Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zaměstnávání cizinců v ČR se zaměřením na arabskou menšinu

Zaměstnávání cizinců v ČR se zaměřením na arabskou menšinu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Černá
Šetření:08. 04. 2016 - 15. 04. 2016
Počet respondentů:264
Počet otázek (max/průměr):63 / 20.89
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:89,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jmenuji se Klára Černá a v současné době píši seminární práci na téma "Zaměstnávání cizinců v České republice se zaměřením na arabskou menšinu". Cílem výzkumu je zjistit ochotu zaměstnavatelů v oblasti zaměstnávání cizinců arabského původu. Výsledky budou zahrnuty v praktické části seminární práce. Všechny Vámi poskytnuté údaje jsou anonymní.

Odpovědi respondentů

1. V1. Jste to právě Vy, kdo je ve vaší společnosti zodpovědný za výběr nových zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19875 %75 %  
ne6625 %25 %  

Graf

2. V2. Máte zkušenosti se zaměstnáváním cizinců arabského původu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13367,17 %50,38 %  
ano6532,83 %24,62 %  

Graf

3. N2.1 Znáte systém zaměstnaneckých karet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4163,08 %15,53 %  
ne2436,92 %9,09 %  

Graf

4. Z2.1 Znáte systém zaměstnaneckých karet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8261,65 %31,06 %  
ano5138,35 %19,32 %  

Graf

5. N2.1.1 Zaměstnanecká karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, jehož účelem je zaměstnání cizince na dobu delší než 3 měsíce. Oproti klasickému povolení k pobytu a povolení k zaměstnání je tento druh dokladu duální, to znamená, že pokud cizinec ukončí dané zaměstnání, automaticky mu skončí i povolení k pobytu na území ČR a je nucen odcestovat, případně zažádat o nové povolení k pobytu. Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1041,67 %3,79 %  
nevím833,33 %3,03 %  
ne625 %2,27 %  

Graf

6. Z2.1.1 Zaměstnanecká karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, jehož účelem je zaměstnání cizince na dobu delší než 3 měsíce. Oproti klasickému povolení k pobytu a povolení k zaměstnání je tento druh dokladu duální, to znamená, že pokud cizinec ukončí dané zaměstnání, automaticky mu skončí i povolení k pobytu na území ČR a je nucen odcestovat, případně zažádat o nové povolení k pobytu. Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4048,78 %15,15 %  
ne2530,49 %9,47 %  
ano1720,73 %6,44 %  

Graf

7. N2.1.2 Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2151,22 %7,95 %  
nevím1434,15 %5,3 %  
ne614,63 %2,27 %  

Graf

8. Z2.1.2 Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2650,98 %9,85 %  
ano1631,37 %6,06 %  
ne917,65 %3,41 %  

Graf

9. N2.2 Znáte systém modrých karet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4061,54 %15,15 %  
ne2538,46 %9,47 %  

Graf

10. Z2.2 Znáte systém modrých karet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9470,68 %35,61 %  
ano3929,32 %14,77 %  

Graf

11. N2.2.1 Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2050 %7,58 %  
nevím1435 %5,3 %  
ne615 %2,27 %  

Graf

12. Z2.2.1 Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1743,59 %6,44 %  
ano1743,59 %6,44 %  
ne512,82 %1,89 %  

Graf

13. Z2.2.2 Modrá karta je speciální poddruh zaměstnanecké karty, která se vydává za účelem výkonu zaměstnání, které vyžaduje vysokou kvalifikaci. Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4042,55 %15,15 %  
ano2728,72 %10,23 %  
ne2728,72 %10,23 %  

Graf

14. N2.2.2 Modrá karta je speciální poddruh zaměstnanecké karty, která se vydává za účelem výkonu zaměstnání, které vyžaduje vysokou kvalifikaci. Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1144 %4,17 %  
ano936 %3,41 %  
ne520 %1,89 %  

Graf

15. Z2.3 O zaměstnaneckou/modrou kartu může jménem cizince žádat i budoucí zaměstnavatel. Byl/a byste ochotný/á tuto žádost za cizince arabského původu podat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8765,41 %32,95 %  
ano4634,59 %17,42 %  

Graf

16. N2.3 O zaměstnaneckou/modrou kartu může jménem cizince žádat i budoucí zaměstnavatel. Byl/a byste ochotný/á tuto žádost za cizince arabského původu podat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3655,38 %13,64 %  
ano2944,62 %10,98 %  

Graf

17. Z2.4 Byl/a byste ochotný/á podat tuto žádost za cizince jiného (např. ukrajinského, vietnamského) původu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7153,38 %26,89 %  
ano6246,62 %23,48 %  

Graf

18. N2.4 Byl/a byste ochotný/á podat tuto žádost za cizince jiného (např. ukrajinského, vietnamského) původu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3756,92 %14,02 %  
ne2843,08 %10,61 %  

Graf

19. N2.5 Víte, jaké musíte podniknout kroky předtím, než začnete cizince arabského původu zaměstnávat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3452,31 %12,88 %  
ne3147,69 %11,74 %  

Graf

20. Z2.5 Víte, jaké musíte podniknout kroky předtím, než začnete cizince arabského původu zaměstnávat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8966,92 %33,71 %  
ano4433,08 %16,67 %  

Graf

21. N2.6 Víte, že existují různá centra a projekty na podporu zaměstnávání cizinců arabského původu v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 25, neotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4569,23 %17,05 %  
ne2030,77 %7,58 %  

Graf

22. Z2.6 Víte, že existují různá centra a projekty na podporu zaměstnávání cizinců arabského původu v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 23, neotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6750,38 %25,38 %  
ne6649,62 %25 %  

Graf

23. Z2.6.1 Znáte nějaké konkrétní centrum či projekt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 24, neotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5582,09 %20,83 %  
ano1217,91 %4,55 %  

Graf

24. Z. Jaké centrum či projekt znáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
islamska nadace v praze216,67 %0,76 %  
centrum pro integraci18,33 %0,38 %  
slunce18,33 %0,38 %  
centrum pro integraci cizincu18,33 %0,38 %  
zadne18,33 %0,38 %  
poznejme se navzájem18,33 %0,38 %  
žadny18,33 %0,38 %  
poznejme se nazajem18,33 %0,38 %  
zadny18,33 %0,38 %  
Neznám žádný18,33 %0,38 %  
ostatní odpovědi nevím 18,33 %0,38 % 

Graf

25. N2.6.1 Znáte nějaké konkrétní centrum či projekt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 26, neotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2453,33 %9,09 %  
ano2146,67 %7,95 %  

Graf

26. N. Jaké centrum či projekt znáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevim29,52 %0,76 %  
Centrum pro integraci cizincu29,52 %0,76 %  
Generace 2114,76 %0,38 %  
nicm14,76 %0,38 %  
ano14,76 %0,38 %  
tzuhhg14,76 %0,38 %  
všechny14,76 %0,38 %  
CIC14,76 %0,38 %  
Legální a kvalifikované práce pro cizince ve Středočeském kraji14,76 %0,38 %  
Islámská nadace v Praze14,76 %0,38 %  
ostatní odpovědi Islámská nadace
PXP
czv
Úřad práce
Centrum vzájemné pomoci
public agent
pomáhejme sexu
pomoc postiženým
světluška
942,86 %3,41 % 

Graf

27. Z2.7 Vyberte max. tři možnosti, které jsou dle vašeho názoru největší problém při zaměstnávání cizinců arabského původu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jazyková bariéra7657,14 %28,79 %  
kulturní bariéra7153,38 %26,89 %  
obtíže při komunikaci s úřady4634,59 %17,42 %  
problémové vztahy mezi domácími a zahraničními pracovníky3727,82 %14,02 %  
náročnost administrativního procesu3526,32 %13,26 %  
nutnost zajištění dodatečných služeb (doprava do zaměstnání, bydlení, výcvik, poradenství)2418,05 %9,09 %  
větší fluktuace zaměstnanců107,52 %3,79 %  
nic32,26 %1,14 %  
ne10,75 %0,38 %  
neochota zaměstnance přizpůsobit se firemní kultuře kvůli své víře (stejnokroj bez pokrývky hlavy pro ženy, povinné pití alkoholu s klientem)10,75 %0,38 %  
vzhled10,75 %0,38 %  
Arabi nechtějí pracovat a já je nechci zaměsstnávat10,75 %0,38 %  

Graf

28. N2.7 Vyberte max. tři možnosti, které jsou dle vašeho názoru největší problém při zaměstnávání cizinců arabského původu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jazyková bariéra3756,92 %14,02 %  
kulturní bariéra3249,23 %12,12 %  
obtíže při komunikaci s úřady2132,31 %7,95 %  
problémové vztahy mezi domácími a zahraničními pracovníky1624,62 %6,06 %  
náročnost administrativního procesu1320 %4,92 %  
nutnost zajištění dodatečných služeb (doprava do zaměstnání, bydlení, výcvik, poradenství)812,31 %3,03 %  
větší fluktuace zaměstnanců34,62 %1,14 %  
Musím mu postavit modlitebnu11,54 %0,38 %  
lenost u Arabů11,54 %0,38 %  
ano11,54 %0,38 %  
nic11,54 %0,38 %  

