Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zdravotnictví a Batist

Zdravotnictví a Batist

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Patrik Polička
Šetření:07. 04. 2014 - 20. 04. 2014
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):6 / 3.8
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem student vysoké školy a pro svou SP potřebuji výzkum, který se týká společnosti Batist. Vaše odpovědi jsou anonymní a budou využity jako podklad pro zpracování mé seminární práce. Děkuji.

Odpovědi respondentů

Odpovědi respondentů

1. Znáte značku BATIST Medical?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 2, NEotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4773,44 %73,44 %  
ANO1726,56 %26,56 %  

Graf

2. Co si vybavíte pod značkou BATIST Medical?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spotřební zdravotnický materiál1270,59 %18,75 %  
farmaceuticky průmysl317,65 %4,69 %  
vybavení operačních sálů15,88 %1,56 %  
nemocniční informační systémy15,88 %1,56 %  

Graf

3. Víte o tom, že je společnost BATIST Medical součástí švédské nadnárodní skupiny OneMed ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1376,47 %20,31 %  
ano423,53 %6,25 %  

Graf

4. Zaznamenali jste nějaký druh propagace značky BATIST Medical?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano952,94 %14,06 %  
ne847,06 %12,5 %  

Graf

5. Pracujete ve zdravotnictví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3960,94 %60,94 %  
ano2539,06 %39,06 %  

Graf

6. Zvolte velikost obce, ve které trvale bydlíte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 000 obyvatel2132,81 %32,81 %  
10 001 – 50 000 obyvatel1421,88 %21,88 %  
nad 500 000 obyvatel1218,75 %18,75 %  
100 001 – 500 000 obyvatel1117,19 %17,19 %  
50 001 – 100 000 obyvatel69,38 %9,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Znáte značku BATIST Medical?

 • odpověď ANO:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spotřební zdravotnický materiál na otázku 2. Co si vybavíte pod značkou BATIST Medical?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Víte o tom, že je společnost BATIST Medical součástí švédské nadnárodní skupiny OneMed ?

5. Pracujete ve zdravotnictví?

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi spotřební zdravotnický materiál na otázku 2. Co si vybavíte pod značkou BATIST Medical?
 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nad 500 000 obyvatel na otázku 6. Zvolte velikost obce, ve které trvale bydlíte.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte značku BATIST Medical?

2. Co si vybavíte pod značkou BATIST Medical?

3. Víte o tom, že je společnost BATIST Medical součástí švédské nadnárodní skupiny OneMed ?

5. Pracujete ve zdravotnictví?

6. Zvolte velikost obce, ve které trvale bydlíte.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte značku BATIST Medical?

2. Co si vybavíte pod značkou BATIST Medical?

3. Víte o tom, že je společnost BATIST Medical součástí švédské nadnárodní skupiny OneMed ?

5. Pracujete ve zdravotnictví?

6. Zvolte velikost obce, ve které trvale bydlíte.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Polička, P.Zdravotnictví a Batist (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://zdravotnictvi-a-batist.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.