Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Záporná čísla na 1. st. ZŠ - dotazník pro učitele

Záporná čísla na 1. st. ZŠ - dotazník pro učitele

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Skálová
Šetření:27. 10. 2014 - 26. 11. 2014
Počet respondentů:102
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:53,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

jsem studentkou 5. ročníku oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ (na PedF UK) a tento dotazník bude součástí praktické části mé diplomové práce věnující se záporným číslům ve vztahu k žákům prvního stupně ZŠ. Dotazník je určen POUZE PRO UČITELE 1. STUPNĚ ZŠ! Dotazník je anonymní a obsahuje maximálně 8 otázek.

Předem děkuji za vyplnění.

 

Tereza Skálová

Odpovědi respondentů

1. Jaká je délka Vaší praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 3 let4645,1 %45,1 %  
16 a více let2322,55 %22,55 %  
4 – 8 let2019,61 %19,61 %  
9 – 15 let1312,75 %12,75 %  

Graf

2. Jakou třídu 1. st. ZŠ jste již učil/a? (můžete vybrat více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
47169,61 %69,61 %  
37068,63 %68,63 %  
26159,8 %59,8 %  
56159,8 %59,8 %  
15654,9 %54,9 %  

Graf

3. Učebnice jakého nakladatelství při výuce matematiky preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Alter2524,51 %24,51 %  
Fraus (prof. Hejný)2221,57 %21,57 %  
NOVÁ ŠKOLA, s. r. o.1110,78 %10,78 %  
Prometheus98,82 %8,82 %  
SPN87,84 %7,84 %  
Nová škola Brno76,86 %6,86 %  
Fraus (Čtyřlístek)54,9 %4,9 %  
Didaktis43,92 %3,92 %  
Prodos43,92 %3,92 %  
Fortuna32,94 %2,94 %  
Studio 1+121,96 %1,96 %  
Učila jsem již dle Prodosu,Alteru a SPN. Nepreferuji však žádnou z nich.10,98 %0,98 %  
žádné10,98 %0,98 %  

Graf

4. Zařazujete záporná čísla na 1. st. ZŠ (početní operace, kde by se mohla objevit záporná čísla či počítání na číselné ose pod nulou)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5755,88 %55,88 %  
ne4544,12 %44,12 %  

Graf

Tato otázka se vztahuje k předchozí otázce (proč ne/zařazujete početní operace se zápornými čísly do výuky na 1. st. ZŠ).

5. Proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Aby je to nepletlo,maji co delat s kladnymi cisly Max.jsem jim to parkrat dala,abych videla,jak zareaguji-nekteri to znaji od starsich sourozencu

aby měly děti přehled, aby věděly, co to je, když je třeba 6°C pod nulou..

Aby pro děti pozdější přechod k záporným číslům jako takovým nebyl tak násilný

aby z těch dětí nevyrostli kriplové

Aby žáci měli představu o tom, že nulou čísla nekončí

Aby žáci získali představu, že existují i čísla menší než nula.

Ano, protože dětem záporná čísla nejsou neznámým pojmem. Učím metodou pana prof. Hejného, v které je propedeutika této problematiky dobře pojata v různých matematických prostředích. Děti je přijímají a dostávají zcela jiný rozhled přirozenou cestou.

Byla zařazena do povinných výstupů.

Děti se s takovými čísly setkávají v běžném životě. Je třeba jim vysvětlit, jejich využití.

Díky učebnicím pana prof. Hejného se v některých cvičeních se zápornými čísly děti seznámí, ale jen velmi okrajově, s dětmi toto učivo nerozšiřuji, jelikož se domnívám, že jsou "rádi", že zvládají početní operace od 0 do 10 000. (4. třída)

Dnešní děti mají problém s kladnými číslo, tak nevidím důvod zařazovat čísla záporná. Zmiňuji se o nich ve 4. a 5. ročníku, ale nezkouším je.

Hlavně v prvouce při seznámení s teplotou. V páté třídě pouze upozorňuji, že jsou i taková čísla.

chci

I v detskem svete se objevují cela čísla..teplota,dluhy,aj.

