Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájem veřejnosti o změny klimatu

Zájem veřejnosti o změny klimatu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Bártová
Šetření:20. 04. 2022 - 27. 04. 2022
Počet respondentů:102
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.77
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím Vás o vyplnění krátkého dotazníku. Výsledky použiji ke zpracování školního projektu.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že za změny klimatu může z velké části lidská činnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4948,04 %48,04 %  
ne2827,45 %27,45 %  
nevím2524,51 %24,51 %  

Graf

2. Za jak velký problém změny klimatu označujete? (1-nejméně, 5-nejvíce)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33736,27 %36,27 %  
52524,51 %24,51 %  
42019,61 %19,61 %  
21413,73 %13,73 %  
165,88 %5,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.48
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.07
Směrodatná odchylka:1.03
Medián:3
Modus:3

Graf

3. Kdy by se dle Vás, měla problematika změn klimatu řešit?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Co nejdříve4256,76 %41,18 %  
Nemusí se řešit1418,92 %13,73 %  
Někdy v budoucnu912,16 %8,82 %  
V následujících deseti letech912,16 %8,82 %  

Graf

4. Které činnosti dle Vás mají největší dopad na změny klimatu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kácení pralesů5680 %54,9 %  
Velké množství odpadu4767,14 %46,08 %  
Emise způsobené energetickým průmyslem3550 %34,31 %  
Emise způsobené dopravou3042,86 %29,41 %  
Těžba uhlí1318,57 %12,75 %  
Živočišný průmysl1115,71 %10,78 %  

Graf

5. Které z těchto dopadů označujete za nejvážnější?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatek pitné vody4259,15 %41,18 %  
Sucho4056,34 %39,22 %  
Tání ledovců2839,44 %27,45 %  
Ničení přírody2636,62 %25,49 %  
Vymírání některých živočišných druhů2433,8 %23,53 %  
Nekvalitní ovzduší1622,54 %15,69 %  

Graf

6. Snažíte se snížit svůj dopad na změny klimatu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7169,61 %69,61 %  
ne3130,39 %30,39 %  

Graf

7. Pokud ano, jak?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Třídění odpadu6595,59 %63,73 %  
Omezování plastů3855,88 %37,25 %  
Omezování odpadu2638,24 %25,49 %  
Upřednostňování hromadné dopravy před osobní2536,76 %24,51 %  
Nakupování lokálních potravin1725 %16,67 %  
Úprava stravování (vegetariánství, veganství)811,76 %7,84 %  
Aktivismus22,94 %1,96 %  
úsporné vytápění, ježdění na kole místo autem11,47 %0,98 %  
Využívání již vyrobených věcí a jejich oprava, namísto vyhození a koupení věcí nových (auta, elektronika, etc.)11,47 %0,98 %  
Pěstování vlastních potravin, hodně chldíme pěšky, opakovatěné obaly, nenakupujeme oblečení ani věci bezmyšlenkovitě11,47 %0,98 %  

Graf

8. Myslíte si, že rozumíte problematice změn klimatu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5654,9 %54,9 %  
ano4645,1 %45,1 %  

Graf

9. Ovlivnil by váš zájem o změny klimatu rozhodnutí, kterou politickou stranu volit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5654,9 %54,9 %  
ano4645,1 %45,1 %  

Graf

10. Myslíte si, že by problematika změn klimatu měla být v rámci školního vzdělávacího plánu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5351,96 %51,96 %  
ne4948,04 %48,04 %  

Graf

11. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž5856,86 %56,86 %  
Žena4241,18 %41,18 %  
Jiné21,96 %1,96 %  

Graf

12. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 353635,29 %35,29 %  
36 - 452221,57 %21,57 %  
46 - 551817,65 %17,65 %  
18 - 251312,75 %12,75 %  
65 +54,9 %4,9 %  
0 - 1743,92 %3,92 %  
56 - 6543,92 %3,92 %  

Graf

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské5351,96 %51,96 %  
Střední s maturitou2726,47 %26,47 %  
Základní1312,75 %12,75 %  
Střední54,9 %4,9 %  
Vyšší odborné32,94 %2,94 %  
Žádné10,98 %0,98 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Myslíte si, že za změny klimatu může z velké části lidská činnost?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Emise způsobené dopravou na otázku 4. Které činnosti dle Vás mají největší dopad na změny klimatu?
 • odpověď ne:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemusí se řešit na otázku 3. Kdy by se dle Vás, měla problematika změn klimatu řešit?

3. Kdy by se dle Vás, měla problematika změn klimatu řešit?

 • odpověď Co nejdříve:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Živočišný průmysl na otázku 4. Které činnosti dle Vás mají největší dopad na změny klimatu?

4. Které činnosti dle Vás mají největší dopad na změny klimatu?

 • odpověď Kácení pralesů:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Těžba uhlí na otázku 4. Které činnosti dle Vás mají největší dopad na změny klimatu?

10. Myslíte si, že by problematika změn klimatu měla být v rámci školního vzdělávacího plánu?

 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemusí se řešit na otázku 3. Kdy by se dle Vás, měla problematika změn klimatu řešit?

11. Jaké je Vaše pohlaví?

 • odpověď Muž:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Myslíte si, že za změny klimatu může z velké části lidská činnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 2. Za jak velký problém změny klimatu označujete? (1-nejméně, 5-nejvíce)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemusí se řešit na otázku 3. Kdy by se dle Vás, měla problematika změn klimatu řešit?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že za změny klimatu může z velké části lidská činnost?

2. Za jak velký problém změny klimatu označujete? (1-nejméně, 5-nejvíce)

3. Kdy by se dle Vás, měla problematika změn klimatu řešit?

4. Které činnosti dle Vás mají největší dopad na změny klimatu?

5. Které z těchto dopadů označujete za nejvážnější?

6. Snažíte se snížit svůj dopad na změny klimatu?

7. Pokud ano, jak?

8. Myslíte si, že rozumíte problematice změn klimatu?

9. Ovlivnil by váš zájem o změny klimatu rozhodnutí, kterou politickou stranu volit?

10. Myslíte si, že by problematika změn klimatu měla být v rámci školního vzdělávacího plánu?

11. Jaké je Vaše pohlaví?

12. Jaký je Váš věk?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že za změny klimatu může z velké části lidská činnost?

2. Za jak velký problém změny klimatu označujete? (1-nejméně, 5-nejvíce)

3. Kdy by se dle Vás, měla problematika změn klimatu řešit?

4. Které činnosti dle Vás mají největší dopad na změny klimatu?

5. Které z těchto dopadů označujete za nejvážnější?

6. Snažíte se snížit svůj dopad na změny klimatu?

7. Pokud ano, jak?

8. Myslíte si, že rozumíte problematice změn klimatu?

9. Ovlivnil by váš zájem o změny klimatu rozhodnutí, kterou politickou stranu volit?

10. Myslíte si, že by problematika změn klimatu měla být v rámci školního vzdělávacího plánu?

11. Jaké je Vaše pohlaví?

12. Jaký je Váš věk?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bártová, A.Zájem veřejnosti o změny klimatu (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://zajem-verejnosti-o-zmeny-kli.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.