Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postavení žen na trhu práce

Postavení žen na trhu práce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikol Brodská
Šetření:01. 03. 2012 - 14. 03. 2012
Počet respondentů:939
Počet otázek (max/průměr):31 / 26.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-9 PDF-10 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený/á respondente/tko,

do rukou se Vám dostává anonymní dotazník, který slouží ke zpracování mé diplomové práce na téma: „Postavení žen na trhu práce v České republice“.


Prosím o Vaše vyplnění.

Děkuji za Vaši ochotu, trpělivost a spolupráci.

 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je podle Vás postavení žen na trhu práce ve srovnání s muži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Některé skupiny žen jsou znevýhodněny57661,34 %61,34 %  
Ženy jsou jednoznačně znevýhodněny27929,71 %29,71 %  
Není rozdíl616,5 %6,5 %  
Některé skupiny mužů jsou znevýhodněny131,38 %1,38 %  
Muži jsou jednoznačně znevýhodněni101,06 %1,06 %  

Graf

2. Kde vidíte největší nerovnost mezi muži a ženami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Platové podmínky38641,11 %41,11 %  
Celkově při vstupu na pracovní trh29231,1 %31,1 %  
Kariérní postup18519,7 %19,7 %  
Nevidím rozdíl40,43 %0,43 %  
nevidím30,32 %0,32 %  
nevidím nerovnost30,32 %0,32 %  
Kariéra+rodina10,11 %0,11 %  
vse uvedeno10,11 %0,11 %  
nemůžou dělat vše co muži10,11 %0,11 %  
navrat do prace po MD10,11 %0,11 %  
věk, stav, počet dětí10,11 %0,11 %  
ochota věnovat se práci10,11 %0,11 %  
když se ženy snaží, tak nerovnosti nevidím10,11 %0,11 %  
jak plat, tak někdy i karierní postutp, někdy přijetí do typicky stereotypního zaměstnání, znevýhodněni mohou být samozřejmě i muži10,11 %0,11 %  
obě první odpovědi rovnocenně10,11 %0,11 %  
nerovnosti většinou neexistují10,11 %0,11 %  
nikde10,11 %0,11 %  
Není rozdíl10,11 %0,11 %  
Obvykle je žena méně výkonná, dokáže skvěle dělat zadanou práci, ale není schopna přidat další hodnotu nebo vylepšení.10,11 %0,11 %  
všechny předchozí10,11 %0,11 %  
kombinace: platové podmínky a kariérní postup10,11 %0,11 %  
není10,11 %0,11 %  
muž může dělat většinu prací na trhu, ženy nemohou.. jsou typycky "mužšké" práce10,11 %0,11 %  
respektování,autorita,ohodnocení10,11 %0,11 %  
plat i karierni postup10,11 %0,11 %  
zažitá klišé10,11 %0,11 %  
starší ženy mají oproti stejně starým mužům nevýhodu10,11 %0,11 %  
vše10,11 %0,11 %  
Všechny tři možnosti dohromady10,11 %0,11 %  
nikde, pokud se nejedná o zaměstnání, se kterými nehne ani genderová feministka - horník, slévač, porodní asistentka...10,11 %0,11 %  
všechny výše uvedené odpovědi10,11 %0,11 %  
v platech, ale hlavně v nemožnosti skloubit kariéru a rodinu (více možností polovičních úvazků, firemní školky apod.)10,11 %0,11 %  
návrat po mateřské, platové podmínky10,11 %0,11 %  
všechny dohromady10,11 %0,11 %  
Zapojení žen s malými dětmi (částečné úvazky apod.)10,11 %0,11 %  
Firmy moc nechtějí zaměstnat ženu kvůli tomu, že půjde na mateřskou nebo že má malé děti a ty jsou často nemocné.10,11 %0,11 %  
odvětví, která jsou určena pouze pro muže10,11 %0,11 %  
Platové podmínky a kariérní postup, přístup nadřízených10,11 %0,11 %  
vyplývá z rozdílů daných pohlavím10,11 %0,11 %  
péče o dítě, neochota zaměstnance umožnit flexibilní pracovní dobu, aby se o dítě žena mohla starat při práci10,11 %0,11 %  
u žen se dívají i na vzhled10,11 %0,11 %  
Nemyslím si, že je nějaká platová nerovnost mezi muži a ženami. Určité povolání je za určité peníze, záleží, zda se povolání ujme muž či žena, ale nástupní plat je shodný. 10,11 %0,11 %  
rodičovská dovolená10,11 %0,11 %  
především při hledání práce (pohovory apod.), kdy se ženy automaticky zaměstnavatel ptá na děti, zatímco muži tuto otázku nepoloží10,11 %0,11 %  
to, že žena může otěhotnět10,11 %0,11 %  
nehledí se na obtíže žen - matek předškoláků i školáků , kde mají umístit děti a zajistit nejen dohled nad nimi, ale i vědomostní, kulturní rozvíjení a i citové rozvíjení jejich osobností. K tomu patří i stálé vysoké platby za všechno a ne každá rodina na10,11 %0,11 %  
včechny zmíněné stejně10,11 %0,11 %  
Těhotenství a mateřská10,11 %0,11 %  
DISKRIMINUJÍCÍ VĚK UCHAZEČE.10,11 %0,11 %  
už ze samotného předpokladu pracovní schopnosti.10,11 %0,11 %  
jak vstup, tak plat, tak kariéra10,11 %0,11 %  
očekávání a vnímání žen jako manažerek10,11 %0,11 %  
rodičovství10,11 %0,11 %  
Ženám příroda přisoudila určitou roli, to jest plození dětí. Na základě tohoto jim zákoník práce přiznává různé výhody a úlevy. Za tyto výhody mají na trhu práce objektivně nižší cenu. Bohužel tohoto je dále zneužíváno a dostávají ještě méně(peněz,výhod).10,11 %0,11 %  
tato otázka je zavádějící, co když nemyslím, že jsou znevýhodněny, ale budiž. celkový vstup10,11 %0,11 %  
pozitivní diskriminace žen10,11 %0,11 %  
Diskriminace mateřství10,11 %0,11 %  
těhotenství/pokud má malé děti/je mladá a děti chce mít10,11 %0,11 %  
přerušení kariéry kvůli mateřské10,11 %0,11 %  
Rozhodující nerovnost je zejména v tom, že zaměstnavatel často přihlíží ke stereotypu, že žena je či jednou určitě bude zatěžována péči o rodinu více než muž, tudíž se nebude práci moci věnovat naplno, na rozdíl od muže (mateřská apod.)10,11 %0,11 %  
nezohlednění jejich role matky10,11 %0,11 %  
možná mírně plat10,11 %0,11 %  
Pokud je matka,chce být matkou,platové podmínky atd.10,11 %0,11 %  
Děti jsou jediný problém! Žena se většinou rozhoduje mezi dětmi a kariérou, je jasné, že její možnosti jsou pak omezenější. Když se ale rozhodne pro kariéru nevidím rozdíl mezi mužem a ženou - plat i kar.postup.10,11 %0,11 %  
platové podmínky, kariérní postup v závislosti na profesi, a věku, při existenci/neexistenci rodiny - dětí10,11 %0,11 %  
přizpůsobení se firem ženám vs. mužům10,11 %0,11 %  
postoj mužů k ženám10,11 %0,11 %  
nástup do zaměstnání po MD10,11 %0,11 %  
jejich kvalifikace jiný problém nevidím10,11 %0,11 %  
vžchova malých dětí10,11 %0,11 %  
vnímání spolupracovníky a podřízenými10,11 %0,11 %  
ženy si nestěžují, a tak dostávají, co jim náleží10,11 %0,11 %  

Graf

3. Které skupiny jsou podle Vás v současnosti nejvíce znevýhodněny na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ženy staršího věku38741,21 %41,21 %  
Ženy po mateřské dovolené38641,11 %41,11 %  
Ženy s dětmi v předškolním věku29831,74 %31,74 %  
Lidé zdravotně handicapovaní27329,07 %29,07 %  
Ženy samoživitelky24626,2 %26,2 %  
Lidé s nízkým vzděláním21623 %23 %  
Lidé těsně po ukončení VŠ20621,94 %21,94 %  
Muži staršího věku17818,96 %18,96 %  
Lidé těsně po ukončení SŠ13214,06 %14,06 %  
Ženy s dětmi ve školním věku697,35 %7,35 %  
Muži samoživitelé171,81 %1,81 %  

Graf

4. Byly Vám při pracovním pohovoru pokládány otázky osobní povahy (rodinný stav, plánování rodiny, počet dětí apod.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne49352,5 %52,5 %  
ano44647,5 %47,5 %  

Graf

5. Myslíte, že otázky osobní povahy mohou ovlivnit rozhodnutí o přijetí/nepřijetí na pracovní pozici?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano90896,7 %96,7 %  
ne313,3 %3,3 %  

Graf

6. Považujete otázky typu "Jste vdaná? Máte děti? Plánujete rodinu?" za formu diskriminace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano62966,99 %66,99 %  
ne18719,91 %19,91 %  
nevím12313,1 %13,1 %  

Graf

7. Myslíte, že mají vliv při rozhodování o přijetí/nepřijetí na pracovní pozici jetě jiné faktory kromě vzdělání a kvalifikace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano91297,12 %97,12 %  
ne272,88 %2,88 %  

Graf

8. Pokud Vaše odpověď na předchozí otázku byla ano, uveďte jeden faktor, který myslíte, že nejvíce ovlivňuje rozhodnutí o přijetí/nepřijetí na pracovní pozici.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sympatie29833 %31,74 %  
Věk26529,35 %28,22 %  
Vzhled15917,61 %16,93 %  
Pohlaví 788,64 %8,31 %  
známosti111,22 %1,17 %  
děti50,55 %0,53 %  
vše uvedené20,22 %0,21 %  
vše dohromady20,22 %0,21 %  
sebevědomí20,22 %0,21 %  
vše co je zde uvedené10,11 %0,11 %  
způsob vyjadřování a komunikace na pohovoru10,11 %0,11 %  
Vystupování10,11 %0,11 %  
praxe10,11 %0,11 %  
věk a pohlaví10,11 %0,11 %  
rodinný stav a děti10,11 %0,11 %  
všechny z výše uvedených + zdravotní stav10,11 %0,11 %  
všechny možnosti10,11 %0,11 %  
v návaznosti na flexibilitu zaměstnance a věk dětí, jen u některých pozic10,11 %0,11 %  
po známosti10,11 %0,11 %  
všechno10,11 %0,11 %  
zájem, ochota pracovat10,11 %0,11 %  
známosti :-)10,11 %0,11 %  
rodinný stav, plánování narození dětí, malé děti,...10,11 %0,11 %  
záleží o jakou profesi se jedná na základě toho jsou nastaveny parametry. příklad pokud se vybírá asistenta je zde důležitý mimo vzdělání i vzhled.10,11 %0,11 %  
Věk a zdraví10,11 %0,11 %  
Znalost PC, Angličtina, zkušenost z minulého zařazení10,11 %0,11 %  
Všechny - osoba musí mít nějaký potenciál do budoucna (věk, rodinný stav, plány do budoucna). Je lepší, když bude v pracovním prostředí působit příjemně (pohlaví, sympatie, vzhled) a ne naopak, aby morálka zaměstnanců neklesla.10,11 %0,11 %  
kontakty rodiny, známých... 10,11 %0,11 %  
protekce10,11 %0,11 %  
pracovní zkušenosti, předchozí zaměstnání 10,11 %0,11 %  
zkušenost v oboru, praxe, vnitřní náboj10,11 %0,11 %  
u žen plánování rodiny, sympatie - což je dle mého ale dobré pro pohodu na pracovišti, pohlaví10,11 %0,11 %  
známosti, klientelismus10,11 %0,11 %  
to záleží na přijímajícím10,11 %0,11 %  
věk+pohlaví10,11 %0,11 %  
korupce, klientelismus (známosti)10,11 %0,11 %  
konexe, známosti10,11 %0,11 %  
známost10,11 %0,11 %  
všechny výše uvedené10,11 %0,11 %  
vždy záleží na jakou pozici se hlásíte. já v současné době řeším to, že je mi 32let a těžko se mi hledá nové zaměstnání neboť se všude bojí, že jim za pár měsíců uteču na mateřskou. jsem zvědavá, co budou říkat po mateřské :)10,11 %0,11 %  
praktičnost osoby v praxi10,11 %0,11 %  
zdravotní omezení, ačkoli s prací nemusí vůbec souviset10,11 %0,11 %  
Známosti či doporučení10,11 %0,11 %  
Vsechny uvedene moznosti10,11 %0,11 %  
obava zaměstnavatele, že žena odejde na mateřskou dovolenou popřípadě že nemá hlídnání pro své malé děti10,11 %0,11 %  
vzdělání a dosavadní praxe v oboru10,11 %0,11 %  
Celkový dojem, že zapadne do kolektivu10,11 %0,11 %  
vzhled a pohlaví10,11 %0,11 %  
přesvědčivost10,11 %0,11 %  
věk a s tím spojená délka praxe10,11 %0,11 %  
známosti, doporučení10,11 %0,11 %  
etnika, například romové10,11 %0,11 %  
prvni dojem, vice faktoru - dost individulani10,11 %0,11 %  
kouření10,11 %0,11 %  
komunikacni schopnosti, vzhled, sebeprezentace, atd.10,11 %0,11 %  
všechny10,11 %0,11 %  
Počet a věk dětí10,11 %0,11 %  
příjmení ,sympatie bezpochyby10,11 %0,11 %  
na vzdelani nezalezi, pokud clovek-zena ma predpoklady a schopnosti k dokonalemu naplneni prace10,11 %0,11 %  
známost, doporučení10,11 %0,11 %  
Jestli už mám nějaké děti nebo ne, protože když ne, zaměstnavatel se obává věcí příštích.10,11 %0,11 %  
schopnost zaujmout při pohovoru10,11 %0,11 %  
Diskriminace zdrav postižených10,11 %0,11 %  
vek + sympatie10,11 %0,11 %  
Mezi ty vlivy patří vše výše uvedené, otázkou ale zůstává zejména to, jestli je možné tyto faktory akceptovat. Protože objektivní hodnocení lze možné jen podle testu nebo když je hodnotitelem robot. A otázkou je, jestli je takový výběr nutně lepší.10,11 %0,11 %  
vhodnost pro pracovní tým10,11 %0,11 %  
doba, kterou tam chceme být (rok nebo 10 let)10,11 %0,11 %  
celkový dojem, nikdo nechce pracovat s člověkem, který se mu nějak nezdá10,11 %0,11 %  
pohovor jen jako,místo je už dosazené10,11 %0,11 %  
flexibilita10,11 %0,11 %  
vzhled, pohlaví, věk10,11 %0,11 %  
reference z předchozích zaměst., 10,11 %0,11 %  
odpovědi na otázky, empatie vystupování10,11 %0,11 %  
Zaměstnavatel má plné právo vědět, že žena/muž má třeba 5 malých dětí o které se musí sám/a starat a že to může ovlivnit její/ho pracovní výkon. Má právo ji na tom základě nepřijmout či nabídnout sníženou mzdu - je jasné, že je to přirozený faktor výběru10,11 %0,11 %  
záleží na pracovní pozici (věk u řidičů, vzhled u asistentek)10,11 %0,11 %  
malé děti10,11 %0,11 %  
otázka:"Máte malé děti? To budou často nemocné, že?"10,11 %0,11 %  
inteligence10,11 %0,11 %  
vše10,11 %0,11 %  
reference10,11 %0,11 %  
praxe v oboru10,11 %0,11 %  
konexe10,11 %0,11 %  
věk i pohlaví zároveň10,11 %0,11 %  
Vzdělání a praxe10,11 %0,11 %  
snaha, odhodlání10,11 %0,11 %  
vše zmíněné10,11 %0,11 %  
počet dětí a jejich věk10,11 %0,11 %  
prvý dojem, prax10,11 %0,11 %  
dovednosti / Charakterní vlastnosti10,11 %0,11 %  
známosti, rektální alpinismus, orální alpinismus10,11 %0,11 %  