Graf

29. Z2.8 Uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky: cizí pracovní síla ohrožuje současné zaměstnávání českých občanů.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3526,32 %13,26 %  
souhlasím3022,56 %11,36 %  
spíše souhlasím3022,56 %11,36 %  
spíše nesouhlasím2418,05 %9,09 %  
nesouhlasím1410,53 %5,3 %  

Graf

30. N2.8 Uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky: cizí pracovní síla ohrožuje současné zaměstnávání českých občanů.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2335,38 %8,71 %  
spíše souhlasím1726,15 %6,44 %  
nevím1116,92 %4,17 %  
spíše nesouhlasím1116,92 %4,17 %  
nesouhlasím34,62 %1,14 %  

Graf

31. Z. Zaměstnávání cizinců arabského původu by se mělo omezit pouze na oblasti s vysokou nezaměstnaností.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3526,32 %13,26 %  
spíše souhlasím3224,06 %12,12 %  
nesouhlasím2418,05 %9,09 %  
spíše nesouhlasím2317,29 %8,71 %  
souhlasím1914,29 %7,2 %  

Graf

32. N. Zaměstnávání cizinců arabského původu by se mělo omezit pouze na oblasti s vysokou nezaměstnaností.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2335,38 %8,71 %  
nevím1726,15 %6,44 %  
spíše souhlasím1116,92 %4,17 %  
nesouhlasím710,77 %2,65 %  
spíše nesouhlasím710,77 %2,65 %  

Graf

33. Z. Cizinci arabského původu by se měli zaměstnávat jen v profesích, o které občané ČR nemají zájem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3929,32 %14,77 %  
spíše nesouhlasím3123,31 %11,74 %  
nesouhlasím2317,29 %8,71 %  
souhlasím2015,04 %7,58 %  
spíše souhlasím2015,04 %7,58 %  

Graf

34. N. Cizinci arabského původu by se měli zaměstnávat jen v profesích, o které občané ČR nemají zájem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2030,77 %7,58 %  
spíše nesouhlasím1726,15 %6,44 %  
spíše souhlasím1015,38 %3,79 %  
nevím1015,38 %3,79 %  
nesouhlasím812,31 %3,03 %  

Graf

35. Z. Cizinci arabského původu by se měli zaměstnávat jen v profesích, o které občané ČR nemají zájem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3828,57 %14,39 %  
spíše nesouhlasím2821,05 %10,61 %  
nesouhlasím2619,55 %9,85 %  
spíše souhlasím2216,54 %8,33 %  
souhlasím1914,29 %7,2 %  

Graf

36. N. Pracovní síly v podobě cizinců arabského původu zlepšují ekonomickou situaci ČR.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1726,15 %6,44 %  
nesouhlasím1421,54 %5,3 %  
nevím1421,54 %5,3 %  
souhlasím1015,38 %3,79 %  
spíše souhlasím1015,38 %3,79 %  

Graf

37. Z. Pracovní síly v podobě cizinců arabského původu zlepšují ekonomickou situaci ČR.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4836,09 %18,18 %  
nesouhlasím2720,3 %10,23 %  
spíše nesouhlasím2619,55 %9,85 %  
spíše souhlasím1813,53 %6,82 %  
souhlasím1410,53 %5,3 %  

Graf

38. N. Počet žadatelů o zaměstnání v ČR z arabských zemí by měl být omezován.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1827,69 %6,82 %  
souhlasím1726,15 %6,44 %  
spíše souhlasím1421,54 %5,3 %  
spíše nesouhlasím1015,38 %3,79 %  
nesouhlasím69,23 %2,27 %  

Graf

39. Z. Počet žadatelů o zaměstnání v ČR z arabských zemí by měl být omezován.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3224,06 %12,12 %  
spíše nesouhlasím2921,8 %10,98 %  
souhlasím2821,05 %10,61 %  
spíše souhlasím2720,3 %10,23 %  
nesouhlasím1712,78 %6,44 %  

Graf

40. N. Cizinci z arabských zemí by měli být zaměstnávání pouze systémem modrých karet, který zaručuje vysoké vzdělání a specializaci.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2030,77 %7,58 %  
spíše nesouhlasím1523,08 %5,68 %  
spíše souhlasím1320 %4,92 %  
nevím1218,46 %4,55 %  
nesouhlasím57,69 %1,89 %  

Graf

41. Z. Cizinci z arabských zemí by měli být zaměstnávání pouze systémem modrých karet, který zaručuje vysoké vzdělání a specializaci.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4735,34 %17,8 %  
spíše souhlasím2619,55 %9,85 %  
spíše nesouhlasím2619,55 %9,85 %  
souhlasím2115,79 %7,95 %  
nesouhlasím139,77 %4,92 %  

Graf

42. N. Cizinci z arabských zemí, kteří chtějí v ČR pracovat, by se měli naučit český jazyk ještě před samotným podáním žádosti o povolení k zaměstnání či zaměstnaneckou kartu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2335,38 %8,71 %  
spíše souhlasím1624,62 %6,06 %  
nevím1421,54 %5,3 %  
spíše nesouhlasím812,31 %3,03 %  
nesouhlasím46,15 %1,52 %  

Graf

43. Z. Cizinci z arabských zemí, kteří chtějí v ČR pracovat, by se měli naučit český jazyk ještě před samotným podáním žádosti o povolení k zaměstnání či zaměstnaneckou kartu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3627,07 %13,64 %  
souhlasím3224,06 %12,12 %  
spíše souhlasím2921,8 %10,98 %  
spíše nesouhlasím2317,29 %8,71 %  
nesouhlasím139,77 %4,92 %  

Graf

44. N. Cizinci arabského původu by se měli přizpůsobit nejen českému pracovnímu životu, ale také tradicím v rámci sociální a kulturní integrace.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1827,69 %6,82 %  
nevím1726,15 %6,44 %  
souhlasím1624,62 %6,06 %  
spíše nesouhlasím1015,38 %3,79 %  
nesouhlasím46,15 %1,52 %  

Graf

45. Z. Cizinci arabského původu by se měli přizpůsobit nejen českému pracovnímu životu, ale také tradicím v rámci sociální a kulturní integrace.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3324,81 %12,5 %  
souhlasím3123,31 %11,74 %  
spíše souhlasím2821,05 %10,61 %  
spíše nesouhlasím2619,55 %9,85 %  
nesouhlasím1511,28 %5,68 %  

Graf

46. N. Cizinci arabského původu jsou na českém trhu práce diskriminováni především kvůli svému původu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1726,15 %6,44 %  
souhlasím1624,62 %6,06 %  
spíše souhlasím1421,54 %5,3 %  
spíše nesouhlasím1320 %4,92 %  
nesouhlasím57,69 %1,89 %  

Graf

47. Z. Cizinci arabského původu jsou na českém trhu práce diskriminováni především kvůli svému původu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4231,58 %15,91 %  
souhlasím2821,05 %10,61 %  
spíše souhlasím2317,29 %8,71 %  
spíše nesouhlasím2216,54 %8,33 %  
nesouhlasím1813,53 %6,82 %  

Graf

48. Z. 2.9 Zaměstnáváte v současné době nějakého cizince arabského původu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 49, neotázka č. 54].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3553,03 %13,26 %  
ano3146,97 %11,74 %  

Graf

49. 2.9.1 Kolik cizinců arabského původu v současné době zaměstnáváte?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0619,35 %2,27 %  
139,68 %1,14 %  
2039,68 %1,14 %  
226,45 %0,76 %  
1026,45 %0,76 %  
3436413,23 %0,38 %  
913,23 %0,38 %  
565213,23 %0,38 %  
313,23 %0,38 %  
68013,23 %0,38 %  
ostatní odpovědi 12
6
5
8553365
5555555
500
1000000000
2502
543
45386
1032,26 %3,79 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:489609.28
Minimum:0
Maximum:8553365
Variační rozpětí:8553365
Rozptyl:3466990147196.8
Směrodatná odchylka:1861985.54
Medián:10
Modus:0

Graf

50. 2.9.2 Na jaké pozici jsou vámi zaměstnaní cizinci arabského původu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevim39,68 %1,14 %  
Vedoucí26,45 %0,76 %  
manuální pracovník13,23 %0,38 %  
administrativa13,23 %0,38 %  
nejvyšší13,23 %0,38 %  
na nižších pozicích13,23 %0,38 %  
ano13,23 %0,38 %  
uklizečka13,23 %0,38 %  
na nejhorší13,23 %0,38 %  
sekretářka13,23 %0,38 %  
ostatní odpovědi nn
pomocna síla
na zadne
nejsou
uklízeč
asistent
doktor
fotograf
s
koko
ředitel závodu
Nizšim
joo
mega
manažerové
ředitel
číšníci
boss
1858,06 %6,82 % 

