Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztah na pracovišti

Vztah na pracovišti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Tolarová
Šetření:06. 11. 2013 - 17. 11. 2013
Počet respondentů:113
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.37
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:74,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, předem děkujeme za vyplnění tohoto krátkého dotazníku. 

Odpovědi respondentů

1. Panuje u Vás na pracovišti dobrá atmosféra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano9684,96 %84,96 %  
Spíše ne1715,04 %15,04 %  

Graf

2. Baví Vás Vaše práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano9180,53 %80,53 %  
Spíše ne2219,47 %19,47 %  

Graf

3. Je pro Vás Váš nadřízený autoritou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6961,06 %61,06 %  
Ne4438,94 %38,94 %  

Graf

4. Jste spokojený/á s tím, jak k Vám zaměstnavatel přistupuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7768,14 %68,14 %  
Ne3631,86 %31,86 %  

Graf

5. Schvalujete styl vedení nadřízeného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7162,83 %62,83 %  
Ne4237,17 %37,17 %  

Graf

6. Pokud ne, co byste změnil/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vše24,76 %1,77 %  
všechno24,76 %1,77 %  
Doporučila bych lidštější přístup.12,38 %0,88 %  
mistra12,38 %0,88 %  
nadřízeného12,38 %0,88 %  
řešení problémů, nikoli jejich vyhnívání, na všechny stejný metr12,38 %0,88 %  
Nadřízeného za někoho schopnějšího.12,38 %0,88 %  
větší přehled o práci v praxi12,38 %0,88 %  
slušný přístup, spravedlnost v hodnocení, nedat na donášení...12,38 %0,88 %  
kompletni pristup k praci a zakaznikum12,38 %0,88 %  
ostatní odpovědi vsechno
toleranci
jeho osobu
zapracovat na komunikaci uvnitř týmu
lepší výběr pracovníků :-)
Přístup a zájem o obor
práci
Vedoucí pozici má zastávat člověk z oboru a se zkušenostmi a hlavně manager.
zmirnit jesitnost
lidštější přístup, pozitivní přístup k zavedením nových změn, snaha o zlepšení pracovních podmínek, zavést nové pomůcky, kompromis vedoucí ke spokojenosti zaměstnavatelel i zaměstnance
Málo tečou informace, málo vyměňuje názory celé oddělení (ve srovnání s předešlým vedoucím a jinými útvary)
způsob chování, vedení...
více zájmu
chování
přístup
skoro vse
motivaci zaměstnanců, více času na zaměstnance a jejich potřeby či náměty...
Menší chaos ve vedení.
nevim
motivace k práci, schůze, spravedlnost
pružnější management
styl vedeni
zaměstnavatele :D
Jsem spíše spokojená, ale vadí mi, že nadřízený nedává prostor ke konfrontaci s kolegy například na poradě, vyčistil by se tím kolikrát vzduch
měl by být lepší v rozhodování
komunikativnost, vstřícnost
více psychické motivace
Vyšší zájem o nabízená zlepšení, méně chaotičnosti
Styl chování (vztah zaměstnanec-zaměstnavatel ev. vedoucí prac), odměňování
ke všem zaměstnancům se chovat stejně
3071,43 %26,55 % 

Graf

7. Dostávám příliš těžké úkoly.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10088,5 %88,5 %  
Ano1311,5 %11,5 %  

Graf

8. Dostávám příliš lehké úkoly.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10290,27 %90,27 %  
Ano119,73 %9,73 %  

Graf

9. Dostávám příliš mnoho úkolů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6759,29 %59,29 %  
Ano4640,71 %40,71 %  

Graf

10. Chová se k Vám nadřízený jinak osamotě a jinak ve společnosti kolegů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8978,76 %78,76 %  
Ano2421,24 %21,24 %  

Graf

11. Jste dostatečně informovaní o dění ve firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7061,95 %61,95 %  
Ne4338,05 %38,05 %  

Graf

12. Nesete odpovědnost za Vámi odvedenou práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10492,04 %92,04 %  
Ne97,96 %7,96 %  

Graf

13. Je Vaše práce dostatečně oceněna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5750,44 %50,44 %  
Ne5649,56 %49,56 %  

Graf

14. Bylo Vám umožněno zvýšení Vašeho statusu v zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6355,75 %55,75 %  
Ano5044,25 %44,25 %  

Graf

15. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7566,37 %66,37 %  
Muž3833,63 %33,63 %  

Graf

16. Věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-255750,44 %50,44 %  
26-353732,74 %32,74 %  
36-451210,62 %10,62 %  
46-5576,19 %6,19 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Panuje u Vás na pracovišti dobrá atmosféra?

2. Baví Vás Vaše práce?

3. Je pro Vás Váš nadřízený autoritou?

4. Jste spokojený/á s tím, jak k Vám zaměstnavatel přistupuje?

5. Schvalujete styl vedení nadřízeného?

7. Dostávám příliš těžké úkoly.

8. Dostávám příliš lehké úkoly.

9. Dostávám příliš mnoho úkolů.

10. Chová se k Vám nadřízený jinak osamotě a jinak ve společnosti kolegů?

11. Jste dostatečně informovaní o dění ve firmě?

12. Nesete odpovědnost za Vámi odvedenou práci?

13. Je Vaše práce dostatečně oceněna?

14. Bylo Vám umožněno zvýšení Vašeho statusu v zaměstnání?

15. Pohlaví

16. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Panuje u Vás na pracovišti dobrá atmosféra?

2. Baví Vás Vaše práce?

3. Je pro Vás Váš nadřízený autoritou?

4. Jste spokojený/á s tím, jak k Vám zaměstnavatel přistupuje?

5. Schvalujete styl vedení nadřízeného?

7. Dostávám příliš těžké úkoly.

8. Dostávám příliš lehké úkoly.

9. Dostávám příliš mnoho úkolů.

10. Chová se k Vám nadřízený jinak osamotě a jinak ve společnosti kolegů?

11. Jste dostatečně informovaní o dění ve firmě?

12. Nesete odpovědnost za Vámi odvedenou práci?

13. Je Vaše práce dostatečně oceněna?

14. Bylo Vám umožněno zvýšení Vašeho statusu v zaměstnání?

15. Pohlaví

16. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tolarová, B.Vztah na pracovišti (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vztah-na-pracovisti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.