Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Whatsapp - nové smluvní podmínky

Whatsapp - nové smluvní podmínky

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Václav Marhulek
Šetření:03. 03. 2021 - 17. 03. 2021
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):28 / 27.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, chtěli bychom znát Váš názor na nové podmínky používání aplikace Whatsapp platné od 15.5.2021. Děkujeme za vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Používáte nebo jste v minulosti používali Whatsapp?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano2750 %50 %  
ano1935,19 %35,19 %  
určitě ne35,56 %5,56 %  
ne23,7 %3,7 %  
spíše ano23,7 %3,7 %  
spíše ne11,85 %1,85 %  

Graf

2. Používáte nějaký alternativní komunikační program místo Whatsappu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2444,44 %44,44 %  
určitě ano1425,93 %25,93 %  
spíše ne611,11 %11,11 %  
ne611,11 %11,11 %  
spíše ano35,56 %5,56 %  
určitě ne11,85 %1,85 %  

Graf

3. Jakou alternativní službu místo Whatsappu používáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Messenger1732,08 %31,48 %  
Signal35,66 %5,56 %  
viber35,66 %5,56 %  
skype23,77 %3,7 %  
Skype, Teams, běžný telefonický hovor či sms11,89 %1,85 %  
Viber, telegram11,89 %1,85 %  
nic11,89 %1,85 %  
facebook11,89 %1,85 %  
Operátor11,89 %1,85 %  
Facebook Messenger11,89 %1,85 %  
ostatní odpovědi nic
ne
Žádnou
skype, signal
telegram
Messenger (Facebook)
iMessage, Telegram
SMS
sms, icq, snapchat
Viber, Signal
Gab
Discord
Messenger FB
www
Instagram
Masanager
messenger, imessage
Signal, Telegram, Skype, iMessage
Gmail
skype, google
Viber, Messenger
Signal Telegram
2241,51 %40,74 % 

Graf

4. Jak jste s Whatsappem spokojeni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2240,74 %40,74 %  
ano1120,37 %20,37 %  
určitě ano1120,37 %20,37 %  
určitě ne611,11 %11,11 %  
ne23,7 %3,7 %  
spíše ne23,7 %3,7 %  

Graf

5. Zjednodušuje Whatsapp Vaši komunikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1629,63 %29,63 %  
určitě ano1527,78 %27,78 %  
ano1222,22 %22,22 %  
určitě ne59,26 %9,26 %  
spíše ne47,41 %7,41 %  
ne23,7 %3,7 %  

Graf

6. Považujete Whatsapp za kvalitní program?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1833,33 %33,33 %  
ano1731,48 %31,48 %  
určitě ano1018,52 %18,52 %  
určitě ne611,11 %11,11 %  
spíše ne23,7 %3,7 %  
ne11,85 %1,85 %  

Graf

7. Četli jste nové podmínky používání Whatsappu platné od 15. 5. 2021?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1731,48 %31,48 %  
spíše ne1018,52 %18,52 %  
ano1018,52 %18,52 %  
určitě ne916,67 %16,67 %  
spíše ano59,26 %9,26 %  
určitě ano35,56 %5,56 %  

Graf

8. Slyšeli jste o nových podmínkách Whatsappu od svých známých?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1629,63 %29,63 %  
ano1527,78 %27,78 %  
určitě ano916,67 %16,67 %  
určitě ne916,67 %16,67 %  
spíše ne35,56 %5,56 %  
spíše ano23,7 %3,7 %  

Graf

9. Víte o nových podmínkách Whatsappu z médií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1833,33 %33,33 %  
ne1324,07 %24,07 %  
určitě ne1222,22 %22,22 %  
určitě ano611,11 %11,11 %  
spíše ne35,56 %5,56 %  
spíše ano23,7 %3,7 %  

Graf

10. Souhlasíte s novými podmínkami Whatsappu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne1527,78 %27,78 %  
spíše ne1527,78 %27,78 %  
ne1018,52 %18,52 %  
spíše ano1018,52 %18,52 %  
ano47,41 %7,41 %  

Graf

11. Chystáte se přestat používat Whatsapp?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1324,07 %24,07 %  
ne1222,22 %22,22 %  
určitě ano916,67 %16,67 %  
ano814,81 %14,81 %  
spíše ano712,96 %12,96 %  
určitě ne59,26 %9,26 %  

Graf

12. Přemýšlíte o tom přestat používat Whatsapp?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano1425,93 %25,93 %  
ne1324,07 %24,07 %  
spíše ne916,67 %16,67 %  
spíše ano916,67 %16,67 %  
ano611,11 %11,11 %  
určitě ne35,56 %5,56 %  

