám... Znám izraelské Židy11,22 %1,2 %  
možná11,22 %1,2 %  

Graf

2. Co si myslíte o Židech? Mají Židé podle Vás nějakou charakteristickou vlastnost nebo rys?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne58,2 %6,02 %  
Nemají23,28 %2,41 %  
Říká se, že jsou příliš spořiví.11,64 %1,2 %  
asi jen to, že vyznávají židovskou víru11,64 %1,2 %  
Pravděpodobně jsou inteligentnější než průměrná populace neb jsou národem vyvolenym 11,64 %1,2 %  
mají poněkud odlišnou historickou zkušenost a inklinují k judaismu (ovšem ne všichni) - obé může ovlivňovat jejich sebepojetí i vztah k ostatním, stejně jako jakákoli jiná historická zkušenost či náboženství jiných národů11,64 %1,2 %  
Jsou štědří,ale trochu odměření, jen tak si někoho k tělu nepustí11,64 %1,2 %  
nic, ne11,64 %1,2 %  
Určitě mají společné fyzické rysy, ale o těch osobnostních pochybuji - každý jsme originál 11,64 %1,2 %  
nic mě nenapadá 11,64 %1,2 %  
ostatní odpovědi Více méně ne
Cítí se nadřazení a lepší než ostatní národy
Velký nos
Samozřejmě, že mají charakteristické vlastnosti a rysy.
Slyšela jsem o delším nosu, ale z toho nevycházím, pro mě je to mýtus.
Netuším.
chytří, většinou vzdělaní
Ano, mají velký nos (není mýtus - reálně odpozorováno)
v podstatě o nich nic nevím až na pár stereotypů
spořivost, víra
Chytrost, pracovitost
mylím si o nich to stejné, co o ateistech, křesťanech nebo buddhistech; nemají
Jediné, co je takovým asi rozšířeným názorem, je to, že dokážou skvěle zacházet s financemi.
dobří obchodníci, dobré vtipy
vzdělaní, přemýšliví, podnikaví, schopní, pracovití, kulturní, ukáznění
Jsou to výborní lidé, zpravida vzdělaní, pracovití a cílevědomí.
Všichni, které znám, mají neskutečně semknuté rodiny držící při sobě.
opatrní, šetřiví
Zahleděnost do minulosti
Je mi fuk kdo je co. Rozděluji lidi na ty v pohodě a blbouny . ( Takže mají vlastnosti jako kdokoli jiný.)
pozitivní ekonomika, tradice
normální lidé, jako ostatní
jsou koumáci přes peníze
Ne.
Jsou to stejní lidé jako všichni ostatní
historicky asi ne, sekundárně určitý pocit výjimečnosti a ublížení
Vynalézaví, houževnatí, dobří obchodníci
nevím, žádného osobně neznám
skrblíci
podnikavost
Nemají. Ty, kteří jsou viditelní mají velký tah na branku, jsou na exponovaných místech, ale považují je za Čechy.
Jistě že mají ale nesmí se o nich psát
Po druhé světové válce jich je o mnoho méně.
oblečení,obchodování,vizáž
Mají velký nos
podstatou židovskéhjo náboženství je, že hlásá nadřazenost Židů nad jinými. Židovství je rasistická ideologie, která potlačuje lidská práva Gojímů
Netuším
Ne, kromě ortodoxních židů mužů, kde je to poznat podle účesu a pokrývky hlavy, ne
nevím
uzavřenost komunity - jdou si na ruku
Ano! Jsou to lidi úplně jako ostatní. Jak charakterictické! :D
říká se, že jsou lakomí, což však nemohu potvrdit. Židé, které vídám na letišti, mají pro mě směšné oblečení a licousy.
Nevím. Znám jen typické předsudky, např. že jsou chamtiví a mají velký nos, ale s těmito názory se neztotožňuji.
Říká se, že umí pracovat s penězmi, ale mysím, že je to spíš takový stereotyp. Je to velmi indiviudální...
umění obchodu, soudržnosti
nic proti nim nemám. ne.
4675,41 %55,42 % 

