Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájezd za pověstmi na hrady a zámky

Zájezd za pověstmi na hrady a zámky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniela Janeková
Šetření:05. 04. 2012 - 12. 04. 2012
Počet respondentů:163
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.64
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

studuji na VŠO v Praze a tímto bych ráda požádala osoby ve věku 18 - 28 let o vyplnění krátkého dotazníku k mé bakalářské práci, který se týká zájmu o  hrady, zámky, zříceniny a o pověsti, které se k těmto objektům vztahují. 

Cílem je zjistit, jaký by byl zájem o zájezd za pověstmi na různé kulturně-historické památky. 


 

Odpovědi respondentů

1. Váš věk je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [18 - 28otázka č. 2, jiné → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 2815796,32 %96,32 %  
jiné63,68 %3,68 %  

Graf

2. Navštěvujete rád/a hrady, zámky, zříceniny a jiné kulturně-historické památky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14592,36 %88,96 %  
ne 127,64 %7,36 %  

Graf

3. Zajímala by vás při návštěvě nějaké památky pověst, která se k navštívenému místu vztahuje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13895,17 %84,66 %  
nevím64,14 %3,68 %  
ne10,69 %0,61 %  

Graf

4. Jel/a byste na zájezd, který by se zaměřoval na místa, ke kterým se vztahují zajímavé pověsti? (návštěva hradů, zámků, tvrzí, zřícenin aj.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11075,86 %67,48 %  
nevím2617,93 %15,95 %  
ne96,21 %5,52 %  

Graf

5. Pokud byste na takový zájezd jel/a, jak dlouhý by měl být?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 - 3 dny9464,83 %57,67 %  
3 - 4 dny3624,83 %22,09 %  
4 - 5 dní85,52 %4,91 %  
5 dní a více74,83 %4,29 %  

Graf

6. Pokud byste jel/a na takový zájezd, měl/a byste zájem o různé akce, které jsou na hradech, zámcích a v okolí pořádány? (např. noční prohlídky objektů, divadelní představení, různé výstavy, hodování, ochutnávka ve vinných sklepech aj.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13492,41 %82,21 %  
nevím85,52 %4,91 %  
ne32,07 %1,84 %  

Graf

7. O jaké akce byste měl/a největší zájem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
noční prohlídky objektů10773,79 %65,64 %  
ochutnávka ve vinných sklípcích10673,1 %65,03 %  
hody6746,21 %41,1 %  
divadelní představení 6544,83 %39,88 %  
výstavy5034,48 %30,67 %  

Graf

8. Slyšel/a jste někdy o jízdě králů, která se každoročně pořádá ve Vlčnově na Moravě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, neslyšel/a5739,31 %34,97 %  
ano, rád/a bych ji navštívil/a5437,24 %33,13 %  
ano, ale neláká mě to2920 %17,79 %  
ano, již jsem na této akci byl/a42,76 %2,45 %  
ano, již jsem na této akci byl/a a rád/a bych ji opět navštívil/a10,69 %0,61 %  

Graf

9. Jel/a byste na zájezd za pověstmi na hrady a zámky Moravy, který by byl spojen s vinobraním, návštěvou vinného sklípku nebo Jízdou králů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12686,9 %77,3 %  
nevím128,28 %7,36 %  
ne74,83 %4,29 %  

Graf

10. Z jakého místa by pro vás byl přijatelný odjezd na zájezd za pověstmi Moravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha9766,9 %59,51 %  
žádné z výše uvedených 3121,38 %19,02 %  
Brno1711,72 %10,43 %  
Jihlava149,66 %8,59 %  

Graf

11. Jel/a byste na zájezd, který by zahrnoval návštěvu města a zámku Český Krumlov, kde se můžete setkat s několika zajímavými pověstmi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12183,45 %74,23 %  
nevím138,97 %7,98 %  
ne117,59 %6,75 %  

Graf

12. Byl by pro vás přijatelný odjezd z Prahy na zájezd za pověstmi hradů a zámků Čech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11881,38 %72,39 %  
ne2718,62 %16,56 %  

Graf

13. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11780,69 %71,78 %  
muž2819,31 %17,18 %  

Graf

14. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student6947,59 %42,33 %  
pracující student4833,1 %29,45 %  
zaměstnaný2114,48 %12,88 %  
OSVČ42,76 %2,45 %  
na mateřské dovolené21,38 %1,23 %  
nezaměstnaný10,69 %0,61 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk je:

2. Navštěvujete rád/a hrady, zámky, zříceniny a jiné kulturně-historické památky?

3. Zajímala by vás při návštěvě nějaké památky pověst, která se k navštívenému místu vztahuje?

4. Jel/a byste na zájezd, který by se zaměřoval na místa, ke kterým se vztahují zajímavé pověsti? (návštěva hradů, zámků, tvrzí, zřícenin aj.)

5. Pokud byste na takový zájezd jel/a, jak dlouhý by měl být?

6. Pokud byste jel/a na takový zájezd, měl/a byste zájem o různé akce, které jsou na hradech, zámcích a v okolí pořádány? (např. noční prohlídky objektů, divadelní představení, různé výstavy, hodování, ochutnávka ve vinných sklepech aj.)

7. O jaké akce byste měl/a největší zájem?

8. Slyšel/a jste někdy o jízdě králů, která se každoročně pořádá ve Vlčnově na Moravě?

9. Jel/a byste na zájezd za pověstmi na hrady a zámky Moravy, který by byl spojen s vinobraním, návštěvou vinného sklípku nebo Jízdou králů?

10. Z jakého místa by pro vás byl přijatelný odjezd na zájezd za pověstmi Moravy?

11. Jel/a byste na zájezd, který by zahrnoval návštěvu města a zámku Český Krumlov, kde se můžete setkat s několika zajímavými pověstmi?

12. Byl by pro vás přijatelný odjezd z Prahy na zájezd za pověstmi hradů a zámků Čech?

13. Vaše pohlaví:

14. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk je:

2. Navštěvujete rád/a hrady, zámky, zříceniny a jiné kulturně-historické památky?

3. Zajímala by vás při návštěvě nějaké památky pověst, která se k navštívenému místu vztahuje?

4. Jel/a byste na zájezd, který by se zaměřoval na místa, ke kterým se vztahují zajímavé pověsti? (návštěva hradů, zámků, tvrzí, zřícenin aj.)

5. Pokud byste na takový zájezd jel/a, jak dlouhý by měl být?

6. Pokud byste jel/a na takový zájezd, měl/a byste zájem o různé akce, které jsou na hradech, zámcích a v okolí pořádány? (např. noční prohlídky objektů, divadelní představení, různé výstavy, hodování, ochutnávka ve vinných sklepech aj.)

7. O jaké akce byste měl/a největší zájem?

8. Slyšel/a jste někdy o jízdě králů, která se každoročně pořádá ve Vlčnově na Moravě?

9. Jel/a byste na zájezd za pověstmi na hrady a zámky Moravy, který by byl spojen s vinobraním, návštěvou vinného sklípku nebo Jízdou králů?

10. Z jakého místa by pro vás byl přijatelný odjezd na zájezd za pověstmi Moravy?

11. Jel/a byste na zájezd, který by zahrnoval návštěvu města a zámku Český Krumlov, kde se můžete setkat s několika zajímavými pověstmi?

12. Byl by pro vás přijatelný odjezd z Prahy na zájezd za pověstmi hradů a zámků Čech?

13. Vaše pohlaví:

14. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Janeková, D.Zájezd za pověstmi na hrady a zámky (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://zajezd-za-povestmi-na-hrady.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.