Graf

9. Byl/a jste někdy v zaměstnání vystaven/a nátlaku proti Vaší osobě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne58161,87 %61,87 %  
ano35838,13 %38,13 %  

Graf

10. Setkal/a jste se někdy s diskriminací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne35738,02 %38,02 %  
Ano, v práci16417,47 %17,47 %  
Ano při ucházení o práci14415,34 %15,34 %  
Nevím14014,91 %14,91 %  
Ano, ve škole13414,27 %14,27 %  

Graf

11. Jaká diskriminace žen je podle Vás obecně v zaměstnání nejčastější? Vyberte jednu z variant.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z důvodu mateřství/těhotenství42745,47 %45,47 %  
Mzdová34136,32 %36,32 %  
Věková14415,34 %15,34 %  
žádná30,32 %0,32 %  
nevim10,11 %0,11 %  
pokud se o místo, které může vykonávat muž i žena, ucházejí oba dva a jsou stejněš dobří, vítězí muž10,11 %0,11 %  
sexuální10,11 %0,11 %  
všechno10,11 %0,11 %  
když děláte co máte, tk žádná10,11 %0,11 %  
z toho, že jsem žena a tudíž podceňování dovedností a schopností10,11 %0,11 %  
ženy po mateřské, ženy s malými dětmi, ženy samoživitelky10,11 %0,11 %  
Pozitivní10,11 %0,11 %  
žádná a jsou to sugestivní otázky záměrně směrované10,11 %0,11 %  
těhotenství + mzda10,11 %0,11 %  
z titulu, že je žena - předsudky, mateřství atd10,11 %0,11 %  
přijetí do zaměstnáníí10,11 %0,11 %  
vzhled10,11 %0,11 %  
kombinace těchto tří variant10,11 %0,11 %  
pracovni vztahy10,11 %0,11 %  
nerespektování žen, jejich názorů10,11 %0,11 %  
Harasment10,11 %0,11 %  
V podstatě všechny, nejhorší je ale ta mzdová, protože ta velmi často (na nízkých pozicích) je odůvodněná jen tím, že žena na nižší mzdu kývne, protože má menší uplatnitelnost z různých objektivních důvodů (vizte výše).10,11 %0,11 %  
nemyslím si, že tato otázka je odlišná od otázky č. 2, jen jsou tu jiné možnosti, vůbec je to celé není ok. A jak jaková mzdová diskriminace, to jako nezaměstnám ženu, že má malý palt? WTF?10,11 %0,11 %  
všechny varianty nejvíce z důvodu mateřství10,11 %0,11 %  
není10,11 %0,11 %  
kariérní postup10,11 %0,11 %  
Šéf se snažil zdiskrimovat téměr všechy kolem sebe, až na důležité klienty. Nesouviselo to se mnou osobně, by to spíš problém jeho osobní.10,11 %0,11 %  
nechovají se jako muži - jsou to podlidi10,11 %0,11 %  

Graf

12. Máte pocit, že jste někdy byl/a v práci oproti ostatním znevýhodněn/a?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne52555,91 %55,91 %  
ano41444,09 %44,09 %  

Graf

13. Myslíte, že kolegové opačného pohlaví jsou za stejnou práci ohodnoceni stejně jako vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, myslím, že jsem ohodnocen méně33735,89 %35,89 %  
Ano, myslím, že ohodnocení je vždy srovnatelné 26428,12 %28,12 %  
Nevím, nezajímám se o to21022,36 %22,36 %  
Ne, myslím, že jsem ohodnocen více12813,63 %13,63 %  

Graf

14. Existují podle Vás typická "ženská" nebo typická "mužská" povolání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano73578,27 %78,27 %  
ne20421,73 %21,73 %  

