Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Závisí množství pobíraných sociálních dávek na vzdělání?

Závisí množství pobíraných sociálních dávek na vzdělání?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Mourycová
Šetření:26. 02. 2010 - 05. 03. 2010
Počet respondentů:220
Počet otázek (max/průměr):27 / 8.29
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dámy a pánové.


Ráda bych vás poprosila o vyplnění tohoto dotazníku. Je součástí mé bakalářské práce na téma: „Analýza podílu peněžních sekundárních důchodů na příjmech domácností v závislosti na vzdělání“. Zjednodušeně lze říci, že se budu zabývat závislostí mezi množstvím sociálních (a dalších) dávek vyplácených státem a dosaženým vzděláním příjemců těchto plateb. 

Dotazník je zcela anonymní, proto bych Vás ráda požádala o jeho pravdivé vyplnění.

Děkuji za Váš čas,
Martina Mourycová

 

Odpovědi respondentů

1. Jaký je součet průměrné hrubé měsíční mzdy Vás a Vašeho partnera (pokud žijete sám/sama, uveďte pouze svůj příjem)?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50000188,11 %8,18 %  
40000167,21 %7,27 %  
25000167,21 %7,27 %  
30000167,21 %7,27 %  
35000167,21 %7,27 %  
20000167,21 %7,27 %  
0104,5 %4,55 %  
6000062,7 %2,73 %  
1500062,7 %2,73 %  
4500062,7 %2,73 %  
ostatní odpovědi 21000
26000
18000
23000
32000
12000
10000
22000
5000
55000
24000
16000
50.000
14000
13000
42000
80000
16880
3000
19000
45010
9126
35.000
37000
29000
200000
70000
26.000
32500
36.000
11868
4500
26500
67500
100000
65000
20.000
52000
8000
27500
44.000
36000
48000
22500
16200
18500
55500
9999999999999999999
25.137
19500
12500
16.000
85000
14500
38000
63000
27000
47600
34000
75000
9643,24 %43,64 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:29154.85
Minimum:20
Maximum:60000
Variační rozpětí:59980
Rozptyl:210545805.39
Směrodatná odchylka:14510.2
Medián:26750
Modus:50000

Graf

2. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti nějaké dávky od státu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 3, NEotázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE16072,07 %72,73 %  
ANO6227,93 %28,18 %  

Graf

3. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PENZI (tzn. dávky důchodového pojištění)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 4, NEotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4267,74 %19,09 %  
ANO2032,26 %9,09 %  

Graf

4. V jaké výši?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12000420 %1,82 %  
830015 %0,45 %  
1000015 %0,45 %  
1690015 %0,45 %  
1900015 %0,45 %  
2150015 %0,45 %  
849315 %0,45 %  
2.00015 %0,45 %  
800015 %0,45 %  
1800015 %0,45 %  
ostatní odpovědi 18300
7000
21307
16200
21.000
4000
9500
735 %3,18 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:11834.5
Minimum:21
Maximum:21307
Variační rozpětí:21286
Rozptyl:31600159.68
Směrodatná odchylka:5621.4
Medián:12000
Modus:12000

Graf

5. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti INVALIDNÍ DŮCHOD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 6, NEotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE5588,71 %25 %  
ANO711,29 %3,18 %  

Graf

6. V jaké výši?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6000114,29 %0,45 %  
6700114,29 %0,45 %  
11510114,29 %0,45 %  
6.500114,29 %0,45 %  
12500114,29 %0,45 %  
5300114,29 %0,45 %  
9000114,29 %0,45 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:7288.07
Minimum:6.5
Maximum:12500
Variační rozpětí:12493.5
Rozptyl:17816374.37
Směrodatná odchylka:4220.94
Medián:6700
Modus:6000

Graf

7. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PODPORU V NEZAMĚSTNANOSTI?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 8, NEotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE5791,94 %25,91 %  
ANO58,06 %2,27 %  

Graf

8. V jaké výši?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3780120 %0,45 %  
7000120 %0,45 %  
3120120 %0,45 %  
5000120 %0,45 %  
8000120 %0,45 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:5380
Minimum:3120
Maximum:8000
Variační rozpětí:4880
Rozptyl:4325200
Směrodatná odchylka:2079.71
Medián:5000
Modus:3780

Graf

9. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti NEMOCENSKÉ DÁVKY?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 10, NEotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE5893,55 %26,36 %  
ANO46,45 %1,82 %  

Graf

10. V jaké výši?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12000125 %0,45 %  
14000125 %0,45 %  
7000125 %0,45 %  
20000125 %0,45 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:13250
Minimum:7000
Maximum:20000
Variační rozpětí:13000
Rozptyl:28916666.67
Směrodatná odchylka:5377.42
Medián:13000
Modus:12000