Graf

3. Jak sympatičtí jsou pro Vás Židé v porovnání s jinými českými menšinami?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ani sympatičtí, ani nesympatičtí3947,56 %46,99 %  
Spíše sympatičtí2429,27 %28,92 %  
Velmi sympatičtí1214,63 %14,46 %  
Spíše nesympatičtí44,88 %4,82 %  
Velmi nesympatičtí33,66 %3,61 %  

Graf

4. Myslíte si, že obecně chová český národ k Židům sympatie?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedokážu posoudit4656,1 %55,42 %  
Ano2125,61 %25,3 %  
Ne1518,29 %18,07 %  

Graf

5. Kolik předpokládáte, že v České republice žije Židů?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5000058,93 %6,02 %  
10000035,36 %3,61 %  
Netuším 35,36 %3,61 %  
1000035,36 %3,61 %  
30000023,57 %2,41 %  
nevím23,57 %2,41 %  
200011,79 %1,2 %  
500k11,79 %1,2 %  
Nemám tušení, vzhledem k holocaustu méně než by byvalo mohlo 11,79 %1,2 %  
asi 20 00011,79 %1,2 %  
ostatní odpovědi 20 000
9
100 000
40 tisíc
půl miliónu
20 tisíc.
Netuším.
nemám ponětí
2400
naprosto netuším
málo
nevím, myslím, že mnozí tají, že jsou Židé, typla bych tak 15 - 20 tisíc
50 tisíc
tisíce
Ve víře aktivních cca 10 000
100 tis
20000
250.000
8000
50000-100000
100.000
desítky tisíc - do 100 tisíc
20 tisíc
280000
200.000
Netuším mnoho z nich se po válce od židovského náboženství odvrátilo. to ale neznamená že to v nich nezůstalo.
hodně
Mnoho
cca 20.000
1000
100 000?
150 000
200000
nemám vůbec představu
3460,71 %40,96 % 

Graf

6. Jak se jmenuje židovské náboženství?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
judaismus5485,71 %65,06 %  
Judaismus.23,17 %2,41 %  
judaizmus23,17 %2,41 %  
nevím11,59 %1,2 %  
jidiš?11,59 %1,2 %  
Sionismus11,59 %1,2 %  
talmud, kabala ?11,59 %1,2 %  
RLY? Judaismus - jak asi jinak11,59 %1,2 %  

