Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztah mladých lidí k lidem důchodového věku

Vztah mladých lidí k lidem důchodového věku

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Kondrčíková
Šetření:14. 02. 2011 - 18. 02. 2011
Počet respondentů:87
Počet otázek (max/průměr):5 / 5
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník byl vytvořen za účelem zjištění vztahu mladých lidí k lidem důchodového věku. Byl vytvořen studenty Gymnázia Kojetín a bude použit jako podklad pro seminární práci.

Odpovědi respondentů

1. Jaký máte vztah k lidem důchodového věku ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální3540,23 %40,23 %  
spíše kladný2629,89 %29,89 %  
kladný1314,94 %14,94 %  
spíše zaporný1112,64 %12,64 %  
záporný22,3 %2,3 %  

Graf

2. Myslíte si, že se mladší generace chová k lidem důchodového věku úctivě a vstřícně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5360,92 %60,92 %  
spíše ano2225,29 %25,29 %  
ne1011,49 %11,49 %  
ano22,3 %2,3 %  

Graf

3. Berete ohledy na lidi důchodového věku ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pouštím je sednout v autobusu, metru ..6170,11 %70,11 %  
ano, ale jen lidem, které znám1416,09 %16,09 %  
ano, dávám jim přednost (např. u lékaře)78,05 %8,05 %  
ne44,6 %4,6 %  
ano, pomáhám jim s nákupem11,15 %1,15 %  

Graf

4. Vadilo by Vám mít za sousedy lidi důchodového věku ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3742,53 %42,53 %  
ne3337,93 %37,93 %  
spíše ano1213,79 %13,79 %  
ano55,75 %5,75 %  

Graf

5. Vadí vám něco na chování lidí důchodového věku ? Pokud ano, co ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne55,75 %5,75 %  
nevadi33,45 %3,45 %  
Arogance33,45 %3,45 %  
nic33,45 %3,45 %  
Neustálé stěžování na mladší generaci11,15 %1,15 %  
zmatenost, někdy arogance11,15 %1,15 %  
zbytečné rozčilování, věčné stěžování 11,15 %1,15 %  
když nemají rádi lidi v mladém věku11,15 %1,15 %  
spíše ne11,15 %1,15 %  
smrdí11,15 %1,15 %  
ostatní odpovědi Maji tendenci srat se do veci do kterejch jim nic
někteří bývají protivní, jinak ne.
Že už si nevzpomínají na své mládí...
občas věku využívají (zneužívají)
vyhledávání konfliktů
Většinou jim chybí sebereflexe
Někdy jsou zbytečně nepříjemní.
prehnana sebelitost
nedutklivost
někdy jsou k mladým netolerantní
...
asi ne
ze stubijou :D
nejdou s dobou, zaspali
Drby, z toho je polovina vymyšlená :-)
Automaticky čekají přednost.
občas jsou nepříjemní
důležitost
že nemají soudnost, je náledí a jsou s hůlkami ven
Ne, nevadí,
občas jsou sobecký ke svému okolí
Agresivita
blokovani ulicek mezi regalama obchodu a drbani
ne, všechno je to o komunikaci
sory ale smrdí a nic nechápou :D
prílišna "drzosť"
dlhotrvajuce rozpravanie
zkreslené chápánía myšlení vlivem komunizmu
dokážou být nepříjemní, panovační
vzteklost
někdy jsou arogantní
nenapadá mě nic všeobecně platného
nepřiměřené stěžování si
Povrchnost
pesimismus
Okamžitě vám nadávaj když si jich v MHD nevšimnete
občas arogance
.
to samé chování jako u ostatních věkových kategori
Odpor k odlišným mladým lidem (tetování, piercing)
předbíhají ve frontách, strkají se v mhd, nadávají
káže vodu, pije víno
zastarale nazory,umíněnost
nerespektuji mlade lidi
někdy jsou bezdůvodně protivní na okolí
Něktěří jsou zatrpklí a sami tak odpuuzují pomoc
někteří jsou arogantní k mladým
klevety, jistá potřeba vyjadřovat se ke všemu
všude předbíhají v obchodě i u lékaře, nemají čas
Jejich občasná drzost a nezdvořilost.
občasný zápach, někdy jsou arogantní, nepříjemní
jsou moc kontroverzní, vsechny hned soudí, bojí se
jejich občasná bezohlednost -jen někteří
Vadí mi jejich poučování
někteří jsou také nepříjemní na mladé
To, že si myslí, že za jejich mládí se chovali líp
často neurvalost...
vynucování ohledů
naříkání na nízký důchod
sebestřednost
nevypočitatelnost
arogace, se kterou se dožadují výhod
Někteří se chovají arogantně
pomalost
to co mi vadi bude vadit inasim detem az my budem
předpojatost vůči ostatním
zneužívání svého postavení
6777,01 %77,01 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký máte vztah k lidem důchodového věku ?

2. Myslíte si, že se mladší generace chová k lidem důchodového věku úctivě a vstřícně?

3. Berete ohledy na lidi důchodového věku ?

4. Vadilo by Vám mít za sousedy lidi důchodového věku ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký máte vztah k lidem důchodového věku ?

2. Myslíte si, že se mladší generace chová k lidem důchodového věku úctivě a vstřícně?

3. Berete ohledy na lidi důchodového věku ?

4. Vadilo by Vám mít za sousedy lidi důchodového věku ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kondrčíková, A.Vztah mladých lidí k lidem důchodového věku (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vztah-mladych-lidi-k-lidem-d.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.