Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > zájem o životní prostředí (pro obyvatele Středočeského kraje)

zájem o životní prostředí (pro obyvatele Středočeského kraje)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Nováčková
Šetření:31. 10. 2012 - 14. 11. 2012
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):9 / 6.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den!
Jmenuji se Lucie Nováčková a prosím Vás tímto o vyplnění dotazníku do mé diplomové práce na Fakultě životního prostředí na České zemědělské univerzitě v Praze. Výsledky budou sloužit k porovnání názorů obyvatel Středočeského kraje a obyvatel Podlipanska.

Odpovědi respondentů

1. Odkud jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Středočeský krajotázka č. 2, jiný krajotázka č. 7, Prahaotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středočeský kraj3664,29 %64,29 %  
Praha1017,86 %17,86 %  
jiný kraj1017,86 %17,86 %  

Graf

2. Zajímá Vás problematika ochrany životního prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 3, NEotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO3083,33 %53,57 %  
NE616,67 %10,71 %  

Graf

3. Pokud Vás zajímá nějaké téma, označte ho, prosím:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odpady - možnosti předcházení, třídění, recyklace atd.2379,31 %41,07 %  
Ochrana životního prostředí2172,41 %37,5 %  
Ekologie v domácnosti1551,72 %26,79 %  
Ekologické využívání zdrojů1241,38 %21,43 %  
Aktivní zapojení při obnově kvality životního prostředí ve Vaší obci1034,48 %17,86 %  

Graf

4. Zajímá Vás nějaké jiné téma, které nebylo uvedeno?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Neobvykle položená otázka. Odpověď: Ano. Ach, proč dělat dotazník, když ho nechci udělat aspoň trochu pořádně.

nevím

nevím

ochrana ohrožených živočišných druhů

Vysazování stromů a úcta k přírodě na rovině předkřesťanských tradic.

5. Měl(a) byste zájem dozvědět se více informací o některé z těchto oblastí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekologie v domácnosti1666,67 %28,57 %  
Ochrana životního prostředí1354,17 %23,21 %  
Odpady - možnosti předcházení, třídění, recyklace atd.1354,17 %23,21 %  
Ekologické využívání zdrojů937,5 %16,07 %  
Aktivní zapojení při obnově kvality životního prostředí ve Vaší obci520,83 %8,93 %  

Graf

6. Jakou formu získávání informací preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
informace v tištěné formě2066,67 %35,71 %  
Festival aktivit826,67 %14,29 %  
Semináře723,33 %12,5 %  
kurzy pro veřejnost516,67 %8,93 %  
internet413,33 %7,14 %  
Workshop310 %5,36 %  
webináře13,33 %1,79 %  
informace na internetu13,33 %1,79 %  
info na netu13,33 %1,79 %  
internetová stránka13,33 %1,79 %  
Články na webu13,33 %1,79 %  

Graf

7. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŽENA4275 %75 %  
MUŽ1425 %25 %  

Graf

8. Jaký je Váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-304174,55 %73,21 %  
31-591120 %19,64 %  
60 a více23,64 %3,57 %  
do 1711,82 %1,79 %  

Graf

9. Jaký je Váš sociální status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student3053,57 %53,57 %  
Zaměstnanec1730,36 %30,36 %  
Nezaměstnaný58,93 %8,93 %  
Na mateřské/v domácnosti23,57 %3,57 %  
důchodce11,79 %1,79 %  
Podnikatel11,79 %1,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Odkud jste?

 • odpověď Středočeský kraj:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 2. Zajímá Vás problematika ochrany životního prostředí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní zapojení při obnově kvality životního prostředí ve Vaší obci na otázku 3. Pokud Vás zajímá nějaké téma, označte ho, prosím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekologické využívání zdrojů na otázku 3. Pokud Vás zajímá nějaké téma, označte ho, prosím:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekologie v domácnosti na otázku 3. Pokud Vás zajímá nějaké téma, označte ho, prosím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odpady - možnosti předcházení, třídění, recyklace atd. na otázku 3. Pokud Vás zajímá nějaké téma, označte ho, prosím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ochrana životního prostředí na otázku 3. Pokud Vás zajímá nějaké téma, označte ho, prosím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekologie v domácnosti na otázku 5. Měl(a) byste zájem dozvědět se více informací o některé z těchto oblastí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odpady - možnosti předcházení, třídění, recyklace atd. na otázku 5. Měl(a) byste zájem dozvědět se více informací o některé z těchto oblastí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ochrana životního prostředí na otázku 5. Měl(a) byste zájem dozvědět se více informací o některé z těchto oblastí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi informace v tištěné formě na otázku 6. Jakou formu získávání informací preferujete?

2. Zajímá Vás problematika ochrany životního prostředí?

 • odpověď ANO:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní zapojení při obnově kvality životního prostředí ve Vaší obci na otázku 3. Pokud Vás zajímá nějaké téma, označte ho, prosím:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekologické využívání zdrojů na otázku 3. Pokud Vás zajímá nějaké téma, označte ho, prosím:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekologie v domácnosti na otázku 3. Pokud Vás zajímá nějaké téma, označte ho, prosím:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odpady - možnosti předcházení, třídění, recyklace atd. na otázku 3. Pokud Vás zajímá nějaké téma, označte ho, prosím:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ochrana životního prostředí na otázku 3. Pokud Vás zajímá nějaké téma, označte ho, prosím:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekologie v domácnosti na otázku 5. Měl(a) byste zájem dozvědět se více informací o některé z těchto oblastí?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odpady - možnosti předcházení, třídění, recyklace atd. na otázku 5. Měl(a) byste zájem dozvědět se více informací o některé z těchto oblastí?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ochrana životního prostředí na otázku 5. Měl(a) byste zájem dozvědět se více informací o některé z těchto oblastí?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi informace v tištěné formě na otázku 6. Jakou formu získávání informací preferujete?

3. Pokud Vás zajímá nějaké téma, označte ho, prosím:

 • odpověď Odpady - možnosti předcházení, třídění, recyklace atd.:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekologické využívání zdrojů na otázku 3. Pokud Vás zajímá nějaké téma, označte ho, prosím:
 • odpověď Ochrana životního prostředí:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ochrana životního prostředí na otázku 5. Měl(a) byste zájem dozvědět se více informací o některé z těchto oblastí?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekologické využívání zdrojů na otázku 3. Pokud Vás zajímá nějaké téma, označte ho, prosím:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Odkud jste?

2. Zajímá Vás problematika ochrany životního prostředí?

3. Pokud Vás zajímá nějaké téma, označte ho, prosím:

5. Měl(a) byste zájem dozvědět se více informací o některé z těchto oblastí?

6. Jakou formu získávání informací preferujete?

7. Jste muž nebo žena?

8. Jaký je Váš věk?

9. Jaký je Váš sociální status?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Odkud jste?

2. Zajímá Vás problematika ochrany životního prostředí?

3. Pokud Vás zajímá nějaké téma, označte ho, prosím:

5. Měl(a) byste zájem dozvědět se více informací o některé z těchto oblastí?

6. Jakou formu získávání informací preferujete?

7. Jste muž nebo žena?

8. Jaký je Váš věk?

9. Jaký je Váš sociální status?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nováčková, L.zájem o životní prostředí (pro obyvatele Středočeského kraje) (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://zajem-o-zivotni-prostredi-pr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.