Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zabezpečení objektu firmy Brano, a.s.

Zabezpečení objektu firmy Brano, a.s.

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Kubánková
Šetření:07. 03. 2010 - 22. 03. 2010
Počet respondentů:110
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsem studentka 4. ročníku VŠB-TU Ostrava a ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit také jako příloha k mé bakalářské práci na téma Zabezpečení objektu firmy BRANO, prostředky technické ochrany.

Předem Vám děkuji za Váš čas strávený nad vyplněním tohoto dotazníku a přeji příjemný zbytek dne.

Děkuji Jana Kubánková
 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pracovní zařazení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dělník6660 %60 %  
THP3733,64 %33,64 %  
Management (vedoucí útvarů, project manager, ředitele)76,36 %6,36 %  

Graf

2. Jaké je Vaše nejvyšší vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyučen4540,91 %40,91 %  
Středoškolské4440 %40 %  
Vysokoškolské1311,82 %11,82 %  
Základní87,27 %7,27 %  

Graf

3. Je Vám známo, že je v Brano, a.s. kamerový systém?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10999,09 %99,09 %  
ne10,91 %0,91 %  

Graf

4. Myslíte si, že je objekt firmy dostatečně zabezpečen?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6861,82 %61,82 %  
ne4238,18 %38,18 %  

Graf

5. Myslíte si, že je objekt divize SBU-ZZ dostatečně zabezpečen?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5650,91 %50,91 %  
ne5449,09 %49,09 %  

Graf

6. Cítíte se bezpečně, nemáte strach o své věci na pracovišti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6760,91 %60,91 %  
ano4339,09 %39,09 %  

Graf

7. Nemáte starost o své věci (mobil, peníze, apod.) ve skříňce na šatně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6962,73 %62,73 %  
ano4137,27 %37,27 %  

Graf

8. Byla Vám někdy v práci odcizena nějaká věc?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8880 %80 %  
ano2220 %20 %  

Graf

9. Víte o krádežích, které nebyly dořešeny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 10, NEotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE6760,91 %60,91 %  
ANO4339,09 %39,09 %  

Graf

10. Pokud o některých víte, tak kolik?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně jak 32353,49 %20,91 %  
více jak 3, méně než 71841,86 %16,36 %  
více než 7, méně než 1024,65 %1,82 %  

Graf

11. Myslíte si, že je provoz dostatečně zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6458,18 %58,18 %  
ano4641,82 %41,82 %  

Graf

12. Jsou podle Vás dostatečně zabezpečeny šatny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8173,64 %73,64 %  
ano2926,36 %26,36 %  

Graf

13. Myslíte si, že se zaměstnanci chovají k majetku firmy šetrně?(stroje, nářadí, materiál)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7770 %70 %  
ano3330 %30 %  

Graf

14. Stručně navrhněte opatření, aby nedocházelo k odcizení soukromých věcí v prostoru šaten?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

bezepčnější skříňky

čipový systém

čipový systém na otvírání dveří

čipy před vstupem do šaten

dveře na čip

Dveře na čip a každý osobní skříňku na zámek

jedině vrátný (šatnář)

Jiný systém šatních skříněk

kamera na vchodové dveře

kamery na vchod a vých u šaten, lepší klíče na uzamyk. místech

krást se bude pořád

lepší skříňky

lepší skříňky a lepší zámky a celkově lepší optření do přístupu do šaten - šatny na čip

lepší vyztužení skříňek na šatnách

Měly by být lépe vyztužené dveře plechových skříní v šatnách

nákup bezpečnějších skříní

Navrhoval bych kvalitnější skříňky!

nebrat cennosti a velký obrat peněz do práce

nenechávat je tam

nenosit nic do práce.

nevidím rozumné a účelné řešení, lidé kradou, kradli a krást budou

nezaměstnávat cikány

nezaměstnávat cikány a jiné nežádoucí osoby

nové pořádné skříňky

Nové skříňky

nové skříňky

pořádně masivní skříňky

pouštět lidi na šatnu pouze na čip

skříňky opatřit kódovaným zámkem

soukromé věci nepatří do práce

šatnu rozdělit na jednotlivé části, které se uzamykají, pro určité lidi by byla dostupná jen jedna část. Zároveň by to bylo více kulturní a hygienické

šatny na vstup a výstup na čipový kód

uzamykání šaten

Vstup do haly pouze čipy, více kamer, vstupy do šaten také pouze na čipy

Vstup do kanceláří na čip i do prostoru šaten + kamery

vstup do šaten na čip

vstup do šaten pouze na čipy, nové skříňky, zamykání na kod

vstup na čip

vstup na čip

vstup pouze na čip

vstupy na čip

vše je v lidech, zaměstnavatel by zvýšenním mezd zaměstnantců mohl částečně tento nešvar ovlivnti

Výměna poškozených šatních skříní za nové, redukce počtu skříní dle hygienických předpisů

Vyměnit staré skříňky za nové

začipování dveří na vstup do šaten jen pro oprávněné

Zaměstnávat jen slušné lidi

zamezení pohybu cizích osob a zlepšení kamerového systému

zamezení přístupu do šaten cizím osobám

Zamknuté hlavní dveře k šatně, přístup jen pro lidi, kteří tam mají své věci. Zámky od skříněk na číselné kódy.

zamykat šatny

Zlepšení zabezpečení skříněk na odkládání osobních věcí (lepší konstrukční řešení), důsledné zajištění vstupu do šaten - funkční čipový systém