Graf

51. 2.9.3 Jak dlouho zaměstnáváte cizince arabského původu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 roky39,68 %1,14 %  
rok39,68 %1,14 %  
5 let39,68 %1,14 %  
2 mesice26,45 %0,76 %  
nezamestnavam26,45 %0,76 %  
3 roky26,45 %0,76 %  
dva roky13,23 %0,38 %  
dva měsíce13,23 %0,38 %  
od malička13,23 %0,38 %  
ano13,23 %0,38 %  
ostatní odpovědi mesic
14 dní
2roky
4 měsíce
30min
1
15 let
nikdy
32584 let
shkfsd
500 let
45 let
1238,71 %4,55 % 

Graf

52. 2.9.4 Na základě jakého povolení nyní zaměstnáváte cizince arabského původu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
povolení k zaměstnání1754,84 %6,44 %  
zaměstnanecká karta825,81 %3,03 %  
modrá karta722,58 %2,65 %  
na základě trvalého pobytu cizince412,9 %1,52 %  
ano13,23 %0,38 %  

Graf

53. 2.9.5 Z jaké země, případně zemí, pochází cizinci arabského původu, které v současné době zaměstnáváte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sýrie412,9 %1,52 %  
arábie412,9 %1,52 %  
Alžír26,45 %0,76 %  
libie26,45 %0,76 %  
egypt26,45 %0,76 %  
nevím 26,45 %0,76 %  
Irák26,45 %0,76 %  
arab26,45 %0,76 %  
arabsko13,23 %0,38 %  
ano13,23 %0,38 %  
ostatní odpovědi petr
z zadne
turecko
tunisko
čr
pakistaan
zambie
čína
dubai
929,03 %3,41 % 

Graf

54. N2.10 Ocenil/a byste více informací o možnostech jak zaměstnávat cizince arabského původu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2160 %7,95 %  
ano1440 %5,3 %  

Graf

55. Z2.10 Ocenil/a byste více informací o možnostech jak zaměstnávat cizince arabského původu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11168,1 %42,05 %  
ano5231,9 %19,7 %  

Graf

56. N2.11 Co by Vás přimělo cizince původem z arabských zemí zaměstnávat více nebo o této možnosti alespoň uvažovat?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nic822,86 %3,03 %  
nevim38,57 %1,14 %  
dotace12,86 %0,38 %  
Kdybych byl zoufalý12,86 %0,38 %  
nic, předchozí zkušenosti naši organizaci již odradily12,86 %0,38 %  
ne12,86 %0,38 %  
že dostanu od státu více peněz12,86 %0,38 %  
qakva12,86 %0,38 %  
peníze12,86 %0,38 %  
nezaměstnala bych cizince arabského původu12,86 %0,38 %  
ostatní odpovědi Žádné
vzdělání
Dobrá kvalifikace a praxe v oboru
pracovní síla navíc
asi nic
Zánik Islámu
neviiim
myslím, že jsou pracovití a dokážou lépe pracovat i ve složitých podmínkách
Zkušenosti
Jaký má zkušenosti
praxe
Přizpůsobivost
Jiné tradice
Snaha se přizpůsobit
dobrá znalost čj
jistota bezpečí, že to není islámský terorista
1645,71 %6,06 % 

Graf

57. Z2.11 Co by Vás přimělo cizince původem z arabských zemí zaměstnávat více nebo o této možnosti alespoň uvažovat?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic5231,9 %19,7 %  
nevim127,36 %4,55 %  
zkušenosti95,52 %3,41 %  
vzdělání53,07 %1,89 %  
znalost cizího jazyka53,07 %1,89 %  
kultura42,45 %1,52 %  
dotace21,23 %0,76 %  
jazyk21,23 %0,76 %  
ne21,23 %0,76 %  
ano21,23 %0,76 %  
ostatní odpovědi chování
Zkusenost
nedostatek pracovních sil
Malo českých zaměstnanců
nic.
vůbec nic
Kdyby přijali naší kultůru
menší riziko, nikdy nevíte, kdy se v nich ozve náboženská povaha
vice času
mjjnlo
jhjg
Joudo
dotace z EU
riziko nebezpečí
ochoty pracovat a vzdělání
doplněné vzdělání a kurz čestiny
jojojo
zatim nevim
znalosti jazyka
máca
Dobrá kvalifikace a praxe v oboru
dlouholetá praxe v oboru
zdatnost v oboru
cizi jazyk
wester
Vysoká kvalifikace a míra přizpůsobení českým poměrům, pokud není nábožensky angažovaný, případně je ateista, nemám problém
musí umět český jazyk
kdyby změnily kulturu
zkušenost
jejich pracovitost
pomoct jim v nouzi
Osobně ho znát.
Stop terorismu
Žádné národnostní rozdíly
více zkušeností
Společné potomstvo
musel by uznavat ceske tradice a zvyky
Trvalý pobyt, praxe v oboru, znalost anglickeho jazyka.
Vzdělaní, trvalý pobyt, znalost Českého jazyka
to, aby ciz s ar. puvodem respektovali ceska pravidla (napr. nevyzadovani prestavek k modleni a pod)
aby tady mohl žít
gjck
bhf
zkáza terorismu
proste je mam rad
Nic, nechceme je tu.
bla bla bla
hjb hju
Kdyby byl inteligentní a ctil českou tradici
vsechno
jdegtjd
Zkusenosti
Chování způsobilé
praxe
Nová pracovní síla
potřebné vzdělání
kvalitní pracovní síla
Barman
kokot
jj
levná pracovní síla
o hodně více
¨dobrá znalost českého jazyka
znalost v oboru
čj
6841,72 %25,76 % 

Graf

58. N2.12 V jakém oboru pracujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podnikani38,57 %1,14 %  
Kosmetička25,71 %0,76 %  
Kosmetika25,71 %0,76 %  
Obchod25,71 %0,76 %  
porno25,71 %0,76 %  
školství12,86 %0,38 %  
Služby12,86 %0,38 %  
veřejná správa12,86 %0,38 %  
úřad ministerstva nitra12,86 %0,38 %  
finance12,86 %0,38 %  
ostatní odpovědi hjkjk
stavebnictví
stavebním
pornoherec
Management
Popelar
kadeřnice
zdravotnictví
kadernictvi
Pornografie
nevim :D
kadeřník
Studuji
Sochař
It
v žadnym
nic
sahs
bar
1954,29 %7,2 % 

Graf

59. Z2.12 V jakém oboru pracujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdravotnictvi127,36 %4,55 %  
Kosmetička95,52 %3,41 %  
kadeřnice63,68 %2,27 %  
ekonomicky53,07 %1,89 %  
stavebnictví53,07 %1,89 %  
kosmetika53,07 %1,89 %  
cestovni ruch42,45 %1,52 %  
popelář42,45 %1,52 %  
Grafik42,45 %1,52 %  
průmysl31,84 %1,14 %  
ostatní odpovědi podnikání
marketing
ano
popelar
Kosmeticka
Obchod
studuji
ekonomie
školství
management
kadeřník
Restaurace
Trenér
nic
porno
Vyroba
ochrana osob a majetku
majitelka podniku
metro
Reklama
bb
gdfg
Joudo
účetnictví
ekonomika
cukrář
marketingu
nepracuju
ekonimie
ekonomickem
ne
řeznictví
pneuservis
kadeřnické služby
květinařstvý
Obchodní spol.
pornoherecka
ucitelka
club
ve škole vole
klempířství
stripterka v showparku, prijdte dam vam vstup zadarmo
nevim
cestovní agentura
it konzultant
zdravotní sestra
kosmetické služby
právník
Učitel
obchdník
Služby
kultura
v žádemj
žádném
hjfvj
nvg
Management sportu
Gastronomie
zemědělství
gzugbui
buhzbui
Kosmetický obor
student
Kosmetický
pracovnik
Architekt
recepční
Sochar
50
Pohostinství
Podnikatel
developerská spol.
barman
škola
it
Uklízečka
pekařství
doprava
prostitutka
managment
silniční práce
gay porno
pouliční prostituce
catering
herec
10665,03 %40,15 % 

Graf

60. N2.13 Kolik zaměstnanců má Vaše společnost/společnost ve které pracujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50514,29 %1,89 %  
20411,43 %1,52 %  
6025,71 %0,76 %  
3025,71 %0,76 %  
1325,71 %0,76 %  
2112,86 %0,38 %  
32412,86 %0,38 %  
300012,86 %0,38 %  
85012,86 %0,38 %  
6212,86 %0,38 %  
ostatní odpovědi 120
80
560
15
1
0
25
2
200
43
1000000
457564767
9875
1452
500
1542,86 %5,68 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:30838.36
Minimum:1
Maximum:1000000
Variační rozpětí:999999
Rozptyl:30272717251.99
Směrodatná odchylka:173990.57
Medián:50
Modus:50