Je to dulezite pro budoucnost deti na SS

Jelikož se žáci stejnak na to ptají, tak proč toto téma nenaťuknout, když v budoucnu se budou tato čísla i tak učit. Ale dál bych s těmito čísly nepracovala, není to v mé kompetenci.

Ještě jsem neměla možnost tuto látku do výuky zařadit, protože učím teprve prvním rokem. Pokud však na to s žáky narazíme, nevidím důvod, abychom společně nemohli přijít na to, jak se se zápornými čísly počítá. Myslím, že s názornými pomůckami (číselná osa, teploměr) lze tuto látku zařadit.

kkk

Letos mam treti tridu a zatim mi to prijde pro ne moc slozite

letos učím 2.ročníka děti se s tímto tématem zatím nesetkaly. vím ale o matematice od Frause, kde jsou záporná čísla krokováním krásně vysvětlena

Matematika prof. Hejného se zápornými čísly pracuje - krokování.

Momentálně učím ve 2.ročníku, loni v 1.ročníku a tam záporná čísla nejsou. Nicméně jsem se s nimi setkala na semináři matematiky podle Frause a tam jsou záporná čísla moc pěkně vysvětlena a podána. Při setkání s nimi, použiju metodu z Frause.

Myslím si, že děti na prvním stupni by měly zvládnout především základní operace - sčítání, odčítání, násobení, dělení + základy geometrie. Se zápornými čísly se seznamujeme jen obecně - ukážeme si teploměr a hodnoty pod nulou. Nebo si to ukazujeme na praktickém příkladu - při povodních - úroveň hladiny.

Myslím, že je to pro děti hodně těžké a nedokáží si to řádně představit.

Nedovedu si představit, že dítě by se mělo naučit počítat se zápornými čísly až od šesté třídy. Vždyť v běžném životě se často setkáváme se zápornými čísly.

nejsou v švp

Nejsou v ŠVP naší školy.

Nemám s tím zkušenosti, 1. třídu jsem neučila

Nemáme je v ŠVP.

Nemáme v ŠVP

Není potřeba plést dětem hlavy. Někteří mají co dělat i s kladnými čísly.

Není to součástí učebnice,myslím si,že stačí,pokud se s tím žáci seznámí na vyšším stupni

Není to v učebních osnovách.

není zařazena do rvp

nerozumi tomu

nevím

nezařazujeme, protože je nemáme v tematických plánech pro 1.stupeň ZŠ

Nezařazuji cíleně (není v ŠVP), činnostně učená třída nemá při setkání se záporným číslem problém. Pracujeme s vizuální oporou -číselná osa. Představu o záporném čísle si žáci utvářejí při sledování venkovních teplot v zimě na stupnici lihového teploměru.

Nikdy mě to nenapadlo.

Občas k tomu žáci dojdou a zdá se mi vhodné jim říci, ze i pod nulou něco existuje.

objevují se v matematice nakladatelství Fraus a připadá mi to přirozené (např. stupně u teploměru v zimě apod.)

operace se zápornými čísly nejsou součástí učiva matematiky 1. stupně ZŠ

Podle RVP se žáci na 1. stupni pouze seznamují s pojmem záporné číslo. Mají jej zakreslit na číselnou osu. Velkou pomocí je pro ně model teploměru, na kterém jednoduše pochopí i početní operace jako zvětšení záporného čísla nebo zmenšení čísla. Ale řešení početních operací v učebních plánech nejsou.

Pokud se dostaneme k vhodnému tématu, plánované to nemám, vycházím z konkrétní situace

praxe - krokování podle Frause, měření teploty v zimě,....

Preferuji seznámení až v pozdější době

Pro děti je počítání pod nulu lákavé, zajímavé. Samozřejmě ho zvládají jen ty zdatnější, ale když na takový příklad narazíme, vždy ho někdo správně vypočítá.

Pro komplexní chápání čísel..., že se lze počítáním dostat i do mínusu (úlohy - chybí mi, dlužím...) ....

Propedeutika pro práci se záporným číslem na 2. stupni ZŠ.

protože by to nemuseli žáci pochopit, když my jsme se to učili až v 8.třídě

Protože děti pak nebudou překvapeni z toho, že nula není nejmenší číslo

Protože děti, které učím podle matematiky prof. Hejného, k záporným číslům dojdou sami, pomocí své zvědavosti. Neučím je záporná čísla, ale pokud chtějí, bavíme se o nich.

