Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > zájezd na Slovensko

zájezd na Slovensko

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Hájková
Šetření:01. 04. 2011 - 08. 04. 2011
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.79
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o pomoc při vyplnění krátkého dotazníku, který mi pomůže při psaní mé absolventské práce na téma ,,Kulturní tradice na Kysucích".

Předem děkuji za Váš čas.
Studentka VOŠ v Praze

Hájková Hana

Odpovědi respondentů

1. Navštívil/a jste někdy Slovensko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5786,36 %86,36 %  
ne913,64 %13,64 %  

Graf

2. Pokud ano, který kraj jste navštívil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bratislavský kraj3159,62 %46,97 %  
Žilinský kraj1528,85 %22,73 %  
Nitriansky kraj1325 %19,7 %  
Prešovský kraj1223,08 %18,18 %  
Banskobystrický kraj917,31 %13,64 %  
Košický kraj815,38 %12,12 %  
Trenčiansky kraj815,38 %12,12 %  
Trnavský kraj23,85 %3,03 %  

Graf

3. Víte, kde leží oblast Kysuce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3553,03 %53,03 %  
myslím, že ano1725,76 %25,76 %  
ano1421,21 %21,21 %  

Graf

4. Navštívil/a jste někdy oblast Kysuce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4872,73 %72,73 %  
nevím913,64 %13,64 %  
ano913,64 %13,64 %  

Graf

5. Co upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příroda2842,42 %42,42 %  
historické památky1218,18 %18,18 %  
horská turistika1015,15 %15,15 %  
zimní sporty913,64 %13,64 %  
kultura a folklor46,06 %6,06 %  
nevím11,52 %1,52 %  
vše zminěné 11,52 %1,52 %  
Termální koupaliště11,52 %1,52 %  

Graf

6. Zúčastnil/a byste se poznávacího zájezdu zaměřeného na folklorní tradice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2943,94 %43,94 %  
nevím2233,33 %33,33 %  
ano1522,73 %22,73 %  

Graf

7. Jaké je Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5380,3 %80,3 %  
muž1319,7 %19,7 %  

Graf

8. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let3959,09 %59,09 %  
31 - 40 let1015,15 %15,15 %  
51 - 60 let812,12 %12,12 %  
41 - 50 let57,58 %7,58 %  
do 20 let34,55 %4,55 %  
61 let a více11,52 %1,52 %  

Graf

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou3451,52 %51,52 %  
vysokoškolské2334,85 %34,85 %  
střední bez maturity46,06 %6,06 %  
základní34,55 %4,55 %  
vyšší odborné23,03 %3,03 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navštívil/a jste někdy Slovensko?

2. Pokud ano, který kraj jste navštívil/a?

3. Víte, kde leží oblast Kysuce?

4. Navštívil/a jste někdy oblast Kysuce?

5. Co upřednostňujete?

6. Zúčastnil/a byste se poznávacího zájezdu zaměřeného na folklorní tradice?

7. Jaké je Vaše pohlaví

8. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navštívil/a jste někdy Slovensko?

2. Pokud ano, který kraj jste navštívil/a?

3. Víte, kde leží oblast Kysuce?

4. Navštívil/a jste někdy oblast Kysuce?

5. Co upřednostňujete?

6. Zúčastnil/a byste se poznávacího zájezdu zaměřeného na folklorní tradice?

7. Jaké je Vaše pohlaví

8. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hájková, H.zájezd na Slovensko (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zajezd-na-slovensko.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.