Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ženy na mateřské dovolené

Ženy na mateřské dovolené

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Lajdarová
Šetření:12. 04. 2010 - 14. 04. 2010
Počet respondentů:93
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění krátkého dotazníku pro potřebu mé semestrální práce na téma Postavení žen na mateřské dovolené. Doufám, že pro Vás budou otázky zajímavé. Děkuji moc

Odpovědi respondentů

1. Znáte alespoň 1 ženu na mateřské dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8995,7 %95,7 %  
ne44,3 %4,3 %  

Graf

2. Znáte alespoň 1 ženu na mateřské dovolené, která pracuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6569,89 %69,89 %  
ne2830,11 %30,11 %  

Graf

3. Myslíte si, že má žena na mateřské dovolené právo pracovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8995,7 %95,7 %  
ne44,3 %4,3 %  

Graf

4. Myslíte si, že má žena na mateřské dovolené právo na hlídání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, i když to není nutné6974,19 %74,19 %  
ano, ale jen v nejnutnějším případě1920,43 %20,43 %  
ne55,38 %5,38 %  

Graf

5. Proč podle Vás některé ženy na mateřské dovolené pracují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvůli penězům7883,87 %83,87 %  
kvůli vlastnímu rozvoji ( aby "nezakrněly")5458,06 %58,06 %  

Graf

6. Výše rodičovského příspěvku je podle Vás

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostačující jen pro náklady dítěte5458,06 %58,06 %  
nedostačující3436,56 %36,56 %  
dostačující pro náklady matky i dítěte55,38 %5,38 %  

Graf

7. Myslíte si, že dnešní ekonomická situace rodin v ČR je taková, že mohou mít

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maximálně 2 děti6064,52 %64,52 %  
více jak 2 děti2223,66 %23,66 %  
maximálně 1 dítě1111,83 %11,83 %  

Graf

8. Kolik máte dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
05963,44 %63,44 %  
11920,43 %20,43 %  
2 a více1516,13 %16,13 %  

Graf

9. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7378,49 %78,49 %  
muž2021,51 %21,51 %  

Graf

10. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-335761,29 %61,29 %  
25 a méně2021,51 %21,51 %  
34 a více1617,2 %17,2 %  

Graf

11. Jaké máte dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední5862,37 %62,37 %  
vysokoškolské3335,48 %35,48 %  
základní22,15 %2,15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte alespoň 1 ženu na mateřské dovolené?

2. Znáte alespoň 1 ženu na mateřské dovolené, která pracuje?

3. Myslíte si, že má žena na mateřské dovolené právo pracovat?

4. Myslíte si, že má žena na mateřské dovolené právo na hlídání?

5. Proč podle Vás některé ženy na mateřské dovolené pracují?

6. Výše rodičovského příspěvku je podle Vás

7. Myslíte si, že dnešní ekonomická situace rodin v ČR je taková, že mohou mít

8. Kolik máte dětí?

9. Jakého jste pohlaví?

10. Kolik Vám je let?

11. Jaké máte dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte alespoň 1 ženu na mateřské dovolené?

2. Znáte alespoň 1 ženu na mateřské dovolené, která pracuje?

3. Myslíte si, že má žena na mateřské dovolené právo pracovat?

4. Myslíte si, že má žena na mateřské dovolené právo na hlídání?

5. Proč podle Vás některé ženy na mateřské dovolené pracují?

6. Výše rodičovského příspěvku je podle Vás

7. Myslíte si, že dnešní ekonomická situace rodin v ČR je taková, že mohou mít

8. Kolik máte dětí?

9. Jakého jste pohlaví?

10. Kolik Vám je let?

11. Jaké máte dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Lajdarová, L.Ženy na mateřské dovolené (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://zeny-na-materske-dovolene.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.