Graf

61. Z2.13 Kolik zaměstnanců má Vaše společnost/společnost ve které pracujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15148,59 %5,3 %  
20137,98 %4,92 %  
30116,75 %4,17 %  
095,52 %3,41 %  
5084,91 %3,03 %  
1074,29 %2,65 %  
50063,68 %2,27 %  
4553,07 %1,89 %  
253,07 %1,89 %  
10042,45 %1,52 %  
ostatní odpovědi 17
12
300
25
1
63
5
62
80
14
6
55
8
555
13
5000
25452
200
4
100000000000
1534318453
65
538
75
222
40
233
161
125
150
89
23
35
450
60
458
680
98
190
5253658
11
5415
92986
000
120
170
155
59
32
600
3
26
9
65666
1500
7755
2583553
558784
526
900000000000000000000000
5154
545
8149,69 %30,68 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:436.12
Minimum:0
Maximum:25452
Variační rozpětí:25452
Rozptyl:5260838.81
Směrodatná odchylka:2293.65
Medián:30
Modus:15

Graf

62. N2.14 V jakém kraji sídlí vaše společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha1541,67 %5,68 %  
Středočeský925 %3,41 %  
Jihomoravský38,33 %1,14 %  
Ústecký25,56 %0,76 %  
Moravskoslezský25,56 %0,76 %  
Liberecký25,56 %0,76 %  
Královehradecký12,78 %0,38 %  
Karlovarský12,78 %0,38 %  
Vysočina12,78 %0,38 %  

Graf

63. Z2.14 V jakém kraji sídlí vaše společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha8652,76 %32,58 %  
Středočeský2414,72 %9,09 %  
Plzeňský137,98 %4,92 %  
Jihomoravský63,68 %2,27 %  
Karlovarský63,68 %2,27 %  
Zlínský53,07 %1,89 %  
Ústecký42,45 %1,52 %  
Olomoucký42,45 %1,52 %  
Pardubický42,45 %1,52 %  
Liberecký31,84 %1,14 %  
Vysočina31,84 %1,14 %  
Moravskoslezský31,84 %1,14 %  
Královehradecký21,23 %0,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 13 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. V2. Máte zkušenosti se zaměstnáváním cizinců arabského původu?

