Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Země EU a jejich odlišné nahlížení na etiku a etiketu

Země EU a jejich odlišné nahlížení na etiku a etiketu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Cafourková
Šetření:28. 02. 2010 - 10. 03. 2010
Počet respondentů:117
Počet otázek (max/průměr):20 / 17.07
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:28,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
     jmenuji se Jana Cafourková a píši diplomovou práci práci na téma "Země EU a jejich odlišné nahlížení na etiku a etiketu". Součástí mé práce je průzkum, který má objasnit názory obyvatel České republiky na odlišnosti při obchodním jednání se zahraničními partnery ze zemí EU.
    


Předem děkuji za Váš čas.
 

Odpovědi respondentů

1. Víte co znamená pojem obchodní etika ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8068,38 %68,38 %  
nejsem si zcela jist/a3328,21 %28,21 %  
ne43,42 %3,42 %  

Graf

2. Setkáváte se v rámci svého zaměstnání se zahraničními partnery ze zemí EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas4639,66 %39,32 %  
téměř vůbec3227,59 %27,35 %  
ano často2521,55 %21,37 %  
zřídkakdy119,48 %9,4 %  
studuji10,86 %0,85 %  
nikdy10,86 %0,85 %  

Graf

3. Jak často jednáte nebo jste jednal/a se zahraničním(ze zemí EU) obchodním patnerem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela vyjimečně5145,13 %43,59 %  
občas3833,63 %32,48 %  
pravidelně2421,24 %20,51 %  

Graf

4. Vnímáte při jednání se zahraničními partnery ze zemí EU odlišnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7060,34 %59,83 %  
nevím2319,83 %19,66 %  
ne2319,83 %19,66 %  

Graf

5. Myslíte že znalost kulturních odlišností je pro Vaši práci nezbytná a důležitá?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6858,62 %58,12 %  
ne3025,86 %25,64 %  
nevím1815,52 %15,38 %  

Graf

6. Kterou formu komunikace využíváte se zahraničním partnerem ( ze zemí EU) nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
elektronická forma (email, internet, fax)7262,07 %61,54 %  
osobní jednání4740,52 %40,17 %  
telefonická forma3227,59 %27,35 %  
písemná forma1512,93 %12,82 %  
jiná76,03 %5,98 %  

Graf

7. Jakým jazykem převážně komunikujete se zahraničními partnery ze zemí EU - všeobecně

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
anglický jazyk7968,1 %67,52 %  
jiné2218,97 %18,8 %  
český jazyk2118,1 %17,95 %  
využívám služby tlumočníka1311,21 %11,11 %  

Graf

8. S jakou konkrétní členskou zemí Evropské unie máte největší zkušenosti v rámci obchodního jednání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Německo5547,41 %47,01 %  
Slovensko4236,21 %35,9 %  
Velká Británie3126,72 %26,5 %  
Polsko2118,1 %17,95 %  
Rakousko1714,66 %14,53 %  
Itálie 1613,79 %13,68 %  
Francie108,62 %8,55 %  
Belgie108,62 %8,55 %  
Nizozemsko86,9 %6,84 %  
Španělsko86,9 %6,84 %  
Maďarsko65,17 %5,13 %  
Švédsko54,31 %4,27 %  
Rumunsko43,45 %3,42 %  
Řecko43,45 %3,42 %  
Irsko32,59 %2,56 %  
Dánsko21,72 %1,71 %  
Portugalsko21,72 %1,71 %  
Estonsko21,72 %1,71 %  
Finsko21,72 %1,71 %  
Slovinsko10,86 %0,85 %  
Lotyšsko10,86 %0,85 %  
Bulharsko10,86 %0,85 %  
Litva10,86 %0,85 %  

Graf

9. S kterými zahraničními partnery pociťujete největší kulturní odlišnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rumunsko2723,28 %23,08 %  
Velká Británie1714,66 %14,53 %  
Řecko1613,79 %13,68 %  
Německo1311,21 %11,11 %  
Španělsko1210,34 %10,26 %  
Bulharsko108,62 %8,55 %  
Francie97,76 %7,69 %  
Polsko86,9 %6,84 %  
Maďarsko86,9 %6,84 %  
Estonsko65,17 %5,13 %  
Švédsko54,31 %4,27 %  
Rakousko43,45 %3,42 %  
Lotyšsko43,45 %3,42 %  
Finsko43,45 %3,42 %  
Litva43,45 %3,42 %  
Dánsko43,45 %3,42 %  
Kypr43,45 %3,42 %  
Malta43,45 %3,42 %  
Portugalsko43,45 %3,42 %  
Slovensko32,59 %2,56 %  
Slovinsko21,72 %1,71 %  
Nizozemsko10,86 %0,85 %  

Graf

10. Se kterými zahraničními partnery pociťujete nejmenší kulturní odlišnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slovensko6867,33 %58,12 %  
Německo1211,88 %10,26 %  
Rakousko87,92 %6,84 %  
Velká Británie65,94 %5,13 %  
Polsko 21,98 %1,71 %  
Řecko10,99 %0,85 %  
Švédsko10,99 %0,85 %  
Španělsko10,99 %0,85 %  
Francie10,99 %0,85 %  
Lotyšsko10,99 %0,85 %  