Graf

15. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a ano, uvěďte příklad "ženské" a "mužké" profese.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
horník91,38 %0,96 %  
zdravotní sestra, horník50,77 %0,53 %  
uklízečka, zedník40,62 %0,43 %  
mužská - horník40,62 %0,43 %  
Zdravotní sestra a horník30,46 %0,32 %  
horník, učitelka ve školce30,46 %0,32 %  
zdravotní sestra, automechanik30,46 %0,32 %  
porodní asistentka, horník30,46 %0,32 %  
uklízečka, horník30,46 %0,32 %  
Stavebnictví20,31 %0,21 %  
ostatní odpovědi zdravotní sestra x horník
učitelka v MŠ, horník
horník, kosmetička
horník, zdravotní sestra
zedník
švadlena, horník
švadlena, zedník
svářeč
zdravotní sestra, zedník
Zdravotní sestra / Horník
Mužská - horník, Ženská - kosmetička
zedník, uklízečka
Ženské: uklízečka, zdrav.sestra, tisková mluvčí ... Mužské: horník, staveb.dělník, manager...
horník - muž, žena - švadlena, uklizečka
ženské - zdr. sestra, mužské - dělnické profese jako zedník, okrývač apod.
učitelka v MŠ, zedník
zdravotní sestra - automechanik ????
chůva x horník
mužské - fyzicky náročné práce, ženské - práce zaměřená na sociálně-solidárním základu
ženská - zdravotní sestra, mužská - elektrikář, popelář, truhlář, zedník
kosmetička, instalatér
Ž - učitelka MŠ M-manuální profese (zedník)
ženské - např. kosmetička mužské - např. zedník
ženská švadlena, mužská horník
mužské - klempíř, horník, zedník ženské - učitelka v mateřské školce, sekretářka, kosmetička, manikérka
muzska- tezke pracovni prace, napr. delnik, zenska- kosmeticka
zdravotní sestra - hutník, zedník, horník, pilot, voják apod.
švadlena, instalatér
učeitelka v MŠ je ženské povolání, opravář aut mužské
Z: zdravotni sestra, osetrovatelka M: hasic, hornik
zdravotní sestra,horník
mužská - práce s motorovou pilou
pokojská, stavbyvedoucí
ženská - uklízečka, prodavačka v obchodě; mužská - svářeč, horník, zámečník, malíř
mužská- dělník, ženská-manikérka
zednik, ucitelka v mateřšké škole
horník, učitelka v MŠ
Šičky apod.
Zdravotní sestra, Hasič
ženské - striptérka, masérka mužské - řidič
kosmetička, letec, pilot
mužská - horník, ženská - ne
asistentka ředitele (ženská). servisní technik, plynař, instalatéř... (mužské)
ženské-manikérka, mužské-dělník, instalatér
ženská - nevím, mužská - práce v dolech a hutích
muz- hornik, zena- matka
zdravotní sestra, kopáč
tesař, švadlena, sekretářka, popelář...
mužská - hasič, ženská - učitelka v MŠ
ženská profese - zdravotní sestra, učitelka; mužská profese - horník, svářeč, automechanik
Horník a Krejčová
uklízečka, svářeč
Ž=nenapadá mě M=horník
např. uklízečka, zedník
prodavačka, elektrikář
mužské- těžké práce - dělník
zdravotní sestra X zedník
horník, zedník x dětská sestra
burzovní makléř - muž, zdravotní sestřička - žena
mužska prof.,,kopačske práce
zdravotni sestra, vyhazovac
ženská - uklízečka, mužská - na šachtě
mužská profese - těžká manuální práce (např. stavaři), ženská profese - práce spojená se zručností (např. švadleny)
práce ve skladu, švadlena
mužská dělník, ženská pošťačka
ženské - sekretářka, uklízečka, personalistka, asistentka, zdravotní sestra; mužské - řidič, mechanik, kominík, zedník,..
ženské např. sekretářky nebo administrativní pracovnice, u mužů pak zejména dělníci
ženská - sociální pracovník, mužská - stavební dělník
uklízečka, dělník na stavbě
květinářka, horník :)
švadlena a zedník
horník, chůva
mužské - např. zámečník, horník, .../ ženské - učitelství v MŠ, uklízečky, ...
muži-stavebnictví,strojírenství ženy-zdravotní setry,mateřská školka
ženská-učitelka v mateřské škole, mužská- popelář
mužská - skladník, automechanik, ženská - uklízečka, zdravotní sestra
kosmetička horník
sekretářka, CNC technik
učitelka a řidič kamionu
ženské - učitelka ve školce, mužské - hasič
učitelka,zdravotní sestra ,kadeřnice ,kosmetička x horník, chirurg,voják,zedník, truhlář
mužská - těžký průmysl; u ženské profese mě napadají jen povolání, o kterých bych neřekla, že jsou ryze ženská, ale jsou výrazně feminizována, př. sociální pracovnice, učitelka v MŠ
Společnice, hostesky
švadlena/havíř
ženské: např. učitelka v mateřské škole; mužské: těžká manuální práce - např. výkopové práce, stavebnictví, slévárny, doly
ženská - pečovatelská - zdravotní sestra, mužská - těžká manuální práce - zedník
žena - švadlena, muž - horník
zedník- kadeřnice
mužská profese - celá horská služba, ženské - tety v dětských domovech a kojeneckých ustavech
ženská - kozmetička, mužská - zedník
Např. ženská - zdravotní sestra, učitelka v MŠ, ošetřovatelka, mužská - řidič kamionu, horník, hutník
muzska - hornik, svarec, posunovac, zenska - kosmeticka,
ženské-učitel mužské voják
ženská: učitelka v mateřské školce; mužská: řidiči stavebních strojů, kamionů, zedníci
porodní asistentka
mužská profese např. svářeč, zedník atd..
mužská: zedník, instalatér, truhlář... atp.
švadlena, instalater, zedník
vychovatelka v mateřské škole/ zedník
ženská profese - švadlena, mužská profese - kominík, tesař, stolař, soustružník, zedník
ženská - ošetřovatelka, mužská - údržbář
učitelka v mateřské škole; elektrikář aj.
muž -vrtná plošina, žena - učitelka v mateřské škol
uklízečka, hlídání dětí, učitelka v mateřské školce, zdravotní sestra, prostitutka, horník, valcíř, slévač, brusič, šofér, jeřábník, cestář
mužská - např. horník a jiné fyzicky náročné profese
zdrav.sestra,horník
učitelka, prodavačka .... hasič
učitelka v mateřské škole tesař,zedník
letuška, šéf
převážně vedoucí funkce (ředitel atd..)
ženská profese - zdravotní sestra, uklízečka, mzdová účetní, učitelka v MŠ... mužská profese - horník, skladník, popelář, nástrojař, řidič nákladního vozu...
mužské těžké profese (doly, hutě)
práce v hornictví,hutnictví atd.
muž - horník, žena -učitelka mateřské školky
žena - sestřička v jeslích, muž - horník
uklízečka, elektrikář
uklízečka,kominík
uklízečka kominík
mužká - horník
ženské - zdravotní sestra/pečovatelka v kojeneckém ústavu; mužské - horník/řidič kamionu
švadlena, hasič
zedník, asistentka - málo kdy toto povolání dělá muž, a vím, že v některých podnicích opravdu nechcou na takovou pozici muže
mužské - fyzicky náročné -horník, tavič, ženské - náročné na trpělivost - krajkářka, "paličkářka"
zedník, sestřička
horník, učitelka v jeslích
zedník, kosmetička
řemeslníci, kosmetička, kadeřnice
hasič, kosmetička
uklízečka, horník, ochranka, au-pair
porodní asistentka vs. stavební dělník
učitelka ve školce, horník
učitelka na nižším stupni - tedy MŠ - ZŠ / manažer,zedník, pilot (ředitel)
ženská: švadlena, mužská: horník
letuška, horník
ženská profese uklízečka, asistentka; mužská profese hasič, zedník
kosmetička, pedikérka, zedník, pokrývač, instalatér...
prodavačky, automechanik...
ž - učitelka v MŠ, m - horník
ženská - sekretářka, HR; mužská - manažer
Podle "většinové společnosti" jistě existují, podle mě ne, ale beru v potaz všeobecný názor.
mužské profese - stavařské, zednické práce, ženské profese - zdravotní sestra, uklízečka, učitelka MŠ
ženská je zdravotní sestra a mužská je horník
ženské - sestra, učitelka v MŠ, prodavačka, sekretářka, mužské - těžká práce, programování, dělníci, zedník, truhlář a pod.
ženské: kosmetičky, zdravotní sestry; mužské: horník, pracovník v těžkém průmyslu, automechanik
horník a uklizečka
kojná/horník ;)
ženská - např. kosmetička a mužská např. technik
ženské=administrativa, mužské=fyzicky náročné profese
učitelka MŠ horník
ženská: sekretářka, asistentka, prodavačka. mužská: hasič, horník, záchranář
Mužská profese - horník, ženská profese - zdravotní sestra na gynekologii
práce v jeslích, horník
ženská = učitelka ve školce, sekretářka; mužská = stavebnictví
ženské - uklízečka, kuchařka ve školní jídelně, učitelka v MŠ, mužské - řidič z povolání, popelář, programátor
uklízečka, řidič kamionu
učitelka v mateřské škole; řidič kamionu
Horník a učitelka
ženské: šička, prodavačka; mužské: jakékoliv, kde je třeba více síly, zedníci, řemeslníci, opraváři atp.
M - povolání vyžadující těžkou fyzickou aktivitu - v dole, ve slévárně atd.
horník - práce v dole
upratovačka, dělník
ženské?, mužské - popelář, elektrikář,...
pilot x zdravotní sestra
zedník, zdravotní sestra
fyzicky náročné profese pro ženy nevhodné
manuální práce - muži, kancelářské práce administrativního typu - ženy
Ženské - chůva, učitelka humanitních předmětů, uklízečka ... Mužské - vědec, programátor, dělník a jiné fyzicky náročné práce ...
mužská: fyzicky náročná : havíři, ruční stavební práce, řidiči kamionů
ženská - zdravotní sestra, mužská - řidič z povolání
švadlena-řidič, kovář
učitelka v mateřské škole(žena) kopáč kanalizace (muž)
ženské - pokojská, uklízečka ; mužské - zedník, truhlář
mužská profese - opravář, mechanik; ženská profese učitelka v mateřské školce, zdravotní sestra
zdravotní sestra / řidič kamionu
zdravotní sestra, dělník ve stavebnictví
porodní bába, horník, slévač....
ženská - kosmetička, mužská - zedník, instalatér
uklízečka automechanik
ženská profese učitelka, mužská profese technik, opravář, taxikář/řidič
švadlena a zedník
mužská-horník,hutník ženská-uklízečka
mužská: fyzicky náročná (horník, kopáč apod.), ženská: nenapadá mě
ženská-učitelka v MŠ, mužská- záchranář ZZS
ženy: zdravotní sestra, uklízečka, kosmetička, manikérka muži: topenář, instalatér, kopáč, řidič TIR, kameník
obsluha vysokozdvižného vozíku
ženská - práce intelektové povahy, mužská- dělník
mužské - horník, ženské - zdravotní sestra, sociální lsužby
mužské = popelář
dojička krav / horník
Administrativní pracovnice - automechanik
zdravotni sestra, muzske zas svarec, ruzni opravari atd.
mužská profese - práce v dolech, kalič oceli ženská profese - porodní asistentka, učitelka v MŠ
ženská - uklízečka, mužská - práce v dole .. ovšem jakási "dělba práce" v práci není až tak na škodu
zdravotní sestra, kominík
mužské - zedník, tesař, ženské - učitelka ve školce
Prostitutka, dělník
ženská-kosmetika, mužská-svařování
švadlena, svářeč
zdravotní sestra, pokrývač
kosmetička, svářeč
ženská- asistentka, muž popelář
učitelka v mateřské škole - stavební dělník
ženská - vizážistka, mužská - stěhovák
mužské - traktorista, horník, ženské - kosmetička
uklízečka; horník
ženské- oblast HR,marketing mužská-práce na stavbě
zeny se vice hodi do pozic v oblasti Back Office - vzhledem k preciznosti a povaze prace, typicky muzska povolani asi nemuzu specifikovat, ale obecne se potkavam s nedostatkem zen pro pozice v oblasti IT
zenske - kancelarske prace, protoze vyzaduji peclivost, muzske - technicke obory maji prednost
Typicky ženská profese není, ale mužské ano např. horník, či další povolání v těžkém průmyslu.
ženská - učitelství v mateřských školkách, mužská - zedník
Mužská profese: horník. Ženská profese: zdravotní sestra
hutník, horník, pokrývač - mužské
ženské nevím, mužské - např fyzicky náročné práce-horský záchranář, hasič,..
Mužské - horník; ženské -
DĚTSKÁ SESTRA, SOUSTRUŽNÍK
péče o děti (učitelka v mateřské škole), stavebniství (zedník, přidavač)
chůva, uklízečka, opravář...
Nedokážu na otázku č.14 jednoznačně odpovědět- podlě mě spíše existují povolání, na která jsou např. muži lépe vybaveni (především práce fyzicky náročné- např. horník)
ženská služby, mužská výroba
ženská zaměstnání: ruční práce zaměřené na detaily ( malování baněk, vyšívání ) a nebo na práci s dětmi (školství, střediska volného času, vedoucí kroužků) mužské: ruční práce náročnější na fyzickou zdatnost (tesařství, sklářství)
Mužské: Hašič, horník (nebo obecně extrémně fyzicky náročné páce); Ženské: nenapadají mě čistě ženské práce,ale např. vzdělání a výchovu malých dětí bych svěřil právě jim i když by to možná muž zvládl taky
horník, slévač - porodní asistentka, kosmetička
žena - švadlena, muž - zedník
ženská - uklízečka, mužská - horník
zenska-ucitelka,muzska-armada
učitelka v mateř. škole, montér
zdravotní sestra, učitelka v MŠ, programátor, sekretářka,...
horník - zdravotní sestra
ženská: zdravotní sestra mužská: hasič
učitelka ve školce či zdravotní sestřička, zedník
truhlář, instalatér... chůva, švadlena
mužská - horník, ženská nevím
řidič metra
práce v lese - sekretářka
dělník
učitelka/automechanik
horník, ortoped - chirurg,
učitelky mateřské školy hrobník
ženská - krejčová, uklízečka; mužská - dělník, horník a další manuální, fyzicky náročné práce
kuchařka ve školní jídelně, uklizečka, kosmetička=spíše podřadné práce; dělník ve stabebnictví=manuálně náročné práce
Mužská - horník; ženská - zdravotní sestra
učitelka, prodavačka, popelář, horník, ředitel :-)
místo, kde se vyžaduje velké fyzické vypětí - horník atd., naopak místo kde je potřeba hodně citu a tolerance - zdarv. sestřička atd..i když tam jsou muži častější než ženy v mužských povoláních
- horník
ženská - uklízečka, mužská - hasič
mužská - vyhazovač (ochranka), ženská (učitelka v MŠ)
exekutor - mužská, čístě administrativní - ženská
zedník švadlena
uklízečka a zřízenec
žena sekratářka, muž horník
Ženská - kosmetička, květinářka, sekretářka, produkční, zdravotní sestra; Mužská - stavební dělník, horník a jiná fyzicky náročná a nebezpečná povolání
ženské - švadlena, uklízečka, cukrářka mužské-automechanik,instalatér...
ženská - prostitutka, mužská - horník
horník, slévač, pečovatelka, švadlena
ženská: manikérka, pedikérka, sekretářka... mužská: dělník
ženské - účetní, sekretářky, mužské - opravář, automechanik
ženská - prodavačka, mužská - taxikář
uklízečka - programátor
prodavačka x traktorista
Ženská - účetní, zdravotní sestra, asistentka. Mužské - automechanik, vedoucí
popelář, v ČR prezident
kosmetička,svářeč
porodní asistentka-zedník
žena - zdravotní sestra, muž - zedník
Ž: uklízečka, učitelka v mateřské škole, sociální pracovnice; M: horník, zedník, truhlář apod.
ženy- číšnice, prádelny,... muži- stavebnictví,lesnictví, zemědělství, učitelé na VŠ,...
švadlenka / horník
ženská - chůva, švadlena, mužská - zedník, truhlář
kosmeticka, zdravotni sestra; hornik
ženská- dámská krejčová, mužská- instalatér
dula, člen brigády rychlého nasazení
Kadeřnice, dělník ve výrobě
chůva žena, horník muž
můžská práce-související s auty, stavbami . . .
ženská - pomáhající profese ve zdravotnictví, především zdravotní sestry, mužské práce - těžké manuální práce
ženská - vychovatelka v mateřské škole, zdravotní sestra. mužská - horník, řidič kamionu
zdravotní sestra - horník
Ž-švadlena, M- horník
uklízečka, soustružník
uklízečka, montér ocelových konstrukcí
M- Požárník, voják, Ž -sestřička, učitelka v mateřské školce
mužská- všechny fyzicky hodně náročné práce- zedník, horník... ženská profese- kosmetika, manikúra, pedikúra
učitelka, pokrývač
horník, dělník na stavbě. Zdravotní sestra, uklízečka
mužská: na válcovně v železarenských podnicích, ženská: učitelka v mateřské školce, ovšem může být i chlap, vůbec bych se na tohle neohlížena, kdybyych měla své dítě dávat do školky, jen jsem se s tím ještě nesetkala nikde
manikérka, horník
horník,pilot dopravního letadla
ženská profese - zdravotní sestra, mužská profese - řidič kamionu
ženská-kosmetičkaa a mužská-instalatér
Muži: Popeláři, security ; Ženy: Zdravotní sestry
květinářka, uklízečka, instalatér, mechanik, elektrikář,
zdravotní sestra, profese technického zaměření
mužské - horník, ženské - chůva
ženské - uklízečka či pokojská, mužské - popelář či horník
ženská - učitelka, zdravotní sestra x mužská - IT
ženská - modelka, muž - hornictví
ženská- sekretářka, mužská- hasič
ženská profese- ošetřovatlka, učitelka v MŠ; mužské- zedník, výpočetní technik
ž - uklizečka, m - poslanec
Zdravotni sestricky + administrativa, muzi: technicti pracovnici, delnici
Ženská - laktační poradkyně, mužská - horník
ž: zdravotní sestra, m:horník, zedník, pokrývač...
zdravotní sestra, popelář
horník mužská profese
řidič \MHD
ženská - švadlena, mužská - horník
zdravotní sestra ,
ženská - pokojská, mužská - horník, klempíř, tesař,...
horník kosmetička
muži: těžký průmysl, armáda, policie ženy: školství, úřady, zdravotní sestry
stereotypně ženská - uklízečka, stereotypně mužská - zedník
ženská = učitelka MŠ, mužská = horník
ženská profese - zdravotní sestra, cukrářka... mužská profese - dělník, zvukař, svářeč, řidič kamionu
stavební dělníci,
mužské: automechanik ženské: porodní asistentka
horník, slevač, voják, - kojná, prostitutka,
ženská - sociální oblast (pečovatelky v domovech důchodců, ústavech), učitelky v mateřských školách apod. - muži se tam sice občas vyskytují, ale výjimečně); mužské profese - horník, řidič (mezinárodní doprava, kamioňáci apod.)
ženská-uklízečka, pokladní, zdravotní sestra; mužská-automechanik, hasič
muži: horník a obecně povolání s vysokou fyzickou námahou; typické ženské povolání si nevybavím. asi žádné...
mužská profese - horník, ženská profese - učitelka v jeslích/mateřské školce
tanečnice v nočním klubu, horník
mužská - hasič, ženská - učitelka v mateřské škole
ženská - zdravotní sestra; mužská - hasič
asistentka,horník,hutník,valcíř
ženská - práce s dětmi, mužská - technické práce
Ženská profese - kosmetické salony, učitelka na základní a mateřské škole, Mužská profese - dělník, IT technik, skladník, manuální práce
uklízečka x horník
ženská- zdravotní sestřička; mužská- řidič
"mužské" - vyžadující sílu (dělník v lese, na stavbě,..)
manikérka a dělník
ženská - švadlena, pradlenka, sekretářka, mužské - dělník
kosmetička stavbyvedoucí
ženské-kosmetička; mužské-zedník, truhlář
typicky ne vylucne - muzska programovani (vstup na pracovni trh, presto velmi male procento zen - nevim jestli o to maji zajem) hutnictvi, zenska administrativa, osobni asistentka (nejde o vylucne, ale divky po skole casto voli tyto pozice jako vstup)
ženská profes - učitelka v mateřské školce (čímž nechci muže diskriminovat, ale ani jednoho takového neznám), mužská profese - horník (myslím, že žena ještě fárat nemůže - upraveno zákonem)
vychovatelka v mateřské škole, hasič
hasič, zdravotní sestra (jsou i bratři, ale je jich málo)
ženská profese= zdravotní sestra, učitelka, mužská profese= hasič, zedník
učitelky MŠ, také ponejvíce obslužný zdravotnický personál, vyšívačky, gobelinářky. kovářství,stavebnictví zedníci, tesaři
ženské - pečovatelka, prodavačka spodního prádla, mužské - třeba zedník apod.
žena- uklízečka, či chůva. Muž - instalatér, zedník
švadlena a řidič
ženská práce- práce u novorozeňat / mužská práce- na vrtech a všude kde je potřeba síla a dlouhodobá fyzická výdrž
je poměrně málo učitelů na mateřské škole a málo jeřábnic
mužské - horník, ženské - uklízečka
zenska profese - uklizecka, kadernice, pokladni. Muzska profese - hornik, profesionalni ridic
ženská - porodní asistentka, mužská - horník
práce v kojeneckém ústavu, hospodyně
ženská: sekretářka, vychovatelka mužská: práce ve skladu, dělník, ředitel
horník, hasič, pilot, zedník / učitelka v MŠ, zdravotní sestra
Ženská - učitelka v MŠ, zdravotní sestra, kuchařka ve školní či závodní jídelně. Mužské - stavebnictví (zedník, malíř, instalatér,...)
žena-školka, kuchařka v jídelnách, muž-hutník, horník, řízení obrovského náklaďáku
ženská - pedagog v MŠ, mužská - technické profese (svářeč, zedník...)
učitelka v mateřské školce, havíř
ženské - zdravotní sestra, úřednice, mužské - dělnické profese, řidič
zdravotní sestry - horník
mužská - dělníci, práce vyžadující velkou manuální zručnost a sílu
zdravotní sestříčka, hasič
mužské - horník, elektrikář, řidič metra (viz zákon, ženy nesmějí pracovat pod zemí, apod.), ženské - sestřička v porodnici, vychovatelka v jeslích
zavoznik - muz
T.Ž-KADEŘNICE,zdrav.sestra,T.M-primář či prezident
švadlena; traktorista
učitelka mateřské školy řidič kamionu
švadlena, řidič
ženská - učitelka ve školce, vychovatelka, mužská - svářeč, zedník
mužské- práce v dolech, ženské- uklízečka
ženská - kosmetička, sekretářka; mužská - svářeč, pokrývač střech a povolání těmto podobné
ženské-švadlena, mužská - zedník
stavebnictví-mužské, zdravotní sestra-ženské
horník, popelář a spousta dalších
ženské: sekretářka, pradlena, asistentka kouzelníka, porodní asistentka, prostitutka, zdravotní sestra, jeptiška, kosmetička, švadlena, nehtařka, uklízečka mužské: popelář, horník, elektrikář, kouzelník, kněz :D, tesař, zedník, instalatér, pasák :D,
ženy-švadlena/učitelky ve školkách-muži-práce s těžkou technikou/řidiči náklaďáků...
ženská - švadlena, mužská - ve stavebnictví (zedník,podlahář..)
Mužská - zedník, tesař apod., ženská - sekretářka, účetní, učitelka v MŠ
prodavačka, řidič kamionu
zdravotní sestra, instalatér
u "mužské" profese jde o práce spojené s fyzickou silou (např. horníci, tesaři apod.), většinu "ženských" prací mohou vykonávat i muži
sadj
mužské - fyzicky náročné práce (dělník), ženské - švadleny atd., au-pair
ženská profese - učitelka v MŠ, zdravotní sestra, uklízečka, kuchařka ve školní jídelně, prodavačka........ mužská profese - politik, automechanik, strojař, ředitel společnosti, zedník a jiné řemeslné práce
Profese, ke kterým více inklinují muži jsou většinou stojírenské, profese, ke kterým inklinují ženy zase s pečujícím kontextem. Nemyslím si, že by v nich nebyli úspěšní i lid opačného pohlaví,jen prostě k něčemu mají lidé blíž.(A na sš neumí učit matiku!)
typicky ženská nevím, mužská - horník
porodní asistentka x zedník
Kovář. učitelka v Mš
U mužské např. svářeč, u ženské např. učitelka ve školce
ženské: učitelka, zdravotní sestra, kosmetička... mužské: dělník, hasič, řidič
zdravotní sestra, tunelář
ženská - švadlena, mužská - zedník
ženská - úřednice, mužská - zedník
ženské-učitelka MŠ, mužské-horník, to ale neznamená, že je opačná pohlaví vykonávat nemohou, pokud chtějí!!!
kosmetička/horník
ženská - učitel, sestřička, ošetřovatelka; mužská - technické práce (zedník, elektrikář aj.)
ženské-kadeřnice, pečovatelka, zdravotní sestra, mužské-horník, politik, technik
matka - horník
ženská - cvičení rodičů s malými dětmi, mužská - dělník, zedník, apod.
ženská profese - zdravotní sestra mužská profese - manažer
mužská: horník, ženská: vychovatelka
úřednice, sestřička - manažer, řidič
ženské - sekretářka, mužské - těžší manuální práce
uklízečka, kopáč
ženské: zdravotní sestra, učitelka - pečovatelské; mužské: technické obory
programátor, kadeřnice
mužská: kominík, horník, zedník; ženská: pokojská, učitelka ve školce
mužská - horník, fyzicky náročné práce,
ženská-zdravotní sestra, mužské - téměř všechny dělnické profese
švadlena-klempíř
ženská - učitelka v MŠ; mužská - hasič, dělník na stavbě
hospodyně,řidič tiráku
kosmetička, popelář
Honík, ženská zdravotní sestra např.
ženska - sekretářka, mužská - horník
Mužské profese: Některé "manuální" profese s fyziologickými předpoklady (horník, vysokohorský nosič, striptér, ...)
učitelka, řidič, kominík
zdravotní sestra, řidič kamionu
uklízečka/makléř
Mužská profese - hasič, ženská profese - švadlena
m - zedník; typická ženská profese mě momentálně nenapadá
ž - kosmeticka, m - svarec, obrabec kovu
sektetářka vs zedník
učitelka Mš,horník,
Ženy mají obecně lepší nadání na průběžnou a pečlivou práci. Oproti tomu často velmi selhávají v práci, která je nárazová a vyžaduje maximální nasazení. Například je většina žen velmi neochotná k plnění přesčasů.
kojná, dárce spermatu
děvka, horník
Mužská profese: horník, řidič kamionu, Ženská profese: manikérka, zdravotní sestra
údržba muži, ženy kuchažka ve školní jídelně
kominík - mužská, uklízečka- ženská
ž-zdravotní sestra, m-horník
Horník - muž, jemné práce - ženy
administrativa + horník
horník - muž, učitelka MŠ - žena
učitelka ve školce, slévař
hornictví...
muž - zedník, elelktrikář, žena - pokojská, uklízečka
kosmetička, horník
ženská - učitelka v MŠ, mužská - horník
ženská - uklizečka, Mužská - strojař, technik
mužské - instalatér, kovář ženská - pradlena,kosmetička
muž - maunální práce - např. zedník, žena - sekretářka
např. uklízečky vs truhláři
žena - porodní asistentka, laktační poradkyně; muž - hasič, opravář, řemeslník
mužská profese práce v dole a ženská profese uklízečka
ženská - uklízečka, kadeřnice, kosmetička.... mužské- zedník, elektrikář, truhlář, ...
Švadlena- Pracovník na stavbě
chůva, zedník
švadlena x horník
učitelka v mateřské školce, hasič
ženské-uklízečka, mužské- dělník
chůva; vykladač kamionů
ženská práce - např. hospodyně, mužská práce - např. horník
hasič
ženské-školství, zdravotnictví mužské-armáda, policie, důlní činnost,
asistentka, řidič TIR
mužská = horník, fyzicky náročné pozice v těžkém průmyslu.... ženská = učitelka v mateřské školce
ženská - manikérka mužská - instalatér
uklízečka, řidič
sociální - technické, fyzicky náročné
vychovatelka v mateřské školce, havíř
uklízečka x dělník
hasič, ukklízečka
ženská - prodavačky, učitelky, vychovatelky, účetní. mužská - manažer, profesor, prodavač v odborné prodejně
zdravotní sestra, stavby vedoucí
učitelka v mateřské škole, horník
Švadlena(ženská), strojař (mužská)
pečovatelka, kominík
mužská-voják,těžká fyzická práce,ženská-pečující profese
učitelka v mateřské škole (jeslích), zdravotní sestra, mateřská - strojvůdce, lodník, kovář, horník atd.
mužská - např. horník, slévač apod.
zedník - mužská
učitelka a dělník
švadlena; stěhovák
typicky mužská stavař,tesař...ale v podstatě obě pohlaví mohou vykonávat obě,ale v některých povolaních je jedno pohlaví zastoupeno více.
sekretářka, zedník
mužské - řidič kamionu, horník, ženské - uklizečky, švadleny
horník, uklízečka
hutník, sestrička
Pro ženy: zručnější a titěrnější práce s potřebou koncetrace, např. šití, výroba dekorativních svíček, výroba malých komponentů do elektroniky. Pro muže: silové práce, např. horník (jediná práce v ČR zakázaná ženám zákonem), skladník, stavební dělník.
ženská - švadlena, mužská-obráběč
automechanik, švadlena
muž - dělník, fyzicky náročné profese -> spíše tradičně a vůbec ne výlučně genderově rozlišené
mužská - dělník, automechanik
mužské-horník, ženské-zdravotní sestra
mužská - mechanik, svářeč, stěhovák,... ženská - švadlena, učitelka v Mš
mužské: horník ženské: letuška, sekretářka
Ž: ŠVADLENA M:ZEDNÍK
Hroník v dole, řidič (autobus/kamión..), fyzicky náročné práce, vojsko, učitelka, pečovatelka, zdravotní sestra atd.
vychovatelka v materske skolce / bagrista
učitelka MŠ, horník
učitelka ve školce, horník, zedník...
ženská - modelka, mužská - havíř
mužká-zedník ženská-kosmetička
ženské = kuchařka ve školní jídelně; mužské = řidič kamionu (výjimky potvrzují pravidlo)
kadeřnice,kosmetička x řidič popelář
ženská profese - střední zdravotnický personál (nyní VOŠ, eventuelně VŠ), např. zdravotní sestry, mužská profese - top management nadnárodních firem
ženská - učitelka v mateřské škole, mužská - horník
ženská: učitelka v mateřské škole, mužská: horník
ženská-pokojská, mužska-svářeč
ženské - učitelka, zdravotní sestra, asistentka( sekretářka) atd.; mužské - více v dělnických profesích např. zedník, instalatér apod., ale i více mužů v manažerských profesích
horník a zdravotní sestra
ženská profese - uklízečka, kosmetička; mužská profese - dělník na stavbě, horník + někdo kdo zvedá těžká břemena
sekretářka, dělník
ženské - uklizečka, kosmetička,.... Mužské - programátor, horník, truhlář, zedník
muzska - Hornik, zenska - vychovatelka v materske skolce, porodni baba,
ženská - recepční, sekretářka/asistentka, učitelka v MŠ; mužská - dálkový řidič, truhlář, instalatér
Ženská profese: "kojná" mužská: slévač, těžké fyzické práce
ženské - obecně práce s malými dětmi (chůva, mateřská školka), mužské - těžké manuální (zedník apod.)
učitelka v Mateřské školce a slévač
bohužel učitelství, lékařství,vychovatelství
mužská: vojenský pilot, policista ve spec. jednotce
zdravitní sestra, hasič
mužská profese - popelář, ženská profese - učitelka v mateřské školce
těžká mužská práce-třeba dřevorubec
ženské povolání může vykonávat i muž ( zdrav. sestra, učitelka v MŠ), mužské - horník
horník, švadlena
Mužská - lesník apod., Ženská - uklízečka, pak v prádelnách a pod.
Mužská profese - řidič kamionu, stavební dělník. Ženská profese - ošetřovatelka, hlídání dětí
zedník, úřednice
mužské pracovníci horské služby, horníci,
"učitelka v mateřské škole" a "hasič"
zedník, švadlena
dlaždič, krejčová
ženská - učitelka v mateřské školce, mužská - horník
strojvedoucí,
instalatér,kosmonaut,x zdravotní sestra
ředitelé, manager, x učitelky
kopač x uklízečka
ženská - uklízečka, zdravotní sestra, učitelka; mužská - stavební dělník, pracovník v IT, veškeré technické profese
dělník x učitelka v MŠ
typicky zenska - pecovatelka v jeslich, typicky muzska napr. hornik
žena: kosmetička, muž: stojvůdce
dojička, horník
ženská profese - asistentka ředitele, mužská profese - automechanik
učitelka v mateřské škole/technik
porodni baba, elektrikar
řidič, pilot
typické ženské profese: vychocatelka v mateřské školce, kosmetička, kadeřnice; typicky mužské profese: dělník na stavbě, opravář, elektrikář
např. hasič u mužů
mužské-zemní práce, zedník, tesař
Mužské..velmi těžká fyzická práce, které by ženy vykonávat neměly. Muži mohou dělat cokoli, pokud to umí
zvedání těžkých břemen,časová náročnost-noční směny,svátky,víkendy, pro ženu nevýhodné
kosmetička, automechanik
mužské horník
učitelka x projektant
zdravotní sestra/hasič
Dělník Sestřička
mužská - fyzicky náročné, práce v dolech apod., typicky ženská si myslím, že není
Učitelka v mateřské škole, sekretářka - zedník, slévač
pedikérka a instalatér
ženská práce učitelka v mateřské školce ,zedník, horník
horník, težší mechanické práce
dětská sestra,kovář
hasič,učitelka v mš,dřevorubec
kosmetička - slévač, horník
zdravotní sestra, horník, porodní asistentka
porodní asistentka - ženská; horník - mužská;
ženská zdravotní sestra x mužská horník
zdravotní sestra, strojvůdce
ženské-účetní, mužské - voják
švadlena, bagrista
ženská: hostessing, šička mužská: řidič kamionu, horník
mužská - manuální (např. svářeč, horník atd), ženská - asistentka, prodavačka
mužské - cokoliv v autoprůmyslu, ženské - např. kadeřnice
učitelka v MŠ - ženská, horník, hasič - mužská
sestřička v nemocnici, v LDN x horník, dřevorubec
prodavačka, bodyguard
M: stavařské profese, opravy a údržba, řízení vozidel Ž: úklid, učitelství v MTŠ A ZŠ, zdravotní sestra...
mužská - práce v dolech. Ženská - učitelky v MŠ
ženské- sestra, hlídání dětí muž- hasič, policista
ženská - zdravotní sestra, paní učitelka; mužská - lékař - chirurg, havíř, kominík
ž - za přepážkou na poště, m - stavba
ženské - zdravotní sestra, pracuje semnou jen jeden muž ; mužské - technik VZV
muž- horník, žena-sestra v domově do 3 let
ženská - učitelství, mužská - stavař, popelář
hokejový rozhodčí
prodavačka / zedník
Napadají mě spíše typicky mužské profese a to z důvodů fyziologických - horník.
ženská profese - vychovatelka ve školce; mužská profese - zedník
zdravotní sestra, horník, zedník
Ženská profese: kosmetička; mužská profese: kominík, instalatér
sekretářka-bagrista
mužské profese - dělnické (horník)
žena - švadlena, muž-kovář
uklízečka, stěhovák
švadlena, stěhovák
mužská - hasič, horník ... ženská - učitelka VM, jeslích, porodní asistentka
zdravotní setra, ošetřovatelka; horník, hasič
švadlena/zedník
uklízečka, truhlář
zdravotní sestra, dělník
ženské - pedagogika muži-management
Ž-květinářka M-řidič kamionu
muž-údržbář, žena-na poště za přepážkou
ženská - kosmetička, mužská - stěhovák, popelář, opravář silnic...
kadeřnice, kovář
ženská - učitelka v MŠ, mužská - hasič
ženská profese-kosmetička, mužská-zedník
učitelka v mateřské školce, horník
Ž - sekretářka M - Fat Cat
zena - svadlena, muz - automechanik
ženské - uklízečka, sekretářka, mužské - dělník
61194 %65,07 % 

