Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zdraví v kanceláři

Zdraví v kanceláři

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Matthew Pešek
Šetření:26. 01. 2016 - 20. 02. 2016
Počet respondentů:98
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.01
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

rád bych Vás požádal o vyplnění dotazníku ”Zdraví v kanceláři”. Dotazník je určen pro kancelářské pracovníky, personalisty a management.

Správná ergonomie kancelářského prostředí je důležitá k prevenci vzniku řady onemocnění pohybového aparátu a pozitivně tak přispívá k pohodě na pracovišti. K vyplnění anonymního dotazníku je potřeba asi 5min času.

 

Předem děkuji za Vaši spolupráci.

Bc. Ondřej Matthew Pešek, FTVS UK

Odpovědi respondentů

1. Je pro Vás správná ergonomie při práci důležitá?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7878,79 %79,59 %  
ne2121,21 %21,43 %  

Graf

2. Prošel/a jste školením ergonomie kancelářského prostředí v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6363,64 %64,29 %  
Ano3636,36 %36,73 %  

Graf

3. Jakým způsobem školení probíhalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pasivní přednáška1541,67 %15,31 %  
Online školení1336,11 %13,27 %  
Přednáška s praktickou ukázkou822,22 %8,16 %  

Graf

4. Jak vypadá Vaše pracovní místo?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

5. Používáte v zaměstnání ergonomickou pomůcku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7373,74 %74,49 %  
ano2626,26 %26,53 %  

Graf

6. Máte možnost krátkého odpočinku po každých odpracovaných 2h?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7979,8 %80,61 %  
ne2020,2 %20,41 %  

Graf

7. Trpíte obtížemi vzniklými pracovním přetížením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5151,52 %52,04 %  
Ano4848,48 %48,98 %  

Graf

8. Označte, kde se obtíže nacházejí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Krční páteř4185,42 %41,84 %  
Hlava3062,5 %30,61 %  
Bederní páteř2143,75 %21,43 %  
Zápěstí2143,75 %21,43 %  
Nohy1225 %12,24 %  
Hrudní páteř1020,83 %10,2 %  
Ramenní klouby714,58 %7,14 %  
Ruce612,5 %6,12 %  
Kyčelní klouby510,42 %5,1 %  
Kolenní klouby48,33 %4,08 %  
Loketní klouby36,25 %3,06 %  
Hlezenní klouby12,08 %1,02 %  
Předloktí12,08 %1,02 %  

Graf

9. Jakou část pracovní doby zaujímáte následující pozice?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. Nabízí firma, ve které pracujete benefity ve formě příspěvků na sport/relaxaci/zdraví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5656,57 %57,14 %  
ano4343,43 %43,88 %  

Graf

11. Je ve firmě specializovaný pracovník, který se zabývá bezpečností práce na pracovišti (BOZP)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4242,42 %42,86 %  
ne3333,33 %33,67 %  
nevím2424,24 %24,49 %  

Graf

12. Jakého typu je firma, ve které jste zaměstnán/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Národní společnost6363,64 %64,29 %  
Mezinárodní společnost2828,28 %28,57 %  
Nevím88,08 %8,16 %  

Graf

13. Jak velká je firma, ve které jste zaměstnán/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velký podnik (více než 250 zaměstnanců)5555,56 %56,12 %  
Střední podnik (50-250 zaměstnanců)1919,19 %19,39 %  
Malý podnik (10-50 zaměstnanců)1313,13 %13,27 %  
Mikropodnik (1-10 zaměstnanců)1212,12 %12,24 %  

Graf

14. Jaká je Vaše pracovní pozice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec v kanceláři8585,86 %86,73 %  
Management firmy99,09 %9,18 %  
Personalista55,05 %5,1 %  

Graf

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6666,67 %67,35 %  
SŠ s maturitou2929,29 %29,59 %  
SŠ bez maturity22,02 %2,04 %  
VOŠ11,01 %1,02 %  
Vyšší odborné - SŠ s matur.+ nástavba na VŠ11,01 %1,02 %  

Graf

16. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7272,73 %73,47 %  
Muž2727,27 %27,55 %  

Graf

17. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
251010,1 %10,2 %  
2688,08 %8,16 %  
3066,06 %6,12 %  
3166,06 %6,12 %  
3355,05 %5,1 %  
2955,05 %5,1 %  
3555,05 %5,1 %  
2355,05 %5,1 %  
4244,04 %4,08 %  
2744,04 %4,08 %  
ostatní odpovědi 41
40
36
39
44
52
28
22
49
43
38
20
24
46
11100
48
50
56
47
53
55
34
37
59
2
4141,41 %41,84 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:33.21
Minimum:22
Maximum:53
Variační rozpětí:31
Rozptyl:66.3
Směrodatná odchylka:8.14
Medián:31
Modus:25

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Prošel/a jste školením ergonomie kancelářského prostředí v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)?

