Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zdraví a životní styl

Zdraví a životní styl

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Olga Baďurová
Šetření:19. 04. 2012 - 26. 04. 2012
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jaký je váš index BMI? (vypočítá se jako váha[kg] děleno výška na druhou[m])

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [méně než 18,5otázka č. 2, 18,5-29,9otázka č. 2, 30-34,9otázka č. 2, 35-39,9otázka č. 2, 40 a víceotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18,5-29,94964,47 %64,47 %  
méně než 18,51013,16 %13,16 %  
30-34,9810,53 %10,53 %  
40 a více56,58 %6,58 %  
35-39,945,26 %5,26 %  

Graf

2. Zajímáte se o zdravou výživu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5167,11 %67,11 %  
ne2532,89 %32,89 %  

Graf

3. Kde se nejčastěji stravujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doma6484,21 %84,21 %  
jídelny79,21 %9,21 %  
fast foody56,58 %6,58 %  

Graf

4. kolikrát denně se stravujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3x až 4x denně4356,58 %56,58 %  
5x a vícekrát denně2634,21 %34,21 %  
1x až 2x denně79,21 %9,21 %  

Graf

5. Jak často jíte ovoce a zeleninu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý den3242,11 %42,11 %  
2x - 4x týdně2532,89 %32,89 %  
méně než 2x týdně1114,47 %14,47 %  
několikrát denně810,53 %10,53 %  

Graf

6. Kolik denně vypijete tekutin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 až 2 litry4660,53 %60,53 %  
více než 2 litry2026,32 %26,32 %  
méně než 1 litr1013,16 %13,16 %  

Graf

7. Sportujete pravidelně alespoň 1x týdně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4356,58 %56,58 %  
ne3343,42 %43,42 %  

Graf

8. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5977,63 %77,63 %  
muž1722,37 %22,37 %  

Graf

9. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 až 26 let6281,58 %81,58 %  
27 až 50 let911,84 %11,84 %  
51 let a více56,58 %6,58 %  

Graf

10. S kým sdílíte domácnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s rodiči4356,58 %56,58 %  
s partnerem2532,89 %32,89 %  
sám1215,79 %15,79 %  
s dětmi45,26 %5,26 %  

Graf

11. Vaše měsíční výdaje za jídlo činí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1000-3000 Kč3951,32 %51,32 %  
více než 3000 Kč1925 %25 %  
0-1000 Kč1823,68 %23,68 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je váš index BMI? (vypočítá se jako váha[kg] děleno výška na druhou[m])

2. Zajímáte se o zdravou výživu?

3. Kde se nejčastěji stravujete?

4. kolikrát denně se stravujete?

5. Jak často jíte ovoce a zeleninu?

6. Kolik denně vypijete tekutin?

7. Sportujete pravidelně alespoň 1x týdně?

8. Jaké je vaše pohlaví?

9. Jaký je váš věk?

10. S kým sdílíte domácnost?

11. Vaše měsíční výdaje za jídlo činí:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je váš index BMI? (vypočítá se jako váha[kg] děleno výška na druhou[m])

2. Zajímáte se o zdravou výživu?

3. Kde se nejčastěji stravujete?

4. kolikrát denně se stravujete?

5. Jak často jíte ovoce a zeleninu?

6. Kolik denně vypijete tekutin?

7. Sportujete pravidelně alespoň 1x týdně?

8. Jaké je vaše pohlaví?

9. Jaký je váš věk?

10. S kým sdílíte domácnost?

11. Vaše měsíční výdaje za jídlo činí:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Baďurová, O.Zdraví a životní styl (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://zdravi-a-zivotni-styl.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.