Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Závislost na facebooku?

Závislost na facebooku?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Kvapilová
Šetření:13. 05. 2010 - 20. 05. 2010
Počet respondentů:73
Počet otázek (max/průměr):9 / 10.48
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku na předmět ZSV (základy společenských věd). Děkuji ;)

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

facebook - dále jen FB

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví...

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6880 %93,15 %  
muž1821,18 %24,66 %  

Graf

2. Věk...

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více jak 18 let4957,65 %67,12 %  
15-18 let3136,47 %42,47 %  
méně než 15 let67,06 %8,22 %  

Graf

3. Jaké máš vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
gymnázium2630,59 %35,62 %  
jíná střední2428,24 %32,88 %  
základní škola2023,53 %27,4 %  
vysoká škola1821,18 %24,66 %  
účiliště33,53 %4,11 %  

Graf

4. Jak ses dozvěděl(a) o FB?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od přátel7487,06 %101,37 %  
jiná odpověď1011,76 %13,7 %  
od sourozenců55,88 %6,85 %  

Graf

5. Jak dlouho máš účet na FB?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 rok a více6677,65 %90,41 %  
asi půl roku1517,65 %20,55 %  
asi měsíc33,53 %4,11 %  
2-3 měsíce22,35 %2,74 %  

Graf

6. Kolik času trávíš denně na FB?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
asi 1 hod.4047,06 %54,79 %  
2-3 hod.3035,29 %41,1 %  
4 hod. a více1214,12 %16,44 %  
téměř celý den89,41 %10,96 %  

Graf

7. Navštěvuješ FB i mimo domov? (např. ve škole, u přátel,v práci...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6475,29 %87,67 %  
ne2225,88 %30,14 %  

Graf

8. Čemu se nejčastěji věnuješ na FB?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
povídání si s přáteli3743,53 %50,68 %  
komentování příspěvků3642,35 %49,32 %  
jiná činnost2529,41 %34,25 %  
hraní her910,59 %12,33 %  

Graf

9. Kolik přátel máš na FB?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
150-2503945,88 %53,42 %  
asi 1003440 %46,58 %  
více jak 3001315,29 %17,81 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk...

  • odpověď více jak 18 let:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysoká škola na otázku 3. Jaké máš vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví...

2. Věk...

3. Jaké máš vzdělání?

4. Jak ses dozvěděl(a) o FB?

5. Jak dlouho máš účet na FB?

6. Kolik času trávíš denně na FB?

7. Navštěvuješ FB i mimo domov? (např. ve škole, u přátel,v práci...)

8. Čemu se nejčastěji věnuješ na FB?

9. Kolik přátel máš na FB?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví...

2. Věk...

3. Jaké máš vzdělání?

4. Jak ses dozvěděl(a) o FB?

5. Jak dlouho máš účet na FB?

6. Kolik času trávíš denně na FB?

7. Navštěvuješ FB i mimo domov? (např. ve škole, u přátel,v práci...)

8. Čemu se nejčastěji věnuješ na FB?

9. Kolik přátel máš na FB?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kvapilová, Š.Závislost na facebooku? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://zavislost-na-facebooku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.