Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zabezpečení datových center

Zabezpečení datových center

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Králík
Šetření:01. 03. 2012 - 31. 03. 2012
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):15 / 12.29
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:82,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

za účelem zjištění aktuálního stavu zabezpečení datových center českých firem si Vás dovoluji požádat o vyplnění následujícího dotazníku.

Ještě než začnete vyplňovat dotazník bych rád zdůraznil, že dotazník je zcela anonymní, proto prosím vyplňte všechny otázky svědomitě a pravdivě.

Věřím, že Vás vyplňování mého dotazníku příliš nezdrží a předem Vám děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování.

Odpovědi respondentů

1. Jak byste charakterizovali velikost Vaši firmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
malý podnik (méně než 50 zaměstnanců)1827,27 %27,27 %  
mikropodnik (méně než 10 zaměstnanců)1725,76 %25,76 %  
velký podnik (více než 250 zaměstnanců)1421,21 %21,21 %  
střední podnik (méně než 250 zaměstnanců)1116,67 %16,67 %  
OSVČ69,09 %9,09 %  

Graf

2. Jaká je oblast podnikání, ve které Vaše organizace/podnik působí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Informační/komunikační technologie1015,15 %15,15 %  
Průmysl1015,15 %15,15 %  
Služby812,12 %12,12 %  
Jiné710,61 %10,61 %  
Cestovní ruch69,09 %9,09 %  
Obchod69,09 %9,09 %  
Personalistika69,09 %9,09 %  
Doprava34,55 %4,55 %  
Energetika34,55 %4,55 %  
Elektrotechnika34,55 %4,55 %  
Vzdělávání23,03 %3,03 %  
Zdravotnictví23,03 %3,03 %  

Graf

3. Využívá Vaše firma při každodenních činnostech počítače?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6598,48 %98,48 %  
Ne11,52 %1,52 %  

Graf

4. Jsou tyto počítače připojeny do firemní sítě (místní síť LAN)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6193,85 %92,42 %  
Ne46,15 %6,06 %  

Graf

5. Používáte server?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5895,08 %87,88 %  
Ne34,92 %4,55 %  

Graf

6. Serverem ve Vaši firmě je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Běžný stolní počítač3051,72 %45,45 %  
Serverový počítač2441,38 %36,36 %  
Jiný46,9 %6,06 %  

Graf

7. Kde, v jaké místnosti, se nachází server ve Vaši firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V kanceláři jako ostatní počítače3458,62 %51,52 %  
V serverovně2441,38 %36,36 %  

Graf

8. Máte server fyzicky zabezpečen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Server je zabezpečen elektronicky2543,1 %37,88 %  
Nemáme žádné fyzické zabezpečení2237,93 %33,33 %  
Server je zabezpečen mechanicky (např. rack)2237,93 %33,33 %  

Graf

9. Kdo všechno má přístup do místnosti se serverem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Správci IT4679,31 %69,7 %  
Zaměstnanci3051,72 %45,45 %  
Vedoucí pracovník2950 %43,94 %  
Návštěva ve firmě2441,38 %36,36 %  
Pověřené osoby1424,14 %21,21 %  
Prověřené osoby (přístupové karty, pin,)1017,24 %15,15 %  

Graf

10. Pokud je server zabezpečen elektronicky, který z uvedených způsobů je použit?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Elektrický zabezpečovací systém2071,43 %30,3 %  
Přístupový systém1760,71 %25,76 %  
Kamerový systém828,57 %12,12 %  

Graf

11. Je místnost se serverem zabezpečena proti požáru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neotázka č. 13, Ano, instalací detektoru a hlásiče požáruotázka č. 13, Ano, instalací stabilního hasícího zařízení (SHZ, automatický systém hašení)otázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2746,55 %40,91 %  
Ano, instalací detektoru a hlásiče požáru2034,48 %30,3 %  
Ano, instalací stabilního hasícího zařízení (SHZ, automatický systém hašení)1118,97 %16,67 %  

Graf

12. Jaké médium je použito k hašení případného požáru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Inertní plyn981,82 %13,64 %  
Voda218,18 %3,03 %  

Graf

13. Zálohujete data na serveru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ne → konec dotazníku, Anootázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5086,21 %75,76 %  
Ne813,79 %12,12 %  