Graf

11. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PŘÍDAVEK NA DÍTĚ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 12, NEotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE5690,32 %25,45 %  
ANO69,68 %2,73 %  

Graf

12. V jaké výši?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
400116,67 %0,45 %  
700116,67 %0,45 %  
500116,67 %0,45 %  
550116,67 %0,45 %  
300116,67 %0,45 %  
1800116,67 %0,45 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:708.33
Minimum:300
Maximum:1800
Variační rozpětí:1500
Rozptyl:304416.67
Směrodatná odchylka:551.74
Medián:525
Modus:400

Graf

13. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 14, NEotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4267,74 %19,09 %  
ANO2032,26 %9,09 %  

Graf

14. V jaké výši?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
76001155 %5 %  
3800420 %1,82 %  
11400315 %1,36 %  
7500210 %0,91 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:7377.78
Minimum:3800
Maximum:11400
Variační rozpětí:7600
Rozptyl:4195947.71
Směrodatná odchylka:2048.4
Medián:7600
Modus:7600

Graf

15. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 16, NEotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE5995,16 %26,82 %  
ANO34,84 %1,36 %  

Graf

16. V jaké výši?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3200133,33 %0,45 %  
750133,33 %0,45 %  
2000133,33 %0,45 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1983.33
Minimum:750
Maximum:3200
Variační rozpětí:2450
Rozptyl:1500833.33
Směrodatná odchylka:1225.09
Medián:2000
Modus:3200

Graf

17. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 18, NEotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE5893,55 %26,36 %  
ANO46,45 %1,82 %  

Graf

18. V jaké výši?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3500125 %0,45 %  
400125 %0,45 %  
1400125 %0,45 %  
562125 %0,45 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1465.5
Minimum:400
Maximum:3500
Variační rozpětí:3100
Rozptyl:2031694.33
Směrodatná odchylka:1425.38
Medián:981
Modus:3500

Graf

19. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 20, NEotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE6198,39 %27,73 %  
ANO11,61 %0,45 %  

Graf

20. V jaké výši?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
80001100 %0,45 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:8000
Minimum:8000
Maximum:8000
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:
Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /webroot/vyplnto.cz/web/www/functions.php on line 1520
0
Medián:8000
Modus:8000

Graf

21. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti dávky, kterými se řeší POMOC V HMOTNÉ NOUZI (přípěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 22, NEotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE6198,39 %27,73 %  
ANO11,61 %0,45 %  

Graf

22. V jaké výši?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31001100 %0,45 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3100
Minimum:3100
Maximum:3100
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:
Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /webroot/vyplnto.cz/web/www/functions.php on line 1520
0
Medián:3100
Modus:3100

Graf

23. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti nějaké jiné dávky z veřejného rozpočtu (pokud ano, uveďte jaké a v jaké výši)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 24, NEotázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE5791,94 %25,91 %  
ANO58,06 %2,27 %  

Graf

24. Jaké a v jaké výši?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Důchod - 6000

Prospěchové stipendium: 1000

příspěvek na péči 5000Kč

Sirotčí důchod 5500

sirotčí důchod, 2 500

25. Místo, kde žijete má:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 30 000 obyvatel10446,85 %47,27 %  
30 000 – 300 000 obyvatel8337,39 %37,73 %  
více než 300 000 obyvatel3515,77 %15,91 %  

Graf

26. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyšší / vysokoškolské11652,25 %52,73 %  
střední (s maturitou)9040,54 %40,91 %  
střední (bez maturity)125,41 %5,45 %  
základní41,8 %1,82 %  

Graf

27. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vašeho partnera, se kterým žijete ve společné domácnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední (s maturitou)8246,07 %37,27 %  
vyšší / vysokoškolské6134,27 %27,73 %  
střední (bez maturity)3217,98 %14,55 %  
základní31,69 %1,36 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 12 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti nějaké dávky od státu?

 • odpověď ANO:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 3. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PENZI (tzn. dávky důchodového pojištění)?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 3. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PENZI (tzn. dávky důchodového pojištění)?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 7. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PODPORU V NEZAMĚSTNANOSTI?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 5. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti INVALIDNÍ DŮCHOD?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 9. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti NEMOCENSKÉ DÁVKY?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 11. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PŘÍDAVEK NA DÍTĚ?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 13. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 13. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 15. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 17. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 19. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 21. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti dávky, kterými se řeší POMOC V HMOTNÉ NOUZI (přípěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc)?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 23. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti nějaké jiné dávky z veřejného rozpočtu (pokud ano, uveďte jaké a v jaké výši)?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7600 na otázku 14. V jaké výši?

5. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti INVALIDNÍ DŮCHOD?

 • odpověď NE:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 13. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7600 na otázku 14. V jaké výši?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 3. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PENZI (tzn. dávky důchodového pojištění)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 19. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE?

7. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PODPORU V NEZAMĚSTNANOSTI?

 • odpověď NE:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 3. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PENZI (tzn. dávky důchodového pojištění)?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7600 na otázku 14. V jaké výši?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 13. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 15. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 5. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti INVALIDNÍ DŮCHOD?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 2. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti nějaké dávky od státu?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 19. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 21. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti dávky, kterými se řeší POMOC V HMOTNÉ NOUZI (přípěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc)?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 9. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti NEMOCENSKÉ DÁVKY?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 17. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 23. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti nějaké jiné dávky z veřejného rozpočtu (pokud ano, uveďte jaké a v jaké výši)?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 11. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PŘÍDAVEK NA DÍTĚ?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 13. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK?

9. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti NEMOCENSKÉ DÁVKY?

 • odpověď NE:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 3. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PENZI (tzn. dávky důchodového pojištění)?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 13. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7600 na otázku 14. V jaké výši?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 5. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti INVALIDNÍ DŮCHOD?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 2. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti nějaké dávky od státu?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 19. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 21. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti dávky, kterými se řeší POMOC V HMOTNÉ NOUZI (přípěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc)?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 15. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 17. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 7. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PODPORU V NEZAMĚSTNANOSTI?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 23. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti nějaké jiné dávky z veřejného rozpočtu (pokud ano, uveďte jaké a v jaké výši)?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 11. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PŘÍDAVEK NA DÍTĚ?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 13. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 3. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PENZI (tzn. dávky důchodového pojištění)?

11. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PŘÍDAVEK NA DÍTĚ?

 • odpověď NE:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 13. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 15. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 17. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 23. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti nějaké jiné dávky z veřejného rozpočtu (pokud ano, uveďte jaké a v jaké výši)?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 3. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PENZI (tzn. dávky důchodového pojištění)?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 2. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti nějaké dávky od státu?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 3. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PENZI (tzn. dávky důchodového pojištění)?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 19. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 21. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti dávky, kterými se řeší POMOC V HMOTNÉ NOUZI (přípěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc)?

13. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK?

 • odpověď ANO:
  • 11.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7600 na otázku 14. V jaké výši?
 • odpověď NE:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 3. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PENZI (tzn. dávky důchodového pojištění)?

15. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK?

 • odpověď NE:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 3. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PENZI (tzn. dávky důchodového pojištění)?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 13. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7600 na otázku 14. V jaké výši?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 17. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 7. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PODPORU V NEZAMĚSTNANOSTI?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 23. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti nějaké jiné dávky z veřejného rozpočtu (pokud ano, uveďte jaké a v jaké výši)?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 11. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PŘÍDAVEK NA DÍTĚ?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 2. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti nějaké dávky od státu?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 19. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 21. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti dávky, kterými se řeší POMOC V HMOTNÉ NOUZI (přípěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc)?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 9. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti NEMOCENSKÉ DÁVKY?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 5. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti INVALIDNÍ DŮCHOD?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 13. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 3. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PENZI (tzn. dávky důchodového pojištění)?

17. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ?

 • odpověď NE:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 13. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7600 na otázku 14. V jaké výši?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 3. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PENZI (tzn. dávky důchodového pojištění)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 15. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 23. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti nějaké jiné dávky z veřejného rozpočtu (pokud ano, uveďte jaké a v jaké výši)?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 11. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PŘÍDAVEK NA DÍTĚ?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 2. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti nějaké dávky od státu?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 19. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 21. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti dávky, kterými se řeší POMOC V HMOTNÉ NOUZI (přípěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc)?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 9. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti NEMOCENSKÉ DÁVKY?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 7. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PODPORU V NEZAMĚSTNANOSTI?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 3. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PENZI (tzn. dávky důchodového pojištění)?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 5. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti INVALIDNÍ DŮCHOD?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 13. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK?

19. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE?