 • odpověď ano:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. N2.1 Znáte systém zaměstnaneckých karet?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. N2.1 Znáte systém zaměstnaneckých karet?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. N2.1.1 Zaměstnanecká karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, jehož účelem je zaměstnání cizince na dobu delší než 3 měsíce. Oproti klasickému povolení k pobytu a povolení k zaměstnání je tento druh dokladu duální, to znamená, že pokud cizinec ukončí dané zaměstnání, automaticky mu skončí i povolení k pobytu na území ČR a je nucen odcestovat, případně zažádat o nové povolení k pobytu. Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. N2.1.2 Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 7. N2.1.2 Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. N2.2 Znáte systém modrých karet?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. N2.2 Znáte systém modrých karet?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. N2.2.1 Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 11. N2.2.1 Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. N2.5 Víte, jaké musíte podniknout kroky předtím, než začnete cizince arabského původu zaměstnávat?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. N2.5 Víte, jaké musíte podniknout kroky předtím, než začnete cizince arabského původu zaměstnávat?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. N2.6 Víte, že existují různá centra a projekty na podporu zaměstnávání cizinců arabského původu v ČR?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 21. N2.6 Víte, že existují různá centra a projekty na podporu zaměstnávání cizinců arabského původu v ČR?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 36. N. Pracovní síly v podobě cizinců arabského původu zlepšují ekonomickou situaci ČR.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 36. N. Pracovní síly v podobě cizinců arabského původu zlepšují ekonomickou situaci ČR.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 36. N. Pracovní síly v podobě cizinců arabského původu zlepšují ekonomickou situaci ČR.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 36. N. Pracovní síly v podobě cizinců arabského původu zlepšují ekonomickou situaci ČR.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 36. N. Pracovní síly v podobě cizinců arabského původu zlepšují ekonomickou situaci ČR.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 38. N. Počet žadatelů o zaměstnání v ČR z arabských zemí by měl být omezován.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 38. N. Počet žadatelů o zaměstnání v ČR z arabských zemí by měl být omezován.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 38. N. Počet žadatelů o zaměstnání v ČR z arabských zemí by měl být omezován.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 38. N. Počet žadatelů o zaměstnání v ČR z arabských zemí by měl být omezován.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 40. N. Cizinci z arabských zemí by měli být zaměstnávání pouze systémem modrých karet, který zaručuje vysoké vzdělání a specializaci.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 40. N. Cizinci z arabských zemí by měli být zaměstnávání pouze systémem modrých karet, který zaručuje vysoké vzdělání a specializaci.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 40. N. Cizinci z arabských zemí by měli být zaměstnávání pouze systémem modrých karet, který zaručuje vysoké vzdělání a specializaci.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 40. N. Cizinci z arabských zemí by měli být zaměstnávání pouze systémem modrých karet, který zaručuje vysoké vzdělání a specializaci.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 42. N. Cizinci z arabských zemí, kteří chtějí v ČR pracovat, by se měli naučit český jazyk ještě před samotným podáním žádosti o povolení k zaměstnání či zaměstnaneckou kartu.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 42. N. Cizinci z arabských zemí, kteří chtějí v ČR pracovat, by se měli naučit český jazyk ještě před samotným podáním žádosti o povolení k zaměstnání či zaměstnaneckou kartu.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 42. N. Cizinci z arabských zemí, kteří chtějí v ČR pracovat, by se měli naučit český jazyk ještě před samotným podáním žádosti o povolení k zaměstnání či zaměstnaneckou kartu.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 44. N. Cizinci arabského původu by se měli přizpůsobit nejen českému pracovnímu životu, ale také tradicím v rámci sociální a kulturní integrace.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 44. N. Cizinci arabského původu by se měli přizpůsobit nejen českému pracovnímu životu, ale také tradicím v rámci sociální a kulturní integrace.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 44. N. Cizinci arabského původu by se měli přizpůsobit nejen českému pracovnímu životu, ale také tradicím v rámci sociální a kulturní integrace.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 44. N. Cizinci arabského původu by se měli přizpůsobit nejen českému pracovnímu životu, ale také tradicím v rámci sociální a kulturní integrace.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 46. N. Cizinci arabského původu jsou na českém trhu práce diskriminováni především kvůli svému původu.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 46. N. Cizinci arabského původu jsou na českém trhu práce diskriminováni především kvůli svému původu.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 46. N. Cizinci arabského původu jsou na českém trhu práce diskriminováni především kvůli svému původu.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 46. N. Cizinci arabského původu jsou na českém trhu práce diskriminováni především kvůli svému původu.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 48. Z. 2.9 Zaměstnáváte v současné době nějakého cizince arabského původu?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 54. N2.10 Ocenil/a byste více informací o možnostech jak zaměstnávat cizince arabského původu?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 54. N2.10 Ocenil/a byste více informací o možnostech jak zaměstnávat cizince arabského původu?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praha na otázku 62. N2.14 V jakém kraji sídlí vaše společnost?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. N2.3 O zaměstnaneckou/modrou kartu může jménem cizince žádat i budoucí zaměstnavatel. Byl/a byste ochotný/á tuto žádost za cizince arabského původu podat?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. N2.3 O zaměstnaneckou/modrou kartu může jménem cizince žádat i budoucí zaměstnavatel. Byl/a byste ochotný/á tuto žádost za cizince arabského původu podat?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. N2.4 Byl/a byste ochotný/á podat tuto žádost za cizince jiného (např. ukrajinského, vietnamského) původu?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 18. N2.4 Byl/a byste ochotný/á podat tuto žádost za cizince jiného (např. ukrajinského, vietnamského) původu?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jazyková bariéra na otázku 28. N2.7 Vyberte max. tři možnosti, které jsou dle vašeho názoru největší problém při zaměstnávání cizinců arabského původu:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi kulturní bariéra na otázku 28. N2.7 Vyberte max. tři možnosti, které jsou dle vašeho názoru největší problém při zaměstnávání cizinců arabského původu:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi náročnost administrativního procesu na otázku 28. N2.7 Vyberte max. tři možnosti, které jsou dle vašeho názoru největší problém při zaměstnávání cizinců arabského původu:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtíže při komunikaci s úřady na otázku 28. N2.7 Vyberte max. tři možnosti, které jsou dle vašeho názoru největší problém při zaměstnávání cizinců arabského původu:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi problémové vztahy mezi domácími a zahraničními pracovníky na otázku 28. N2.7 Vyberte max. tři možnosti, které jsou dle vašeho názoru největší problém při zaměstnávání cizinců arabského původu:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 30. N2.8 Uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky: cizí pracovní síla ohrožuje současné zaměstnávání českých občanů.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 30. N2.8 Uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky: cizí pracovní síla ohrožuje současné zaměstnávání českých občanů.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 30. N2.8 Uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky: cizí pracovní síla ohrožuje současné zaměstnávání českých občanů.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 30. N2.8 Uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky: cizí pracovní síla ohrožuje současné zaměstnávání českých občanů.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 32. N. Zaměstnávání cizinců arabského původu by se mělo omezit pouze na oblasti s vysokou nezaměstnaností.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 32. N. Zaměstnávání cizinců arabského původu by se mělo omezit pouze na oblasti s vysokou nezaměstnaností.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 32. N. Zaměstnávání cizinců arabského původu by se mělo omezit pouze na oblasti s vysokou nezaměstnaností.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 34. N. Cizinci arabského původu by se měli zaměstnávat jen v profesích, o které občané ČR nemají zájem.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 34. N. Cizinci arabského původu by se měli zaměstnávat jen v profesích, o které občané ČR nemají zájem.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 34. N. Cizinci arabského původu by se měli zaměstnávat jen v profesích, o které občané ČR nemají zájem.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 34. N. Cizinci arabského původu by se měli zaměstnávat jen v profesích, o které občané ČR nemají zájem.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 14. N2.2.2 Modrá karta je speciální poddruh zaměstnanecké karty, která se vydává za účelem výkonu zaměstnání, které vyžaduje vysokou kvalifikaci. Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 25. N2.6.1 Znáte nějaké konkrétní centrum či projekt?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 25. N2.6.1 Znáte nějaké konkrétní centrum či projekt?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 48. Z. 2.9 Zaměstnáváte v současné době nějakého cizince arabského původu?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi povolení k zaměstnání na otázku 52. 2.9.4 Na základě jakého povolení nyní zaměstnáváte cizince arabského původu?
 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Z2.2.2 Modrá karta je speciální poddruh zaměstnanecké karty, která se vydává za účelem výkonu zaměstnání, které vyžaduje vysokou kvalifikaci. Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Z2.2.2 Modrá karta je speciální poddruh zaměstnanecké karty, která se vydává za účelem výkonu zaměstnání, které vyžaduje vysokou kvalifikaci. Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 13. Z2.2.2 Modrá karta je speciální poddruh zaměstnanecké karty, která se vydává za účelem výkonu zaměstnání, které vyžaduje vysokou kvalifikaci. Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Z2.3 O zaměstnaneckou/modrou kartu může jménem cizince žádat i budoucí zaměstnavatel. Byl/a byste ochotný/á tuto žádost za cizince arabského původu podat?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Z2.3 O zaměstnaneckou/modrou kartu může jménem cizince žádat i budoucí zaměstnavatel. Byl/a byste ochotný/á tuto žádost za cizince arabského původu podat?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Z2.4 Byl/a byste ochotný/á podat tuto žádost za cizince jiného (např. ukrajinského, vietnamského) původu?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Z2.4 Byl/a byste ochotný/á podat tuto žádost za cizince jiného (např. ukrajinského, vietnamského) původu?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 23. Z2.6.1 Znáte nějaké konkrétní centrum či projekt?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 23. Z2.6.1 Znáte nějaké konkrétní centrum či projekt?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jazyková bariéra na otázku 27. Z2.7 Vyberte max. tři možnosti, které jsou dle vašeho názoru největší problém při zaměstnávání cizinců arabského původu:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi kulturní bariéra na otázku 27. Z2.7 Vyberte max. tři možnosti, které jsou dle vašeho názoru největší problém při zaměstnávání cizinců arabského původu:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi náročnost administrativního procesu na otázku 27. Z2.7 Vyberte max. tři možnosti, které jsou dle vašeho názoru největší problém při zaměstnávání cizinců arabského původu:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nutnost zajištění dodatečných služeb (doprava do zaměstnání, bydlení, výcvik, poradenství) na otázku 27. Z2.7 Vyberte max. tři možnosti, které jsou dle vašeho názoru největší problém při zaměstnávání cizinců arabského původu:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtíže při komunikaci s úřady na otázku 27. Z2.7 Vyberte max. tři možnosti, které jsou dle vašeho názoru největší problém při zaměstnávání cizinců arabského původu:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi problémové vztahy mezi domácími a zahraničními pracovníky na otázku 27. Z2.7 Vyberte max. tři možnosti, které jsou dle vašeho názoru největší problém při zaměstnávání cizinců arabského původu:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi větší fluktuace zaměstnanců na otázku 27. Z2.7 Vyberte max. tři možnosti, které jsou dle vašeho názoru největší problém při zaměstnávání cizinců arabského původu:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 29. Z2.8 Uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky: cizí pracovní síla ohrožuje současné zaměstnávání českých občanů.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 29. Z2.8 Uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky: cizí pracovní síla ohrožuje současné zaměstnávání českých občanů.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 29. Z2.8 Uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky: cizí pracovní síla ohrožuje současné zaměstnávání českých občanů.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 29. Z2.8 Uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky: cizí pracovní síla ohrožuje současné zaměstnávání českých občanů.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 29. Z2.8 Uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky: cizí pracovní síla ohrožuje současné zaměstnávání českých občanů.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 31. Z. Zaměstnávání cizinců arabského původu by se mělo omezit pouze na oblasti s vysokou nezaměstnaností.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 31. Z. Zaměstnávání cizinců arabského původu by se mělo omezit pouze na oblasti s vysokou nezaměstnaností.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 31. Z. Zaměstnávání cizinců arabského původu by se mělo omezit pouze na oblasti s vysokou nezaměstnaností.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 31. Z. Zaměstnávání cizinců arabského původu by se mělo omezit pouze na oblasti s vysokou nezaměstnaností.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 31. Z. Zaměstnávání cizinců arabského původu by se mělo omezit pouze na oblasti s vysokou nezaměstnaností.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 33. Z. Cizinci arabského původu by se měli zaměstnávat jen v profesích, o které občané ČR nemají zájem.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 33. Z. Cizinci arabského původu by se měli zaměstnávat jen v profesích, o které občané ČR nemají zájem.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 33. Z. Cizinci arabského původu by se měli zaměstnávat jen v profesích, o které občané ČR nemají zájem.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 33. Z. Cizinci arabského původu by se měli zaměstnávat jen v profesích, o které občané ČR nemají zájem.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 33. Z. Cizinci arabského původu by se měli zaměstnávat jen v profesích, o které občané ČR nemají zájem.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Z2.1 Znáte systém zaměstnaneckých karet?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Z2.1 Znáte systém zaměstnaneckých karet?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Z2.2 Znáte systém modrých karet?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Z2.2 Znáte systém modrých karet?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Z2.5 Víte, jaké musíte podniknout kroky předtím, než začnete cizince arabského původu zaměstnávat?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 20. Z2.5 Víte, jaké musíte podniknout kroky předtím, než začnete cizince arabského původu zaměstnávat?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 22. Z2.6 Víte, že existují různá centra a projekty na podporu zaměstnávání cizinců arabského původu v ČR?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 22. Z2.6 Víte, že existují různá centra a projekty na podporu zaměstnávání cizinců arabského původu v ČR?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 35. Z. Cizinci arabského původu by se měli zaměstnávat jen v profesích, o které občané ČR nemají zájem.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 35. Z. Cizinci arabského původu by se měli zaměstnávat jen v profesích, o které občané ČR nemají zájem.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 35. Z. Cizinci arabského původu by se měli zaměstnávat jen v profesích, o které občané ČR nemají zájem.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 35. Z. Cizinci arabského původu by se měli zaměstnávat jen v profesích, o které občané ČR nemají zájem.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 35. Z. Cizinci arabského původu by se měli zaměstnávat jen v profesích, o které občané ČR nemají zájem.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 37. Z. Pracovní síly v podobě cizinců arabského původu zlepšují ekonomickou situaci ČR.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 37. Z. Pracovní síly v podobě cizinců arabského původu zlepšují ekonomickou situaci ČR.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 37. Z. Pracovní síly v podobě cizinců arabského původu zlepšují ekonomickou situaci ČR.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 37. Z. Pracovní síly v podobě cizinců arabského původu zlepšují ekonomickou situaci ČR.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 37. Z. Pracovní síly v podobě cizinců arabského původu zlepšují ekonomickou situaci ČR.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 39. Z. Počet žadatelů o zaměstnání v ČR z arabských zemí by měl být omezován.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 39. Z. Počet žadatelů o zaměstnání v ČR z arabských zemí by měl být omezován.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 39. Z. Počet žadatelů o zaměstnání v ČR z arabských zemí by měl být omezován.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 39. Z. Počet žadatelů o zaměstnání v ČR z arabských zemí by měl být omezován.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 39. Z. Počet žadatelů o zaměstnání v ČR z arabských zemí by měl být omezován.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 41. Z. Cizinci z arabských zemí by měli být zaměstnávání pouze systémem modrých karet, který zaručuje vysoké vzdělání a specializaci.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 41. Z. Cizinci z arabských zemí by měli být zaměstnávání pouze systémem modrých karet, který zaručuje vysoké vzdělání a specializaci.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 41. Z. Cizinci z arabských zemí by měli být zaměstnávání pouze systémem modrých karet, který zaručuje vysoké vzdělání a specializaci.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 41. Z. Cizinci z arabských zemí by měli být zaměstnávání pouze systémem modrých karet, který zaručuje vysoké vzdělání a specializaci.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 41. Z. Cizinci z arabských zemí by měli být zaměstnávání pouze systémem modrých karet, který zaručuje vysoké vzdělání a specializaci.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 43. Z. Cizinci z arabských zemí, kteří chtějí v ČR pracovat, by se měli naučit český jazyk ještě před samotným podáním žádosti o povolení k zaměstnání či zaměstnaneckou kartu.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 43. Z. Cizinci z arabských zemí, kteří chtějí v ČR pracovat, by se měli naučit český jazyk ještě před samotným podáním žádosti o povolení k zaměstnání či zaměstnaneckou kartu.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 43. Z. Cizinci z arabských zemí, kteří chtějí v ČR pracovat, by se měli naučit český jazyk ještě před samotným podáním žádosti o povolení k zaměstnání či zaměstnaneckou kartu.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 43. Z. Cizinci z arabských zemí, kteří chtějí v ČR pracovat, by se měli naučit český jazyk ještě před samotným podáním žádosti o povolení k zaměstnání či zaměstnaneckou kartu.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 43. Z. Cizinci z arabských zemí, kteří chtějí v ČR pracovat, by se měli naučit český jazyk ještě před samotným podáním žádosti o povolení k zaměstnání či zaměstnaneckou kartu.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 45. Z. Cizinci arabského původu by se měli přizpůsobit nejen českému pracovnímu životu, ale také tradicím v rámci sociální a kulturní integrace.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 45. Z. Cizinci arabského původu by se měli přizpůsobit nejen českému pracovnímu životu, ale také tradicím v rámci sociální a kulturní integrace.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 45. Z. Cizinci arabského původu by se měli přizpůsobit nejen českému pracovnímu životu, ale také tradicím v rámci sociální a kulturní integrace.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 45. Z. Cizinci arabského původu by se měli přizpůsobit nejen českému pracovnímu životu, ale také tradicím v rámci sociální a kulturní integrace.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 45. Z. Cizinci arabského původu by se měli přizpůsobit nejen českému pracovnímu životu, ale také tradicím v rámci sociální a kulturní integrace.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 47. Z. Cizinci arabského původu jsou na českém trhu práce diskriminováni především kvůli svému původu.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 47. Z. Cizinci arabského původu jsou na českém trhu práce diskriminováni především kvůli svému původu.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 47. Z. Cizinci arabského původu jsou na českém trhu práce diskriminováni především kvůli svému původu.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 47. Z. Cizinci arabského původu jsou na českém trhu práce diskriminováni především kvůli svému původu.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 47. Z. Cizinci arabského původu jsou na českém trhu práce diskriminováni především kvůli svému původu.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Z2.1.1 Zaměstnanecká karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, jehož účelem je zaměstnání cizince na dobu delší než 3 měsíce. Oproti klasickému povolení k pobytu a povolení k zaměstnání je tento druh dokladu duální, to znamená, že pokud cizinec ukončí dané zaměstnání, automaticky mu skončí i povolení k pobytu na území ČR a je nucen odcestovat, případně zažádat o nové povolení k pobytu. Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Z2.1.1 Zaměstnanecká karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, jehož účelem je zaměstnání cizince na dobu delší než 3 měsíce. Oproti klasickému povolení k pobytu a povolení k zaměstnání je tento druh dokladu duální, to znamená, že pokud cizinec ukončí dané zaměstnání, automaticky mu skončí i povolení k pobytu na území ČR a je nucen odcestovat, případně zažádat o nové povolení k pobytu. Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 6. Z2.1.1 Zaměstnanecká karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, jehož účelem je zaměstnání cizince na dobu delší než 3 měsíce. Oproti klasickému povolení k pobytu a povolení k zaměstnání je tento druh dokladu duální, to znamená, že pokud cizinec ukončí dané zaměstnání, automaticky mu skončí i povolení k pobytu na území ČR a je nucen odcestovat, případně zažádat o nové povolení k pobytu. Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Z2.1.2 Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 8. Z2.1.2 Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Z2.2.1 Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 12. Z2.2.1 Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 20 - 50 > na otázku 61. Z2.13 Kolik zaměstnanců má Vaše společnost/společnost ve které pracujete?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nic na otázku 57. Z2.11 Co by Vás přimělo cizince původem z arabských zemí zaměstnávat více nebo o této možnosti alespoň uvažovat?

