Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Adopce dětí homosexuálními páry

Adopce dětí homosexuálními páry

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Bláhova
Šetření:04. 04. 2015 - 12. 04. 2015
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:funkční email
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:86,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění krátkého dotazníku určeného pro studijní účely, jeho vyplnění Vám zabere krátkou dobu času a jeho výsledky budou užitečnou informační základnou.
 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3568,63 %68,63 %  
Muž1631,37 %31,37 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-302243,14 %43,14 %  
31-401019,61 %19,61 %  
15-20917,65 %17,65 %  
41-50815,69 %15,69 %  
51-6023,92 %3,92 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední odborné - maturita2141,18 %41,18 %  
vysokoškolské - Bc.1529,41 %29,41 %  
základní611,76 %11,76 %  
vysokoškolské - Mgr./Ing.59,8 %9,8 %  
výuční list47,84 %7,84 %  

Graf

4. Schvalujete soužití párů stejného pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4588,24 %88,24 %  
Nezajímám se/je mi to jedno59,8 %9,8 %  
Ne11,96 %1,96 %  

Graf

5. Znáte ze svého okolí nějakého gaye/lesbičku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4384,31 %84,31 %  
Nejsem si jistý/možná ano59,8 %9,8 %  
Ne35,88 %5,88 %  

Graf

6. Pokud znáte nějakého/nějakou gaye/lesbičku, jaký je Váš postoj a přístup k této osobě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsme spolu přátelé/kamarádi3772,55 %72,55 %  
Nevyhledáváme kontakt/neutrální postoj1121,57 %21,57 %  
Máme spolu milostný poměr713,73 %13,73 %  
Nevím/nemohu specifikovat59,8 %9,8 %  
Nemohu ho/ji vystát, nesnášíme se23,92 %3,92 %  

Graf

7. Schvalujete, aby homosexuální páry, které mají odpovídající zázemí a jsou spolehlivými lidmi adoptovali do své výchovy děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano - souhlasím3772,55 %72,55 %  
Spíše ano - ale mám jisté výhrady47,84 %7,84 %  
Spíše ne - není to jednoznačné47,84 %7,84 %  
Určitě ne - nesouhlasím, rodina má být heterosexuální47,84 %7,84 %  
Nezajímám se - téma jde mimo mě23,92 %3,92 %  

Graf

8. Myslíte si, že homosexuální pár dokáže materiálně a výchovou zabezpečit výchovu dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4588,24 %88,24 %  
Nevím, nejsem si jistý/á59,8 %9,8 %  
Ne11,96 %1,96 %  

Graf

9. Myslíte si, že může být dítě vychovávané homosexuální párem terčem šikany a útoků z okolí a od jeho vrstevníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Netuším - záleží na okolnostech a podmínkách3466,67 %66,67 %  
Ano - takové dítě bude terčem zesměšňování a ponižování1019,61 %19,61 %  
Určitě ne - společnost se na situaci adaptuje47,84 %7,84 %  
Ne - dítě bude okolím respektováno35,88 %5,88 %  

Graf

10. Myslíte si, že soužití dítěte s homosexuálním párem ovlivní jeho psychiku natolik, že z něj může být potencionální homosexuál?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ne - výchova a péče neovlivní orientaci a náklonnost ke stejnému pohlaví3364,71 %64,71 %  
Spíše ne - soužití s homosexuály nemá vliv na vývoj orientace dítěte815,69 %15,69 %  
Nevím/netuším - nedokážu rozhodnout, zda toto soužití bude mít jakýkoliv vliv59,8 %9,8 %  
Spíše ano - soužití s homosexuály může ovlivnit vývoj myšlení, avšak nemusí59,8 %9,8 %  

Graf

11. Co je podle Vás pro opuštěné/sirotčí dítě lepší budoucnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Adopce a výchova homosexuálním párem3160,78 %60,78 %  
Nemohu/nechci rozhodnout917,65 %17,65 %  
Adopce homosexuálním párem917,65 %17,65 %  
Výchova v dětském domově (a odpovídajícím zařízení)23,92 %3,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Schvalujete soužití párů stejného pohlaví?

5. Znáte ze svého okolí nějakého gaye/lesbičku?

6. Pokud znáte nějakého/nějakou gaye/lesbičku, jaký je Váš postoj a přístup k této osobě?

7. Schvalujete, aby homosexuální páry, které mají odpovídající zázemí a jsou spolehlivými lidmi adoptovali do své výchovy děti?

8. Myslíte si, že homosexuální pár dokáže materiálně a výchovou zabezpečit výchovu dítěte?

9. Myslíte si, že může být dítě vychovávané homosexuální párem terčem šikany a útoků z okolí a od jeho vrstevníků?

10. Myslíte si, že soužití dítěte s homosexuálním párem ovlivní jeho psychiku natolik, že z něj může být potencionální homosexuál?

11. Co je podle Vás pro opuštěné/sirotčí dítě lepší budoucnost?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Schvalujete soužití párů stejného pohlaví?

5. Znáte ze svého okolí nějakého gaye/lesbičku?

6. Pokud znáte nějakého/nějakou gaye/lesbičku, jaký je Váš postoj a přístup k této osobě?

7. Schvalujete, aby homosexuální páry, které mají odpovídající zázemí a jsou spolehlivými lidmi adoptovali do své výchovy děti?

8. Myslíte si, že homosexuální pár dokáže materiálně a výchovou zabezpečit výchovu dítěte?

9. Myslíte si, že může být dítě vychovávané homosexuální párem terčem šikany a útoků z okolí a od jeho vrstevníků?

10. Myslíte si, že soužití dítěte s homosexuálním párem ovlivní jeho psychiku natolik, že z něj může být potencionální homosexuál?

11. Co je podle Vás pro opuštěné/sirotčí dítě lepší budoucnost?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bláhova, A.Adopce dětí homosexuálními páry (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://zajima-vas-budoucnost-vasich.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.