Protože je látky i tak dost, netřeba děti přetěžovat.

Protože jsou součástí běžného života (měření teploty, dluh) a děti s jejich přijetím nemají problém.

protože jsou součástí praxe- teplota, zadlužený člověk

Protože jsou součástí života, tak by se s nimi měly děti seznámit co nejdříve s přihlédnutím k jejich věku. Při správném vysvětlení nemají děti se zápornými čísly problém.

Protože mám ve třídě dost integrovaných dětí a učivo musím vybírat opravdu nejzákladnější.

Protože některé děti už mají o záporných číslech představu a já je nechci brzdit.

Protože nemáme čas, zabývat se něčím mimo plán. Když na ně ale narazíme, rozebíráme to velice podrobně, dětem existence čísel před nulou nezatajuji. :)

protože se na to okrajově dostanu během vyúky

Protože se s nimi mohou setkat i v běžném životě.

Protože to někdy vyplyne ze situace a žáci si musí uvědomit, že je "něco" i pod nulou.

Protože v rámci výuky podle prof. Hejná je to pro žáky zcela přirozené a žáci k tomu postupně sami dospějí

Protože žáci to znají, zajímá je to, takže pokud na záporná čísla ,,přijde řeč,, , tak nabídnu několik úloh a povídáme si o nich.

Protože žáci záporná čísla znají, ptají se na ně, tak je do výuky zařazuji.

Při vysvětlování teploty v přírodovědě. Tak nějak samozřejmě se dostaneme i k počítání do mínusu.

Přijde mi to pro děti méně srozumitelné. Avšak, letos učím poprvé matematiku podle profesora Hejného, kde na záporná čísla jistě narazíme, tak jsem zvědavá....

Samy tam vyplynou při situacích v krokování a není důvod se jim bránit. Děti je pochopí.

Se zápornými čísly se i malé děti setkávají v rámci dluhu u kamarádů. Není potřeba je nutit počítat v záporných číslech, ale uvědomovat si, co to vlastně v životě znamená číslo -2. Odezva od dětí je vždy kladná - mají pocit, že pochopily něco ze světa dospěláků, samy se zajímají , jak a co.

Učím na speciální škole, a zde to není možné

V 1. třídě jsem učila matematiku podle Prof. Hejného a při krokování jsme přirozeně přecházeli do záporných čísel

v druhé třídě žáci nezvládají skoro ani počítání s čísly kladnými

V učebnicích se s tím nesetkávám, není obsahem ŠVP...

Vyžaduje to ŠVP + učebnice.

Z logiky věci, seznámení s problematikou, zájem žáků...

Zařazuji je jen okrajově, například na příkladu s penězi. A jen proto,aby měli děti přehled, že něco takového existuje.

Zmátlo by je to.

Žák má vlastní zkušnosti se zápornými čísly z vlastního života, např. mráz v zimě. Takže není problém těchto znalostí využít i během matematiky. Žák si ve velmi nízém ěku může vytvořit schéma, které bude i dále využívat.

6. Kde se mohou žáci v běžném životě se zápornými čísly setkat? (Kde se setkáváme se zápornými čísly?)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

...

Banální otázka .. třeba teplota ? Tahle otázka není zrovna nejvhodnější do dotazníku pro učitele.

Bankovnictví, dluhy, teplota

banky, dluhy, čas.osy

Běžně se s nimi moc nesetká

Desková hra - (To je život)

Dluhy

Dluhy

dluhy

dluhy

Dluhy,

FG - deficit rodinného rozpočtu

Finance

Finance (konto, dluhy), výtah, teploměr

finanční matematika

hlavně teploměr - venkovní teplota, kterou denně ve škole zapisujeme

joikm

když si jdou něco koupit a chybí jim určitý počet peněz?

kniha

Měření teploty Grafy.....

měření teploty

měření teploty - stupně Celsia

Měření teploty v zimě, různé počítačové hry, kde je třeba něco nakupovat a prodávat,

měření teploty, bankovní operace

Měření teploty, dlužné částky, patra ve vysokých domech.

měření teploty, finančnictví,

měření teploty, placení v obchodě

měření venkovní teploty

Měření venkovní teploty, výtah, dluhy.

na 2.stupni zš

Na teploměrech,

Na teploměru

Na teploměru (venkovní, na spotřebičích - např. lednička, mrazák)

Na teploměru, půjčování peněz.