3. N2.1 Znáte systém zaměstnaneckých karet?

 • odpověď ano:
  • 6.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. N2.1.2 Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?
  • 6.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 7. N2.1.2 Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?
  • 6.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 36. N. Pracovní síly v podobě cizinců arabského původu zlepšují ekonomickou situaci ČR.
 • odpověď ne:
  • 11x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. N2.1.1 Zaměstnanecká karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, jehož účelem je zaměstnání cizince na dobu delší než 3 měsíce. Oproti klasickému povolení k pobytu a povolení k zaměstnání je tento druh dokladu duální, to znamená, že pokud cizinec ukončí dané zaměstnání, automaticky mu skončí i povolení k pobytu na území ČR a je nucen odcestovat, případně zažádat o nové povolení k pobytu. Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?

4. Z2.1 Znáte systém zaměstnaneckých karet?

 • odpověď ano:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Z2.1.2 Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 8. Z2.1.2 Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?
 • odpověď ne:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Z2.1.1 Zaměstnanecká karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, jehož účelem je zaměstnání cizince na dobu delší než 3 měsíce. Oproti klasickému povolení k pobytu a povolení k zaměstnání je tento druh dokladu duální, to znamená, že pokud cizinec ukončí dané zaměstnání, automaticky mu skončí i povolení k pobytu na území ČR a je nucen odcestovat, případně zažádat o nové povolení k pobytu. Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Z2.1.1 Zaměstnanecká karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, jehož účelem je zaměstnání cizince na dobu delší než 3 měsíce. Oproti klasickému povolení k pobytu a povolení k zaměstnání je tento druh dokladu duální, to znamená, že pokud cizinec ukončí dané zaměstnání, automaticky mu skončí i povolení k pobytu na území ČR a je nucen odcestovat, případně zažádat o nové povolení k pobytu. Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 6. Z2.1.1 Zaměstnanecká karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, jehož účelem je zaměstnání cizince na dobu delší než 3 měsíce. Oproti klasickému povolení k pobytu a povolení k zaměstnání je tento druh dokladu duální, to znamená, že pokud cizinec ukončí dané zaměstnání, automaticky mu skončí i povolení k pobytu na území ČR a je nucen odcestovat, případně zažádat o nové povolení k pobytu. Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 29. Z2.8 Uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky: cizí pracovní síla ohrožuje současné zaměstnávání českých občanů.

9. N2.2 Znáte systém modrých karet?

 • odpověď ano:
  • 6.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. N2.2.1 Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?
  • 6.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 11. N2.2.1 Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?
 • odpověď ne:
  • 10.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 14. N2.2.2 Modrá karta je speciální poddruh zaměstnanecké karty, která se vydává za účelem výkonu zaměstnání, které vyžaduje vysokou kvalifikaci. Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?

10. Z2.2 Znáte systém modrých karet?

 • odpověď ano:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Z2.2.1 Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 12. Z2.2.1 Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?
 • odpověď ne:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Z2.2.2 Modrá karta je speciální poddruh zaměstnanecké karty, která se vydává za účelem výkonu zaměstnání, které vyžaduje vysokou kvalifikaci. Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Z2.2.2 Modrá karta je speciální poddruh zaměstnanecké karty, která se vydává za účelem výkonu zaměstnání, které vyžaduje vysokou kvalifikaci. Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 13. Z2.2.2 Modrá karta je speciální poddruh zaměstnanecké karty, která se vydává za účelem výkonu zaměstnání, které vyžaduje vysokou kvalifikaci. Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 6. Z2.1.1 Zaměstnanecká karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, jehož účelem je zaměstnání cizince na dobu delší než 3 měsíce. Oproti klasickému povolení k pobytu a povolení k zaměstnání je tento druh dokladu duální, to znamená, že pokud cizinec ukončí dané zaměstnání, automaticky mu skončí i povolení k pobytu na území ČR a je nucen odcestovat, případně zažádat o nové povolení k pobytu. Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 45. Z. Cizinci arabského původu by se měli přizpůsobit nejen českému pracovnímu životu, ale také tradicím v rámci sociální a kulturní integrace.
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 29. Z2.8 Uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky: cizí pracovní síla ohrožuje současné zaměstnávání českých občanů.
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Z2.1.1 Zaměstnanecká karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, jehož účelem je zaměstnání cizince na dobu delší než 3 měsíce. Oproti klasickému povolení k pobytu a povolení k zaměstnání je tento druh dokladu duální, to znamená, že pokud cizinec ukončí dané zaměstnání, automaticky mu skončí i povolení k pobytu na území ČR a je nucen odcestovat, případně zažádat o nové povolení k pobytu. Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Z2.1 Znáte systém zaměstnaneckých karet?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 33. Z. Cizinci arabského původu by se měli zaměstnávat jen v profesích, o které občané ČR nemají zájem.

16. N2.3 O zaměstnaneckou/modrou kartu může jménem cizince žádat i budoucí zaměstnavatel. Byl/a byste ochotný/á tuto žádost za cizince arabského původu podat?

 • odpověď ne:
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 34. N. Cizinci arabského původu by se měli zaměstnávat jen v profesích, o které občané ČR nemají zájem.

