Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ženská infibulace neboli obřízka žen

Ženská infibulace neboli obřízka žen

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Natálie Čermáková
Šetření:11. 01. 2015 - 20. 01. 2015
Počet respondentů:284
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.69
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník poslouží k SOČ - středoškolská odborná práce a její výsledky budou použity k jejímu zpracování

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena20772,89 %72,89 %  
Muž7727,11 %27,11 %  

Graf

2. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 4012945,42 %45,42 %  
15 - 2012644,37 %44,37 %  
více než 40248,45 %8,45 %  
Méně než 1551,76 %1,76 %  

Graf

3. Jaké pohlaví má klitoris?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ženy27998,24 %98,24 %  
Nevím41,41 %1,41 %  
Muži10,35 %0,35 %  

Graf

4. Víte, co znamená ženská obřízka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano20371,48 %71,48 %  
Trošku4917,25 %17,25 %  
Ne165,63 %5,63 %  
Možná165,63 %5,63 %  

Graf

5. Myslíte, že je to pro postižené ženy k něčemu dobré?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne23883,8 %83,8 %  
Možná3311,62 %11,62 %  
Ano134,58 %4,58 %  

Graf

6. Souhlasíte s mrzačením či odstraněním částí ženských genitálií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne26593,31 %93,31 %  
Ano72,46 %2,46 %  
Je mi to jedno72,46 %2,46 %  
Možná51,76 %1,76 %  

Graf

7. Jak to vidíte s rozšířením tohoto problému?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zamezit rozšiřování14360,85 %50,35 %  
Snížit rozšiření7531,91 %26,41 %  
Rozšiřovat dále3213,62 %11,27 %  
Neřešit to145,96 %4,93 %  

Graf

8. Jedná se podle vás o porušování lidských práv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano20471,83 %71,83 %  
Možná5117,96 %17,96 %  
Ne2910,21 %10,21 %  

Graf

9. Myslíte si, že jde o jistou diskriminaci žen?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano19074,8 %66,9 %  
Ne3413,39 %11,97 %  
Možná3011,81 %10,56 %  

Graf

10. Myslíte, že by s tím měl svět začít něco dělat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano20875,09 %73,24 %  
Možná4114,8 %14,44 %  
Ne196,86 %6,69 %  
Je mi to jedno93,25 %3,17 %  

Graf

11. Myslíte, že s tím může svět něco dělat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne10336,27 %36,27 %  
Spíše ano10235,92 %35,92 %  
Ano6623,24 %23,24 %  
Ne134,58 %4,58 %  

Graf

12. Kdybyste mohl/a, udělal/a byste něco pro postižené ženy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano13848,59 %48,59 %  
Ano10336,27 %36,27 %  
Spíše ne3311,62 %11,62 %  
Ne103,52 %3,52 %  

Graf

13. Byl teď pro vás pojem "ženská obřízka" novinkou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne26292,91 %92,25 %  
Ano207,09 %7,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věková kategorie

3. Jaké pohlaví má klitoris?

4. Víte, co znamená ženská obřízka?

5. Myslíte, že je to pro postižené ženy k něčemu dobré?

6. Souhlasíte s mrzačením či odstraněním částí ženských genitálií?

7. Jak to vidíte s rozšířením tohoto problému?

8. Jedná se podle vás o porušování lidských práv?

9. Myslíte si, že jde o jistou diskriminaci žen?

10. Myslíte, že by s tím měl svět začít něco dělat?

11. Myslíte, že s tím může svět něco dělat?

12. Kdybyste mohl/a, udělal/a byste něco pro postižené ženy?

13. Byl teď pro vás pojem "ženská obřízka" novinkou?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věková kategorie

3. Jaké pohlaví má klitoris?

4. Víte, co znamená ženská obřízka?

5. Myslíte, že je to pro postižené ženy k něčemu dobré?

6. Souhlasíte s mrzačením či odstraněním částí ženských genitálií?

7. Jak to vidíte s rozšířením tohoto problému?

8. Jedná se podle vás o porušování lidských práv?

9. Myslíte si, že jde o jistou diskriminaci žen?

10. Myslíte, že by s tím měl svět začít něco dělat?

11. Myslíte, že s tím může svět něco dělat?

12. Kdybyste mohl/a, udělal/a byste něco pro postižené ženy?

13. Byl teď pro vás pojem "ženská obřízka" novinkou?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čermáková, N.Ženská infibulace neboli obřízka žen (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://zenska-infibulace-neboli-obr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.