Graf

7. Víte, co je pro židovské náboženství charakteristické? Pokud ano, jmenujte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jarmulka11,89 %1,2 %  
jiné svaté knihy (Tóra), z křesťanství mají společný jen Starý Zákon, tj. Ježíš pro ně nebyl spasitel11,89 %1,2 %  
Nevím 11,89 %1,2 %  
víra v jednoho Boha, přesvědčení o vyvolenosti židovského národa, posvátné spisy (Tóra, prorocké knihy aj.), soubor pravidel vztahujících se k praktickému životu (pro úpravu jídla, čistotu, vztahy mezi manžely aj.), rituály během života (obřízka, bar micva, svatba aj.), slavení svátků v průběhu roku a šabatu (den klidu), speciální židovský kalendář...11,89 %1,2 %  
neslaví křesťanské svátky11,89 %1,2 %  
jeden bůh11,89 %1,2 %  
mají své stravovací návyky, muži nosí pokrývky hlavy11,89 %1,2 %  
Košer jídlo, různé svátky: šábes, pesah, chanuka, bar mitzvah, obřízka11,89 %1,2 %  
Jeden Bůh, Tóra, dodržování Božího zákona11,89 %1,2 %  
Víra ve spasitele, který přijde. Synagogy 11,89 %1,2 %  
ostatní odpovědi Jen a pouze jeden Bůh
Davidova hvězda, vousy, Schtreimel, pejzy a mnoho mnoho dalšího.
Davidova hvězda, sedmiramenný svícen, z Bible uznávají jen Starý zákon, rabín, košér jídlo, obřízka, nejí vepřové.
šabat, chanuka, košer potraviny
blízkovýchodní kořeny, semitismus, tóra, hanukah, obřízka etc.
víra pouze ve Starý zákon
Víra v jednoho Boha - Jahve. Učení dle Tóry, proroků a spisů. Slavení některých svátků - Chanuka, Pesach, svatek stánků, Purim... čtou se sváteční svitky.
Sabes,koser
Tóra, Pentateuch, Chanuka, Menora, Pesach... Monoteismus. Myšlenka, že Ježíš byl pouze prorok atd.
šabat, pokrývka hlavy u muů, mikve
návštěva synagog, košer kuchyně, dodržování šabatu a jiných svátků- Chanuka, Jom Kipur, Purim, Roš hašana aj.,, uctívání tóry, víra v 1 boha, u mužů obřízka, Židem může člověk být jen po matce atd.
Chanuka, košer strava, talmud, purim
Obřízka, slavení chanuky, sedmiramenný svícen menora, Starý zákon resp. Tóra, košer potraviny i způsob jejich vaření, jarmulka, rabín/rabecin aj.
v sobotu nepracují
Tora, určité zvyky, příprava jídla - košer
synagogy, rituální lázeň mikve
Davidova hvězda, Tóra
Obřízka, žádné vepřové, svátky a rituály s nevyslovitelnými jmény,
Talmud, patriarchismus, široký rejstřík rituálů, čisté/nečisté jídlo atd.
Jeden Bůh (dle Hebrejských písem JHVH), Dnes se řídí hlavně Tórou, Schází se v synagógách, Je pro ně důležitá rodinná vazba, Dodržují Sabat, Chanuku a obřízku
nejstarší monoteistické naboženství, řada pravidel pro běžný život (stravování, svátky atd.)
Židé se scházejí k modlitbám v synagoze. Uznávají pouze starý zákon a uctívají toru. Očekávají příchod mesiáše
česnek, jarmulka
Obřízka, menora, chanuka, Davidova hvězda,
Tóra
synagogy, jarmulka, talit, židovská hvězda, sedmiramenný svícen, Chanuka, tóry, obřízka
pospolitost, drží při sobě a navzájem si pomáhají
Šabat, Chanuka, pejzy u konzervativních, kaftan, synagoga, jarmulka, troubění na beraní roh, čtení talmudu, specifické oblečení při obřadech
Chanuka, svícen, Izrael, a spousta dalších věcí
Zvláštní čepička
chanuka
Bar micva, chanuka, Talmud,
víra v jednoho Boha, nadžazenost Vyvoleného národa nad ostatními, očekávání příchodu mesiáše
Jarmulky, obřízka
Starý zákon, chanuka, šábes,zeď nářků, židovská čtvrť na Starém městě, Golem, Franz Kafka
Sedmiramenný svícen, židovská hvězda, jarmulka, Izrael, ...
skončili starým zákonem
Víra v jednoho boha, ale odmítání Ježíše jako jeho syna. Soubor pravidel stravování a chování.
jiné svátky (Chanuka), symboly (6cípá hvězda, svícen)
chanuka, obřízka, bar micva, typický svícen
Víra v jednoho boha, nezobrazuje se bůh, ani by se nemělo psát nebo vyslovovat boží jméno...
šábes, košer potraviny, zákaz vepřové
bůh jehova
4381,13 %51,81 % 

