Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zelené střechy v bytové výstavbě

Zelené střechy v bytové výstavbě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Karafiát
Šetření:09. 11. 2014 - 30. 11. 2014
Počet respondentů:49
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.78
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Pojem zelené (vegetační) střechy

(Zelenými střechami rozumíme střechy pokryté vrstvou substrátu a osázené vegetací - trávy, byliny a jiné rostliny)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pojem znám a vím zhruba, o co se jedná2857,14 %57,14 %  
Pohybuji se ve stavebnictví a s problematikou jsem rámcově obeznámen(a)1530,61 %30,61 %  
Mně nic neříká612,24 %12,24 %  

Graf

2. Uveďte, jakou váhu by pro Vás měly jednotlivé výhody zelených střech, při rozhodování o koupi bytu v objektu takto zastřešeném.

(0 - žádný význam, 5 - nejvyšší priorita)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Lepší vzhled objektu (vyšší prestiž budovy)3.022.102
Prodloužení životnosti střechy (úspory na opravy)3.3272.138
Tepelně a zvukově izolační výhody (úspory na energie)3.7961.632
Snížení odtoku dešťových vod (menší zátěž kanalizace)2.4691.963
Ekologické výhody (čištění, vlhčení vzduchu)3.1841.579
Možnost využití k pobytu a odpočinku (rekreace)3.981.244

Graf

3. Uveďte, jakou váhu by pro Vás měly jednotlivé nevýhody zelených střech, při rozhodování o koupi bytu v objektu takto zastřešeném.

(0 - žádný význam, 5 - nejvyšší priorita)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Vyšší náklady na realizaci3.5511.431
Práce a náklady spojené s údržbou3.3471.369
Náročnost eventuální rekonstrukce3.5710.939
Nelíbí se mi jejich vzhled0.7961.305

Graf

4. Můj názor na výstavbu a investice do zelených střech je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kladný, objekty se zelenou střechou mají pro mne vyšší prestiž, ale sám(a) si investici rozmyslím.2755,1 %55,1 %  
Neutrální, nerozlišuji význam zelených střech od běžných1428,57 %28,57 %  
Kladný, jsem pro jejich výstavbu a jsem ochoten do nich investovat i u vlastního bydlení612,24 %12,24 %  
Záporný, převažují pro mě nevýhody24,08 %4,08 %  

Graf

5. Za jakých podmínek a o kolik navíc jsem ochoten investovat do bytu v objektu se zelenou střechou?

(Pro příklad uvažujeme městský dvoupokojový byt o rozloze 50 m2 ceně 2 500 000 Kč situovaný na sídlišti v bytovém 4 podlažním objektu s přibližným počtem 20 bytových jednotek)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. Zelenou střechu s možností soukromého využítí bych využíval pro

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Relaxaci a odpočinek (opalování, čtení, spánek)4.0221.311
Stolování a posezení s přáteli (piknik, grilování, popíjení)3.7331.484
Aktivity a hry (hraní s dětmi, drobnější sporty - petangu, kroket, ping-pong)3.1331.938
Zahrádkáření (pěstování bylin, drobné zeleniny a ovoce)2.7112.161

Graf

7. Při investici do rodinného bydlení bych preferoval

Berme v potaz modelovou situaci rodiny s 2 dětmi chodícími do školy a rodiči pracujícími ve městě. (Cena nemovitosti je pro všechny případy stejná, byt uvažujme dispozičně například 4+KK)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bydlení v rodinném domě se zahradou mimo město a nutným dojížděním1225,53 %24,49 %  
Byt ve městě s velkou terasou provedenou jako zahrada1123,4 %22,45 %  
Podkrovní byt ve městě se soukromou zelenou střechou919,15 %18,37 %  
Byt ve městě s velkou klasickou terasou714,89 %14,29 %  
Samotný byt ve městě s maximální podlahovou plochou bytu48,51 %8,16 %  
Byt ve městě s předzahrádkou48,51 %8,16 %  

Graf

8. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž3367,35 %67,35 %  
Žena1632,65 %32,65 %  

Graf

9. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student3061,22 %61,22 %  
Pracující 25 - 45 let1122,45 %22,45 %  
Pracující 45 - 60 let612,24 %12,24 %  
Důchodce24,08 %4,08 %  

Graf

10. Nepovinná otázka - Můj měsíční čístý příjem je

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 10 000 Kč1636,36 %32,65 %  
15 000 - 25 000 Kč1227,27 %24,49 %  
10 000 - 15 000 Kč715,91 %14,29 %  
25 000 - 50 000 Kč715,91 %14,29 %  
0 - 10 00012,27 %2,04 %  
+ 50 000 Kč12,27 %2,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pojem zelené (vegetační) střechy

 • odpověď Pojem znám a vím zhruba, o co se jedná:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tepelně a zvukově izolační výhody (úspory na energie)=3 na otázku 2. Uveďte, jakou váhu by pro Vás měly jednotlivé výhody zelených střech, při rozhodování o koupi bytu v objektu takto zastřešeném.

4. Můj názor na výstavbu a investice do zelených střech je

 • odpověď Kladný, objekty se zelenou střechou mají pro mne vyšší prestiž, ale sám(a) si investici rozmyslím.:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stolování a posezení s přáteli (piknik, grilování, popíjení)=4 na otázku 6. Zelenou střechu s možností soukromého využítí bych využíval pro

9. Jsem

 • odpověď Student:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 - 10 000 Kč na otázku 10. Nepovinná otázka - Můj měsíční čístý příjem je
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pohybuji se ve stavebnictví a s problematikou jsem rámcově obeznámen(a) na otázku 1. Pojem zelené (vegetační) střechy

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pojem zelené (vegetační) střechy

2. Uveďte, jakou váhu by pro Vás měly jednotlivé výhody zelených střech, při rozhodování o koupi bytu v objektu takto zastřešeném.

3. Uveďte, jakou váhu by pro Vás měly jednotlivé nevýhody zelených střech, při rozhodování o koupi bytu v objektu takto zastřešeném.

4. Můj názor na výstavbu a investice do zelených střech je

5. Za jakých podmínek a o kolik navíc jsem ochoten investovat do bytu v objektu se zelenou střechou?

6. Zelenou střechu s možností soukromého využítí bych využíval pro

7. Při investici do rodinného bydlení bych preferoval

8. Pohlaví

9. Jsem

10. Nepovinná otázka - Můj měsíční čístý příjem je

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pojem zelené (vegetační) střechy

2. Uveďte, jakou váhu by pro Vás měly jednotlivé výhody zelených střech, při rozhodování o koupi bytu v objektu takto zastřešeném.

3. Uveďte, jakou váhu by pro Vás měly jednotlivé nevýhody zelených střech, při rozhodování o koupi bytu v objektu takto zastřešeném.

4. Můj názor na výstavbu a investice do zelených střech je

5. Za jakých podmínek a o kolik navíc jsem ochoten investovat do bytu v objektu se zelenou střechou?

6. Zelenou střechu s možností soukromého využítí bych využíval pro

7. Při investici do rodinného bydlení bych preferoval

8. Pohlaví

9. Jsem

10. Nepovinná otázka - Můj měsíční čístý příjem je

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Karafiát, J.Zelené střechy v bytové výstavbě (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://zelene-strechy-v-bytove-vyst.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.