Graf

11. Zjišťujete si před obchodním jednáním se zahraničním partnerem informace o kulturních odlišnostech dané země?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6858,62 %58,12 %  
ano4841,38 %41,03 %  

Graf

12. V případě že ano, kde tyto informace vyhledáváte.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet4371,67 %36,75 %  
informace od kolegů, přátel2541,67 %21,37 %  
jiné1016,67 %8,55 %  
odborné publikace1016,67 %8,55 %  
tisk46,67 %3,42 %  
semináře46,67 %3,42 %  
škola35 %2,56 %  
nic35 %2,56 %  
TV11,67 %0,85 %  

Graf

13. Setkal/a jste se někdy v rámci obchodního jednání se zahraničními partnery ze zemí EU s nedorozuměním vyplývajícím z rozdílných kultur?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7362,93 %62,39 %  
nevím2824,14 %23,93 %  
ano1512,93 %12,82 %  

Graf

14. Pokud ano o jaké nedorozumění se jednalo a jak ste tuto situaci řešili?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

Jednalo se partnera z Velké Británie, chtěl navštívit provoz a byl hrozně rozčarovaný, že mu tam málokdo rozumí a nikdo mu neodpovídá skvělou angličtinou na jeho dotazy. Snažila jsem se mu vysvětlit, že mu rozumí, ale komunikace s rodilým mluvčím je pro náročná. Reagoval, že prý anglicky snad umí každý, při obědě pak přiznal, že sám umí jen anglicky. Považoval to ale za zcela normální.

naučte se česky, pak odpovím, že většinou špatnými jazkykovými znalostmi v Aj, řešeno alternací do jiných EU jazyků včetně gest.

Nedorozumění ohledně papírování a byrokracie. Angličané (a anglické orgány také) tvrdili, že razítko opravdu netřeba, české orgány razítko vyžadovaly. Věc se vyřizovala cca 3 roky.

nemohu uvest

Otázka č. 9 vyplněná náhodně, protože asi s jedním - a bez vyplnění mě to dál nepustí.

už si nepamatuji, ale poté byl přizván tlumočník a vše se vyřešilo

vysvětlili jsme si omyl který se stal díky odlišnosti kultury

Vždy si zjistím předem, co se mi NESMÍ stát. Jinak v případě jakéhokoliv faux-pas OMLUVA.

15. Setkali jste se s etickým problémem jako je diskriminace a korupce ze strany zahraničních partnerů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9077,59 %76,92 %  
ano1512,93 %12,82 %  
nevím119,48 %9,4 %  

Graf

16. Pokud ano jak ste tuto záležitost řešili?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

Já Jsem řešila tak, že my Češi uděláme stejné i bez úplatku, protože kvalitní práce je normální.

nelze resit s francouzskym zamestnavatelem kdyz diskriminujici je francouz.. .-(

neřešili

Neřešili - opustili jsme jednání

Odmítla jsem nabídku dobře placeného místa od konkurenčního podniku, jehož zástupci byly hosty naší firmy. Byla zřejmá evidentní snaha mne za úplatu "přetáhnout".

upozornila jsem na to,že jsme rovnoprávnými členy eu a že očekávám stejný přístup

17. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9682,76 %82,05 %  
muž2017,24 %17,09 %  

Graf

18. Do které věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 35 let5446,55 %46,15 %  
36 - 50 let3025,86 %25,64 %  
do 25 let2521,55 %21,37 %  
51 a více let76,03 %5,98 %  

Graf

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské5950,86 %50,43 %  
středoškolské5547,41 %47,01 %  
základní21,72 %1,71 %  

Graf

20. Napište název Vaší pracovní pozice.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
OSVČ33,75 %2,56 %  
obchodní referent22,5 %1,71 %  
student22,5 %1,71 %  
zootechnik11,25 %0,85 %  
střední management11,25 %0,85 %  
Stavební inženýr - inženýr projektu11,25 %0,85 %  
financni controller junior11,25 %0,85 %  
vedoucí oddělení strategie11,25 %0,85 %  
manažerka SKiMU Sport Centra11,25 %0,85 %  
grafik 11,25 %0,85 %  
ostatní odpovědi VEDOUCÍ
ekonom
PG - Power, Control and Information Systems
Zástupce řiditele
teamleader mimo linku
poradce ve studiu zdraví a krásy
Accountant receivables
zástupce majitele fa
delegátka CK
obchodní manažer
Hasič
asistentka
asistentka ředitele
disponent
pracovník marketingu t.č. na RD
obchodní zástupce, manažerka
technolog
právník
asistent exportu
referentka
obchodní ředitelka
asistentka manažerů prodeje kanc. nábytku
produktový specialista
Majitelka obchodní společnosti
majitelka anglicke materske skoly
překladatelka a tlumočnice
důchodce
obchodní asistentka - zahraniční účetní
Momentálně mateřská dovolená
zdravotní sestra
HR
Administrativní pracovnice, překladatel
vedoucí referátu / kariérní diplomat
technik
produkční
referentka dopravy
client service director
manažerka (v bance)
logistik
tlumočnice, překladatelka
manager
-
procurement engeneer
sociální prace
FVL UK
telesales manager
obchodní zástupce pro zahraničí
komisař
it manager
ředitel zeměkoule
vychovatelka
ZAPISOVATELKA OKRESNÍHO SOUDU
vedoucí oddělení
provozní restaurace
zaměstnanec
obchodník s elektronickými součástkami
referent logistiky
Credit Controller
prodavač
technický poradce
účetní
asistentka managementu
instruktorka
jednatelka
učitelka
Receptionist/Assistant
6682,5 %56,41 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Setkáváte se v rámci svého zaměstnání se zahraničními partnery ze zemí EU?