Graf

16. Myslíte, že ženy mají složitější situaci na trhu práce z důvodu jejich domácích povinností?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím42645,37 %45,37 %  
souhlasím27829,61 %29,61 %  
spíše nesouhlasím12413,21 %13,21 %  
nevím747,88 %7,88 %  
nesouhlasím373,94 %3,94 %  

Graf

17. Kdo se podílí větší mírou na péči o vaši domácnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena44247,07 %47,07 %  
Společně, pomáháme si28230,03 %30,03 %  
Nemám společnou domácnost20121,41 %21,41 %  
Muž141,49 %1,49 %  

Graf

18. Kdo je u Vás v rodině/domácnosti hlavním živitelem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž48551,65 %51,65 %  
Nemám rodinu/společnou domácnost25827,48 %27,48 %  
Žena19620,87 %20,87 %  

Graf

19. Pro muže: Dovedete si představit, že by Vaši domácnost živila především žena a ne vy?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12966,15 %13,74 %  
ne6633,85 %7,03 %  

Graf

20. Pro ženy: Myslíte, že by byl Váš partner ochoten jít na rodičovskou dovolenou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano34542,7 %36,74 %  
Ne30537,75 %32,48 %  
Nemám partnera15819,55 %16,83 %  

Graf

21. Pro muže: Byl byste ochoten jít na rodičovskou dovolenou?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11268,71 %11,93 %  
ne5131,29 %5,43 %  

Graf

22. Umožňuje váš zaměstnavatel vám nebo jiným zaměstnancům s dětmi sladit rodinný život s prací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano30632,59 %32,59 %  
Nevím26528,22 %28,22 %  
Netýká se mě to, nepracuji pod zaměstnavatelem19620,87 %20,87 %  
Ne17218,32 %18,32 %  

Graf

23. Pokud vaše odpověď na předchozí otázku byla ano, vyberte způsob, který považujete za nejčastější při slaďování rodinného života s prací.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pružná pracovní doba17352,11 %18,42 %  
práce na částečný úvazek8024,1 %8,52 %  
práce z domova4312,95 %4,58 %  
dohody mimo pracovní poměr113,31 %1,17 %  
neplacené volno92,71 %0,96 %  
kombinace všech výše uvedených10,3 %0,11 %  
braní dětí do práce10,3 %0,11 %  
ráno posunutí pracovní doby 10,3 %0,11 %  
Náhradní volno které získám prací přesčas10,3 %0,11 %  
Castecny, home office, prizna prac.doba10,3 %0,11 %  
všemu je vedení přístupno, záleželo by na dohodě10,3 %0,11 %  
Dohodnutí se na pracovní době individuálně. 10,3 %0,11 %  
prace na castecny uvazek, prace z domova, pruzna pracovni doba, dohody mimo pracovni pomer10,3 %0,11 %  
doufám že solidaritou snad to není nesmysl :/10,3 %0,11 %  
kombinace prvních tří možností10,3 %0,11 %  
mimořádná situace se vždy vyřeší s pomocí kolegů10,3 %0,11 %  
pokud ano,tak Dánský model10,3 %0,11 %  
umožňuje kombinaci - pružná pracovní doba, práce z domova, práce na částečný úvazek, dohody mimo pracovní poměr10,3 %0,11 %  
můj zaměstnavatel chápe potřeby matky s pětiletými dvojčaty, návštěvu lékaře či volno ve školce nebere jako útok na sebe, ale jako fakt a vychází mi vstříc, aniž by mi něco vyčítal. Ale můj zaměstnavatel je velmi světlá vyjímka, všude to tak nefunguje10,3 %0,11 %  
v případě potřeby vychází vstříc10,3 %0,11 %  
V mém zaměstnání - volba pracovních směn dle možností hlídání10,3 %0,11 %  

Graf

24. Co považujete za největší problém, který způsobuje nerovné postavení žen na trhu práce?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- absence kvůli nemocným dětem - menší praxe vlivem mateřské dovolené - genetické dispozice pro budování kariéry (muž je od přírody bojovník, žena klidnější a pouze pečuje - o domácnost i firmu) - menší fyzická zdatnost - omezené "použití" ve firmě - neschopnost řešit problémy

- jiné priority v životě než u mužů !!

- obecný pohled na věc

-otázka budoucího mateřství, otázka věku (ve 40. jsem pro ně již stará), péče při ošetřování člena rodiny (nemocnost dětí) aj.

