Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájem o agroturistiku

Zájem o agroturistiku

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zina Chiriac
Šetření:26. 05. 2010 - 31. 05. 2010
Počet respondentů:165
Počet otázek (max/průměr):6 / 6.01
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj, píšu bakalářku na téma agroturistika a moc byste mi pomohli, kdybyste tento dotazník vyplnili. Zabere to tak 2 minuty;-)

Odpovědi respondentů

1. Máte zájem o dovolenou na farmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zatím jsem neuvažoval/a12474,7 %75,15 %  
ano4225,3 %25,45 %  

Graf

2. Zúčastnili byste se aktivně na pracích na zemědělské farmě (sušení sena, krmení zvířat atd.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, zučastnil/a11267,88 %67,88 %  
neučastnil/a bych se3621,82 %21,82 %  
pouze bych přihlížel/a1710,3 %10,3 %  

Graf

3. Vaše oblíbená aktivita na dovolené:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
koupání5633,94 %33,94 %  
návštěvy kulturních památek4124,85 %24,85 %  
pěší turistika2816,97 %16,97 %  
výlety na kolech2012,12 %12,12 %  
jízda na koních74,24 %4,24 %  
kombinace všech10,61 %0,61 %  
kombinace předchozích: aktivně-relaxační dovolená10,61 %0,61 %  
nic10,61 %0,61 %  
sjíždění řeky, kanoistika10,61 %0,61 %  
koupání i pěší turistika i památky10,61 %0,61 %  
koupání+památky kola10,61 %0,61 %  
vodní turistika10,61 %0,61 %  
vice z moznosti - pamatky, kola, kone10,61 %0,61 %  
poznávání měst10,61 %0,61 %  
geocaching10,61 %0,61 %  
všechny zmíněné10,61 %0,61 %  
nejdříve odpočinek, pak od všeho něco10,61 %0,61 %  
vše výše uvedené, hlavně pestrý program10,61 %0,61 %  

Graf

4. Měli byste zájem zúčastnit se tradičních venkovských zvyků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12273,94 %73,94 %  
ne4326,06 %26,06 %  

Graf

5. Váš preferovaný typ ubytování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přímo na farmě6740,61 %40,61 %  
penzion6539,39 %39,39 %  
jiná forma169,7 %9,7 %  
stan148,48 %8,48 %  
karaván31,82 %1,82 %  

Graf

6. Jaký typ ubytování a stravování byste preferovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ubytování s polopenzi7646,06 %46,06 %  
ubytování s plnou penzi4124,85 %24,85 %  
ubytování se snídaní3521,21 %21,21 %  
pouze ubytování137,88 %7,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte zájem o dovolenou na farmě?

2. Zúčastnili byste se aktivně na pracích na zemědělské farmě (sušení sena, krmení zvířat atd.)?

3. Vaše oblíbená aktivita na dovolené:

4. Měli byste zájem zúčastnit se tradičních venkovských zvyků?

5. Váš preferovaný typ ubytování?

6. Jaký typ ubytování a stravování byste preferovali?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte zájem o dovolenou na farmě?

2. Zúčastnili byste se aktivně na pracích na zemědělské farmě (sušení sena, krmení zvířat atd.)?

3. Vaše oblíbená aktivita na dovolené:

4. Měli byste zájem zúčastnit se tradičních venkovských zvyků?

5. Váš preferovaný typ ubytování?

6. Jaký typ ubytování a stravování byste preferovali?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Chiriac, Z.Zájem o agroturistiku (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://zajem-o-agroturistiku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.