 • odpověď Ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Online školení na otázku 3. Jakým způsobem školení probíhalo?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pasivní přednáška na otázku 3. Jakým způsobem školení probíhalo?

7. Trpíte obtížemi vzniklými pracovním přetížením?

 • odpověď Ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bederní páteř na otázku 8. Označte, kde se obtíže nacházejí:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlava na otázku 8. Označte, kde se obtíže nacházejí:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hrudní páteř na otázku 8. Označte, kde se obtíže nacházejí:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Krční páteř na otázku 8. Označte, kde se obtíže nacházejí:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nohy na otázku 8. Označte, kde se obtíže nacházejí:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zápěstí na otázku 8. Označte, kde se obtíže nacházejí:

8. Označte, kde se obtíže nacházejí:

 • odpověď Krční páteř:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zápěstí na otázku 8. Označte, kde se obtíže nacházejí:

10. Nabízí firma, ve které pracujete benefity ve formě příspěvků na sport/relaxaci/zdraví?

 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Malý podnik (10-50 zaměstnanců) na otázku 13. Jak velká je firma, ve které jste zaměstnán/a?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mikropodnik (1-10 zaměstnanců) na otázku 13. Jak velká je firma, ve které jste zaměstnán/a?

11. Je ve firmě specializovaný pracovník, který se zabývá bezpečností práce na pracovišti (BOZP)?

 • odpověď ne:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mikropodnik (1-10 zaměstnanců) na otázku 13. Jak velká je firma, ve které jste zaměstnán/a?

12. Jakého typu je firma, ve které jste zaměstnán/a?

 • odpověď Mezinárodní společnost:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Online školení na otázku 3. Jakým způsobem školení probíhalo?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je pro Vás správná ergonomie při práci důležitá?

2. Prošel/a jste školením ergonomie kancelářského prostředí v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)?

3. Jakým způsobem školení probíhalo?

4. Jak vypadá Vaše pracovní místo?

5. Používáte v zaměstnání ergonomickou pomůcku?

6. Máte možnost krátkého odpočinku po každých odpracovaných 2h?

7. Trpíte obtížemi vzniklými pracovním přetížením?

8. Označte, kde se obtíže nacházejí:

9. Jakou část pracovní doby zaujímáte následující pozice?

10. Nabízí firma, ve které pracujete benefity ve formě příspěvků na sport/relaxaci/zdraví?

11. Je ve firmě specializovaný pracovník, který se zabývá bezpečností práce na pracovišti (BOZP)?

12. Jakého typu je firma, ve které jste zaměstnán/a?

13. Jak velká je firma, ve které jste zaměstnán/a?

14. Jaká je Vaše pracovní pozice?

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

16. Vaše pohlaví:

17. Váš věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je pro Vás správná ergonomie při práci důležitá?

2. Prošel/a jste školením ergonomie kancelářského prostředí v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)?

3. Jakým způsobem školení probíhalo?

4. Jak vypadá Vaše pracovní místo?

5. Používáte v zaměstnání ergonomickou pomůcku?

6. Máte možnost krátkého odpočinku po každých odpracovaných 2h?

7. Trpíte obtížemi vzniklými pracovním přetížením?

8. Označte, kde se obtíže nacházejí:

9. Jakou část pracovní doby zaujímáte následující pozice?

10. Nabízí firma, ve které pracujete benefity ve formě příspěvků na sport/relaxaci/zdraví?

11. Je ve firmě specializovaný pracovník, který se zabývá bezpečností práce na pracovišti (BOZP)?

12. Jakého typu je firma, ve které jste zaměstnán/a?

13. Jak velká je firma, ve které jste zaměstnán/a?

14. Jaká je Vaše pracovní pozice?

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

16. Vaše pohlaví:

17. Váš věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Matthew Pešek, O.Zdraví v kanceláři (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://zdravi-v-kancelari.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.