"nutnost" založení rodiny, vystudovat

"středověké názory" - žena patří za plotnu, má se starat o děti a domácnost. Přitom žena TAKÉ chodí do práce, ale není přece ŽIVITEL , takže peníze vlastně "nepotřebuje"... A čím menší rodná vesnice, tím je tento názor "platnější"

"Zastaralé" myšlení mužů a jejich neochota pustit na vedoucí posty schopné ženy.

1) urputné podceňování, s tím související nižší odměňování, 2) neochota zaměstnavatelů k částečným úvazkům či pružné pracovní době, čímž jsou ženy nuceny zůstat doma s dítětem, ač nechtějí.

Aby bylo jasno: ženy vstoupily na pracovní trh razantně až po Druhé světové válce. Nebylo to způsobeno pouze tím, že by byli muži vystříleni na bojištích i jinde. Byly z domácností nasazeny do výroby, místo odeševších manželů a bratrů (co já vím...). Po válce tento trend přetrval. Místo aby byly ženy v domácnosti, tak deformovaly trh svou nabídkou práce. Dle Philipsovy křivky pak došlo ke snížení platů živitelů rodin - mužů. Kdo dnes pláče, že ženy nemají tolik co muži, tak je magor. Protože donedávna muži živili ženy. A bylo to OK. Pro rodinu, pro stát, pro děti. Dnes si muži nevydělají ani zdaleka tolik, své manželky (tj. ženy) uživili, aby mohly zůstat samy s dětmi doma. Co je cílem tohoto rádoby dobrotivého dotazníku? Aby ženy braly to samé a nebo ještě více než muži? Aby nerodily a chcíply jak prázdné nádoby kdesi v ústraní?! Vzpamatujte se člověče! DOBŘE UŽ BYLO!!!

Agresivitu žen a snaha prosadit se za každou cenu

Automaticky vyssi mzdove ohodnoceni muzu, dano m

Biologické postavení ženy. Žena je biologicky naprogramovaná k tomu, aby měla děti, starala se o ně, vytvářela domov.

Celkový pohled na ženu a její postavení z hlediska historie/ošetřovatelka,kuchařka,zajišťující chod domácnosti.../

Celkový přístup - tradiční silnější pozice mužů, kteří velmi často nejsou ochotni přijmout skutečnost, že jsou ženy stejně schopné jako muži.

časové omezení: ženy-práce, děti, domácnost, muži - kartiéra

častější hlídáí malých dětí, paragrafy

DĚTI (u mladé se předpokládá, že půjde na mateřskou u té, co děti má se předpokládá, že s nima bude doma při nemoci a pod. pracovní doba často nelze zkloubit s hlídáním a školkou..)

děti

děti

děti

děti

děti - doba MŠ, družin, nemohou ženy chodit do práce na směnný provoz

děti, domácnost

děti, mateřská

děti, vzhled,vzdělání,praxe

děti. na každém pracovním pohovoru se mě ptali. zda plánuji v nejbližší době děti a zda mám vážný vztah. když jsem odmítla odpovědět tvářili se stejně jako bych řekla ano. variantu, že by šel muž na mateřskou nikdo nebere v potaz......

Diskriminace mateřství

dítě ve školce a škole, z důvodu nemoci a z toho vyvozené časté marodění

dle mého názoru jsou ženy vnímány jako méně schopné

domácnost

dominance mužů

dominanci mužů na vyšších postech

Dříve nebo později většina žen otěhotní a na nějaký čas tedy není možné počítat s tím, že bude moci být i nadále zaměstnána na své současné pozici. Toto má myslím většina zaměstnavatelů na paměti, pokud přijímá do zaměstnání ženu. Je tedy ekonomicky výhodnější zaměstnat takového pracovníka, u něhož "náhlý" odchod nehrozí.

Dříve určitě ženy byly spíše brány jako ty, které se starají o domácnost a rodinu. Díky emancipaci tento faktor začíná mizet. Zároveň mě osobně lehce zneklidňuje role mužů - tedy jejich postupné zženšťování. Pokud se začnou (což začíná být aktuální problém) ženy upřednostňovat, opět se přihlíží na pohlaví na úkor mužského.

Egoismus

Evoluce

Fakt, že se zaměstnavatelé ( z ekonomických důvodů pochopitelně, morálních však nikoliv ) obávají do kariéry žen investovat, a to s ohledem právě na tu pravděpodobnost, že jednou odejdou na MD, že péče o rodinu bude bezpodmínečně na úkor jejich pracovních výkonů, zejména času, jež budou ochotny zaměstnání věnovat, atd.

falešný feminismus

feminismus

Finanční ohodnocení.

historické předsudky, rozhodovací pozice ve většině v rukou mnužů

historické zakořenění

historicky zakořeněný patriarchát, přetrvávající tendence považovat ženy za "ty od plotny" a sexuální objekty namísto potencionálních odbornic

historicky zažité nižší postavení ženy

historický zvyk

historie

historie, postavení lidí

Hlídání dětí, mateřská, péče o dítě v nemoci

chlapská arogance, povinnosti žen ( dítě, domácnost)

jak v kterém období, např.v mladším věku jejich biologické povinnosti"

Jde hlavně o ženy - matky. Mezi 25 a 35, myslím zaměstnavatel předpokládá častou absenci z důvodu marodění dětí. Raději takovou ženu nezaměstná. Dále je zde málo služeb pro rodiče. Hlídání dětí soukromně si nemohou dovolit lidé s prům. příjmy. Nedostatečný počet míst v Mateřských školách, navíc jejich provozní doba je většinou jen do 16hod. U žen bezdětných a s odrostlými dětmi už tyto problémy odpadají.

Je náročné si najít práci, pokud je žena bezdětná a ve věku, kdy se očekává, že bude chtít mít děti. Prakticky neexistují jesle nebo jiná podobná zařízení, takže žena musí být s dítětem doma až do jeho nástupu do školky, nemůže-li si dovolit zaplatit skoukromé hlídání.

Je to hlavně nedostatkem pracovních míst a to dá se říci ovlivnuje vše

je to žena a to je ten problem

jejich postavení v roli matky a péče o domácnost

jejich věk

jiná mzda, mateřství - ošetřování, odchod z pracovního procesu kvůli těhotenství

jiý pohled na muže a ženu v zaměstnání

Jsou sexy a poříd to chou...

Jstou to zažité sterotypy: žena je hospodyně, muž živitel

kariérní postup, mzdy

Komplexni problem - nemyslim ze lze generalizovat. Hodne zalezi na odvetvi, vymenil jsem jich uz nekolik a nesetkal jsem se primo s nerovnym postavenim v souvilsoti prijmu, povinosti nebo prijeti na pracovni pozici. Myslim si, ze nejvetsi problem jde o vztahy na pracovnim miste a i tam hodne zalezi na pozici vedouciho. Mozna bude problem u nizsich prijmovych skupin, kde se pohybuji casto lide s nizsim vzdelanim a zeny tam mozna nemaji takovou moznost voli si zamestnavatele. Dalsi problem (viz Nemecko) je u top managementu, kam zeny mohou mit obtiznejsi pristup s ohledem na preruseni kariery s ohledem na materskou dovolenou (minimalne spojene s ocekavanim) - i zde ale zalezi na vedoucim a osobne jsem se s tim jeste nesetkal.

konzervatismus, nedostatečná legislativa upravující tento problém

konzervativní přístup zaměstnavatelů, podceňování ženských manažerských schopností, obava ze strany zaměstnavatelů, že žena dá vždy přednost rodině před kariérou a není tak flexibilní jako muž.

lenost

levnějsí pracovní síla se srpvnatelnými a mohdy lepšími výsledky v práci než muž

lidská reprodukce

Mají děti a domácnost, nejsou časově flexibilní jako muži.

mala aktivita zen o prosazeni se na trhu a starost o deti

Malé děti

malé děti

Malé děti

malé děti - častá absence v práci

Malé dítě, ženy mají menší ambice v prosazování, nejsou tak průbojné a agresivní. Většinou neupřednostňují kariéru před rodinou a šéfové to poznají.

malé procento žen v politice , tím pádem vše je řešeno z pozice a pohledu více mužského...

málo pracovních míst mimo jiné

Málo pracovních míst.

málo využívané instituty např. děleného místa, částečný pracovní úvazek, flexibilní pracovní doba - zaměstnavatelé je pokládají za složité a proto nevyužívají

Mateřská = dlouhodobé vypadnutí z oboru

mateřská dovolená

Mateřská dovolená, předsudky, menší průbojnost žen - nemají čas na budouvání kariéry

mateřská, neúplné vzdělání, děti v rodině, fyzická zdatnost...

mateřské povinnosti

mateřství

mateřství

mateřství

mateřství

mateřství

mateřství

Mateřství

mateřství

mateřství

mateřství

mateřství

Mateřství

mateřství - školka otevírá např. v 6:30, ale já musím být o 30km dále v práci již v 6h.

mateřství a častý automatický předpoklad, že v případě nemoci dítěte bude žena často doma

mateřství a rodičovství, z velké části přispívá k tomuto nerovnému postavení i stát, který nám zabezpečuje dlouhou rodičovskou dovolenou (jinde ve světě není tak dlouhá), tudíž již pak je na ženy pohlíženo, že pokud jsou mladé, brzy otěhotní, tak raději zaměstnavatel zaměstná muže, jelikož ten mu na rodičovskou neodejde

mateřství a s tím spojená péče o domácnost - pořád tu přetrvává model muž pracuje a žena se stará o domácnost (i když už má odrostlé děti a chodí do zároveň do práce)

mateřství a věk

Mateřství, které je vnímáno zaměstnavatelem jako přítěž. Stejně tak malé dítě a případná péče o něj.

mateřství, větší nároky na ženu z hlediska péče o děti, nedostatek možností zůstat v kontaktu s profesí v průběhu rodičovské dovolené - práce z domu, na krátký úvazek a pod., nedostatek finančně dostupných možností jeslí či školiček pro děti do 3 let...

mediální blud o mladém výkonném vzdělaném svobodném flewxibilním a zároveň zkušeném svobodném zaměstnanci

menší mzda, menší možnosti práce....

mentalita a kultura národa

minulost - jiz z minulosti spatne postaveni zen na trhu

Možné těhotenství

Možnost - nutnost žen mít děti a následně se o ně starat.

možnost mateřské dovolené

Možnost otěhotnět a následně odejít na mateřskou dovolenou.

Možnost otěhotnět. Nikdo si nevezme mladou holku, protože může jít brzo na mateřskou

možnost těhotenství, menší fyzická síla

Možný odchod na mateřskou dovolenou

Musí se starat o děti. Pokud žena chce mít děti, nemůže mít nikdy velkou kariéru.

muž je brán jako živitel rodiny - má větší plat než jeho spolupracovnice-ženy na stejné pracovní pozici, kolikrát bez ohledu na to, zda-li rodinu má nebo ne

muže

muži

muži

muži mají pocit, že když jsou živitelé, musí mít vyšší plat i na stejné pozici jako žena

Muži na vyšších pozicích mají tendenci si mezi sebe opět vybírat muže. Měřítka, podle kterých se měří výkon a schopnosti a řídí se výběr jsou tzv. "mužská".

muži si myslí, že ženy nejsou oddány práci tak jako oni, protože třeba myslí v práci na děti (např. když jsou nemocné samy doma)

mužská ješitnost

mužské EGO

Myslím si, že postavení žen na trhu práce se lepší a rozdíl se pomalu strácí....

myslím že to je přežitek ještě z minulých dob, kdy se všeobecně věřilo že muži pracují líp. Pro matky samoživitelky je také docela problém při třísměnném provozu dát rano ditě do školky když ta začíná v šest stejně tak jako jejich ranni směna. Pokud žena samoživitelkou není, pravděpodobnost že pujde muž s dítětem na nemocenskou je také mizivá.

Myslím, že co se týče gender, tak největší diskriminace je u žen, ale i můžů v před seniorském věku

myšlení - že muž je výknnější atd.

myšlení lidí

mzdovou znevýhodněnost

Na straně zaměstnavatelů malá ochota umožňovat práci z domova, zkrácené úvazky a pohyblivou pracovní dobu. Na straně žen častý nezájem hledat způsoby, jak skloubit rodinu a práci ke spokojenosti obou stran - i tam, kde zaměstnavatel vychází vstříc, se najde dost pracovnic, které toho nevyužívají a např. při nemoci dítěte prostě zůstanou týden i déle doma, aniž by se jakkoli zajímaly, kdo a jak musí jejich práci zvládnout. Takové ženy pak kazí pověst ostatním a dávají zaměstnavatelům argumenty proti zaměstnávání žen s dětmi.

Na ženy je pohlíženo obecně jako na slabší, v porovnání s muži. Nehledě na to, že velkou roli hraje věk, zda je žena ve fertilním věku, nebo má malé děti.

Nadřazování mužů v této etapě vývoje společnosti.

např. školka končí ve 4, prodavačky musí být v práci do 6 máme dva astmatiky a jejich babička taky ještě pracuje, matka dětí musí být doma, takže nemůže dělat nic, kde by byla nezastupitelná

Napřekonané - historické, náboženské a zažité: ,muž je pán tvorstva", musí velet a musí se poslouchat! proto žena jen stěží dasáhne na nejvyšší pozice např. ve vedení podniků či v politice!

náročnost péče o děti - časové hledisko

nastavení systému; mentalita společnosti

nástup do práce po mateřské dovolené

Nástup do práce po mateřské dovolené.

Nedostatečná flexibilita zaměstnavatelů, kteří jsou často neochotní situaci řešit a jednodušší je pro ně přijmout muže než ženu.

nedostatečně fungující dostupné služby (hlídíní dětí, nedostatek jeslí a školek), nemožnost se uživit z jednoho platu (otce)

nedostatečně oceněná finančně, skloubení s rodinou

Nedostatek částečných a pružných úvazků.

nedostatek pracovních míst

nedostatek pracovních míst pro ženy

nedostatek služeb v celodenním pokrytí potřeby předškolních a školních dětí v zájmových a vzdělávacích zařízeních , také finančně dostupných. Toby měl být prvořadý zájem státu na rozvíjení vzdělané, kultivované a morálně vychované budoucí generace

neflexibilita a neochota firem v ČR

Negativní postoj zaměstnavatelů přijímat do pracovního vztahu ženy s velmi malými dětmi a odůvodňovat to předpokládanými častými absencemi ženy kvůli nemoci dětí.

negativní vztah některých mužů k ženám ve vedoucích funkcích

nejistota pozice po návratu z mateřské "dovolené". Proto mnoho žen ani nechce začít rodinu nebo naopak není dostatečně ambiciózní, což je pro zaměstnavatele velká škoda.

Nejspíš sebedůvěra. Nebýt problematiky pohlaví v zaměstnání, tak by to ženy neřešily. Prostě by šly do práce a pracovaly stejně jako muži. Pokud jde žena žádat o práci, tak už v počátku (tedy aspoň podle mě) má strach, že by mohla být diskriminovaná. Kdyby přišla sebevědomá, tak zapůsobí dobře a i v následné práci by si šla tvrdě za svým, beze strachu o místo. Muž si řekne: "Jo, mám práci a když mě vyhodí, tak si seženu jinou". Žena si tohle říct nemůže, protože má strach, že by při dalším pohovoru mohly nastat problém s diskriminací. (Je to jen můj názor, neříkám že to tak je) :-)

Největší problém je, že každý nepřijme své místo ve společnosti a místo práce si stěžuje. Kdyby muži nepotřebovali ženy na sex, vztahy a rodiny, byl by názor společnosti na ženy podobný jako na Romy. Dále nerozlišování diskriminace a logických kroků firem.

největší problém je, že neustále dáváte otázky, které podsouvají, že ženy mají nerovné postavení, proto není dotazník vůbec objektivní !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Největším problémem je vysoká nezaměstananost obecně. K tomu přispívá nedostatek volných pracovních míst. Muži mají alespoň nabídku sezónních prací.

největším problémem je, že pokud chceme žít v harmonické rodinném vztahu, musí se žena obětovat a vše podřídit rodině(mateřství, těhotenství..)nebo si najít ideálního muže, který tohle všechno zastane místo ní.

