Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájezdy s českou CK do Barcelony a Madridu.

Zájezdy s českou CK do Barcelony a Madridu.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniela Šmídová
Šetření:29. 03. 2012 - 05. 04. 2012
Počet respondentů:73
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:92,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentka Vysoké školy obchodní v Praze a dovoluji si Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který bych ráda zahrnula do své bakalářské práce. Název mé BP je ,,Komparativní analýza cestovního ruchu mezi městy Barcelona a Madrid´´. Mým cílem je mimo jiné získat základní informace o tom, jaké typy zájezdů do těchto destinací vyhledávají čeští turisté.
Dotazník se skládá z 8 otázek. Vyberte prosím pouze jednu odpověď.
 

Odpovědi respondentů

1. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-256284,93 %84,93 %  
26-3579,59 %9,59 %  
36 a výše 45,48 %5,48 %  

Graf

2. Využíváte služeb českých CK?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4663,01 %63,01 %  
ne2736,99 %36,99 %  

Graf

3. Jaké typy zájezdů preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pobytový3041,1 %41,1 %  
kombinovaný (pobytový + poznávací)2736,99 %36,99 %  
poznávací1621,92 %21,92 %  

Graf

4. Jakou formu stravování preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
polopenze3750,68 %50,68 %  
all-inclusive2432,88 %32,88 %  
snídaně810,96 %10,96 %  
bez jídla45,48 %5,48 %  

Graf

5. Jaký typ dopavy byste zvolili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
letadlo6284,93 %84,93 %  
autobus810,96 %10,96 %  
vlak34,11 %4,11 %  

Graf

6. Na jak dlouho (počet dní) byste na zájezd jeli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více jak týden4460,27 %60,27 %  
5 - 7 dní2534,25 %34,25 %  
4 dny45,48 %5,48 %  

Graf

7. Jaké z těchto dvou měst byste navštívili raději?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Barcelona5271,23 %71,23 %  
Madrid2128,77 %28,77 %  

Graf

8. Již jste alespoň jedno ze jmenovaných měst navštívili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4054,79 %54,79 %  
ano3345,21 %45,21 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Na jak dlouho (počet dní) byste na zájezd jeli?

  • odpověď více jak týden:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi all-inclusive na otázku 4. Jakou formu stravování preferujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk

2. Využíváte služeb českých CK?

3. Jaké typy zájezdů preferujete?

4. Jakou formu stravování preferujete?

5. Jaký typ dopavy byste zvolili?

6. Na jak dlouho (počet dní) byste na zájezd jeli?

7. Jaké z těchto dvou měst byste navštívili raději?

8. Již jste alespoň jedno ze jmenovaných měst navštívili?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk

2. Využíváte služeb českých CK?

3. Jaké typy zájezdů preferujete?

4. Jakou formu stravování preferujete?

5. Jaký typ dopavy byste zvolili?

6. Na jak dlouho (počet dní) byste na zájezd jeli?

7. Jaké z těchto dvou měst byste navštívili raději?

8. Již jste alespoň jedno ze jmenovaných měst navštívili?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šmídová, D.Zájezdy s českou CK do Barcelony a Madridu. (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://zajezdy-s-ceskou-ck-do-barce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.