Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zákaz kouření v restauracích, kavárnách, na zastávkách MHD,...

Zákaz kouření v restauracích, kavárnách, na zastávkách MHD,...

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zdeňka Paplhámová
Šetření:13. 11. 2014 - 21. 11. 2014
Počet respondentů:226
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:90,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

žádám Vás o vyplnění mého dotazníku, který mi poslouží k vypracování seminární práce.

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Jste žena nebo muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena15468,14 %68,14 %  
muž7231,86 %31,86 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let13961,5 %61,5 %  
25 let-35 let5926,11 %26,11 %  
35 let-45 let208,85 %8,85 %  
45 let-55 let52,21 %2,21 %  
55 let a více31,33 %1,33 %  

Graf

3. Obtěžuje Vás když je ve Vaší blízkosti kuřák?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9642,48 %42,48 %  
spíše ano6026,55 %26,55 %  
ne3515,49 %15,49 %  
spíše ne3515,49 %15,49 %  

Graf

4. Jste pro zákaz kouření v restauracích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano11952,65 %52,65 %  
spíše ano3917,26 %17,26 %  
rozhodně ne3415,04 %15,04 %  
spíše ne2912,83 %12,83 %  
je mi to jedno52,21 %2,21 %  

Graf

5. Jste pro zákaz kouření v kavárnách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano10847,79 %47,79 %  
spíše ano4720,8 %20,8 %  
rozhodně ne3816,81 %16,81 %  
spíše ne2912,83 %12,83 %  
je mi to jedno41,77 %1,77 %  

Graf

6. Jste pro zákaz kouření v barech a na diskotékách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ne6327,88 %27,88 %  
rozhodně ano5323,45 %23,45 %  
spíše ano5022,12 %22,12 %  
spíše ne4620,35 %20,35 %  
je mi to jedno146,19 %6,19 %  

Graf

7. Co si myslíte o zákazu kouření na MHD zastávkách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím19284,96 %84,96 %  
Nesouhlasím3415,04 %15,04 %  

Graf

8. Jste kuřák?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15970,35 %70,35 %  
ano6729,65 %29,65 %  

Graf

9. Pokud kouříte, porušujete zákazy kouření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem nekuřák15066,37 %66,37 %  
ne4921,68 %21,68 %  
občas2410,62 %10,62 %  
ano31,33 %1,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jste pro zákaz kouření v restauracích?

 • odpověď rozhodně ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně ano na otázku 6. Jste pro zákaz kouření v barech a na diskotékách?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně ano na otázku 5. Jste pro zákaz kouření v kavárnách?

5. Jste pro zákaz kouření v kavárnách?

 • odpověď rozhodně ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně ano na otázku 6. Jste pro zákaz kouření v barech a na diskotékách?

6. Jste pro zákaz kouření v barech a na diskotékách?

 • odpověď rozhodně ne:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně ne na otázku 5. Jste pro zákaz kouření v kavárnách?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně ne na otázku 4. Jste pro zákaz kouření v restauracích?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Obtěžuje Vás když je ve Vaší blízkosti kuřák?

8. Jste kuřák?

 • odpověď ano:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi občas na otázku 9. Pokud kouříte, porušujete zákazy kouření?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Obtěžuje Vás když je ve Vaší blízkosti kuřák?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste žena nebo muž?

2. Váš věk?

3. Obtěžuje Vás když je ve Vaší blízkosti kuřák?

4. Jste pro zákaz kouření v restauracích?

5. Jste pro zákaz kouření v kavárnách?

6. Jste pro zákaz kouření v barech a na diskotékách?

7. Co si myslíte o zákazu kouření na MHD zastávkách?

8. Jste kuřák?

9. Pokud kouříte, porušujete zákazy kouření?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste žena nebo muž?

2. Váš věk?

3. Obtěžuje Vás když je ve Vaší blízkosti kuřák?

4. Jste pro zákaz kouření v restauracích?

5. Jste pro zákaz kouření v kavárnách?

6. Jste pro zákaz kouření v barech a na diskotékách?

7. Co si myslíte o zákazu kouření na MHD zastávkách?

8. Jste kuřák?

9. Pokud kouříte, porušujete zákazy kouření?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Paplhámová, Z.Zákaz kouření v restauracích, kavárnách, na zastávkách MHD,... (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://zakaz-koureni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.