Neni to problem, ale fakt. Materstvi je zenam predurceno. Neni to pritez, ale danost. Byly-li by zeny (obecne) na trhu prace ve stejnem postaveni jako muzi, pak by muzi byli diskriminovani. Zamestnavateli se ve vetsine pripadu vyplati vice investovat do lidi, kteri maji predispozice se jako investice vice vyplatit - to je v pripade materstvi pro zeny nevyhoda.

Neochota změnit myšlení. V určitých věcech jsou ženy podstatně lepší než muži, ale připustit to, muži by přišli o své dominantní postavení. Navíc se samozřejmě více staráme o rodinu, tíha starostí leží více na ženách. Pokud je žena samoživitelka, má největší problém. Bez hlídání nesežene práci, bez práce nemá na hlídání... a tak dále a tak dále

Nepociťuji to

Nepovažuji nerovné postavení žen na trhu práce za tak velký problém, jak se nám předkládá. Ženy tíhnou k péči o rodinu a děti, nelpí tolik na kariérním postupu a realizaci se v zaměstnání. Toto dokazují i výzkumy realizované u nás i v zahraničí (př. Hakim).

Nepovažuji to za problém. V dotazníku mi chybí otázka pro ženy "Chtěla byste, aby byl na rodičovské dovolené váš partner?"

Nerovné platové ohodnocení;předpoklad, že žena bude chtít dítě.

Nerovné postavení žen na trhu práce považuji za problém pramenící z přesvědčení, že žena pečuje o děti a domácnost a muž jim zabezpečuje prostředky (s čímž ovšem v podstatě souhlasím), za nesprávné však považuji nerovné platové ohodnocení stejného pracovního výkonu. Pokud žena odvede stejný výkon jako muž, je absurdní aby měla nižší mzdu, jen proto, že za živitele je obecně považován muž.

nerovné přístup, různé mzdové ohodnocení,

nevim

nevyrovnané ohodnocení žen, které poté zůstavájí doma na rodičovské dovolené, protože by nedokázaly finančně zabezpečit rodinu

nic nezpůsobuje nerovnost :D když je HR debil nebo nemůže žena vykonávat práci (např z fyzických důvodů) je to jasné...

Nízké sebevědomí žen

nižší finančí ohodnocení za stejnou práci, kariérní růst- na vedoucí místa jsou přijímáni častěji muži, pokud chce vyšší post žena, musí pracovat daleko více než muž, a nikde není dáno, že se jí topovede.

nižší fyzická výkonnost

Nutnost postarat se např.o své nemocné děti, vyzvednávání ze školky školy apod., značně to omezuje flexibilitu ženy.

Obava zaměstnavatelů z toho, že žena půjde na mateřskou dovolenou, bude často na neschopence z důvodu nemoci dětí.

obavy zaměstnavatele přijmout mladou ženu, u které se obává, že bude v blízké době chtít otěhotnět

obtížnost pracovního, kariérního postupu

obvykle jsou děti přednější než práce.

očekávané budoucí těhotenství ženy

očekávání zaměstnavatele, že půjdou na mateřskou dovolenou

od žen se neočekává težka manuální práce(práce v lese, dolech,strojírenství atd.). Ani by takovou práci nezvládaly.

od žen se očekává, že půjdou na MD, budou se starat o děti

Odmítavý postoj k ženám již při pohovoru - osobně jsem se setkala s přímou otázkou na to, kdy plánuju děti a kolik a jsem si jistá, že tato okolnost rozhodla o tom, že byl upřednostněn muž, ačkoli jsem na danou pozici byla kvalifikovanější.

otázka mateřství a dětí, předsudků a respektu

Otázky kladené ženám nejsou shodné s otázkami pro muže. Často by se totiž zjistilo, že muži mají podobné plány, případně nevýhody, jako ženy. Jiná věc je potom reálná výkonnost a schopnosti pracovníka/pracovnice, které mohou zakládat zdánlivou nesrovnalost ve mzdách stejné pozice.

péče o děti

péče o děti

péče o děti

péče o děti a o rodinu

péče o děti, kterou vykonávají převážně ženy

Péče o dítě

péče o domácnost, děti

péče o rodinu, věk

platové rozdíly

po škole nemají praxi, jak ji získají, tak jsou znevýhodněny věkem (předpoklad budoucí mateřské dovolené), pak mají malé děti a jakmile děti odrostou, jsou už zase staré pro zaměstnavatele.

podceňování se

pohlaví

pohlavi

Pojetí zaměstnatelnosti žen a mužů. Ženy mají v ČR ve srovnání s ostatními státy EU jeden z nejvyšších fondů odpracované pracovní doby. Což je bohužel trend naší společnosti již z let čtyřicátých - zaměstnanost žen na plný pracovní úvazek. Pracuji s ženami před nástupem do zaměstnání a většina z nich by díky péči o děti a domácnost uvítala více možností zkráceného pracovního úvazku.

pokud mají ženy děti, tak neochota některých firem přizpůsobit individuální pracovní dobu

politicka situace

postavení ženy v rodině i ve společnosti

Potenciální mateřská dovolená

Povinnost zaměstnavatele přijmout ženu po mateřské dovolené zpět do práce - je to pro ně komplikace, proto se někteří rozhodnou raději mladou ženu plánující rodinu nezaměstnat Další problém je při péči o děti - ženy s malými dětmi potřebují více dovolené, pokud pečují o nemocné děti. V tu chvíli pak hraje roli, zda je žena zastupitelná či ne - proto ženy stále častěji pracují na zastupitelných pozicích (kdykoli je může zastoupit kolega/yně), což bývají nižší posty. Manažer/ka musí být k dispozici téměř nepřetržitě, což si žena s malými dětmi nemůže dovolit, proto se často na takovou pozici nedostane.

pozitivní diskriminace

Práci ošetřovatele v nemocnici dělá muž pro fyzickou náročnost, ale muži utíkají, prptože jsou směšně málo placeni a tak se dřou ženy!

predsudky

preruseni kariery v dusledku rodicovske dovolene

Pro ženy mající děti, zvláště pro matky samoživitelky, je obtížné skloubit pracovní dobu s otevírací dobou školky, proto mnoho maminek je nezaměstnaných, zvlášť když nemá hlídací babičku nebo má špatné autobusové/vlakové spojení.

projevuje se to ve vedoucích funkcích, navíc právě od muže se očekává, že živí rodinu, tak se na to i hledí

především u mladších žen, které nezřídka kdy po složitém zapracování odcházejí na mateřské

především výhled mateřské a všech rodičovských povinností

předpojatost společnosti

předpoklad že ženy budou mít děti tzn. mateřská dovolená

Předpoklad, že to bude právě žena, která půjde na rodičovskou dovolenou a bude se starat o dítě.

předpoklad, že to bude vždy žena, kdo půjde na rodičovskou dovolenou, kdo s dětmi zůstane doma, pokud dítěˇ/děti onemocní apod. a tlak společnosti, aby tomu tak opravdu bylo

předpoklad, že žena půjde na mateřskou a rodičovskou dovolenou a poté bude více doma s nemocným dítětem, popř. nebude moci zůstat v práci přesčas z důvodu péče o děti a domácnost, dále pak předpoklad ztráty části dovedností či potřebných informací ve vztahu k přerušení výkonu zaměstnání

Předpokládaný odchod na mateřskou, předpoklad, že muži musí mít vyšší mzdu jelikož mají živit rodinu

Předsudek, že každá žena musí zákonitě odejít na mateřskou, ač tomu mnohdy tak není

Předsudek, že žena nemůže kvalitně zvládat práci a rodinu. zaměstnavatelé se bojí zaměstnávat matky.

předsudky

předsudky

předsudky

předsudky

předsudky

předsudky

předsudky

předsudky

předsudky

Předsudky

předsudky a "zvyklosti"

Předsudky a přetížení žen statostmi o rodinu a domácnost.

předsudky a zakořeněné archetypy tradičního vnímání muže jako živitele a ženy jako pečovatelky o rodinu

předsudky o kvalitách žen a jejich nasazení do práce v rámci mateřství

Předsudky přetrvávající z minulosti, že ženy na některé práce nestačí a že muž musí nutně být živitelem rodiny, tak zákonitě musí dostávat větší plat.

Předsudky vůči ženám ("jsou emotivní, neodvádí takové výkony jako muži, chtějí stejně jen děti apod.")

Předsudky, česká společnost, hlavně manažeři a manažerky, mají stále myšlení jako z 50. let minulého století

předsudky, mateřství, patrichalní společnost

Překážky v návratu na původní pozici po ukončení mateřské dovolené.

přesvědčení, že se kvůli péči o rodinu nemohou plně koncentrovat na práci; přesvědčení, že jejich schopnosti nejsou dostatečné (tvrdost a obratnost při obch. jednání...)

přetrvávající chápání role muže jako živitele rodiny

přetrvávající patriarchální orientaci naší společnosti

Přetrvávající stereotypní představy, které tvrdí, že ženy jsou slabší a něžnější pohlaví. Tedy že na některé práce nemusí stačit. Samozřejmě to nelze uplně globalizovat.

přetrvávající stereotypy, že žena má být doma a starat se o děti a muž má být živitelem rodiny

Psychická a fyzická zdatnost

Riziko mateřství

rodičovská dovolená, odejití na jistou domu ze zaměstnání

rodičovství, věk

Rodičovství. Žádný šéf nechce, aby žena odešla v polovině pracovní doby domů, protože ze školy volali, že synovi/dceři je špatně, a pak kvůli tomu byla čtrnáct dní doma, protože nemá babičky a dědečky na hlídání (i na to se někteří zaměstnavatelé dokážou zeptat!) a pak ještě týden, protože nemoc od dětí sama dostala...

rodina ženy jsou stále považovány za méně schopné

rodina

rodina (žena nemůže v práci trávit 18 hodin denně) a sexuální harašení (často se žena v této oblasti musí podvolit, aby postoupila v kariéře, udržela si místo; slovem podvolit nemyslím jen sex, ale i slovní narážky, slizké pohledy, letmé osahávání apod. znám z vlastní zkušenosti)

rodina a děti a to, že pro zaměstnavatele to není výhodné

rodina vs kariéra

Sexistický přístup některých mužů vůči ženám - zaměstnankyním.

sexuální harašení vůči ženám

síla

síla,..

skleněné stropy

sladění profesního a rodinného života

společenský předsudek, že muž je v hlavní roli a měl by zajistit rodinu a více vydělávat, zatímco ona má doma zůstat s dětmi

společnost, i když je to v poslední době lepší, stále se někde odlišuje - žena - matka, domácnost, muž - práce

stále panující genderové stereotypy

stále přetrvává systém z dřívějších období,že žena patří jen ke sporáku a rodit děti

Stále přežívající předsudky z minulosti o rozdělení mužské a ženské životní roli - muž jako živitel rodiny a žena jako pečovatelka o potomky, domáctnost a muže. Proto méně placená a méně perspektivní práce pro ženy.

staré myšlení - neochota se na věci dívat jinak, zkostnatělost, neochota věci dělat jinak

starost o domácnost

starost o rodinu,podpora partnera v podnikání,těhotenství

starověkem zažité tradice že muž musí živit rodinu a ženská uklízet a starat se o děti

starý zaběhnutý zvyk- dávat ženám méně odbornou práci a za stejně odvedenou práci dostává žena hůře zaplaceno

stereotyp

stereotyp myšlení na OBOU stranách

stereotypní předsudky, které ale často koření už v hlavách žen samotných

strach mužů z emancipovaných žen

šovinismus tohoto tvz. vyspělého západního (pro mě úchylného) světa

špatná možnost kariérního postupu, pokud se žena rozhodne založit rodinu a musí vést domácnost. Nedostatečná možnost kariérního postupu v profesích, které většinou vykonávají ženy (zdravotní sestra, učitelka...)

špatně nastavený systém trhu práce-diskriminační prvky - věk, praxe u mladých

špatně prosazovaná práva žen

Těhotenství

těhotenství, mateřská, následný nástup do zaměstnání

Těhotenství, mateřství, péče o děti

těhotenství, odlišný vzhled jednotlivých žen také mnohdy rozhoduje o získání pracovního místa či ne

tělesná zdatnost

Tendenčně vedené otázky v dotaznících; je-li kvalifikace, zkušenosti, pracovní nasazení, odpovědnost a kreativita případně jiný nutný faktor u muže a ženy stejný mají stejnou šanci a jsou stejně ohodnoceni

tento problém sahá do minulosti, kdy byly ženy diskriminovány, nesměly volit ani dělat kariéru. tento fakt zůstává ve společnosti stále, i když jsme se již posunuli dále.

tím že jsme ženského pohlaví a že je nám dán úděl mateřství, a to je pro zaměstnavatele asi neřešitelná otázka!

to že jsou ženami!!!

to že se počítá s tím, že ona vychovovává děti a stará se o domácnost, proto na odvedení dobré práce už nebude mít čas

to, že jaksi počítá s tím že to prostě uděláme

to, že u ženy se stále počítá s "druhou směnou" v domácnosti - starost o domácnost a o děti.muži mají jedinou "povinnost" a to zajistit domácnost finančně. žena tedy shání práci hůře, protože její soukromí ovlivňuje její práci, do práce muže soukrmí tolik nezasahuje

To, že ženy budou rodit, a tedy je to pro zaměstnavatele velká starost navíc, tudíž zeptá-li se, jestli plánuje žena rodinu, tak s odpovědí ANO ji zcela určitě nezaměstná

to, že ženy jsou ženy,jinak myslí jinak se rozhodují

To, že ženy mohou otěhotnět, několikrát jsem zažila, kdy se mě na konkurzu zeptali, kdy budu chtít rodinu.

tradice a kultura, mužský šovinismus

tradice, mužská pýcha, touha po maximálním zisku - hledá se článek , kde se nejvíce ušetří a tou je skupina, která se neumí tak bránit (a nemá odvahu ke změnám)

tradici vyšších platů mužů ve srovnatelné pozici

Tržní přístup bez ohledu na potřeby člověka (pomalu se uvažuje o firemních školkách pro děti zaměstnanců, bezohlednst k specifickým potřebám lidí s postižením, či znevýhodněním).

třeba práce na obci. chlap řídí traktoz a uz má za to víc a vysvětlení je že dělá těžší práci

Tupost a omezenost nadřízených. Předsudky proti částečným úvazkům a flexibilním schématům (práce z domova, job sharing, ap.).

u mladé ženy je problém, protože se předpokládá že půjde na mateřskou dovolenou, a naoak u ženy okolo 40 let, kdy má děti drostlé, pro zaměstnavatele je pro zěnu nevyhovující věkem

u mladých žen, možnost otěhotnět

u žen se předpokládá těhotenství a mateřství

u žen věk a děti

Uprednostnovani muzu do vedoucich pracovnich manazerskych i jinych pozic. Lepsi platove ohodnoceni muzu.

upřednostňování mužů ve vedoucích pozicích, protože se nemusí starat o domácnost a mohou práci věnovat více času

upřednostňování můžů na jakoukoliv pozici + karierní postup. Z 99% jsou manažeři nebo vedoucí muži.