Zlepšením pracovních vztahů na pracovišti (např. prostřednictvím večírků) slušným ohodnocením zaměstnanců, stabilitou zaměstnanosti

Zpevněná konstrukce skříněk

zrušit šatny

15. Jaké vidíte zlepšení v zabezpečení majetku firmy, aby nedocházelo ke krádežím (zvýšení ostrahy, zlepšení technického zabezpečení)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

až budou lidi různě motivováni nebo vše zamklé krást se bude stejně vždy

částečné zlepšení viz expedice, sklad hutního mat. - nedostatečně zabezpečen (prostor nezamknut - volný přístup všech pracovníků)

čip na vchod do budovy SBU-ZZ

dostatečné

důsledná kontrola ostrahy při výjezdu aut, namátková , detailní kontola (položková, nenětěvní,atd.)

důslednější kontrola aut na vrátnici

kamerový systém na dílnách, hlídání výkonu zaměstnanců

kvalitnější kamerový systém

kvalitní kamerový systém

lepší kamerovyý systém

lepší ostraha, více vrátných

odpovídající finanční ohodnocení, každodenní osobní kontrola na vrátnici

Pečlivější výběr zaměstnanců. Prevence je vždy levnější než odtraňování následků.

Poučit a vyškolit pracovníky

povolení vstupu na různá pracoviště pouze oprávněným osobám. Rozšířit kamerový systém

technické zabezpečení

toto ponechávám na vyšším managementu firmy

více kamer, lepší zabezpečení a zamezení vstupu neoprávněných osob do firmy

více kamer, znepřístupnění nepovolaných osob do šaten a hal

vstup na čip, hmotná zodpovědnost

Vstup na šatnu prostřednictvím čipů

zamezení vstupu do šaten nepovolaným osobám

zamezit přístup na proovz pracovníků z jiných provozů

zavést psycho-testy, kdo neprojde, nepatří do firmy

Zlepšení kultury chování nadřízený - podřízený. Zlepšení organizace práce a odměňování zamšstnanců, dobře ohodnocený zaměstnanec nekrade. Zaměstnávat inteligentní a kvalifikované lidi.

zlepšení technického zabezpečení

zlepšení technického zabezpečení

zlepšení technického zabezpečení

zlepšení technického zabezpečení

zlepšení technického zabezpečení

Zlepšení technického zabezpečení, ostraha je podle mě v pořádku

zlepšení technického zabezpečení, více čipů, kamer

zlepšit technické zabezpečení

zvěšení platu zaměstnanců minimálně o 30%

zvyšení ochrany , šastější chození ochranky

zvýšení ostrahy

zvýšení ostrahy, zlepšení technického zabezpečení

Zvýšení počtu kontrol na vrátnici, zvýšení počtu kontrol aut, lepší zabezpečení skladovaného materiálu před krádežema.

žádné, vždycky se kradlo a krást se bude

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaké je Vaše pracovní zařazení?

 • odpověď Dělník:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyučen na otázku 2. Jaké je Vaše nejvyšší vzdělání?

5. Myslíte si, že je objekt divize SBU-ZZ dostatečně zabezpečen?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Myslíte si, že je provoz dostatečně zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob?

9. Víte o krádežích, které nebyly dořešeny?

 • odpověď ANO:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně jak 3 na otázku 10. Pokud o některých víte, tak kolik?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi více jak 3, méně než 7 na otázku 10. Pokud o některých víte, tak kolik?

11. Myslíte si, že je provoz dostatečně zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Myslíte si, že je objekt divize SBU-ZZ dostatečně zabezpečen?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pracovní zařazení?

2. Jaké je Vaše nejvyšší vzdělání?

3. Je Vám známo, že je v Brano, a.s. kamerový systém?

4. Myslíte si, že je objekt firmy dostatečně zabezpečen?

5. Myslíte si, že je objekt divize SBU-ZZ dostatečně zabezpečen?

6. Cítíte se bezpečně, nemáte strach o své věci na pracovišti?

7. Nemáte starost o své věci (mobil, peníze, apod.) ve skříňce na šatně?

8. Byla Vám někdy v práci odcizena nějaká věc?

9. Víte o krádežích, které nebyly dořešeny?

10. Pokud o některých víte, tak kolik?

11. Myslíte si, že je provoz dostatečně zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob?

12. Jsou podle Vás dostatečně zabezpečeny šatny?

13. Myslíte si, že se zaměstnanci chovají k majetku firmy šetrně?(stroje, nářadí, materiál)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pracovní zařazení?

2. Jaké je Vaše nejvyšší vzdělání?

3. Je Vám známo, že je v Brano, a.s. kamerový systém?

4. Myslíte si, že je objekt firmy dostatečně zabezpečen?

5. Myslíte si, že je objekt divize SBU-ZZ dostatečně zabezpečen?

6. Cítíte se bezpečně, nemáte strach o své věci na pracovišti?

7. Nemáte starost o své věci (mobil, peníze, apod.) ve skříňce na šatně?

8. Byla Vám někdy v práci odcizena nějaká věc?

9. Víte o krádežích, které nebyly dořešeny?

10. Pokud o některých víte, tak kolik?

11. Myslíte si, že je provoz dostatečně zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob?

12. Jsou podle Vás dostatečně zabezpečeny šatny?

13. Myslíte si, že se zaměstnanci chovají k majetku firmy šetrně?(stroje, nářadí, materiál)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kubánková, J.Zabezpečení objektu firmy Brano, a.s. (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://zabezpeceni-objektu-firmy-brano-a-s.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.