Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Základní vojenská služba v České republice

Základní vojenská služba v České republice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Amálie Matějková
Šetření:21. 11. 2017 - 03. 12. 2017
Počet respondentů:120
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.51
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:90,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, budu moc ráda za vyplnění tohoto dotazníku, který vznikl jako školní projekt a mým cílem je zjistit, jaký je vztah obyvatel České republiky k opětovnému zavedení základní vojenské služby.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6150,83 %50,83 %  
Muž5949,17 %49,17 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Prosím uveďte cifru

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
241210 %10 %  
2586,67 %6,67 %  
2286,67 %6,67 %  
2775,83 %5,83 %  
2965 %5 %  
2065 %5 %  
3054,17 %4,17 %  
1954,17 %4,17 %  
2654,17 %4,17 %  
4043,33 %3,33 %  
ostatní odpovědi 28
16
60
34
31
18
68
50
58
14
63
41
33
17
21
23
53
38
48
69
52
37
43
46
39
75
42
59
35
5445 %45 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:30.19
Minimum:17
Maximum:60
Variační rozpětí:43
Rozptyl:123.22
Směrodatná odchylka:11.1
Medián:27
Modus:24

Graf

3. Souhlasili byste se zavedením povinné základní vojenské služby v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3529,17 %29,17 %  
Spíše ano3025 %25 %  
Ano3025 %25 %  
Spíše ne2520,83 %20,83 %  

Graf

4. Souhlasili byste se zavedením dobrovolné základní vojenské služby v České republice?

Dobrovolnou službou je myšleno, když se rekrut přihlásí z vlastní vůle a zároveň splňuje stanovené požadavky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7159,17 %59,17 %  
Spíše ano3428,33 %28,33 %  
Ne86,67 %6,67 %  
Spíše ne75,83 %5,83 %  

Graf

5. Přihlásili byste se na dobrovolnou základní vojenskou službu?

Věk, zdraví apod. neberte v úvahu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6856,67 %56,67 %  
Ano, na 3 a méně měsíců2319,17 %19,17 %  
Ano, na 6 měsíců108,33 %8,33 %  
Ano, na 1 rok75,83 %5,83 %  
Ano, na 2 roky65 %5 %  
Ano, bez ohledu na délku65 %5 %  

Graf

6. Myslíte si, že by se měla případná povinná základní vojenská služba vztahovat také na ženy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4638,33 %38,33 %  
Spíše ne3428,33 %28,33 %  
Ano2218,33 %18,33 %  
Spíše ano1815 %15 %  

Graf

7. Pokud jste muž, prošel jste v mládí povinnou základní vojenskou službou?

Pokud jste žena, otázku prosím přeskočte

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4268,85 %35 %  
ano1931,15 %15,83 %  

Graf

8. Jaká by podle Vás byla optimální doba trvání základní vojenské služby?

Vyplňte prosím i v případě, že s ní nesouhlasíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 měsíců3932,5 %32,5 %  
3 a méně měsíců3529,17 %29,17 %  
1 rok3428,33 %28,33 %  
2 roky1210 %10 %  

Graf

9. Souhlasili byste s tím, aby šlo Vaše dítě na vojnu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3932,5 %32,5 %  
Ne3932,5 %32,5 %  
Ano2319,17 %19,17 %  
Spíše ne1915,83 %15,83 %  

Graf

10. Cítíte se v České republice bezpečně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25848,33 %48,33 %  
13932,5 %32,5 %  
3119,17 %9,17 %  
486,67 %6,67 %  
543,33 %3,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.91
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.63
Směrodatná odchylka:0.79
Medián:2
Modus:2

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaké je Vaše pohlaví?

  • odpověď Muž:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Pokud jste muž, prošel jste v mládí povinnou základní vojenskou službou?
  • odpověď Žena:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 roky na otázku 8. Jaká by podle Vás byla optimální doba trvání základní vojenské služby?

5. Přihlásili byste se na dobrovolnou základní vojenskou službu?

  • odpověď Ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 3. Souhlasili byste se zavedením povinné základní vojenské služby v České republice?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik Vám je let?

3. Souhlasili byste se zavedením povinné základní vojenské služby v České republice?

4. Souhlasili byste se zavedením dobrovolné základní vojenské služby v České republice?

5. Přihlásili byste se na dobrovolnou základní vojenskou službu?

6. Myslíte si, že by se měla případná povinná základní vojenská služba vztahovat také na ženy?

7. Pokud jste muž, prošel jste v mládí povinnou základní vojenskou službou?

8. Jaká by podle Vás byla optimální doba trvání základní vojenské služby?

9. Souhlasili byste s tím, aby šlo Vaše dítě na vojnu?

10. Cítíte se v České republice bezpečně?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik Vám je let?

3. Souhlasili byste se zavedením povinné základní vojenské služby v České republice?

4. Souhlasili byste se zavedením dobrovolné základní vojenské služby v České republice?

5. Přihlásili byste se na dobrovolnou základní vojenskou službu?

6. Myslíte si, že by se měla případná povinná základní vojenská služba vztahovat také na ženy?

7. Pokud jste muž, prošel jste v mládí povinnou základní vojenskou službou?

8. Jaká by podle Vás byla optimální doba trvání základní vojenské služby?

9. Souhlasili byste s tím, aby šlo Vaše dítě na vojnu?

10. Cítíte se v České republice bezpečně?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Matějková, A.Základní vojenská služba v České republice (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://zakladni-vojenska-sluzba-v-c.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.