Uvedla jsem, že si nemyslím, že je nerovnost mezi muži a ženy v postavení na trhu práce

Už bylo zmíněno - ženy si vybírají (přirozeně) mezi rodinou a kariérou. Pokud se rozhodnou pro rodinu, je jasné, že pracovní život nikdy nebude na takové úrovni, jako u jedince bez rodiny (dětí). Je to přirozené a správné - lidé mají na výběr.

V podstatě neumožní založit si rodinu, a být s dětmi v intenzivním kontaktu při tak důležitém věku.

Věk

věk

Věk

věk

Věk ženy, buď je hodně mladá těsně po střední, nebo vyskoké škole bez praxe, nebo je zase hodně stará-po 50 roce věku.

věk ženy, nad 50 let je většinou žena brána jako stará (samozřejmě jak na kterou práci), ve věku okolo 20 let zase může otěhotnět a odejít na mateřskou, a špatné je to také pro mladou ženu s malými dětmi

věk, pohlaví

Věk, povinnosti v domácnosti, eventuální potomci

Věk, vzdělání

věk,děti

věková hranice založení rodiny ve smyslu potomků a mateřská dovolená, respektive doba po ní, kdy není dostatečná praxe a kontakt s realitou

věkovou a mzdovou diskriminaci

vetsinou je to spatna variabilita pracovni doby pro matky po rodicovske a mastky s preskolnimi a skolnimi detmi

Většinové ovládaní firem muži.

Více se uznává muž

viz výše - obavy zaměstnavatele z časté absence z důvodu nemoci dětí, u mladších žen obava z případného těhotenství, pokud nemá žena hlídání pro děti formou babiček, často problém i s pracovní dobou (školky fungují od cca půl 7 do 15:30, pokud žena dojíždí, může to být velký problém)

vnímání žen jako slabších,fyzicky a psycicky méně odolných

Všeobecně problém výchovy mužů (v Čechách), kteří jsou oproti dívkám více hýčkáni. Nemusí pomáhat s domácími pracemi, pouze se věnují sami sobě. To si s sebou nesou i do pracovního procesu: neřeší detaily a drobné úkoly, které jsou sice zapotřebí, ale nezviditelní je, na to si najímají ženy. Chtějí řešit jen zásadní a velké věci, a tím se také nadřazují nad ženami. Dále: maskulinní povaha společnosti, ve které vítězí dravost, agresivita, bezohlednost a egoismus, tedy vlastnosti, které ženám nejsou tolik blízké jako mužům.

Všeobecný názor, že žena bude ráda za práci, za kterou je muž lépe placen, hlavně aby nějakou práci měla. Názor, že živitelem rodiny je především muž. osobně si myslím, že hodně mužů má ze sebevědomých schopných žen strach.Clé situaci napomáhá to, že tyto věci jsou touto společností obecně tolerovány- jak muži tak ženami

Výhody žen dané zákoníkem práce. Z nich plyne nižší ochota přijímat ženy na klíčové pozice. Tato nižší poptávka po ženách pak dále způsobuje jejich nižší cenu na trhu práce. Pokud by v zákoníku práce byla povinná dovolená pro muže rok za každý odpracovaný rok a stát by kontroloval, že ten rok nic nedělají a sedí u televize, rázem by na tom byli muži ještě hůře než ženy teď. :)

Za největší problém považuji celkové myšlení české společnosti, kdy se o ženě předpokládá, že bude mít dítě/děti a půjde na mateřskou dovolenou. Dá se říci, že veškeré předsudky a stereotypy o ženách znevažují jejich pozici na pracovním trhu. Může se jednat např. o nemožnost dostat se jako žena do určitých povolání a dosáhnout určitého kariérního postupu.

Za největší problém považuji mateřství u žen. V případě, že žena nastupuje po studiu do práce, první otázka je, zda a kdy plánuje rodinu. Mám pocit, že tato otázka je pro případné přijetí či nepřijetí pro zaměstnavatele velmi důležitá.

zakony (zamestnavatel se boji prijmout zenu)

zakořeněná představa že ženy nemůžou být stejné dobré/ba dokonce lepší než muži u žen ve věku kolem 30let vysoká pravděpodobnost že v dohledné době odejdou na mateřskou dovolenou

zakořeněné uvažování o rozdělení mužských a ženských rolí, ženských a mužských schopností

Zakořeněný model rodiny a související požadavky na ženu, často i biologická předurčenost - myslím, že matka se méně soustředí na práci/výkonnost než bezdětná žena. Často se předpokládá u ženy, že odejde na mateřskou a nebude se moci v budoucnu práci plně věnovat.

Zaměstnavatelé se bojí, nakolik budou výkonné pokud budou mít děti (ať už malé, nebo větší)

Zaměstnavatelé zřídkakdy umožňují zkrácený úvazek. Na druhou stranu většina žen o to ani neusiluje a nevyvíjí žádnou aktivitu směrem k zaměstnavateli.

zastaralé názory a přežitky, že žena patří k plotně a chlap je živitel, proto musí brát víc peněz, aby zabezpečil rodinu.

zastaralé vnímání role muž x žena

zastaralé způsoby

zaužívaný systém patriarchátu

zažitá představa, že pokud má žena rodinu, nemůže se práci věnovat naplno. Také možná proto, že muži se mezi s sebou domluvají "neformálně" vždy jednodušeji, než se ženou, která většinu věci řeší více do hloubky, proto volí na vyšší pozice muže. dále je to neflexibilita zaměstnavatelů, kteří neumějí potenciál žen s dětmi využít.

Zažité stereotypy.

Zažité stereotypy.

Zbytecne dlouha rodicovska dovolena v CR, nedostupnost jesli, oteviraci doba skolek v CR neni prilis rozsirena prace na castecny uvazek/flexibilni pracovni doba ... zena je casto nucena vzit praci, ktera napr. neodpovida jeji kvalifikaci jen kvuli vhodnejsi pracovni dobe, Dale je v CR pece o deti a domacnost stale vnimana jako zenska zalezitost. Ziji v zahranici, kde chodi otcove na rodicovskou dovolenou naprosto bezne, jesli je dostatek a zeny i muzi z rodinnych duvodu maji narok pracovat na zkraceny uvazek.

zena podle muzu nikdy nedokaze tak dobre vest kolektiv a tym

Zeny maji casto automaticky nizsi mzdove pozadavky nez muzi. Zeny se po navratu z rodicovske dovolene potykaji s nizkym sebevedomim a vlivem toho si rikaji o mensi mzdu.

Znevýhodňování kvůli budoucímu mateřství

Zodpovězeno výše.

zvláštní afinitu mužů

zvyk

žádný nevidím

že muži nemají povinnou část rodičovské dovolené, že se předpokládá, že veškerou péči o děti, která koliduje se zaměstnáním (rodičovská, nemoci dětí ap.) bude řešit žena.

Že ženy rodí děti a díky tomu jsou pro zaměstnavatele neperspektivní.

žena byla předurčena k tomu, aby rodila a vychovávala děti, starala se o dům a stravu a muži bli předurčeni starat se o rodinu po finanční stránce, ale dnešní doba je taková, že bez peněz se žít nedá a tak musíme pracovat všichni. A muži mají ve svém podvědomí to, že ženy jsou neschopné se strat o sebe a být úspěšnější než oni. tohle mají zakódované už od pravěku.

žena jako matka

žena je ochotna vykonávat i podřadnější práce za méně peněz a zaměstnavatelé toho využívají

žena je považována za : psychicky méně odolnou, neschopnou radikálních rozhodnutí, s nižšími manažerskými schopnostmi, málo diktátorskou, klesá u ní proti muži pravděpodobnost podřídit rodinu své práci

žena nemůže dobře zvládat dvě zaměstnání (práci a rodinu) na plný úvazek

žena nemůže zůstat do noci v práci pokud má děti jako muž

Žena se musí postarat o děti a později o rodiče.

žena se musí starat o rodinu a jelikož školy, školy atd. zavírají kolem 16./17.hodiny, musí často odcházet z práce dříve, aby zajistily chod domácnosti. Pokud by byly nějaké "firemní školky, družiny apod.), mohla by se žena věnovat práci na plno a věděla by, že je o děti postaráno. Byla by klidnější a kdykoliv se mohla za dítětem zastavit. To se ale pouze dá ve velkých firmách, malé firmy si to nemohou dovolit a bylo by to finančně příliš nákladné.

Žena se nemůže své práci tolik věnovat jako muž, neboť má ještě další povinnosti související s její rodinou.

Žena se stará o děti

ženy - matky (nástup do zaměstnání po rodičovské dovolené, péče o děti) V současné době není ve většině případů možnost, aby využil mateřské dovolené muž, neboť jeho mzda je vyšší. Je obtížná i volba, jak dlouho být doma s dětmi. Mnoho žen by zůstalo doma déle, neboť je momentálně problém s umístěním dětí do mateřských škol. Ovšem je třeba nastoupit do zaměstnání, protože hodně mladých rodin splácí hypotéky na vlastní bydlení, platí další nutné výdaje (ceny energií, potravin atd. stoupají). Po nástupu do dětského kolektivu dítě častěji onemocní a je třeba být s ním doma - problém v zaměstnání.

ženy hned po ženách jsou to ale muži ,myslím že závist žen je horší než mužská nadutost a povýšenost spolu s nadržeností a slepému chtíči

Ženy jsou méně fyzicky zdatné, odchod na mateřskou dovolenou.

Ženy jsou pořád považovány ve většině zaměstnání za podřadné

Ženy jsou znevýhodněny již proto, že jsou to ženy - rodí děti a budou rodit děti. To je pro každého zaměstnavatele komplikace v podobě mateřské dovolené, péče o dítě, apod.

Ženy limituje mateřství. Jsou brány jako "slabší" pohlaví.

ženy mají děti a musí se o ně starat, když jsou nemocné, nebo je nemá kdo hlídat a zaměstnavatel je nechce uvolňovat z práce

ženy nejsou dost průrazné, muži nemají domácí povinnosti a nezajímají se tolik o domácnost

Ženy nejsou dostatečně důrazné.

ženy při stejném pracovním tempu, které mají menší finanční ohodnocení než muž v obdobné funkci, mají tendenci frustrace. Tím se výkon žen zmenšuje nebo při vedení podřízených dělají zásadní chybu v tom, že mají větší nároky na podřízené řeší situaci pod tlakem. Muži mají v tomto lepší postavení - většinou na pracovišti na své podřízené nevyvíjejí takový tlak.

ženy rodí děti

ženy samy, ani žena ženě nedá stejné podmínky jako muži

Ženy se málo snaží vzdělávat

Ženy ve větší míře přizpůsobují svou práci rodině a dětem, méně se prosazují v práci. každý den po ukončení práce (např. v 15 hod.) spěchají nakoupit pro rodinu a věnovat se domů dětem nejméně do jejich 15 let věku. Má-li průměrná žena dvě děti znamená to, že asi 20 let je zaneprázdněna rodinou. V této době se ji těžko buduje kariéra.Často musí měnit práci vlivem nucených přestávek( mateřská, paragraf...) a neustále začínat znova. Výsledkem toho všeho je menší hodnota její pracovní síly na trhu práce.

25. Zkuste navrhnout řešení, jak tento problém zlepšit.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

neexistuje - dáno tisíciletým vývojem lidstva, jinou fyzickou i psychickou stavbou u mužů a žen

- odstranit předsudky mezi jednotlivým pohlavím

:-/

:) dát ženám příležitost :)

? :D to asi nejde jen tak navrhnout :D Co se týče legislavity upravit se to asi nedá. Ženy si musí neinvazivní formou vydobít lepší pozice na trhu práce. Chce to jen čas. V ČR je problém, že se proces emancipace dostavil v pozdější době (z důsledku socialismu) než ve světě. Bude ještě nějakou dobu trvat, než se západu v tomto ohledu vyrovnáme. Ale jsme na dobré cestě :-) ženy se již vyskytují na vysokých manažerských pozicích, v politice i technických oborech.

"Nastavení" ve výchově -spoluúčast/spolupodílení se/ na činnostech okolo rodiny a domácnosti.

1. z pohledu ČR - dostat více žen do vedení státu. 2. nastavit ve všech podnicích směrnice pro honocení jednotlivých pracovních pozic, bez vyjímky, zda se jedná o ženu či muže a tyto aby byly kontrolovatelné např. úřadem práce. 3. vytvořit podmínky pro možnost vykonávat ženě práci na stejné pozici i s dítětem, zajištěním školek či přímo hlídání v prosotrách v rámci zaměstnavatele.

1) nevím 2) sdílení pracovního místa, home office

3. světová válka

Absolutně omezit nemístné otázky typu: Plánujete se vdát a založit rodinu, třeba tak do 5 let? Kdo pohlídá děti když budete v práci?

aktivismus občanů, kteří danou problematiku považují za problém

Alternativní úvazky/benefity (krácené, home office, pružná doba, firemní mateřská školka, příspěvek na MŠ, sick days apod.). Zaměstnavatel by měl vyjít takovým ženám vstříc, mnohdy jsou loajálnější než jiné skupiny zaměstnanců (jsou rádi za stabilní práci).

anonimní přijímací dotazníky

Asi to nejde úplně vyřešit. Vždycky se bude muset jeden z partnerů víc podřídit rodině. Nejde to, aby oba dva dělali kariéru a ještě měli rodinu. Nicméně se podle mě situace zlepšila tím, že je to mezi muži a ženami v téhle oblasti více vyvážené než dříve. Hlavně u mladších párů, tam se muži více snaží...

Být ambizioznější

být ochotný naslouchat a zkoušet změny

Celkově asi změna sociálního systému. Lokálně - výstavba nových mateřských škol (možnost využití kontejnerových budov), firemní školky atd.

Čas

čas

čas a historický vývoj (dle mého názoru moderní společnost směřuje k matriarchátu), kvoty

čas a snaha...všech

čas...

částečná povinnost mužů, být nějakou dobu na rodičovské dovolené, více jeslí

Částečné řešení vidím v zavedení kvót do určitých pracovních pozic, kde je ženám "vstup zákázán." Např. politika, věda, různé řídící pozice. Změnit mateřskou dovolenou na rodičovskou, kdy i o mužích se bude předpokládat, že mohou v určitou chvíli odejít na rodičovskou dovolenou.

Dát lidem v práci stejné možnosti. Pokud jsou na stejné pozici, ať je jejich základní plat stejný a zbytek ať získají bonusy za odvedenou práci. Pokud dělám pohovor, zkoumám minulost pracovníka v opuštěné firmě a jeho znalosti, zkušenosti, je jeho věc, jak si kolem práce co mu nabízím zařídí osobní život - mé podmínky musí být fér, ale zároveň křišťálově jasné a známé předem - děti, práce částečně z domova? Proč ne. Ale pak se přeřadíte do této a této platové skupiny... atd.

dát šanci absolventům škola přestat znevýhodňovat mladé ženy.

