Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Závislost na alkoholu

Závislost na alkoholu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Ondráčková
Šetření:07. 04. 2011 - 11. 04. 2011
Počet respondentů:114
Počet otázek (max/průměr):18 / 16.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění krátkého dotazníku na téma alkohol a důsledky jeho konzumace, který mi pomůže při maturitní seminární práci.

Děkuji,

Martina Ondráčková

Odpovědi respondentů

1. Pijete alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10390,35 %90,35 %  
ne119,65 %9,65 %  

Graf

2. Jak často pijete alkoholické nápoje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 2x týdně3634,95 %31,58 %  
3 - 5x týdně2625,24 %22,81 %  
příležitostně2625,24 %22,81 %  
2x měsíčně76,8 %6,14 %  
1x za měsíc a méně65,83 %5,26 %  
denně21,94 %1,75 %  

Graf

3. Pijete nejraději:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na veřejnosti (restaurace, zábava...)5250,49 %45,61 %  
záleží na okolnostech4139,81 %35,96 %  
v soukromí109,71 %8,77 %  

Graf

4. Pijete většinou sám/sama nebo s přáteli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s přáteli9794,17 %85,09 %  
sám/sama65,83 %5,26 %  

Graf

5. Jaký druh alkoholu preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pivo, víno7572,82 %65,79 %  
tvrdý alkohol1413,59 %12,28 %  
míchané alkoholické nápoje1413,59 %12,28 %  

Graf

6. Podáváte často alkohol jako pití k pokrmům?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8683,5 %75,44 %  
ano1716,5 %14,91 %  

Graf

7. Bývá Vám po alkoholu zle?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6765,05 %58,77 %  
ano3634,95 %31,58 %  

Graf

8. Míváte výpadky paměti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7370,87 %64,04 %  
ano3029,13 %26,32 %  

Graf

9. Utrpěli jste někdy úraz v důsledku Vašeho pití?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7168,93 %62,28 %  
ano3231,07 %28,07 %  

Graf

10. Byl někdo z Vašeho okolí znepokojen Vaším pitím a navrhoval Vám, abyste pil/pila méně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7471,84 %64,91 %  
ano2928,16 %25,44 %  

Graf

11. V kolika letech jste poprvé ochutnali alkoholický nápoj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve 12 - 15 4644,66 %40,35 %  
v 15 - 183332,04 %28,95 %  
méně než 12 2019,42 %17,54 %  
nad 1843,88 %3,51 %  

Graf

12. Kolik utratíte měsíčně za alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 - 300 Kč3029,13 %26,32 %  
méně než 100 Kč2827,18 %24,56 %  
300 - 500 Kč1918,45 %16,67 %  
500 - 1000 Kč1918,45 %16,67 %  
1000 Kč a více76,8 %6,14 %  

Graf

13. Jaký máte vztah k alkoholu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevadí mi6456,14 %56,14 %  
kladný4236,84 %36,84 %  
záporný87,02 %7,02 %  

Graf

14. Vyskytují se problémy s alkoholem ve Vaší rodině?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8877,19 %77,19 %  
ano2622,81 %22,81 %  

Graf

15. Myslíte si, že by se hranice 18 let měla pro pití alkoholu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je dostačující9381,58 %81,58 %  
zvýšit1412,28 %12,28 %  
snížit76,14 %6,14 %  

Graf

16. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 257061,4 %61,4 %  
26 - 352017,54 %17,54 %  
méně než 18108,77 %8,77 %  
36 - 4587,02 %7,02 %  
46 - 5543,51 %3,51 %  
56 a více21,75 %1,75 %  

Graf

17. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6758,77 %58,77 %  
muž4741,23 %41,23 %  

Graf

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední odborné / všeobecné s maturitou5447,37 %47,37 %  
základní2723,68 %23,68 %  
vysokoškolské2723,68 %23,68 %  
střední odborné bez maturity / vyučen65,26 %5,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Utrpěli jste někdy úraz v důsledku Vašeho pití?

  • odpověď ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 100 Kč na otázku 12. Kolik utratíte měsíčně za alkohol?

10. Byl někdo z Vašeho okolí znepokojen Vaším pitím a navrhoval Vám, abyste pil/pila méně?

  • odpověď ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi míchané alkoholické nápoje na otázku 5. Jaký druh alkoholu preferujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pijete alkohol?

2. Jak často pijete alkoholické nápoje?

3. Pijete nejraději:

4. Pijete většinou sám/sama nebo s přáteli?

5. Jaký druh alkoholu preferujete?

6. Podáváte často alkohol jako pití k pokrmům?

7. Bývá Vám po alkoholu zle?

8. Míváte výpadky paměti?

9. Utrpěli jste někdy úraz v důsledku Vašeho pití?

10. Byl někdo z Vašeho okolí znepokojen Vaším pitím a navrhoval Vám, abyste pil/pila méně?

11. V kolika letech jste poprvé ochutnali alkoholický nápoj?

12. Kolik utratíte měsíčně za alkohol?

13. Jaký máte vztah k alkoholu?

14. Vyskytují se problémy s alkoholem ve Vaší rodině?

15. Myslíte si, že by se hranice 18 let měla pro pití alkoholu:

16. Váš věk:

17. Jste muž nebo žena?

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pijete alkohol?

2. Jak často pijete alkoholické nápoje?

3. Pijete nejraději:

4. Pijete většinou sám/sama nebo s přáteli?

5. Jaký druh alkoholu preferujete?

6. Podáváte často alkohol jako pití k pokrmům?

7. Bývá Vám po alkoholu zle?

8. Míváte výpadky paměti?

9. Utrpěli jste někdy úraz v důsledku Vašeho pití?

10. Byl někdo z Vašeho okolí znepokojen Vaším pitím a navrhoval Vám, abyste pil/pila méně?

11. V kolika letech jste poprvé ochutnali alkoholický nápoj?

12. Kolik utratíte měsíčně za alkohol?

13. Jaký máte vztah k alkoholu?

14. Vyskytují se problémy s alkoholem ve Vaší rodině?

15. Myslíte si, že by se hranice 18 let měla pro pití alkoholu:

16. Váš věk:

17. Jste muž nebo žena?

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ondráčková, M.Závislost na alkoholu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zavislost-na-alkoholu253.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.