Na teploměru.

Na teploměru.

Napada me jedine ucet v bance:-)

napadá mě konto rodiče v mínusu

napdá mě bankovní účet v mínusu

Např. počasí.

Např. při měření teplot.... s tím jsou žáci seznámení.

např. při nákupu zboží

Například na teploměru v zimě.

Nejběžněji na teploměru, bankovní účet, státní rozpočet.

Nejčastěji se s nimi setkávají děti v rámci drobných dluhů, které vznikají třeba na výletech. Někdy se nedostává určitý počet bonbónů při rozdávání ve třídě.

Netuším

nevím

Nevím.

Npříklad při nakupování.

obchod

podlaží v budově (podzemní garáže, sklep v domě), teplota, dluhy

prave ze nikde

Při měření venkovní teploty, finanční gramotnosti, očíslování pater ve výtahu atd.

při nákupu, když máme dluhy....

při práci s penězi

při půjčkách

Stupnice teploměru

Teploměr

teploměr

teploměr

teploměr

Teplomer v zime

Teploměr, nadmořská výška, dluhy (vyjádření dlužné částky), stupně,...

teploměr, nákup dražší věci než mám prostředky

teploměr, patra, dluhy

teploměr, peníze (kolik mi chybí, kolik jsem v mínusu)

Teploměr, schody do sklepa, dluhy, historie (léta před Kristem, léta, kdy byli oni sami "na houbách"),...

teploměr, sport

Teploměr, výtah

teploměr, výtah (podzemní garáže), schody do sklepa

teplota

Teplota na teploměru (nejčastěji), kolik ti chybí peněz (někteří to používají)

teplota na teploměru, hladina řeky,...

Teplota ovzduší - teploměr - mrazy, finance - utratím víc než mám - dluhy.

teplota, dluhy

Teplota, dluhy.

teplota, finance,...

Teplota.

Teplota.

Třeba teploměr, účty, vyúčtování služeb.......

u teploměru, peněz - dluhy

u teploty, při peněžních transakcích

účet u banky

Urcovani teploty,

uvedla jsem v předchozí otázce- dále při bodovém hodnocení,kde se body také odčtají

v bance na svém účtě, při půjčování peněz, na teploměru, propast je v metrech pod mořem

v bankovnictví

V běžném životě se setkáváme se zápornými čísly minimálně.Např.pokud můžu jít ve výběru peněz do mínusu

V matematice, nebo na bankovních účtech

V matice

V obchodě, bance...

V současné době je to možný způsob čerpání peněz na účtech, čerpání do mínusu :-)

V účetnictví

V zaměstnání

ve financích

viz odpověď 5

Viz ot.5

všude

všude

Vysvětluji jim záporná čísla na teplotě. Když je pod nulou, tak mrzne, když nad nulou, nemrzne.