Graf

14. Jaké metody k zálohování využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přímo na disk serveru3264 %48,48 %  
Externí disk1530 %22,73 %  
NAS (network attached storage)816 %12,12 %  
Na DVD714 %10,61 %  
Jiné externí médium714 %10,61 %  
Datové pásky612 %9,09 %  
cloud48 %6,06 %  

Graf

15. Jak často zálohujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát týdně1938 %28,79 %  
Každý den1632 %24,24 %  
Několikrát měsíčně1326 %19,7 %  
Několikrát ročně24 %3,03 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Serverem ve Vaši firmě je:

 • odpověď Běžný stolní počítač:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několikrát měsíčně na otázku 15. Jak často zálohujete?
 • odpověď Serverový počítač:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, instalací stabilního hasícího zařízení (SHZ, automatický systém hašení) na otázku 11. Je místnost se serverem zabezpečena proti požáru?

7. Kde, v jaké místnosti, se nachází server ve Vaši firmě?

 • odpověď V kanceláři jako ostatní počítače:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemáme žádné fyzické zabezpečení na otázku 8. Máte server fyzicky zabezpečen?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Návštěva ve firmě na otázku 9. Kdo všechno má přístup do místnosti se serverem?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Běžný stolní počítač na otázku 6. Serverem ve Vaši firmě je:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci na otázku 9. Kdo všechno má přístup do místnosti se serverem?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několikrát měsíčně na otázku 15. Jak často zálohujete?
 • odpověď V serverovně:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přístupový systém na otázku 10. Pokud je server zabezpečen elektronicky, který z uvedených způsobů je použit?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, instalací stabilního hasícího zařízení (SHZ, automatický systém hašení) na otázku 11. Je místnost se serverem zabezpečena proti požáru?

8. Máte server fyzicky zabezpečen?

 • odpověď Server je zabezpečen elektronicky:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prověřené osoby (přístupové karty, pin,) na otázku 9. Kdo všechno má přístup do místnosti se serverem?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, instalací stabilního hasícího zařízení (SHZ, automatický systém hašení) na otázku 11. Je místnost se serverem zabezpečena proti požáru?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Elektrický zabezpečovací systém na otázku 10. Pokud je server zabezpečen elektronicky, který z uvedených způsobů je použit?

9. Kdo všechno má přístup do místnosti se serverem?

 • odpověď Vedoucí pracovník:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několikrát měsíčně na otázku 15. Jak často zálohujete?
 • odpověď Zaměstnanci:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Návštěva ve firmě na otázku 9. Kdo všechno má přístup do místnosti se serverem?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemáme žádné fyzické zabezpečení na otázku 8. Máte server fyzicky zabezpečen?

11. Je místnost se serverem zabezpečena proti požáru?

 • odpověď Ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Návštěva ve firmě na otázku 9. Kdo všechno má přístup do místnosti se serverem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak byste charakterizovali velikost Vaši firmy?

2. Jaká je oblast podnikání, ve které Vaše organizace/podnik působí

3. Využívá Vaše firma při každodenních činnostech počítače?

4. Jsou tyto počítače připojeny do firemní sítě (místní síť LAN)

5. Používáte server?

6. Serverem ve Vaši firmě je:

7. Kde, v jaké místnosti, se nachází server ve Vaši firmě?

8. Máte server fyzicky zabezpečen?

9. Kdo všechno má přístup do místnosti se serverem?

10. Pokud je server zabezpečen elektronicky, který z uvedených způsobů je použit?

11. Je místnost se serverem zabezpečena proti požáru?

13. Zálohujete data na serveru?

14. Jaké metody k zálohování využíváte?

15. Jak často zálohujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak byste charakterizovali velikost Vaši firmy?

2. Jaká je oblast podnikání, ve které Vaše organizace/podnik působí

3. Využívá Vaše firma při každodenních činnostech počítače?

4. Jsou tyto počítače připojeny do firemní sítě (místní síť LAN)

5. Používáte server?

6. Serverem ve Vaši firmě je:

7. Kde, v jaké místnosti, se nachází server ve Vaši firmě?

8. Máte server fyzicky zabezpečen?

9. Kdo všechno má přístup do místnosti se serverem?

10. Pokud je server zabezpečen elektronicky, který z uvedených způsobů je použit?

11. Je místnost se serverem zabezpečena proti požáru?

13. Zálohujete data na serveru?

14. Jaké metody k zálohování využíváte?

15. Jak často zálohujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Králík, L.Zabezpečení datových center (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://zabezpeceni-datovych-center.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.