Graf

8. Víte, co je to šabat? Pokud ano, popište.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svátek47,41 %4,82 %  
židovský svátek35,56 %3,61 %  
ne23,7 %2,41 %  
sedmý den týdne, den odpočinku - není dovoleno vykonávat žádnou práci, schází se rodina, vykonávají se obřady spojené se šabatem11,85 %1,2 %  
den, který se má věnovat odpočinku 11,85 %1,2 %  
odpočinek11,85 %1,2 %  
Den kdy židé nesmí vykonávat žádnou práci 11,85 %1,2 %  
Sedmý den v týdnu, den posvěcení, odpočinku11,85 %1,2 %  
To je ten půst, ne? Tříměsíční11,85 %1,2 %  
Od pátku večer do soboty večer, nesmějí nic dělat 11,85 %1,2 %  
ostatní odpovědi Den nic nedělání
Sobota, židovskej svátek.
katolíci mají neděli, židé sobotu - šabat
Půst
svátek v sobotu
volný den, svátek
Slavení sedmého dne stvoření - u Židů je to sobota.
Nic nedelaji
den klidu (sobota)
Označení soboty jako dne, kdy se nepracuje? Sváteční den?
nejdůležitější žid. svátek, odehrává se od zaápadu slunce v pátek do sobotního západu, je dán Desaterem, Židé nepracují, chodí do synagogy, modlí se, jedí sváteční pokrmy, pije se víno aj.
sváteční den, sobota
Sobota; den klidu začínající už v pátek večer
sobota bez práce
Svátek světel
sobota - den odpočinku
Židovský svátek.
sobota
ekvivalent křesťanské neděle?
Sedmý den v týdnu, kdy stejně jako Bůh odpočinul od stvoření i židé a někteří křesťané odpočívají a věnují se vyučování a rozjímání o Bohu. Podle Židovské tradice se nemá v tomto dni konat žádná práce.
přesně ne
Posvátný den - sobota - nepracuje se.
V podstatě naše neděle, nemá se pracovat, měly by se zapalovat svíce...
jejich neděle, volno :-)
Od západu slunce v pátek, do západu v sobotu se nedotýkají různých předmětů, jedí specifická jídla a odpočívají
Den odpočinku podobný jako neděle pro křesťany
neděle
sedmý den klidu
Den odpočinku, sobota
sobota - den bez práce
Posvátný den volna, ve který Bůh podle bible stvořil člověka (slaví se v sobotu). V ten den nesmí věřící vykonávat žádnou práci ani se dotýkat peněz, měl by den strávit rozjímáním.
židovský svátek, kdy je přikázáno odpočívat a jsou zapovězeny činnosti
nevím
Myslím, že den volna.
Sobota, je to sedmý den v týdnu, odpočinek, nemají rozdělávat ohěň, cestovat, atd...
svátek odpočinku
svátek, den odpočinku
sobota - den, kdy se nepracuje a jsou náboženské rituály
3870,37 %45,78 % 

Graf

9. S jakou zemí si myslíte, že jsou Židé nejvíce spojováni?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Izrael4467,69 %53,01 %  
Izrael.46,15 %4,82 %  
Israel 34,62 %3,61 %  
usa23,08 %2,41 %  
s Německem11,54 %1,2 %  
Izrael, US11,54 %1,2 %  
palestina11,54 %1,2 %  
Izrael, Palestina11,54 %1,2 %  
Izrael a Německo11,54 %1,2 %  
Izrael a určitě následuje USA11,54 %1,2 %  
ostatní odpovědi Syropalestinou, nyní s Izraelem
OMG to je dotazník pro koho? Pro chráněnou dílnu? Izrael
Jeruzalém
Izrael a Palestina
s Izraelem
Izrael, Polsko, Československo
69,23 %7,23 % 

