Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájem o vzdělávací kurzy komunikačních a prezentačních dovednosti

Zájem o vzdělávací kurzy komunikačních a prezentačních dovednosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Pivoňková
Šetření:23. 01. 2011 - 30. 01. 2011
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jmenuji se Lucie Pivoňková a studuji na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, na Fakultě sociálně ekonomické. V rámci mé diplomové práce na téma „Podnikatelský plán založení vzdělávacího centra – odborné školy“ provádím průzkum u široké veřejnosti a zjišťuji, jaký je zájem o vzdělávací kurzy komunikačních a prezentačních dovedností, které by byly vzdělávacím centrem v Ústí nad Labem poskytovány.

Vzdělávací centrum bude svým klientům nabízet širokou škálu kurzů, které je naučí správně komunikovat s okolím, vystupovat na veřejnosti, prezentovat své projekty a nápady. Náplň kurzů se bude orientovat na:
• rétoriku,
• schopnosti improvizace,
• práci s hlasem,
• zvládání stresu a pocitu nejistoty při prezentování a komunikování před publikem,
• zlepšení argumentace,
• rychle reagování na dotazy posluchačů.
• práci se svým tělem a využití fyzických dispozic při projevu,
• vystupování bez pocitů trémy,
• podávání ucelených informací,
• logické formulování myšlenek a skupinu posluchačů převést na svou stranu.

Kurzy budou poskytovány na žádosti klientů, které mohou být jednodenního či vícedenního rozsahu. V nabídce nebudou chybět ani vzdělávací víkendy s celodenním programem. V rámci průzkumu chci zjistit eventuální zájem o tento typ vzdělávacího centra.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5369,74 %69,74 %  
muž2330,26 %30,26 %  

Graf

2. O jaké vzdělávací kurzy máte zájem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Víkendové vzdělávací kurzy3140,79 %40,79 %  
Vícedenní intenzivní kurzy ve skupině2634,21 %34,21 %  
Jednodenní intenzivní kurzy ve skupině 1925 %25 %  
Semestrální vzdělávací kurzy v rozsahu 40 hodin cca 1x za 14dní 1519,74 %19,74 %  
Vícedenní intenzivní kurzy individuální1215,79 %15,79 %  
Jednodenní intenzivní kurzy individuální 1114,47 %14,47 %  

Graf

3. Kolik jste schopni/ochotni za dané kurzy zaplatit? (částku za počet hodin, např. 2500,-/10hod)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
200056,58 %6,58 %  
300033,95 %3,95 %  
3000,-/10hod33,95 %3,95 %  
2500,-/10hod33,95 %3,95 %  
3000/10hod22,63 %2,63 %  
1500,-/10hod22,63 %2,63 %  
200,-/1hod22,63 %2,63 %  
400/ hodina11,32 %1,32 %  
2500/ 10 hod11,32 %1,32 %  
5000/35 hod11,32 %1,32 %  
ostatní odpovědi 550/8hod
150/h
3000/10 hod
2500/10hod
1600/10
1000,-/10
2000,-/8 hod.
5000 Kč / 8hod
1000,-/5hod
2000,-/8h
100kc/h
200/1h
200.- / 1 hod
3000,-/10 hod
6000/10
1600,-/10hod
2000/10hodin
1500/10 hod
7000/semestr
2000,-/10hod
3500/10
nemám přehled o cenách za školení
300/1hod,
3500/10 hod
200/h
150 / hod
150 / h
1500,-/ 10 h
6000 / 20
5000/ 16
600/4
500/1hod
200/hod
1000/6
3000,-/15h
6000,-/100h
3000,- 10hod
8500,-/40hod
6000,-/40h
2500/10 hod
2000,- / 10 hod.
1500,-/10 hod
2000,-/10 hod
2500,- 10hodin mi příjde dobré
2500,-/12h
2000-10hod.
300,-/1hod
150,-/hod
90
500,-/1hod
400/hod
1500,-/8 hod.
250,-/1hod
5369,74 %69,74 % 

Graf

4. Kolik lidí ve skupině si nejvýše představujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
102330,26 %30,26 %  
51621,05 %21,05 %  
6911,84 %11,84 %  
467,89 %7,89 %  
867,89 %7,89 %  
145,26 %5,26 %  
1545,26 %5,26 %  
2022,63 %2,63 %  
711,32 %1,32 %  
311,32 %1,32 %  
ostatní odpovědi 12
30
13
0
45,26 %5,26 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.61
Minimum:1
Maximum:15
Variační rozpětí:14
Rozptyl:10.41
Směrodatná odchylka:3.23
Medián:7.5
Modus:10

Graf

5. V jaké oblasti prezentačních a komunikačních dovedností máte pocit největších nedostatků? Kde byste se chtěl zlepšit?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

v jednani face to face

- retorika - presvedceni ostatnich - "sympaticnost" pro posluchace pri projevu, tzn. ikdyz nemam napr. naladu, abych dokazal pusobit prijemne

aktivní naslouchání, komunikace s problematickými lidmi,

anglický jazyk

anglický jazyk, konverzace

artikulace, přehršle používání "populárních slov" jako takže, tedy, jakoby, etc.

asertivita

asertivita

asertivní chování

Bohužel se mi nepodařilo vrátit zpět na titulní stránku, ale bylo tam něco o pohybech při komunikaci a možná snad i nějaká rétorika? Mluvit umím, ale uvítala bych kurz který by mě odnaučil moje berličky...např. opakuju pořád prostě atp. a taky se u mluvení někdy hrozně kroutim.. :-) Takže asi něco takovýho.

celkove vystupovani, zaujmout slovem a prezentace pred vetsi skupinou lidi(cca 40 a vice)

Celkový projev před skupinou lidí, umocněné v případě, že dané osoby neznám. Zbavení se studu a nervozity.

cizí jazyk

cizí jazyk

cizí jazyk, lepší komunikace s podřízenými

cizí jazyky

cizí jazyky

formulace myšlenek při zpětné vazbě - pochopitelnost

interakce

Jazyky

jazyky

JAZYKY

jednani s klienty

komunikace s klienty, sebeovládání.