17. Z2.4 Byl/a byste ochotný/á podat tuto žádost za cizince jiného (např. ukrajinského, vietnamského) původu?

 • odpověď ano:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Z2.1.1 Zaměstnanecká karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, jehož účelem je zaměstnání cizince na dobu delší než 3 měsíce. Oproti klasickému povolení k pobytu a povolení k zaměstnání je tento druh dokladu duální, to znamená, že pokud cizinec ukončí dané zaměstnání, automaticky mu skončí i povolení k pobytu na území ČR a je nucen odcestovat, případně zažádat o nové povolení k pobytu. Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?

19. N2.5 Víte, jaké musíte podniknout kroky předtím, než začnete cizince arabského původu zaměstnávat?

 • odpověď ano:
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 36. N. Pracovní síly v podobě cizinců arabského původu zlepšují ekonomickou situaci ČR.

21. N2.6 Víte, že existují různá centra a projekty na podporu zaměstnávání cizinců arabského původu v ČR?

 • odpověď ano:
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 36. N. Pracovní síly v podobě cizinců arabského původu zlepšují ekonomickou situaci ČR.
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 25. N2.6.1 Znáte nějaké konkrétní centrum či projekt?
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 25. N2.6.1 Znáte nějaké konkrétní centrum či projekt?
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 46. N. Cizinci arabského původu jsou na českém trhu práce diskriminováni především kvůli svému původu.

22. Z2.6 Víte, že existují různá centra a projekty na podporu zaměstnávání cizinců arabského původu v ČR?

 • odpověď ano:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 23. Z2.6.1 Znáte nějaké konkrétní centrum či projekt?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 23. Z2.6.1 Znáte nějaké konkrétní centrum či projekt?

48. Z. 2.9 Zaměstnáváte v současné době nějakého cizince arabského původu?

 • odpověď ano:
  • 8.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi povolení k zaměstnání na otázku 52. 2.9.4 Na základě jakého povolení nyní zaměstnáváte cizince arabského původu?
 • odpověď ne:
  • 7.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 54. N2.10 Ocenil/a byste více informací o možnostech jak zaměstnávat cizince arabského původu?
  • 7.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 54. N2.10 Ocenil/a byste více informací o možnostech jak zaměstnávat cizince arabského původu?
  • 7.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praha na otázku 62. N2.14 V jakém kraji sídlí vaše společnost?
  • zobrazit další souvislosti
  • 7.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi problémové vztahy mezi domácími a zahraničními pracovníky na otázku 28. N2.7 Vyberte max. tři možnosti, které jsou dle vašeho názoru největší problém při zaměstnávání cizinců arabského původu:

55. Z2.10 Ocenil/a byste více informací o možnostech jak zaměstnávat cizince arabského původu?

 • odpověď ne:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 43. Z. Cizinci z arabských zemí, kteří chtějí v ČR pracovat, by se měli naučit český jazyk ještě před samotným podáním žádosti o povolení k zaměstnání či zaměstnaneckou kartu.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 47. Z. Cizinci arabského původu jsou na českém trhu práce diskriminováni především kvůli svému původu.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Z2.1.1 Zaměstnanecká karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, jehož účelem je zaměstnání cizince na dobu delší než 3 měsíce. Oproti klasickému povolení k pobytu a povolení k zaměstnání je tento druh dokladu duální, to znamená, že pokud cizinec ukončí dané zaměstnání, automaticky mu skončí i povolení k pobytu na území ČR a je nucen odcestovat, případně zažádat o nové povolení k pobytu. Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 41. Z. Cizinci z arabských zemí by měli být zaměstnávání pouze systémem modrých karet, který zaručuje vysoké vzdělání a specializaci.

61. Z2.13 Kolik zaměstnanců má Vaše společnost/společnost ve které pracujete?

 • odpověď < 0 - 10 >:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 54. N2.10 Ocenil/a byste více informací o možnostech jak zaměstnávat cizince arabského původu?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praha na otázku 62. N2.14 V jakém kraji sídlí vaše společnost?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 48. Z. 2.9 Zaměstnáváte v současné době nějakého cizince arabského původu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. V1. Jste to právě Vy, kdo je ve vaší společnosti zodpovědný za výběr nových zaměstnanců?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 54. N2.10 Ocenil/a byste více informací o možnostech jak zaměstnávat cizince arabského původu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 30. N2.8 Uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky: cizí pracovní síla ohrožuje současné zaměstnávání českých občanů.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V1. Jste to právě Vy, kdo je ve vaší společnosti zodpovědný za výběr nových zaměstnanců?

2. V2. Máte zkušenosti se zaměstnáváním cizinců arabského původu?

3. N2.1 Znáte systém zaměstnaneckých karet?

4. Z2.1 Znáte systém zaměstnaneckých karet?

5. N2.1.1 Zaměstnanecká karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, jehož účelem je zaměstnání cizince na dobu delší než 3 měsíce. Oproti klasickému povolení k pobytu a povolení k zaměstnání je tento druh dokladu duální, to znamená, že pokud cizinec ukončí dané zaměstnání, automaticky mu skončí i povolení k pobytu na území ČR a je nucen odcestovat, případně zažádat o nové povolení k pobytu. Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?

6. Z2.1.1 Zaměstnanecká karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, jehož účelem je zaměstnání cizince na dobu delší než 3 měsíce. Oproti klasickému povolení k pobytu a povolení k zaměstnání je tento druh dokladu duální, to znamená, že pokud cizinec ukončí dané zaměstnání, automaticky mu skončí i povolení k pobytu na území ČR a je nucen odcestovat, případně zažádat o nové povolení k pobytu. Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?

7. N2.1.2 Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?

8. Z2.1.2 Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?

9. N2.2 Znáte systém modrých karet?

10. Z2.2 Znáte systém modrých karet?

11. N2.2.1 Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?

12. Z2.2.1 Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?

13. Z2.2.2 Modrá karta je speciální poddruh zaměstnanecké karty, která se vydává za účelem výkonu zaměstnání, které vyžaduje vysokou kvalifikaci. Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?

14. N2.2.2 Modrá karta je speciální poddruh zaměstnanecké karty, která se vydává za účelem výkonu zaměstnání, které vyžaduje vysokou kvalifikaci. Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?

15. Z2.3 O zaměstnaneckou/modrou kartu může jménem cizince žádat i budoucí zaměstnavatel. Byl/a byste ochotný/á tuto žádost za cizince arabského původu podat?

16. N2.3 O zaměstnaneckou/modrou kartu může jménem cizince žádat i budoucí zaměstnavatel. Byl/a byste ochotný/á tuto žádost za cizince arabského původu podat?

17. Z2.4 Byl/a byste ochotný/á podat tuto žádost za cizince jiného (např. ukrajinského, vietnamského) původu?

18. N2.4 Byl/a byste ochotný/á podat tuto žádost za cizince jiného (např. ukrajinského, vietnamského) původu?

19. N2.5 Víte, jaké musíte podniknout kroky předtím, než začnete cizince arabského původu zaměstnávat?

20. Z2.5 Víte, jaké musíte podniknout kroky předtím, než začnete cizince arabského původu zaměstnávat?

21. N2.6 Víte, že existují různá centra a projekty na podporu zaměstnávání cizinců arabského původu v ČR?

22. Z2.6 Víte, že existují různá centra a projekty na podporu zaměstnávání cizinců arabského původu v ČR?

23. Z2.6.1 Znáte nějaké konkrétní centrum či projekt?

25. N2.6.1 Znáte nějaké konkrétní centrum či projekt?

27. Z2.7 Vyberte max. tři možnosti, které jsou dle vašeho názoru největší problém při zaměstnávání cizinců arabského původu:

28. N2.7 Vyberte max. tři možnosti, které jsou dle vašeho názoru největší problém při zaměstnávání cizinců arabského původu:

29. Z2.8 Uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky: cizí pracovní síla ohrožuje současné zaměstnávání českých občanů.

30. N2.8 Uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky: cizí pracovní síla ohrožuje současné zaměstnávání českých občanů.

31. Z. Zaměstnávání cizinců arabského původu by se mělo omezit pouze na oblasti s vysokou nezaměstnaností.

32. N. Zaměstnávání cizinců arabského původu by se mělo omezit pouze na oblasti s vysokou nezaměstnaností.

33. Z. Cizinci arabského původu by se měli zaměstnávat jen v profesích, o které občané ČR nemají zájem.

34. N. Cizinci arabského původu by se měli zaměstnávat jen v profesích, o které občané ČR nemají zájem.

35. Z. Cizinci arabského původu by se měli zaměstnávat jen v profesích, o které občané ČR nemají zájem.

36. N. Pracovní síly v podobě cizinců arabského původu zlepšují ekonomickou situaci ČR.

37. Z. Pracovní síly v podobě cizinců arabského původu zlepšují ekonomickou situaci ČR.

38. N. Počet žadatelů o zaměstnání v ČR z arabských zemí by měl být omezován.

39. Z. Počet žadatelů o zaměstnání v ČR z arabských zemí by měl být omezován.

40. N. Cizinci z arabských zemí by měli být zaměstnávání pouze systémem modrých karet, který zaručuje vysoké vzdělání a specializaci.

41. Z. Cizinci z arabských zemí by měli být zaměstnávání pouze systémem modrých karet, který zaručuje vysoké vzdělání a specializaci.

