Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztah společnosti k alkoholu

Vztah společnosti k alkoholu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:ivana Cimbálníková
Šetření:31. 10. 2014 - 14. 11. 2014
Počet respondentů:135
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:81,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží k seminární práci a zabere Vám 2 minuty.

Odpovědi respondentů

1. Pijete alkohol resp. alkoholické nápoje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12693,33 %93,33 %  
Ne96,67 %6,67 %  

Graf

2. Jak často pijete alkoholické nápoje včetně piva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 - 3x týdně4835,56 %35,56 %  
Příležitostně, minimálně4331,85 %31,85 %  
2x měsíčně4029,63 %29,63 %  
Denně42,96 %2,96 %  

Graf

3. Cítil/a jste někdy silnou touhu nebo nutkání pít alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6850,37 %50,37 %  
Někdy6749,63 %49,63 %  

Graf

4. Důvodem konzumace alkoholu je...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chutná mi to (nálada ve společnosti)9268,15 %68,15 %  
Potřeba uvolnit se (překonat zábrany, zapomenout na starosti)4130,37 %30,37 %  
Samota (rozvod, nuda)10,74 %0,74 %  
Zaměstnání (stres v práci, problémy)10,74 %0,74 %  

Graf

5. Alkohol pijete častěji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V restauraci6145,19 %45,19 %  
Doma s partnerem3626,67 %26,67 %  
Ve stejné míře doma i v restauraci2518,52 %18,52 %  
Doma sám/a139,63 %9,63 %  

Graf

6. Sáhl/a jste v posledních 12 měsících po alkoholu z důvodů uklidnění (např. hádka s partnerem, rodiči, dětmi, stres v práci)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8865,19 %65,19 %  
Ano4734,81 %34,81 %  

Graf

7. Považujete alkohol za drogu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10275,56 %75,56 %  
Ne3324,44 %24,44 %  

Graf

8. Setkal/a jste se ve svém nejbližším okolí s osobou závislou na alkoholu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9167,41 %67,41 %  
Ne4432,59 %32,59 %  

Graf

9. Vaše dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské, gymnázium7857,78 %57,78 %  
vysokoškolské4936,3 %36,3 %  
učňovské53,7 %3,7 %  
učňovské s maturitou32,22 %2,22 %  

Graf

10. Prosím uveďte Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-256447,41 %47,41 %  
26-354130,37 %30,37 %  
36-452619,26 %19,26 %  
46-5542,96 %2,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pijete alkohol resp. alkoholické nápoje?

2. Jak často pijete alkoholické nápoje včetně piva?

3. Cítil/a jste někdy silnou touhu nebo nutkání pít alkohol?

4. Důvodem konzumace alkoholu je...

5. Alkohol pijete častěji:

6. Sáhl/a jste v posledních 12 měsících po alkoholu z důvodů uklidnění (např. hádka s partnerem, rodiči, dětmi, stres v práci)?

7. Považujete alkohol za drogu?

8. Setkal/a jste se ve svém nejbližším okolí s osobou závislou na alkoholu?

9. Vaše dosažené vzdělání:

10. Prosím uveďte Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pijete alkohol resp. alkoholické nápoje?

2. Jak často pijete alkoholické nápoje včetně piva?

3. Cítil/a jste někdy silnou touhu nebo nutkání pít alkohol?

4. Důvodem konzumace alkoholu je...

5. Alkohol pijete častěji:

6. Sáhl/a jste v posledních 12 měsících po alkoholu z důvodů uklidnění (např. hádka s partnerem, rodiči, dětmi, stres v práci)?

7. Považujete alkohol za drogu?

8. Setkal/a jste se ve svém nejbližším okolí s osobou závislou na alkoholu?

9. Vaše dosažené vzdělání:

10. Prosím uveďte Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Cimbálníková, i.Vztah společnosti k alkoholu (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vztah-spolecnosti-k-alkoholu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.