 • odpověď ano často:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pravidelně na otázku 3. Jak často jednáte nebo jste jednal/a se zahraničním(ze zemí EU) obchodním patnerem?

3. Jak často jednáte nebo jste jednal/a se zahraničním(ze zemí EU) obchodním patnerem?

 • odpověď zcela vyjimečně:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi téměř vůbec na otázku 2. Setkáváte se v rámci svého zaměstnání se zahraničními partnery ze zemí EU?

4. Vnímáte při jednání se zahraničními partnery ze zemí EU odlišnosti?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi informace od kolegů, přátel na otázku 12. V případě že ano, kde tyto informace vyhledáváte.

11. Zjišťujete si před obchodním jednáním se zahraničním partnerem informace o kulturních odlišnostech dané země?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi informace od kolegů, přátel na otázku 12. V případě že ano, kde tyto informace vyhledáváte.
 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 5. Myslíte že znalost kulturních odlišností je pro Vaši práci nezbytná a důležitá?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte co znamená pojem obchodní etika ?

2. Setkáváte se v rámci svého zaměstnání se zahraničními partnery ze zemí EU?

3. Jak často jednáte nebo jste jednal/a se zahraničním(ze zemí EU) obchodním patnerem?

4. Vnímáte při jednání se zahraničními partnery ze zemí EU odlišnosti?

5. Myslíte že znalost kulturních odlišností je pro Vaši práci nezbytná a důležitá?

6. Kterou formu komunikace využíváte se zahraničním partnerem ( ze zemí EU) nejčastěji?

7. Jakým jazykem převážně komunikujete se zahraničními partnery ze zemí EU - všeobecně

8. S jakou konkrétní členskou zemí Evropské unie máte největší zkušenosti v rámci obchodního jednání?

9. S kterými zahraničními partnery pociťujete největší kulturní odlišnosti?

10. Se kterými zahraničními partnery pociťujete nejmenší kulturní odlišnosti?

11. Zjišťujete si před obchodním jednáním se zahraničním partnerem informace o kulturních odlišnostech dané země?

12. V případě že ano, kde tyto informace vyhledáváte.

13. Setkal/a jste se někdy v rámci obchodního jednání se zahraničními partnery ze zemí EU s nedorozuměním vyplývajícím z rozdílných kultur?

15. Setkali jste se s etickým problémem jako je diskriminace a korupce ze strany zahraničních partnerů?

17. Jaké je Vaše pohlaví?

18. Do které věkové kategorie spadáte?

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte co znamená pojem obchodní etika ?

2. Setkáváte se v rámci svého zaměstnání se zahraničními partnery ze zemí EU?

3. Jak často jednáte nebo jste jednal/a se zahraničním(ze zemí EU) obchodním patnerem?

4. Vnímáte při jednání se zahraničními partnery ze zemí EU odlišnosti?

5. Myslíte že znalost kulturních odlišností je pro Vaši práci nezbytná a důležitá?

6. Kterou formu komunikace využíváte se zahraničním partnerem ( ze zemí EU) nejčastěji?

7. Jakým jazykem převážně komunikujete se zahraničními partnery ze zemí EU - všeobecně

8. S jakou konkrétní členskou zemí Evropské unie máte největší zkušenosti v rámci obchodního jednání?

9. S kterými zahraničními partnery pociťujete největší kulturní odlišnosti?

10. Se kterými zahraničními partnery pociťujete nejmenší kulturní odlišnosti?

11. Zjišťujete si před obchodním jednáním se zahraničním partnerem informace o kulturních odlišnostech dané země?

12. V případě že ano, kde tyto informace vyhledáváte.

13. Setkal/a jste se někdy v rámci obchodního jednání se zahraničními partnery ze zemí EU s nedorozuměním vyplývajícím z rozdílných kultur?

15. Setkali jste se s etickým problémem jako je diskriminace a korupce ze strany zahraničních partnerů?

17. Jaké je Vaše pohlaví?

18. Do které věkové kategorie spadáte?

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Cafourková, J.Země EU a jejich odlišné nahlížení na etiku a etiketu (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://zeme-eu-a-jejich-odlisne-nahlizeni-na-etiku-a-etiketu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.