Výtah, teploměr, dluhy

7. Ve kterém ročníku ZŠ, dle Vašeho názoru, by se měla zavádět záporná čísla?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
687,84 %7,84 %  
587,84 %7,84 %  
476,86 %6,86 %  
343,92 %3,92 %  
V šestém.21,96 %1,96 %  
v 6. ročníku21,96 %1,96 %  
Začínat se s nimi může kdykoliv (dají se obejít, zakrýt), ale se zápornými čísly přímo bych pracovala až se staršími dětmi - 4.-5. třída10,98 %0,98 %  
Hned v první třídě10,98 %0,98 %  
nejsem si jistá10,98 %0,98 %  
ve druhém10,98 %0,98 %  
ostatní odpovědi prvotní představa v prvním ročníku (při krokování), další počítání se zápornými čísly druhý, třetí ročník
6. třída
sedmý
nejdříve od 6. ročníku
tipuju třetí?
v šestém
3.rocniku
V prvním ročníku , ale pouze jen jako návaznost na zkušenosti žáků.
6.-7. třída
v 5., 6.
4. třída
na prvním stupni
na druhém stupni ZŠ
8
5,6. třída ZŠ
Podle situace. Klidně již v 1. třídě při "hraní" si na obchod, kdy dítě zjišťuje, jestli si může uvedené věci koupit.
Myslím si, že tak od 3. třídy :-)
ve 4. ročníku -pokud myslíme výpočty s nimi
nedávala bych přesně, když k tomu děti nějak dospějí, ale většinou se zmiňují už v 1.třídě právě na teploměru
Nebála bych se začít s nimi už ve druhém ročníku.
v 6.-7.
6,7
seznámení 5. třída, ostrý nástup 6. třída
7. tř.
stačí na vyšším stupni
Cca ve 2. ročníku, klidně už i v 1., záleží na individualitě dítěte.
Seznamovat se s nimi mohou už od 3. ročníku , ale počítat by se s nimi mělo asi až v 5.
možná už koncem 1. třídy
Na 2. stupni - 6. třída?
čtvrtý ročník, představit je klidně už ve třetím
4., 5. ročník
5. třída
4. - 5. ročník
To individuální záležitost, možná ve čtvrté, možná v páté třídě a klidně také možná až na druhém stupni. Záleží na celkovém rozpoložení a sestavení třídy.
možná
7,8
7 třída
záleží na způsobu výuky a hlavně na možnostech jednotlivých žáků
od druhé třídy v rámci předmětu svět kolem nás, aby se žáci nejdříve setkali s reálnými situacemi (teplota)
v prvním
5.trida
2. stupeň ZŠ (6. třída)
1. ročník
Na 2. stupni ZŠ.
klidně od 1.třídy
od 4. ročníku
Klidně na ně upozornit už třeba ve čtvrté, páté třídě - ale opravdové počítání se zápornými čísly nechat raději až na druhý stupeň.
Cca 4-5 trida
na 2.st v 6.tr
Tehdy, když na ně s žáky narazíme, když o ně projeví zájem. Klidně i v 1. ročníku je někteří znají.
šestý ročník
Ve třetím ročníku.
4-5
6. a výš
4. ročník
Nevím.
zavádí se u pojmu krokování v učebnici Fraus ve 2. ročníku, nedělá to tam žádné problémy
5.rocnik
2
1
cca 4.-5.ročník
pátém
kmmkmk
.6.-
na prvním stupni v 5. třídě
asi od 7. ročníku
na druhém stupni
6765,69 %65,69 % 

Graf

8. Jak byste své žáky seznámil/a se zápornými čísly? (Na čem byste žákům záporná čísla ukázal/a?)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

asi číselná osa

Asi formou krokování (prostředí z matematiky od nakladatelství Fraus - metoda prof. Hejného) a ukázkou na číselné ose.

Běžně při měření teploty v zimě už ve 2. ročníku zapisujeme záporné hodnoty. Osvědčil se krokovací pás, kde děti přirozeně přijmou existenci čísel před nulou a příklad si napočítají (nakrokují). Nulu ve 2. ročníku nezavádíme jako začátek krokovacího pásu, ale zůstává několik polí volných, čímž děti přirozeně přijímají, že před nulou ještě nějaká čísla jsou. Pojmenovávají se až později anebo si je žáci pojmenovávají navzájem.

Bily a cerny (tohle nema byt rasisticke) vojacci jdou do hodpody na vino no a vzdycky dva vylezou a poperou se (bily s cernym) no a pak kolik jich tam zustane tolik to je (bily jsou minus a cerni plus)

Ciselna osa

číselná osa

Číselná osa se zápornými čísly, teploměr.

číselná osa, peníze, nákup

Číselná osa, teploměr

Číselná osa, teploměr.

číselné osa

dle metru metody Hejného

Jako ideální příklad mi právě přijde měření teploty. Nejprve kladné hodnoty a v zimních měsících záporné hodnoty, jako názorná ukázka, ale i zavedení. Případně je vhodná i číselná osa.

jkkkm

kapesné, půjčka...