42. N. Cizinci z arabských zemí, kteří chtějí v ČR pracovat, by se měli naučit český jazyk ještě před samotným podáním žádosti o povolení k zaměstnání či zaměstnaneckou kartu.

43. Z. Cizinci z arabských zemí, kteří chtějí v ČR pracovat, by se měli naučit český jazyk ještě před samotným podáním žádosti o povolení k zaměstnání či zaměstnaneckou kartu.

44. N. Cizinci arabského původu by se měli přizpůsobit nejen českému pracovnímu životu, ale také tradicím v rámci sociální a kulturní integrace.

45. Z. Cizinci arabského původu by se měli přizpůsobit nejen českému pracovnímu životu, ale také tradicím v rámci sociální a kulturní integrace.

46. N. Cizinci arabského původu jsou na českém trhu práce diskriminováni především kvůli svému původu.

47. Z. Cizinci arabského původu jsou na českém trhu práce diskriminováni především kvůli svému původu.

48. Z. 2.9 Zaměstnáváte v současné době nějakého cizince arabského původu?

49. 2.9.1 Kolik cizinců arabského původu v současné době zaměstnáváte?

52. 2.9.4 Na základě jakého povolení nyní zaměstnáváte cizince arabského původu?

54. N2.10 Ocenil/a byste více informací o možnostech jak zaměstnávat cizince arabského původu?

55. Z2.10 Ocenil/a byste více informací o možnostech jak zaměstnávat cizince arabského původu?

57. Z2.11 Co by Vás přimělo cizince původem z arabských zemí zaměstnávat více nebo o této možnosti alespoň uvažovat?

59. Z2.12 V jakém oboru pracujete?

60. N2.13 Kolik zaměstnanců má Vaše společnost/společnost ve které pracujete?

61. Z2.13 Kolik zaměstnanců má Vaše společnost/společnost ve které pracujete?

62. N2.14 V jakém kraji sídlí vaše společnost?

63. Z2.14 V jakém kraji sídlí vaše společnost?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V1. Jste to právě Vy, kdo je ve vaší společnosti zodpovědný za výběr nových zaměstnanců?

2. V2. Máte zkušenosti se zaměstnáváním cizinců arabského původu?

3. N2.1 Znáte systém zaměstnaneckých karet?

4. Z2.1 Znáte systém zaměstnaneckých karet?

5. N2.1.1 Zaměstnanecká karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, jehož účelem je zaměstnání cizince na dobu delší než 3 měsíce. Oproti klasickému povolení k pobytu a povolení k zaměstnání je tento druh dokladu duální, to znamená, že pokud cizinec ukončí dané zaměstnání, automaticky mu skončí i povolení k pobytu na území ČR a je nucen odcestovat, případně zažádat o nové povolení k pobytu. Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?

6. Z2.1.1 Zaměstnanecká karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, jehož účelem je zaměstnání cizince na dobu delší než 3 měsíce. Oproti klasickému povolení k pobytu a povolení k zaměstnání je tento druh dokladu duální, to znamená, že pokud cizinec ukončí dané zaměstnání, automaticky mu skončí i povolení k pobytu na území ČR a je nucen odcestovat, případně zažádat o nové povolení k pobytu. Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?

7. N2.1.2 Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?

8. Z2.1.2 Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?

9. N2.2 Znáte systém modrých karet?

10. Z2.2 Znáte systém modrých karet?

11. N2.2.1 Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?

12. Z2.2.1 Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?

13. Z2.2.2 Modrá karta je speciální poddruh zaměstnanecké karty, která se vydává za účelem výkonu zaměstnání, které vyžaduje vysokou kvalifikaci. Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?

14. N2.2.2 Modrá karta je speciální poddruh zaměstnanecké karty, která se vydává za účelem výkonu zaměstnání, které vyžaduje vysokou kvalifikaci. Dle vašeho názoru – je tento způsob zaměstnávání cizinců dobrý?

15. Z2.3 O zaměstnaneckou/modrou kartu může jménem cizince žádat i budoucí zaměstnavatel. Byl/a byste ochotný/á tuto žádost za cizince arabského původu podat?

16. N2.3 O zaměstnaneckou/modrou kartu může jménem cizince žádat i budoucí zaměstnavatel. Byl/a byste ochotný/á tuto žádost za cizince arabského původu podat?

17. Z2.4 Byl/a byste ochotný/á podat tuto žádost za cizince jiného (např. ukrajinského, vietnamského) původu?

18. N2.4 Byl/a byste ochotný/á podat tuto žádost za cizince jiného (např. ukrajinského, vietnamského) původu?

19. N2.5 Víte, jaké musíte podniknout kroky předtím, než začnete cizince arabského původu zaměstnávat?

20. Z2.5 Víte, jaké musíte podniknout kroky předtím, než začnete cizince arabského původu zaměstnávat?

21. N2.6 Víte, že existují různá centra a projekty na podporu zaměstnávání cizinců arabského původu v ČR?

22. Z2.6 Víte, že existují různá centra a projekty na podporu zaměstnávání cizinců arabského původu v ČR?

23. Z2.6.1 Znáte nějaké konkrétní centrum či projekt?

25. N2.6.1 Znáte nějaké konkrétní centrum či projekt?

27. Z2.7 Vyberte max. tři možnosti, které jsou dle vašeho názoru největší problém při zaměstnávání cizinců arabského původu:

28. N2.7 Vyberte max. tři možnosti, které jsou dle vašeho názoru největší problém při zaměstnávání cizinců arabského původu:

29. Z2.8 Uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky: cizí pracovní síla ohrožuje současné zaměstnávání českých občanů.

30. N2.8 Uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky: cizí pracovní síla ohrožuje současné zaměstnávání českých občanů.

31. Z. Zaměstnávání cizinců arabského původu by se mělo omezit pouze na oblasti s vysokou nezaměstnaností.

32. N. Zaměstnávání cizinců arabského původu by se mělo omezit pouze na oblasti s vysokou nezaměstnaností.

33. Z. Cizinci arabského původu by se měli zaměstnávat jen v profesích, o které občané ČR nemají zájem.

34. N. Cizinci arabského původu by se měli zaměstnávat jen v profesích, o které občané ČR nemají zájem.

35. Z. Cizinci arabského původu by se měli zaměstnávat jen v profesích, o které občané ČR nemají zájem.

36. N. Pracovní síly v podobě cizinců arabského původu zlepšují ekonomickou situaci ČR.

37. Z. Pracovní síly v podobě cizinců arabského původu zlepšují ekonomickou situaci ČR.

38. N. Počet žadatelů o zaměstnání v ČR z arabských zemí by měl být omezován.

39. Z. Počet žadatelů o zaměstnání v ČR z arabských zemí by měl být omezován.

40. N. Cizinci z arabských zemí by měli být zaměstnávání pouze systémem modrých karet, který zaručuje vysoké vzdělání a specializaci.

41. Z. Cizinci z arabských zemí by měli být zaměstnávání pouze systémem modrých karet, který zaručuje vysoké vzdělání a specializaci.

42. N. Cizinci z arabských zemí, kteří chtějí v ČR pracovat, by se měli naučit český jazyk ještě před samotným podáním žádosti o povolení k zaměstnání či zaměstnaneckou kartu.

43. Z. Cizinci z arabských zemí, kteří chtějí v ČR pracovat, by se měli naučit český jazyk ještě před samotným podáním žádosti o povolení k zaměstnání či zaměstnaneckou kartu.

44. N. Cizinci arabského původu by se měli přizpůsobit nejen českému pracovnímu životu, ale také tradicím v rámci sociální a kulturní integrace.

45. Z. Cizinci arabského původu by se měli přizpůsobit nejen českému pracovnímu životu, ale také tradicím v rámci sociální a kulturní integrace.

46. N. Cizinci arabského původu jsou na českém trhu práce diskriminováni především kvůli svému původu.

47. Z. Cizinci arabského původu jsou na českém trhu práce diskriminováni především kvůli svému původu.

48. Z. 2.9 Zaměstnáváte v současné době nějakého cizince arabského původu?

49. 2.9.1 Kolik cizinců arabského původu v současné době zaměstnáváte?

52. 2.9.4 Na základě jakého povolení nyní zaměstnáváte cizince arabského původu?

54. N2.10 Ocenil/a byste více informací o možnostech jak zaměstnávat cizince arabského původu?

55. Z2.10 Ocenil/a byste více informací o možnostech jak zaměstnávat cizince arabského původu?

57. Z2.11 Co by Vás přimělo cizince původem z arabských zemí zaměstnávat více nebo o této možnosti alespoň uvažovat?

59. Z2.12 V jakém oboru pracujete?

60. N2.13 Kolik zaměstnanců má Vaše společnost/společnost ve které pracujete?

61. Z2.13 Kolik zaměstnanců má Vaše společnost/společnost ve které pracujete?

62. N2.14 V jakém kraji sídlí vaše společnost?

63. Z2.14 V jakém kraji sídlí vaše společnost?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Černá, K.Zaměstnávání cizinců v ČR se zaměřením na arabskou menšinu (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://zamestnavani-cizincu-v-cr-se.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.