 • odpověď NE:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 3. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PENZI (tzn. dávky důchodového pojištění)?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 5. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti INVALIDNÍ DŮCHOD?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 13. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7600 na otázku 14. V jaké výši?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 2. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti nějaké dávky od státu?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 21. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti dávky, kterými se řeší POMOC V HMOTNÉ NOUZI (přípěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc)?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 15. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 9. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti NEMOCENSKÉ DÁVKY?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 17. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 7. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PODPORU V NEZAMĚSTNANOSTI?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 23. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti nějaké jiné dávky z veřejného rozpočtu (pokud ano, uveďte jaké a v jaké výši)?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 11. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PŘÍDAVEK NA DÍTĚ?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 13. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 3. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PENZI (tzn. dávky důchodového pojištění)?

21. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti dávky, kterými se řeší POMOC V HMOTNÉ NOUZI (přípěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc)?

 • odpověď NE:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 3. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PENZI (tzn. dávky důchodového pojištění)?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 13. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7600 na otázku 14. V jaké výši?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 2. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti nějaké dávky od státu?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 19. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 15. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 9. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti NEMOCENSKÉ DÁVKY?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 17. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 7. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PODPORU V NEZAMĚSTNANOSTI?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 23. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti nějaké jiné dávky z veřejného rozpočtu (pokud ano, uveďte jaké a v jaké výši)?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 11. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PŘÍDAVEK NA DÍTĚ?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 5. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti INVALIDNÍ DŮCHOD?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 13. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 3. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PENZI (tzn. dávky důchodového pojištění)?

23. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti nějaké jiné dávky z veřejného rozpočtu (pokud ano, uveďte jaké a v jaké výši)?

 • odpověď NE:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7600 na otázku 14. V jaké výši?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 3. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PENZI (tzn. dávky důchodového pojištění)?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 13. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 15. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 17. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 11. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PŘÍDAVEK NA DÍTĚ?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 2. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti nějaké dávky od státu?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 19. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 21. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti dávky, kterými se řeší POMOC V HMOTNÉ NOUZI (přípěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc)?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 9. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti NEMOCENSKÉ DÁVKY?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 7. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PODPORU V NEZAMĚSTNANOSTI?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 5. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti INVALIDNÍ DŮCHOD?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 13. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 3. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PENZI (tzn. dávky důchodového pojištění)?

25. Místo, kde žijete má:

 • odpověď 30 000 – 300 000 obyvatel:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi < - 0 > na otázku 1. Jaký je součet průměrné hrubé měsíční mzdy Vás a Vašeho partnera (pokud žijete sám/sama, uveďte pouze svůj příjem)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je součet průměrné hrubé měsíční mzdy Vás a Vašeho partnera (pokud žijete sám/sama, uveďte pouze svůj příjem)?

2. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti nějaké dávky od státu?

3. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PENZI (tzn. dávky důchodového pojištění)?

4. V jaké výši?

5. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti INVALIDNÍ DŮCHOD?

6. V jaké výši?

7. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PODPORU V NEZAMĚSTNANOSTI?

8. V jaké výši?

9. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti NEMOCENSKÉ DÁVKY?

11. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PŘÍDAVEK NA DÍTĚ?

12. V jaké výši?

13. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK?

14. V jaké výši?

15. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK?

17. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ?

19. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE?

21. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti dávky, kterými se řeší POMOC V HMOTNÉ NOUZI (přípěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc)?

23. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti nějaké jiné dávky z veřejného rozpočtu (pokud ano, uveďte jaké a v jaké výši)?

25. Místo, kde žijete má:

26. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

27. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vašeho partnera, se kterým žijete ve společné domácnosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je součet průměrné hrubé měsíční mzdy Vás a Vašeho partnera (pokud žijete sám/sama, uveďte pouze svůj příjem)?

2. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti nějaké dávky od státu?

3. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PENZI (tzn. dávky důchodového pojištění)?

4. V jaké výši?

5. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti INVALIDNÍ DŮCHOD?

6. V jaké výši?

7. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PODPORU V NEZAMĚSTNANOSTI?

8. V jaké výši?

9. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti NEMOCENSKÉ DÁVKY?

11. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PŘÍDAVEK NA DÍTĚ?

12. V jaké výši?

13. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK?

14. V jaké výši?

15. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK?

17. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ?

19. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE?

21. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti dávky, kterými se řeší POMOC V HMOTNÉ NOUZI (přípěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc)?

23. Pobírá některý ze členů Vaší domácnosti nějaké jiné dávky z veřejného rozpočtu (pokud ano, uveďte jaké a v jaké výši)?

25. Místo, kde žijete má:

26. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

27. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vašeho partnera, se kterým žijete ve společné domácnosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Mourycová, M.Závisí množství pobíraných sociálních dávek na vzdělání? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://zavisi-mnozstvi-pobiranych-socialnich-davek-na-vzdelani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.