Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Žebříček hodnot - mezigenerační srovnávání

Žebříček hodnot - mezigenerační srovnávání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Skopalová
Šetření:26. 05. 2015 - 07. 06. 2015
Počet respondentů:223
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

věnujte mi prosím pár minut k vyplnění následujícího krátkého dotazníku. Jsem studentka třetího stupně oboru sociální činnosti na SLŠ a SOŠS ve Šluknově.

Tento dotazník je zcela anonymní a slouží ke zpracování ročníkové seminární práce.

Odpovědi respondentů

1. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18208,97 %8,97 %  
19167,17 %7,17 %  
22146,28 %6,28 %  
23146,28 %6,28 %  
26135,83 %5,83 %  
24135,83 %5,83 %  
20125,38 %5,38 %  
16104,48 %4,48 %  
1594,04 %4,04 %  
1794,04 %4,04 %  
ostatní odpovědi 21
28
25
27
31
30
33
45
29
49
41
14
48
34
36
57
35
37
53
42
11
51
44
13
46
67
32
43
60
61
63
55
5
12
9341,7 %41,7 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.88
Minimum:15
Maximum:49
Variační rozpětí:34
Rozptyl:63.73
Směrodatná odchylka:7.98
Medián:23
Modus:18

Graf

2. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena16674,44 %74,44 %  
Muž5725,56 %25,56 %  

Graf

3. Ohodnoťte charakteristiky tak, jak jsou pro vás důležité:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Štěstí3.9731.416
Bezpečí4.1481.095
Zdraví4.391.359
Trpělivost3.0811.393
Rodina4.1841.737
Dobrodružství2.571.913
Nezávislost3.5251.666
Jednoduchost2.3991.585
Zábava3.3091.191

Graf

4. Máte potřebu mít zaměstnání, které vás bude bavit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20290,58 %90,58 %  
ne219,42 %9,42 %  

Graf

5. Máte potřebu mít co nejvyšší příjem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12756,95 %56,95 %  
ano9643,05 %43,05 %  

Graf

6. Máte potřebu mít dokonalou rodinu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11652,02 %52,02 %  
ne10747,98 %47,98 %  

Graf

7. Máte potřebu mít mnoho přátel?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18482,51 %82,51 %  
ano3917,49 %17,49 %  

Graf

8. Věnujete se často svým koníčkům?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15569,51 %69,51 %  
ne6830,49 %30,49 %  

Graf

9. Máte potřebu být oblíbený? Být středem pozornosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17277,13 %77,13 %  
ano5122,87 %22,87 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik vám je let?

2. Jste:

3. Ohodnoťte charakteristiky tak, jak jsou pro vás důležité:

4. Máte potřebu mít zaměstnání, které vás bude bavit?

5. Máte potřebu mít co nejvyšší příjem?

6. Máte potřebu mít dokonalou rodinu?

7. Máte potřebu mít mnoho přátel?

8. Věnujete se často svým koníčkům?

9. Máte potřebu být oblíbený? Být středem pozornosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik vám je let?

2. Jste:

3. Ohodnoťte charakteristiky tak, jak jsou pro vás důležité:

4. Máte potřebu mít zaměstnání, které vás bude bavit?

5. Máte potřebu mít co nejvyšší příjem?

6. Máte potřebu mít dokonalou rodinu?

7. Máte potřebu mít mnoho přátel?

8. Věnujete se často svým koníčkům?

9. Máte potřebu být oblíbený? Být středem pozornosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Skopalová, L.Žebříček hodnot - mezigenerační srovnávání (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://zebricek-hodnot-mezigeneracn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.