Graf

10. Myslíte si, že v České republice se Židům daří dobře a že jsou tu spokojení?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2644,07 %31,33 %  
Snad ano 23,39 %2,41 %  
doufám, že ano23,39 %2,41 %  
Asi jak kdo23,39 %2,41 %  
Nevím23,39 %2,41 %  
daří se jim stejně jako ostatním a spokojeni budou zřejmě také obdobně11,69 %1,2 %  
ano, ano11,69 %1,2 %  
Spíš ano, je tu plno filosemitů 11,69 %1,2 %  
Myslím, že jo.11,69 %1,2 %  
Myslím (a doufám), že ano.11,69 %1,2 %  
ostatní odpovědi jak komu, Češi jsou dost nacionalističtí
přesně to nevím, ale nevidím důvod, proč by se jim tu mělo dařit špatně
Myslím, že se o nich příliš mnoho nemluví. Málokdo by si asi vzhledem k minulosti dovolil nějak proti nim vystupovat (taky není proč, že ano). Myslím si ale, že negativní postoje se objevit můžou, plynou ale nejspíš z nevědomosti.
ano, ale mohlo by to být lepší - občas se objevují antisemitské projevy - např. ničení žid. náhrobků, nadávky ...
dnes už celkem ano
Ano, jinak by zde nebyli
určitě ano
50/50
ano/ano
Asi ano
Ale joo.
Jistě
Kdyby v ČR spokojeni nebyli, proč by tedy neodjeli jinam?
drží mmnoho moci a majetku. politika, média, školství atd. jim jde na ruku
Nedokážu posoudit
řekla bych, že pro Čechy nejsou Židé velké téma, nejsou k nim zpravidla chované negativní emoce, takže se tu mají zřejmě stejně dobře jako jiná náboženství.
Ano.
snad
myslím, že v současné době ano
Spíše jo
2033,9 %24,1 % 

Graf

11. Co je podle Vás nejdůležitější dělat pro to, aby si Židé rozuměli s ostatními českými obyvateli?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím48 %4,82 %  
nic24 %2,41 %  
Aby byli v médiích pozitivně vykreslováni12 %1,2 %  
nevyvolávat umělý pocit, že je zde nějaká spešl skupina, která se necítí - běžný český občan Židy nijak neodlišuje od ostatních, jsme buď ateisty, a pak je nám náboženské přesvědčení jiných jedno, nebo máme vlastní přesvědečení, a pak druhé respektujeme 12 %1,2 %  
Chovat se slušně a respektovat odlišné zvyky a kulturu12 %1,2 %  
nevyčnívat12 %1,2 %  
pořádat více společných akcí, lidem více přiblížit náboženství i lidi12 %1,2 %  
Myslím, že si rozumí normálně 12 %1,2 %  
Žít nejlépe jak umíme, na obou stranách :)12 %1,2 %  
Nedávat moc najevo odlišné náboženství a odlišnost obecně. Češi jsou extrémně xenofóbním národem.12 %1,2 %  
ostatní odpovědi Nesoudit je podle náboženství, národnosti, víry, apod.
Netuším.
potírat xenofobii a rasismus
ignorovat je
nevnucovat nikomu odlišnosti
nevyčleňovat se
Nebyt radikal
Já mám stále nějak zafixováno, že žijí dost stranou. Že žijí v určitých částech měst, že jsou takovým státem ve státě, že žijí sami pro sebe. Možná by mohlo být více akcí, více by mohli být vidět.
tolerance
je třeba, aby majoritní společnost poznávala židovskou kulturu, historii, stýkala se s Židy
Dodržování základních lidských práv a tolerantnost
Stačí nebýt xenofob
respekt
Umět česky :-) Nezáleží na víře, záleží na chování každého jednotlivého člověka.
Aby lidé netrpěli předsudky a brali ostatní podle toho jací jsou a ne podle původu.
Nic zvláštního, rozumíme si dobřez
Komunikace
Nevidím důvod proč by si neměli rozumnět
nepovyšovat se (obě skupiny)
Ze strany nežidů tolerance. Ze strany Židů snaha neprosazovat/nenutit svoje názory ostatním - může to působit extremisticky
bojovat s předsudky
Více přibližovat židovskou kulturu
více synagog
Němci už byli odsunuti i komunisti jsou mimo hru - problém vyřešen
volnost názorů
Nedělat z nich Židy, ale Čechy židovského etnika
Nesmí to o sobě nechat vědět
Nebrat v potaz, že jsou židi
Chovat se normálně
kompletně se vzdát židovství jako takového
Podle mě je to záleží na každé osobě zvlášť, co se týče mě nic dělat nemusí, nemám s nimi vůbec žádný problém.
nic, pohoda
U neortodoxníxh nic. U ortodoxních až fanatických stejný postup jako u všech nepřizpůsobivých menšin - naučit jazyk, integrovat děti do českého školství, trvat na dodržování dobrých mravů a zákonů ČR.
poznání
Myslím, že není pro to potřeba něco dělat, lidé se potkávají, baví se spolu a stávají se kamarády, nemyslím si, že je potřeba židy a nežidy nějak "stmelovat".
myslím, že není třeba dělat nic
3672 %43,37 % 

