Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zavedení eura v České republice

Zavedení eura v České republice

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Patrik Pekař
Šetření:07. 11. 2010 - 01. 12. 2010
Počet respondentů:92
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.86
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsme studenti 3. ročníku Gymnázia Lesní čtvrť ve Zlíně a dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který má sloužit ke zjištění názoru na zavedení jednotné Evropské měny - euro - v České republice.

Výsledky dotazníku budou použity k vytvoření naší semínární práce.


 

Za Váš čas děkujeme.

 

Radek Lhotský, Ema Vilímová

Odpovědi respondentů

1. Sledujete informace týkající se evropské politiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy, pokud mě něco zaujme.5256,52 %56,52 %  
Ano, sleduji.2931,52 %31,52 %  
Ne.1111,96 %11,96 %  

Graf

2. Souhlasíte se zavedením eura v České republice?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5258,43 %56,52 %  
ano2325,84 %25 %  
nevím1415,73 %15,22 %  

Graf

3. Jaké jsou podle vás dvě hlavní výhody zavedení eura v ČR?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cestování a práce v zahraničí (odstranění kurzového rizika).7281,82 %78,26 %  
Obchod (snížení transakčních nákladů).3843,18 %41,3 %  
Zvýšení přílivu zahraničních investic.1820,45 %19,57 %  
Porovnání vyspělosti (motivace k lepším výkonům, větší kontrola státní politiky).1112,5 %11,96 %  
Levnější půjčky (Evropská banka snadněji kontroluje inflaci).44,55 %4,35 %  
žádné jsem nenašel11,14 %1,09 %  
nemyslím si, že by zavedení eura přineslo výhody11,14 %1,09 %  
nic11,14 %1,09 %  
žádné výhody to pro nás nemá11,14 %1,09 %  
pro nás žádné, pro soudruhy z Brusele jsou11,14 %1,09 %  
v této době žádné11,14 %1,09 %  

Graf

4. Myslíte si, že zavedení eura na Slovensku bylo užitečné?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4146,07 %44,57 %  
nevím3640,45 %39,13 %  
ano1213,48 %13,04 %  

Graf

5. Věděli jste, že podepsáním vstupu České republiky do EU jsme souhlasili se zavedením eura, za předpokladu, že ekonomika ČR bude splňovat tzv. Maastrichtská konvergenční kritéria (snížení dluhů, cenová stabilita, apod.)?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6672,53 %71,74 %  
ne2527,47 %27,17 %  

Graf

6. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5762,64 %61,96 %  
Muž3437,36 %36,96 %  

Graf

7. Věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-214043,96 %43,48 %  
21-242123,08 %22,83 %  
24+1819,78 %19,57 %  
15-181213,19 %13,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Souhlasíte se zavedením eura v České republice?

  • odpověď ano:
    • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Myslíte si, že zavedení eura na Slovensku bylo užitečné?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Sledujete informace týkající se evropské politiky?

2. Souhlasíte se zavedením eura v České republice?

3. Jaké jsou podle vás dvě hlavní výhody zavedení eura v ČR?

4. Myslíte si, že zavedení eura na Slovensku bylo užitečné?

5. Věděli jste, že podepsáním vstupu České republiky do EU jsme souhlasili se zavedením eura, za předpokladu, že ekonomika ČR bude splňovat tzv. Maastrichtská konvergenční kritéria (snížení dluhů, cenová stabilita, apod.)?

6. Pohlaví

7. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Sledujete informace týkající se evropské politiky?

2. Souhlasíte se zavedením eura v České republice?

3. Jaké jsou podle vás dvě hlavní výhody zavedení eura v ČR?

4. Myslíte si, že zavedení eura na Slovensku bylo užitečné?

5. Věděli jste, že podepsáním vstupu České republiky do EU jsme souhlasili se zavedením eura, za předpokladu, že ekonomika ČR bude splňovat tzv. Maastrichtská konvergenční kritéria (snížení dluhů, cenová stabilita, apod.)?

6. Pohlaví

7. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pekař, P.Zavedení eura v České republice (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://zavedeni-eura-v-ceske-republice.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.