Komunikace se zákazníkem

komunikace v krizových situacích, public relations

Komunikace v týmu, prosazování svých návrhů, myšlenek,

manipulace a sugesce

Myslim, ze nemam mezery

nejsem si jist

nevím

Nevím

nevím

Odolnost vůči stresu

oslovování nových klientů po telefonu-je mi to proti srsti, sama to nemám ráda

potřebovala bych se zbavit trémy

Potřebovala bych zlepšit své vystupování při prezentaci před skupinou (proto bych uvítala kurzy ve skupině), odbourat stres a nervozitu, sebevědomě vystupovat

práce se skupinou, zvládání času, zvládání námitek

prezentace produktů, komunikace s klientem

prezentace projektů - vlastní vystupování

Prezentace před skupinou.

prezentace před větším počtem posluchačů

Prezentace v ekonomické oblasti.

prezentační dovednosti - vystupování před publikem

Prezentování předem danéhoného textu

prezentovat sama sebe

projev na veřejnosti

Prvotní nervozita a tréma...vše mi jde poznat na hlase, takže nejvíce retorika a práce s hlasem.

příprava a vedení prezentace vystupování obsah prezentace

rétorika

rétorika, veřejné vystupování

Řeč v anglickém a francouzském jazyce.. Chtěla bych mluvit bez chyb.. Plynule..

řízení ostatních lidí

sebejistota v projevu

sebekazni pri psichickem natlaku jinych osob :-)

schopnost improvizace

správně zapojit řeč těla zaujmout posluchače prezentovat z paměti

Téměr ve všech

tréma při prezentování před publikem a rychlá reakce na dotazy

tréma při prezentování, problém z gesty

V oblasti vystupování před lidmi - tréma - tam bych se chtěla zlepšit

V odborné komunikaci. V komunikaci se zaměstnavatelem či nadřízeným. Asertivní jednání vůči zákazníkovi či podřízenému.

V projevu před skupinou lidí se velice zadrhávám a chybí mi dostatečné sebevědomí. To považuji za svůj největší nedostatek.

V rychlosti nenacházím správná slova, nemluvím spisovně....

vyjadřovací schopnosti

Vystupování na veřejnosti

vystupování před kolektivem lidí

vystupovaní před větším počtem lidi

Vystupování u přijimacích pohovorů

Získat lepší zkušenosti s komunikací se zaměstnanci, případně lépe prezentovaz sortiment firmy.

zlepšení argumentace

zvládání emočně vypjatých sitací

zvládání kritických situací

Zvladani stres.situaci, retorika.

zvládání stresu a pocitu nejistoty při prezentování a komunikování před publikem

Zvládnutí komunikace - umět se zřetelně a přesně vyjádřit, komunikovat se schopností asertivního chování v každé situaci, schopnost debaty a vyjádření argumentů

6. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21+6281,58 %81,58 %  
31+1114,47 %14,47 %  
18+22,63 %2,63 %  
41+11,32 %1,32 %  

Graf

7. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské4863,16 %63,16 %  
Středoškolské2836,84 %36,84 %  

Graf

8. Zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student1215,79 %15,79 %  
obchodní zástupce45,26 %5,26 %  
manager22,63 %2,63 %  
žádné22,63 %2,63 %  
pedagog22,63 %2,63 %  
osvc22,63 %2,63 %  
podnikatel22,63 %2,63 %  
Obchodni disponent11,32 %1,32 %  
ředitel pobočky KB11,32 %1,32 %  
účetní11,32 %1,32 %  
ostatní odpovědi stavební dozor
controlling
soukromý podnikatel
hlavní účetní
PR manager projektu EU
studentka
sales representative
Logistik
celní deklarant
asistenka
referent ve státní správě
Audit-účetní
HR specialist
Administrativa
vedoucí pobočky
Vedoucí skladu
Prodejce elktroniky
Supply Chain Coordinator Marionnaud
obchod, marketing manager
Product manager
Bankovní úřednice
bankovní úředník
Vývojář webových aplikací
sekretářka v ekonomickém úseku
programový manager
studetka
asistentka realitní kanceláře
management
technik (tcpip)
kuchař
dotace pro města
projektantka staveb a komunikací
asistentka technického ředitele
administrativní pracovník
nezaměstnaný
Floristka
manažer - bankovnictví
finanační referent
studuji
student, částečný úvazek asistentka jednatele
brigádky
Bankovnictví.
účetnictví
mzdová účetní
telefonní oparátorka
státní správa
tater
4761,84 %61,84 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. O jaké vzdělávací kurzy máte zájem?

4. Kolik lidí ve skupině si nejvýše představujete?

6. Věk

7. Vzdělání

8. Zaměstnání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. O jaké vzdělávací kurzy máte zájem?

4. Kolik lidí ve skupině si nejvýše představujete?

6. Věk

7. Vzdělání

8. Zaměstnání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pivoňková, L.Zájem o vzdělávací kurzy komunikačních a prezentačních dovednosti (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zajem-o-vzdelavaci-k.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.