Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zápach z úst - halitosa

Zápach z úst - halitosa

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Fridrichová
Šetření:29. 09. 2013 - 06. 10. 2013
Počet respondentů:236
Počet otázek (max/průměr):10 / 10.04
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den. Jistě každý z Vás se již setkal s problematikou zapáchajícího dechu ve svém okolí. Ráda bych touto formou provedla veřejný průzkum informovanosti o této problematice mezi veřejností. Dotazník je určen pro věkovou kategorii dospělých.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 2, ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena17473,42 %73,73 %  
muž6326,58 %26,69 %  

Graf

2. Věková skupina

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 20 letotázka č. 3, 20-30 letotázka č. 3, 30 – 40 letotázka č. 3, 40-50 letotázka č. 3, 50-60 letotázka č. 3, 60 a více letotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30 let10243,04 %43,22 %  
do 20 let4518,99 %19,07 %  
30 – 40 let4117,3 %17,37 %  
40-50 let3213,5 %13,56 %  
50-60 let125,06 %5,08 %  
60 a více let52,11 %2,12 %  

Graf

3. Obtěžuje vás zapáchající dech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18778,9 %79,24 %  
ne4016,88 %16,95 %  
nevím104,22 %4,24 %  

Graf

4. Setkal jste se ve svém okolí s osobou se zapáchajícím dechem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano22594,94 %95,34 %  
ne93,8 %3,81 %  
nevím31,27 %1,27 %  

Graf

5. Řekl jste dotyčnému, že mu zapáchá dech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17774,68 %75 %  
ano5623,63 %23,73 %  
nevím41,69 %1,69 %  

Graf

6. Trpíte vy sám tímto problémem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12753,59 %53,81 %  
nevím5623,63 %23,73 %  
ano5422,78 %22,88 %  

Graf

7. Víte co způsobuje zápach z úst?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13858,23 %58,47 %  
ne5021,1 %21,19 %  
nevím4920,68 %20,76 %  

Graf

8. Víte jakými prostředky proti zápachu bojovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17373 %73,31 %  
nevím3615,19 %15,25 %  
ne2811,81 %11,86 %  

Graf

9. Pokud ano vyberte z následujících možností tu, která je podle vás nejúčinnější

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čištění zubů12050,85 %50,85 %  
Ústní voda10042,37 %42,37 %  
Profesionální ošetření dentální hygienistkou9238,98 %38,98 %  
Čištění mezizubních prostor9038,14 %38,14 %  
Žvýkačka7230,51 %30,51 %  
Zubní pasta5021,19 %21,19 %  
Osvěžovač dechu4016,95 %16,95 %  

Graf

10. Myslíte si, že je dostatek informací k této problematice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13356,12 %56,36 %  
ano5422,78 %22,88 %  
nevím5021,1 %21,19 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věková skupina

3. Obtěžuje vás zapáchající dech?

4. Setkal jste se ve svém okolí s osobou se zapáchajícím dechem?

5. Řekl jste dotyčnému, že mu zapáchá dech?

6. Trpíte vy sám tímto problémem?

7. Víte co způsobuje zápach z úst?

8. Víte jakými prostředky proti zápachu bojovat?

9. Pokud ano vyberte z následujících možností tu, která je podle vás nejúčinnější

10. Myslíte si, že je dostatek informací k této problematice?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věková skupina

3. Obtěžuje vás zapáchající dech?

4. Setkal jste se ve svém okolí s osobou se zapáchajícím dechem?

5. Řekl jste dotyčnému, že mu zapáchá dech?

6. Trpíte vy sám tímto problémem?

7. Víte co způsobuje zápach z úst?

8. Víte jakými prostředky proti zápachu bojovat?

9. Pokud ano vyberte z následujících možností tu, která je podle vás nejúčinnější

10. Myslíte si, že je dostatek informací k této problematice?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Fridrichová, A.Zápach z úst - halitosa (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://zapach-z-ust-halitosa.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.