Graf

12. Doplnil byste něco k životu židovské menšiny v ČR a vztahu Čechů k nim?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1034,48 %12,05 %  
nic26,9 %2,41 %  
Podle mě se v české společnosti moc neangažují13,45 %1,2 %  
já bych je ani nepovažoval za menšinu, jsou to prostě lidé jiného vyznání13,45 %1,2 %  
nikdy jsem se nesetkala s projevy anitsemitismu, spíše se zájmem a pochopením, takže nevidím problém - žijí jako běžní občané, pokud se chtějí někde sdružovat, sdružují se a nikomu okolo to nevadí13,45 %1,2 %  
Židé prosazují jiné věci doma v Izraeli a něco jiného v Evropě 13,45 %1,2 %  
Nic.13,45 %1,2 %  
nevím13,45 %1,2 %  
Mohli by se všichni vrátit do Izraele, byť celý ten region by si zasloužil spíše návrat křesťanství než judaismu.13,45 %1,2 %  
Ať se vám daří :)13,45 %1,2 %  
ostatní odpovědi mnozí lidé ani nevědí, kdo je Žid a čím se odlišuje, ale přesto Židy soudí
Myslím, že lidé bez hloupých předsudků nemohou mít s židovskou menšinou žádný problém.
Nepřeceňovat národostní význam - nejen židovský, např. i slezský apod.
jsou velmi nenápadní a většina lidí o nich neví
Vlivem církve jsou staročí považování za všechno zlo světa. Je to blbost,ale i dnes jsou u nás antisemitské skupiny propalestinčtí aktivisté, ačkoliv spor Izrael - Palestina my nemůžeme nijak vyřešit, mnozí ani pochopit.
Moc jich tu naštěstí není
Myslím, že nikoho příliš nezajímají - nedělají problémy, není důvod si jich nějak extra všímat.
žádný jiný národ neublížil Čechům tak jako Židé, byli jsou a budou to největší nepřátelé
Myslím si že tolerance čechů k ostatním menšinám není moc dobrá, ať už jde o náboženskou menšinu, kulturní, LGBT či rasovou. Já nemám nevidím problém v ničem, soudím jednotlivce a ne celou skupinu podle činu jedné osoby.
931,03 %10,84 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte Vy osobně nějakého Žida v České republice?

3. Jak sympatičtí jsou pro Vás Židé v porovnání s jinými českými menšinami?

4. Myslíte si, že obecně chová český národ k Židům sympatie?

6. Jak se jmenuje židovské náboženství?

9. S jakou zemí si myslíte, že jsou Židé nejvíce spojováni?

10. Myslíte si, že v České republice se Židům daří dobře a že jsou tu spokojení?

12. Doplnil byste něco k životu židovské menšiny v ČR a vztahu Čechů k nim?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte Vy osobně nějakého Žida v České republice?

3. Jak sympatičtí jsou pro Vás Židé v porovnání s jinými českými menšinami?

4. Myslíte si, že obecně chová český národ k Židům sympatie?

6. Jak se jmenuje židovské náboženství?

9. S jakou zemí si myslíte, že jsou Židé nejvíce spojováni?

10. Myslíte si, že v České republice se Židům daří dobře a že jsou tu spokojení?

12. Doplnil byste něco k životu židovské menšiny v ČR a vztahu Čechů k nim?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jiráková, M.Vztah Čechů k židovské menšině (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://vztah-cechu-k-zidovske-mensi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.