Graf

13. Jste rozhodnuti přestat používat Whatsapp?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2037,04 %37,04 %  
určitě ano916,67 %16,67 %  
spíše ano712,96 %12,96 %  
spíše ne712,96 %12,96 %  
ano611,11 %11,11 %  
určitě ne59,26 %9,26 %  

Graf

14. Ovlivňuje postoj lidí, kterých si vážíte, Váš postoj k Whatsappu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2037,04 %37,04 %  
určitě ne1222,22 %22,22 %  
spíše ne1120,37 %20,37 %  
spíše ano611,11 %11,11 %  
ano47,41 %7,41 %  
určitě ano11,85 %1,85 %  

Graf

15. Ovlivňují pravidla bezpečného chování na internetu, kterými se řídíte, Váš postoj k Whatsappu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1324,07 %24,07 %  
ne1222,22 %22,22 %  
ano1018,52 %18,52 %  
spíše ne712,96 %12,96 %  
určitě ano611,11 %11,11 %  
určitě ne611,11 %11,11 %  

Graf

16. Řídíte se ve svém vztahu k Whatsappu doporučeními jiných lidí, kterých si vážíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1935,19 %35,19 %  
spíše ano1324,07 %24,07 %  
spíše ne916,67 %16,67 %  
určitě ne611,11 %11,11 %  
ano59,26 %9,26 %  
určitě ano23,7 %3,7 %  

Graf

17. Důvěřujete aplikaci Whatsapp?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1731,48 %31,48 %  
spíše ne1527,78 %27,78 %  
určitě ne916,67 %16,67 %  
ano814,81 %14,81 %  
ne35,56 %5,56 %  
určitě ano23,7 %3,7 %  

Graf

18. Věříte, že Whatsapp nezneužije Vaše soukromé informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1527,78 %27,78 %  
určitě ne916,67 %16,67 %  
ne916,67 %16,67 %  
spíše ano916,67 %16,67 %  
ano712,96 %12,96 %  
určitě ano59,26 %9,26 %  

Graf

19. Svěřili byste aplikaci Whatsapp své soukromé údaje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1935,19 %35,19 %  
ne1527,78 %27,78 %  
určitě ne1425,93 %25,93 %  
spíše ano35,56 %5,56 %  
ano23,7 %3,7 %  
určitě ano11,85 %1,85 %  

Graf

20. Považujete používání Whatsapp za správné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2342,59 %42,59 %  
spíše ne1222,22 %22,22 %  
ano916,67 %16,67 %  
určitě ne47,41 %7,41 %  
určitě ano47,41 %7,41 %  
ne23,7 %3,7 %  

Graf

21. Považujete používání Whatsapp za užitečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2240,74 %40,74 %  
spíše ano1222,22 %22,22 %  
určitě ano814,81 %14,81 %  
spíše ne814,81 %14,81 %  
určitě ne47,41 %7,41 %  

Graf

22. Považujete Whatsapp za vhodný komunikační nástroj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1731,48 %31,48 %  
spíše ano1324,07 %24,07 %  
určitě ano1018,52 %18,52 %  
určitě ne59,26 %9,26 %  
spíše ne59,26 %9,26 %  
ne47,41 %7,41 %  

Graf

23. Dovedete používat Whatsapp tak, abyste mu neposkytli své soukromé údaje, a zachovali přitom jeho výhody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1527,78 %27,78 %  
spíše ne1222,22 %22,22 %  
ano1018,52 %18,52 %  
ne916,67 %16,67 %  
určitě ne59,26 %9,26 %  
určitě ano35,56 %5,56 %  

Graf

24. Lze Whatsapp smysluplně používat, aniž byste mu poskytli své soukromé údaje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1527,78 %27,78 %  
spíše ano1324,07 %24,07 %  
ano916,67 %16,67 %  
ne611,11 %11,11 %  
určitě ne611,11 %11,11 %  
určitě ano59,26 %9,26 %  

Graf

25. Je snadné používat Whatsapp tak, abyste mu neposkytli své soukromé údaje, a zachovali přitom jeho výhody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1629,63 %29,63 %  
spíše ano1222,22 %22,22 %  
ne1018,52 %18,52 %  
určitě ne814,81 %14,81 %  
ano712,96 %12,96 %  
určitě ano11,85 %1,85 %  

Graf

26. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3157,41 %57,41 %  
Muž2342,59 %42,59 %  

Graf

27. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2647,41 %7,41 %  
3035,56 %5,56 %  
1735,56 %5,56 %  
2535,56 %5,56 %  
2935,56 %5,56 %  
4023,7 %3,7 %  
5423,7 %3,7 %  
3323,7 %3,7 %  
5123,7 %3,7 %  
4123,7 %3,7 %  
ostatní odpovědi 27
21
37
28
19
15
39
35
53
47
74
62
43
22
59
44
36
66
32
20
23
42
2851,85 %51,85 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:33.32
Minimum:17
Maximum:62
Variační rozpětí:45
Rozptyl:136.14
Směrodatná odchylka:11.67
Medián:30
Modus:26

Graf

28. Máte obavy o své soukromí na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1935,19 %35,19 %  
určitě ano1527,78 %27,78 %  
spíše ne916,67 %16,67 %  
ano712,96 %12,96 %  
ne47,41 %7,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Používáte nebo jste v minulosti používali Whatsapp?

