Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zápach z úst - halitosa

Zápach z úst - halitosa

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Fridrichová
Šetření:29. 09. 2013 - 06. 10. 2013
Počet respondentů:236
Počet otázek (max/průměr):10 / 10.04
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den. Jistě každý z Vás se již setkal s problematikou zapáchajícího dechu ve svém okolí. Ráda bych touto formou provedla veřejný průzkum informovanosti o této problematice mezi veřejností. Dotazník je určen pro věkovou kategorii dospělých.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 2, ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena17473,42 %73,73 %  
muž6326,58 %26,69 %  

Graf

2. Věková skupina

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 20 letotázka č. 3, 20-30 letotázka č. 3, 30 – 40 letotázka č. 3, 40-50 letotázka č. 3, 50-60 letotázka č. 3, 60 a více letotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30 let10243,04 %43,22 %  
do 20 let4518,99 %19,07 %  
30 – 40 let4117,3 %17,37 %  
40-50 let3213,5 %13,56 %  
50-60 let125,06 %5,08 %  
60 a více let52,11 %2,12 %  

Graf

3. Obtěžuje vás zapáchající dech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18778,9 %79,24 %  
ne4016,88 %16,95 %  
nevím104,22 %4,24 %  

Graf

4. Setkal jste se ve svém okolí s osobou se zapáchajícím dechem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano22594,94 %95,34 %  
ne93,8 %3,81 %  
nevím31,27 %1,27 %  

Graf

5. Řekl jste dotyčnému, že mu zapáchá dech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17774,68 %75 %  
ano5623,63 %23,73 %  
nevím41,69 %1,69 %  

Graf

6. Trpíte vy sám tímto problémem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12753,59 %53,81 %  
nevím5623,63 %23,73 %  
ano5422,78 %22,88 %  

Graf

7. Víte co způsobuje zápach z úst?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13858,23 %58,47 %  
ne5021,1 %21,19 %  
nevím4920,68 %20,76 %  

Graf

8. Víte jakými prostředky proti zápachu bojovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17373 %73,31 %  
nevím3615,19 %15,25 %  
ne2811,81 %11,86 %  

Graf

9. Pokud ano vyberte z následujících možností tu, která je podle vás nejúčinnější

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čištění zubů12050,85 %50,85 %  
Ústní voda10042,37 %42,37 %  
Profesionální ošetření dentální hygienistkou9238,98 %38,98 %  
Čištění mezizubních prostor9038,14 %38,14 %  
Žvýkačka7230,51 %30,51 %  
Zubní pasta5021,19 %21,19 %  
Osvěžovač dechu4016,95 %16,95 %  

Graf

10. Myslíte si, že je dostatek informací k této problematice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13356,12 %56,36 %  
ano5422,78 %22,88 %  
nevím5021,1 %21,19 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věková skupina

3. Obtěžuje vás zapáchající dech?

4. Setkal jste se ve svém okolí s osobou se zapáchajícím dechem?

5. Řekl jste dotyčnému, že mu zapáchá dech?

6. Trpíte vy sám tímto problémem?

7. Víte co způsobuje zápach z úst?

8. Víte jakými prostředky proti zápachu bojovat?

9. Pokud ano vyberte z následujících možností tu, která je podle vás nejúčinnější

10. Myslíte si, že je dostatek informací k této problematice?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věková skupina

3. Obtěžuje vás zapáchající dech?

4. Setkal jste se ve svém okolí s osobou se zapáchajícím dechem?

5. Řekl jste dotyčnému, že mu zapáchá dech?

6. Trpíte vy sám tímto problémem?

7. Víte co způsobuje zápach z úst?

8. Víte jakými prostředky proti zápachu bojovat?

9. Pokud ano vyberte z následujících možností tu, která je podle vás nejúčinnější

10. Myslíte si, že je dostatek informací k této problematice?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fridrichová, A.Zápach z úst - halitosa (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://zapach-z-ust-halitosa.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.