Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zápisné na VŠ

Zápisné na VŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Krejčová
Šetření:24. 10. 2012 - 28. 10. 2012
Počet respondentů:283
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 P

otřebujeme pomoct s vyplněním dotazníku, který s týká případného zavedení z

ápisného na VŠ. 

Odpovědi respondentů

1. Souhlasíte se zavedením zápisného na veřejných VŠ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím21776,68 %76,68 %  
souhlasím5118,02 %18,02 %  
nevím155,3 %5,3 %  

Graf

2. Kdyby zápisné sloužilo pro zkvalitnění výuky, byli byste pro jeho zavedení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16257,24 %57,24 %  
ne6924,38 %24,38 %  
nevím5218,37 %18,37 %  

Graf

3. Co byste uvítali nejraději v rámci zkvalitnění výuky díky prostředkům ze zápisného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více praktických činností a zkušeností21575,97 %75,97 %  
více odborných přednášek se specialisty z daného oboru14651,59 %51,59 %  
lepší vybavení učeben7727,21 %27,21 %  
stipendia pro nadané studenty7426,15 %26,15 %  
možnost vybudování šaten a úložných skříněk pro studenty6623,32 %23,32 %  
více volitelných předmětů5720,14 %20,14 %  
jiné186,36 %6,36 %  

Graf

4. Souhlasíte s různou výší zápisného podle zaměření daného oboru? (př. technické,IT,ekonomické,umělecké...)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím16457,95 %57,95 %  
souhlasím8530,04 %30,04 %  
nevím3412,01 %12,01 %  

Graf

5. Jste pro platbu zápisného jednorázově na celý akademický rok nebo rozdělení do semestrů? (výhodnější pro studenty, kteří chtějí v pololetí přerušit studium)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na semestr25188,69 %88,69 %  
na celý akademický rok3211,31 %11,31 %  

Graf

6. Mělo by zápisné platit pro studenty nastupujících do 1. ročníků nebo pro všechny studenty VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pro nastupující 1. ročníky20672,79 %72,79 %  
pro všechny7727,21 %27,21 %  

Graf

7. V případě zavedení zápisného - v jaké cenové relaci by se mělo pohybovat? Počítáme se zápisným na 1 semestr.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 2000 Kč16457,95 %57,95 %  
2000 - 2499 Kč6623,32 %23,32 %  
2500 - 2999 Kč3211,31 %11,31 %  
4000 a více103,53 %3,53 %  
3000 - 3499 Kč93,18 %3,18 %  
3500 - 3999 Kč20,71 %0,71 %  

Graf

8. Jaký byste zvolili způsob financování zápisného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní - brigády,přivýdělek,úspory19669,26 %69,26 %  
rodiče18665,72 %65,72 %  
studentská půjčka4315,19 %15,19 %  
stavební spoření144,95 %4,95 %  
jiné113,89 %3,89 %  

Graf

9. Jaké jsou vaše nynější výdaje v přepočtu za semestr? (bydlení,stravování, doprava vč. MHD,učebnice + školní vybavení,tisk)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5000 - 10000 Kč8831,1 %31,1 %  
méně než 5000 Kč5619,79 %19,79 %  
10001 - 15000 Kč3311,66 %11,66 %  
15001 - 20000 Kč3211,31 %11,31 %  
20001 - 25000 Kč3010,6 %10,6 %  
25001 - 30000 Kč238,13 %8,13 %  
30001 Kč a více217,42 %7,42 %  

Graf

10. Vaše aktuální studium.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3. ročník VŠ11038,87 %38,87 %  
1. ročník VŠ5419,08 %19,08 %  
navazující a doktorské studium5218,37 %18,37 %  
2. ročník VŠ4315,19 %15,19 %  
248,48 %8,48 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kdyby zápisné sloužilo pro zkvalitnění výuky, byli byste pro jeho zavedení?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4000 a více na otázku 7. V případě zavedení zápisného - v jaké cenové relaci by se mělo pohybovat? Počítáme se zápisným na 1 semestr.
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 1. Souhlasíte se zavedením zápisného na veřejných VŠ?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 1. Souhlasíte se zavedením zápisného na veřejných VŠ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Souhlasíte se zavedením zápisného na veřejných VŠ?

2. Kdyby zápisné sloužilo pro zkvalitnění výuky, byli byste pro jeho zavedení?

3. Co byste uvítali nejraději v rámci zkvalitnění výuky díky prostředkům ze zápisného?

4. Souhlasíte s různou výší zápisného podle zaměření daného oboru? (př. technické,IT,ekonomické,umělecké...)

5. Jste pro platbu zápisného jednorázově na celý akademický rok nebo rozdělení do semestrů? (výhodnější pro studenty, kteří chtějí v pololetí přerušit studium)

6. Mělo by zápisné platit pro studenty nastupujících do 1. ročníků nebo pro všechny studenty VŠ?

7. V případě zavedení zápisného - v jaké cenové relaci by se mělo pohybovat? Počítáme se zápisným na 1 semestr.

8. Jaký byste zvolili způsob financování zápisného?

9. Jaké jsou vaše nynější výdaje v přepočtu za semestr? (bydlení,stravování, doprava vč. MHD,učebnice + školní vybavení,tisk)

10. Vaše aktuální studium.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Souhlasíte se zavedením zápisného na veřejných VŠ?

2. Kdyby zápisné sloužilo pro zkvalitnění výuky, byli byste pro jeho zavedení?

3. Co byste uvítali nejraději v rámci zkvalitnění výuky díky prostředkům ze zápisného?

4. Souhlasíte s různou výší zápisného podle zaměření daného oboru? (př. technické,IT,ekonomické,umělecké...)

5. Jste pro platbu zápisného jednorázově na celý akademický rok nebo rozdělení do semestrů? (výhodnější pro studenty, kteří chtějí v pololetí přerušit studium)

6. Mělo by zápisné platit pro studenty nastupujících do 1. ročníků nebo pro všechny studenty VŠ?

7. V případě zavedení zápisného - v jaké cenové relaci by se mělo pohybovat? Počítáme se zápisným na 1 semestr.

8. Jaký byste zvolili způsob financování zápisného?

9. Jaké jsou vaše nynější výdaje v přepočtu za semestr? (bydlení,stravování, doprava vč. MHD,učebnice + školní vybavení,tisk)

10. Vaše aktuální studium.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krejčová, H.Zápisné na VŠ (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://zapisne-na-vs.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.