Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Závislost na telefonech

Závislost na telefonech

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aleš Martynek
Šetření:05. 12. 2018 - 19. 12. 2018
Počet respondentů:256
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

v dnešní době hodně lidí, především mladších tráví svůj volný čas na telefonech.

Svým dotázníkem bych chttěl zjistit. Co vlastně na telefonech dělají.

Předem děkuji za vyplnění

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Dobrý den,

v dnešní době hodně lidí, především mladších tráví svůj volný čas na telefonech.

Svým dotázníkem bych chttěl zjistit. Co vlastně na telefonech dělají.

Předem děkuji za vyplnění

 

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena18070,31 %70,31 %  
Muž7629,69 %29,69 %  

Graf

2. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-2610741,8 %41,8 %  
15-186123,83 %23,83 %  
31+4718,36 %18,36 %  
27-304116,02 %16,02 %  

Graf

3. Řekli byste sami o sobě že jste závislí na telefonu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13653,54 %53,13 %  
Ano11846,46 %46,09 %  

Graf

4. Kolik času denně trávíte na mobilu či jiném zařízení tohoto typu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3-5 hodin9637,5 %37,5 %  
1-2 hodiny8332,42 %32,42 %  
Ani ne hodinu4116,02 %16,02 %  
6-10 hodin2911,33 %11,33 %  
více..72,73 %2,73 %  

Graf

5. Telefon si vemete hned po tom co se porbudíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11544,92 %44,92 %  
Občas8232,03 %32,03 %  
Ne5923,05 %23,05 %  

Graf

6. Před spaním jste na telefonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13853,91 %53,91 %  
Obšas6324,61 %24,61 %  
Ne5521,48 %21,48 %  

Graf

7. Co děláte na telefonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Píšu si s přáteli18773,05 %73,05 %  
jiné13753,52 %53,52 %  
Hraju hry9537,11 %37,11 %  
Jsem na něm kvůli práci7730,08 %30,08 %  

Graf

8. Máte telefon pořád u sebe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pořád20178,52 %78,52 %  
Ano, jen v práci ne2810,94 %10,94 %  
Skoro vůbec145,47 %5,47 %  
Ne, jen pracovně103,91 %3,91 %  
Mám ho jen doma31,17 %1,17 %  

Graf

9. Používáte svůj telefon i když jste mezi přáteli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výjimčně13050,78 %50,78 %  
Ano8834,38 %34,38 %  
Ne3814,84 %14,84 %  

Graf

10. Musíte být vždy připojeni na interrnetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne15560,55 %60,55 %  
Ano8031,25 %31,25 %  
Výjimečně218,2 %8,2 %  

Graf

11. Je pro vás důležité mít u sebe mobilní telefon? (mimo práci)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18773,05 %73,05 %  
Ne6926,95 %26,95 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Řekli byste sami o sobě že jste závislí na telefonu?

 • odpověď Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ani ne hodinu na otázku 4. Kolik času denně trávíte na mobilu či jiném zařízení tohoto typu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Před spaním jste na telefonu?

7. Co děláte na telefonu?

 • odpověď jiné:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skoro vůbec na otázku 8. Máte telefon pořád u sebe?

10. Musíte být vždy připojeni na interrnetu?

 • odpověď Ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skoro vůbec na otázku 8. Máte telefon pořád u sebe?

11. Je pro vás důležité mít u sebe mobilní telefon? (mimo práci)

 • odpověď Ne:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, jen pracovně na otázku 8. Máte telefon pořád u sebe?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Jaký je váš věk?

3. Řekli byste sami o sobě že jste závislí na telefonu?

4. Kolik času denně trávíte na mobilu či jiném zařízení tohoto typu?

5. Telefon si vemete hned po tom co se porbudíte?

6. Před spaním jste na telefonu?

7. Co děláte na telefonu?

8. Máte telefon pořád u sebe?

9. Používáte svůj telefon i když jste mezi přáteli?

10. Musíte být vždy připojeni na interrnetu?

11. Je pro vás důležité mít u sebe mobilní telefon? (mimo práci)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Jaký je váš věk?

3. Řekli byste sami o sobě že jste závislí na telefonu?

4. Kolik času denně trávíte na mobilu či jiném zařízení tohoto typu?

5. Telefon si vemete hned po tom co se porbudíte?

6. Před spaním jste na telefonu?

7. Co děláte na telefonu?

8. Máte telefon pořád u sebe?

9. Používáte svůj telefon i když jste mezi přáteli?

10. Musíte být vždy připojeni na interrnetu?

11. Je pro vás důležité mít u sebe mobilní telefon? (mimo práci)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Martynek, A.Závislost na telefonech (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://zavislost-na-telefonech.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.