Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztah k životnímu prostředí

Vztah k životnímu prostředí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Kšonžeková
Šetření:02. 04. 2010 - 07. 04. 2010
Počet respondentů:105
Počet otázek (max/průměr):8 / 8.15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, ráda bych Vás požádala o vyplnění krátké ankety, která bude sloužit jako podklad mé diplomové práce na téma Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Díky za Váš čas. A.K.

Odpovědi respondentů

1. Vyhledáváte si aktivně informace o životním prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3431,78 %32,38 %  
spíše ano3028,04 %28,57 %  
spíše ne2422,43 %22,86 %  
ne1816,82 %17,14 %  
sp튡e ne10,93 %0,95 %  

Graf

2. Víte, kde takové informace získáte (konkrétní zdroje)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4743,93 %44,76 %  
spíše ano3835,51 %36,19 %  
spíše ne1413,08 %13,33 %  
ne76,54 %6,67 %  
sp튡e ano10,93 %0,95 %  

Graf

3. Říká Vám něco pojem Environmentální vzdělání, výchova a osvěta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5955,14 %56,19 %  
spíše ano2018,69 %19,05 %  
ne1715,89 %16,19 %  
spíše ne1110,28 %10,48 %  

Graf

4. Záleží Vám na úrovni životního prostředí NEJEN ve Vašem okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7469,16 %70,48 %  
spíše ano2725,23 %25,71 %  
spíše ne43,74 %3,81 %  
ne21,87 %1,9 %  

Graf

5. Upřednostňujete MĚSTO nebo VENKOV?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
venkov6863,55 %64,76 %  
město3936,45 %37,14 %  

Graf

6. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoká škola5349,53 %50,48 %  
střední škola s maturitou3835,51 %36,19 %  
střední škola bez maturity1110,28 %10,48 %  
základní škola43,74 %3,81 %  
stŠ™ední Š¡kola s maturitou10,93 %0,95 %  

Graf

7. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5551,4 %52,38 %  
muž5147,66 %48,57 %  
muŠ¾10,93 %0,95 %  

Graf

8. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 30 let6964,49 %65,71 %  
31 - 40 let1413,08 %13,33 %  
41 - 50 let1110,28 %10,48 %  
61 a více let54,67 %4,76 %  
51 - 60 let54,67 %4,76 %  
18 a méně32,8 %2,86 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Víte, kde takové informace získáte (konkrétní zdroje)?

  • odpověď ano:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31 - 40 let na otázku 8. Váš věk?

3. Říká Vám něco pojem Environmentální vzdělání, výchova a osvěta?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31 - 40 let na otázku 8. Váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vyhledáváte si aktivně informace o životním prostředí?

2. Víte, kde takové informace získáte (konkrétní zdroje)?

3. Říká Vám něco pojem Environmentální vzdělání, výchova a osvěta?

4. Záleží Vám na úrovni životního prostředí NEJEN ve Vašem okolí?

5. Upřednostňujete MĚSTO nebo VENKOV?

6. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

7. Vaše pohlaví?

8. Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vyhledáváte si aktivně informace o životním prostředí?

2. Víte, kde takové informace získáte (konkrétní zdroje)?

3. Říká Vám něco pojem Environmentální vzdělání, výchova a osvěta?

4. Záleží Vám na úrovni životního prostředí NEJEN ve Vašem okolí?

5. Upřednostňujete MĚSTO nebo VENKOV?

6. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

7. Vaše pohlaví?

8. Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kšonžeková, A.Vztah k životnímu prostředí (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vztah-k-zivotnimu-prostredi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.