Klasické početní úkony

krokovací pás, číselná osa

krokování, schody, teploměr

Měření teploty, dluhy, jízda výtahem.

na číselné ose

na číselné ose

Na číselné ose

na číselné ose

na číselné ose

na číselné ose, na teploměru

na konte jejich rodicu

Na krokování, schodování, číselná osa

Na měření teploty a půjčování peněz.

na ose

na ose

Na ose

Na ose

Na ose.

Na penězích

na penězích (dluh)

na praktickém příkladě

Na stupnici demonstračního teploměru.

Na teploěru, ale také na příkladech s penězi. Když si člověk půjčí peníze a má dluh, tak je také v mínusu.

na teploměru

na teploměru

Na teploměru

Na teploměru - venkovním.

na teploměru a na číselné ose

Na teploměru, číselné ose

na teploměru, číselné ose, počítali bychom úlohy s výtahem do podzemí

na teploměru, na krokovačce

Na teploměru, na ose.

Na teploměru.

na teplotě

na venkovní teplotě

Na výtahu nebo na teploměru

Na základě manipulace s penězi a následném zapsání příjmů a výdajů.

Na zrealizovaných situacích, které jsem uvedla v předchozí otázce

nad tělesem Z

např. teploměr

nejdříve na patrech

nevím

nevím

osa

Peníze

Penize a ,nakupovani'-at uz papirove nebo realne

podle osy

pomocí financí

použila bych zřejmě krokovadlo od Frause

Používám venkovní teploměr

problematika půjček

proto

příjmy a výdaje

Půjčování peněz

Snažila bych se jim záporná čísla přiblížit na něčem, co z běžného života znají, s čím se mohou setkat. Třeba právě na tom teploměru venkovním. A to v době, kdy by byla opravdu zima a mrzlo by.

tabule

Tabulky, měřidla,

teploměr

teploměr

teploměr

Teploměr

teploměr

teploměr nebo číselná osa

teploměr, číselná osa

Teploměr, číselná osa, schody, krokování

teploměr, krokoměr

teploměr, krokování

Teploměr, také bych využila prostředí Krokování

Teplomer,ucet z banky

Teploměr.

Teplota

teplota (mráz)

Teplota, dluhy.

třeba ta teplota

U Frause funguje výborně systém krokování, kde se děti dostanou do mínusu bez potíží aniž by nad tím zaváhaly. Občas pomáhá právě představa dluhu, kolik musí vrátit atd.

ukázala bych ji na krokovadle dle Frause

Ukázala bych jim je na teploměru, protože tam se s nimi mohou setkat.

Ukazujeme si je při krokování, při určování počasí v zimě - na teploměru apod.

Určitě na teploměru a na penězích (půjčky).

Viz otázka na zkušenosti dětí se zápornými čísly; začala bych těmi co nejvice ilustrativními (teploměr, schody do sklepa)

Viz. odpověď 6

využívámě prpstředí krokování, kde žáci sami dospějí k tomu, že existují i čísla menší než nula

Zatím se mi osvědčuje právě nakupování v nižších ročnících. Vzhledem k věku žáků se zápornými čísly nezabýváme podrobněji. Jedná spíše o orientační seznámení žáků s tím, že "něco takového existuje".

Zkusila bych pomoci teplomeru na urcovani venkovni teploty

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaká je délka Vaší praxe?

2. Jakou třídu 1. st. ZŠ jste již učil/a? (můžete vybrat více možností)

3. Učebnice jakého nakladatelství při výuce matematiky preferujete?

4. Zařazujete záporná čísla na 1. st. ZŠ (početní operace, kde by se mohla objevit záporná čísla či počítání na číselné ose pod nulou)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaká je délka Vaší praxe?

2. Jakou třídu 1. st. ZŠ jste již učil/a? (můžete vybrat více možností)

3. Učebnice jakého nakladatelství při výuce matematiky preferujete?

4. Zařazujete záporná čísla na 1. st. ZŠ (početní operace, kde by se mohla objevit záporná čísla či počítání na číselné ose pod nulou)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Skálová, T.Záporná čísla na 1. st. ZŠ - dotazník pro učitele (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://zaporna-cisla-na-1-st-zs-dot.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.