2. Používáte nějaký alternativní komunikační program místo Whatsappu?

3. Jakou alternativní službu místo Whatsappu používáte?

4. Jak jste s Whatsappem spokojeni?

5. Zjednodušuje Whatsapp Vaši komunikaci?

6. Považujete Whatsapp za kvalitní program?

7. Četli jste nové podmínky používání Whatsappu platné od 15. 5. 2021?

8. Slyšeli jste o nových podmínkách Whatsappu od svých známých?

9. Víte o nových podmínkách Whatsappu z médií?

10. Souhlasíte s novými podmínkami Whatsappu?

11. Chystáte se přestat používat Whatsapp?

12. Přemýšlíte o tom přestat používat Whatsapp?

13. Jste rozhodnuti přestat používat Whatsapp?

14. Ovlivňuje postoj lidí, kterých si vážíte, Váš postoj k Whatsappu?

15. Ovlivňují pravidla bezpečného chování na internetu, kterými se řídíte, Váš postoj k Whatsappu?

16. Řídíte se ve svém vztahu k Whatsappu doporučeními jiných lidí, kterých si vážíte?

17. Důvěřujete aplikaci Whatsapp?

18. Věříte, že Whatsapp nezneužije Vaše soukromé informace?

19. Svěřili byste aplikaci Whatsapp své soukromé údaje?

20. Považujete používání Whatsapp za správné?

21. Považujete používání Whatsapp za užitečné?

22. Považujete Whatsapp za vhodný komunikační nástroj?

23. Dovedete používat Whatsapp tak, abyste mu neposkytli své soukromé údaje, a zachovali přitom jeho výhody?

24. Lze Whatsapp smysluplně používat, aniž byste mu poskytli své soukromé údaje?

25. Je snadné používat Whatsapp tak, abyste mu neposkytli své soukromé údaje, a zachovali přitom jeho výhody?

26. Pohlaví

27. Věk

28. Máte obavy o své soukromí na internetu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Používáte nebo jste v minulosti používali Whatsapp?

2. Používáte nějaký alternativní komunikační program místo Whatsappu?

3. Jakou alternativní službu místo Whatsappu používáte?

4. Jak jste s Whatsappem spokojeni?

5. Zjednodušuje Whatsapp Vaši komunikaci?

6. Považujete Whatsapp za kvalitní program?

7. Četli jste nové podmínky používání Whatsappu platné od 15. 5. 2021?

8. Slyšeli jste o nových podmínkách Whatsappu od svých známých?

9. Víte o nových podmínkách Whatsappu z médií?

10. Souhlasíte s novými podmínkami Whatsappu?

11. Chystáte se přestat používat Whatsapp?

12. Přemýšlíte o tom přestat používat Whatsapp?

13. Jste rozhodnuti přestat používat Whatsapp?

14. Ovlivňuje postoj lidí, kterých si vážíte, Váš postoj k Whatsappu?

15. Ovlivňují pravidla bezpečného chování na internetu, kterými se řídíte, Váš postoj k Whatsappu?

16. Řídíte se ve svém vztahu k Whatsappu doporučeními jiných lidí, kterých si vážíte?

17. Důvěřujete aplikaci Whatsapp?

18. Věříte, že Whatsapp nezneužije Vaše soukromé informace?

19. Svěřili byste aplikaci Whatsapp své soukromé údaje?

20. Považujete používání Whatsapp za správné?

21. Považujete používání Whatsapp za užitečné?

22. Považujete Whatsapp za vhodný komunikační nástroj?

23. Dovedete používat Whatsapp tak, abyste mu neposkytli své soukromé údaje, a zachovali přitom jeho výhody?

24. Lze Whatsapp smysluplně používat, aniž byste mu poskytli své soukromé údaje?

25. Je snadné používat Whatsapp tak, abyste mu neposkytli své soukromé údaje, a zachovali přitom jeho výhody?

26. Pohlaví

27. Věk

28. Máte obavy o své soukromí na internetu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Marhulek, V.Whatsapp - nové smluvní podmínky (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://whatsapp-nove-smluvni-podmin.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.