Dávat více příležitostí ženám ve vysokých prac.pozicích. Ředitelka, vedoucí, managerka ... Nezaobírat se tím, zda žena má/nemá děti

dávat ženám více příležitosti na managerských pozicích

Dívat se na kvalitu osoby, ne na rodinou situaci - to je každého osobní věc.

do parlamentu více žen, alespoň polovinu...ať je rovnováha

dodržovat stejná hlediska u mužů a žen,co se týče výměry platu

Dokud matky budou vychovávat svoje syny v přesvědčení, že věšení prádla je ženská povinnost, nic se nezmění. Takže jediné řešení ja uzákonit, že prádlo musí věšet chlapi. :D

Dost dobře změnit nejde, jde to proti přirodě. Buď budu dobrou matkou nebo dobrou manažerkou aj. kompromis lze jen do určité pozice, pak se to nutně někde podepíše.

dostat do povědomí lidí fakt, že doba je jiná než před cca 50 lety

důvěra k ženským schopnostem

firemni skolky, volna prac.doba

firemní školky

firemní školky

Firemní školky

firemní školky

firemní školky, dřívější odchody do důchodu (tím budou k dispozici prarodiče na hlídání)

firemní školky, jesle

Firemní školky, levnější chůvy, zkrácené pracovní doby

firemní školky, státní pečovatelky - v případě nemoci dítěte, či kariéry rodičů, tolerantní zaměstnavatel, zákonem zlepšovat přístupy rodičů na trh práce

firemní školky, větší zapojení mužů do péče o domácnost, nemít předsudky vůči pracovnímu výkonu žen

Flexibilní úvazky, práce z domova, více míst ve školkách a jejich delší provozní doba.

Hlavně se neohánět feminismem

Hodnotit podle výsledků práce

hodnotit schopnosti a podaný výkon, zbavit se předsudků

chce to čas

chlapa nepředěláte

je nutno se zabývat kompexně několika faktory, nelze navrhnout jednoduché řešení tohoto problému

je potřeba od mala děti vychovávat neutrálně

je to o náhledu mužů... a to se hned tak nezmění

Je to pouze v názoru člověka ,který rozhoduje

ještě pružnější doba, práce z domova (v rámci možností), více volna

jiná výchova, semináři o rovnosti příležitostí

Již při pohovorech se nesnažit o utajení rodinných poměrů, ale naopak aktivně přednést své návrhy k řešení případných komplikací ("ano, mám dvě malé děti, ale s manželem se o péči dělíme... mám doma počítač, na kterém mohu pracovat... jsem ochotná zůstat do pozdního večera, když budu moci s dětmi být doma dopoledne...", apod.)

kde je mozno tak prace z domu na castecny uvazek, dostupnost predskolnich zarizeni za dostupnou cenu

kdybych věděl, tak aplikuju :) jediná cesta je ženský samostaný podnikatelský záměr, kde si sama řídí čas

komplexní řešení ve společnosti a v politickém systému, někdy i v těch před seniorech:-)

konec světa

kontroly Úřadu práce

kratší mateřská, jesle či školka v budově zaměstnání, u některých typů zaměstnání možnost pracovat na homeoffice

Kvalifikace manazeru. Vedeni firmy se musi volit zodpovedne. Take jde o pristup samotnych zen/muzu. Nemam moc zkusenosti s nizkoprijmovymi pozicemi. Existuji spolecnosti, kde se s diskriminaci v podstate nesetkate a nesmi se bat dat vypoved. Duraz na vzdelani a kvalifikaci. Take je dulezite volit pracovni misto s ohledem na vlastni preference. Zeny by nemely akceptovat manazerske pozice, pokud chteji mit psa, 2 deti a nejaky soukromy zivot. To je ale stejne u muzu. I ti delaji stejne chyby. Nejde tedy vzdy o diskriminaci - nekdy je to vymluva o vlastni neschopnosti. Nekdy jde take o spatnou volbu jedince, vlastni zkusenost, ktera pak muze negativne ovlivnit pracovni misto a celou situaci vyostrit. Word of mouth, je zapotrebi pripady diskriminace medializovat a firmu, ktera diskriminovala tak dostat do problemu. Je zapotrebi prevzit iniciativu a nekdy to treba i chvili strpet a propracovat se vyse a pak se to pokusit zmenit seshora (vlastni zkusenost s diskriminaci mladych). Je zapotrebi ale presne odlisit co je diskriminace a co ne. Na nektere pracovni pozice je historicky vetsi zajem u muzu - to je soucasti kultury a ta se meni velmi pomalu. Reseni tedy vidim v povedomi lidi, velmi by pomohlo vice zen v seznamu nejbohatsich lidi (success stories), ale take treba v oblasti novych technologii (Google, Apple).

kvóty nejsou šťastným řešením, můžou zajistit pozici ženám na úkor kvalitních pracovníků. Lepší je transparentnost v odměnách.

legislativa

lépe motivovat muže k mateřské dovolené --> srovnat platy muřů a žen na stejnou úroveń, aby i žena uživila muže na mateřské dovolené!!

Lépe vedené pohovory, respektování zásady zákazu diskriminace, vstřícnost k odlišnostem - řešitelné otázky umožňovat řešit - firemní školky, pružná PD, práce z domu apod. a vhodné rozvržení prac. úkolů. Je jasné, že nelze pracovat 12 hod denně a přitom zvládat péči o děti - i toto považuju za určitou formu diskriminace....

lepší systém školek a jeslí

mateřské školky, donáška základních potravin do domu a větší angažovanost mužské polovičky -> ženy budou mít více času, který mohou věnovat práci a své kariéře

Matkám s dětmi by pomohl větší a dostupnější sortiment služeb péče o děti - školky, firemní školky, družiny. Dále by napomohl zákon, který by konečně dal zaměstnavatelům volnější ruce a pořád se tady nesnažila propagovat antidiskriminace..! I nám ženám to vysloveně škodí!

Méně pečlivosti v práci a více řečí o blbostech...

možnost vzít si dítě do práce, pokud to provoz dovolí (např. v kanceláři), hodnocení úměrně vydané práci po dobu mateřské obsadit volné místo brigádníkem/dohodou a očekávat návrat ženy zpět

Možnosti kratších úvazků Hlídání a miniškolky alespoň ve velkých firmách

Muži by měli dávat ženám více důvěry.

Mužské a ženské role a profese jsou hodně zakořeněné v rodinách, lidech , jednotlivých zemích.Mladé ženy by měly od začátku vývoje vztahu chytře a nenásilně ( muži nemají rádi, když jim žena přikazuje) zapojovat své partnery do všech starostí kolem rodiny, dětí a domácnosti.

Myslím, že na to řešení není, je to nastaveno společností, čím doba pokračuje, tím jsou tyto problémy menší. Takže za řešení se dá pokládat čas

myslím, že toto je třeba řešit "shora" - dokud nebude více žen ve vedení - jakémkoli - budou se řešit jen mužské problémy - např.dotace na "mužský" sport - z čehož jednoznačně vyplývá, že ten "ženský" je podřadný. Žena spíš pochopí problémy jiné ženy, protože je taky má/měla a je ochotna tomu přizpůsobit zaměstnanecký poměr.

Napadá mě jedině podporovat rovnoměrné rozdělení péče o dítě nebo více jeslí a mateřských školek.

např. větší možnost polovičních úvazků, více školek

například ve firmách můžou být jesle nebo by stát měl příspívat např. na chůvy či pomocké asistentky v domácnosti

nedá se řešit, pokud společnost bere ženu jako matku a muže jako živitele rodiny, zaběhlý systém

Nediskriminovat

neexistuje řešení, muž zůstane mužem a žena ženou

Neexistuje smlouva, oboustranná, kde by zaměstnankyně i zaměstnavatel měli společnou dohodu o nástupu na stejnou pozici. Taková smlouva by to vyřešila.

Neexistuje zlepšení, pokud ženám ustoupíme budou vsteklé, že se k nim chováme jako k méně cenným a pokud tot ak zůstane, řeknou, že jsou znevýhodňovány...

nehledět na věk

nechat tomu přirozený průběh, kdo chce mít fungující firmu, tak si časem uvědomí, že dělat rozdíly mezi muži a ženy, pokud jsou schopní vykonávat STEJNOU práci, není produktivní

nejdříve udělejte dotazník takový, který bude opravdu dotazníkem nestranným a nebude nic tazateli podsouvat a ovlivňovat jej !!!!!!!!!!!!!!

nelze

Nelze :-)

nelze.. steroidy :D

Nemám, mateřský pud vede ženy k přebírání péče o děti nebo o domácí prostředí a tím musí vydat daleko více energie než muž. Muži tudíž zbývá více energie do práce, pak jsou lepší.

nemít děti a věnovat se kariéře

Nemyslím si, že k tomuto problému existuje řešení, protože zaměstnavatel se rozhoduje ani te tak diskriminativně jako racionálně - pokud má stejně schopného muže i ženu, nejspíš vybere muže. Řešením může být - být lepší než muž:) nebo když chce mít žena jistotu, vybrat si povolání, kde mateřství není takovým problémem, např. kde je pracovní volnost, možnost práce z domu, apod.

Nenechat ženu na mateřské zakrnět - firemní školky, jesle, částečné úvazky.

není řešení, je to individuální a subjektivní; záleží na každé ženě nebo muži, jak se s tím popere

Nenutit ženy pracovat na plný úvazerk a nutit je k co nejrychlejšímu nástupu do zaměstnání po MD. Uznání práce doma (péče o děti a rodinu) jako rovnocenné práce, byť není ekonomicky ohodnocena.

neodlišovat, každý člověk má právo vybrat si, zda bude jen pracovat, pracovat a mít děti (tím přizpůsobit práci) nebo mít jen rodinu a být v domácnosti s tím, že se o něj partner postará

Neodmítat uchazečky jen kvůli tomu, že jednou budou rodit děti, všímat si ostatních faktorů (např. vzdělání)

nereprodukovat se

nerodit

Neřešitelné, tohle bylo, je a bude :(

neřídit se předsudky

netroufám si

Netuším, nemám v tuto chvíli řešení.

Neuvádět při pohovorech jméno a pohlaví - pohovory by byly pouze na základě životopisů a doporučení z předchozích zaměstnání. Například: "Tato osoba u nás pracovala tvrdě, v týmu lidí vycházela dobře".

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevim

nevím

nevím, chce to čas, změnu myšlení, u některých mužů neřešitelné

nevím, prostě to k údělu ženy patří:-)

Nevím, záleží na pracovních pozicích.

Nevím.

nezkoumat pracovní trh s presumpcí diskriminace žen; stejnou energii by bylo účelnější vynaložit v otázkách přístupu na pracovní trh zdravotně hendikepovaným, tady skutečně diskriminace existuje a to jak technická tak i behaviorální; Poznámka k následující otázce, č. 26: Proč potřebuje hodnotitel vědět jakého pohlaví je respondent? Odpověď: Aby rozdílně pozuzoval odpovědi mužů a žen. Tedy v praxi uplatňoval diskriminaci pohlaví. Ano jsem si vědom, že tímto prohlášením jsem odsoudil mnou uvedené odpovědi k vyřazení jelikož budou považovány za neobjektivní ...

Nic mě nenapadá.

Nic neregulovat, na prhu prace se cena na praci zen i muzu formuje prirozene sama.

no pro mne nejlepší řešení by bylé, kdyby můj chlap chtěl ať zůstanu doma a starám se o domácnost a on vydělával dvojnásobek

oddělit muže a ženy od sebe a dovolit jim jen se navštěvovat :-D

Ochota nabídnout ženám/mužům pružnou pracovní dobu, práci z domova nebo zkrácený úvazek.

Opravdu nevím, ale kvóty to nevyřeší. Nelze jedním zlem napravovat zlo jiné.

Oprostit se od předsudků, že muži muži musí být manažeři, a ženy podřízené. S tím pak souvisí i rodinné zázemí. Muž má vyšší plat a pasuje se do role živitele rodiny. (osobní zkušenost - mám vyšší vždělání a nižží pracovní pozici na trhu práce)

Osekat výhody žen v zákoníku práce na nějaký rozumný kompromis (4 roky mateřské jsou hrozný handicap). A dále si zvyknout na rozdílnou roli mužů a žen, případně ačkoliv se to někdo snaží tvrdit, nejsme stejní (nikdo není lepší či horší, jen jsme jiní).

osvěta

Osvěta, dlouhodobá podpora ze strany státu flexibilních pracovních úvazků. podpora mužů na MD/RD - že to není žádná ostuda. Až budou muži chodit na RD stejně často jako ženy, nebude už důvod ženy diskriminovat. A muži budou chodit na RD tehdy, až nebudou ženy diskriminovány v oblasti odměňování, tj. až budou za stejnou práci brát stejně jako muži.

Osvěta, pak se eprve změní přísup managerů - mužů, kteří budou nastavovat mzdy stejně.

Plná zaměstnanost, zásadní změna společenských poměrů.

podnikové jesle a školky

Pokud je žena opravdu schopná a chce se prosadit, tak si myslím, že to lze, ale chce to mít ostré lokty a trpělivost.

pokud někdo hledá zaměstnance, mohl by rovnou uvést, zda hledá pouze muže, ikdyž by mohlo jít částečně o diskriminaci, možná, je to lepší než se o dané místo jako žena ucházet a poté zjistit, že od začátku jsem neměla šanci.

pomoci samotným ženám budovat sebedůvěru a být průraznější

pomoci ženám s dětmi a především těm, které jsou samoživitelky a nemají dostatek peněz, zadávat jim práci na doma, aby nemusely být často a dlohou v práci, zavést ve firmě školku pro děti zaměstnanců

posilovat a nemít děti :)

Povědomím personalistů a zaměstnavatelů - "neházet všechny do jednoho pytle"

povinná rodičovská (alespoň několikaměsíční) pro muže

pozitivní akce

práce na zkrácený úvazek

praxi nemůže jak žena tak i muž získat po ukončení studia, proto by bylo dobré zaměstnávat i takto mladé lidi na vyšší pozice s tím, že by je firma zaučila.

preferovat výhradně profesní schopnost a způsobilost vykonávat vybranou práci a v neposlední řadě si vyžádat doporučení od předchozího zaměstnavatele o práci může přijít každý např.pro nadbytečnost atd.

Prestat se vymlouvat nanerovnopravnost

Problém nelze řešit, lidstvo by se nejdříve muselo zbavit předsudků a iluze toho, že pohlaví určuje vlastnosti a charakter jedince.

průžná pracovní doba

pružná pracovní doba, práce na částečná úvazek

Především si myslím že by nebyla špatná osvěta ve směru že i ženy mohou být stejně dobré jako muži, ve větších firmách zavést školky ( tak jako to kdysi propagoval Tomáš Bata).

Předpokládá se automaticky, že s dítětem na rodičovské dovolené zůstane žena - kdyby bylo normální, že by si vždy část dovolené vzal i muž, omezilo by to diskriminaci žen při hledání zaměstnání.

Přemýšlet, vcítit se do zaměstnavatelů a nechtít víc, než dotyčný může zvládnout.

přestat se dívat na ženu pouze jako na "roditelku" a pečovatelku o děti, vše se dá zařídit v rámci rodiny nebo např. firemní školky (jejich zavedení ve firmách)

při výběru zaměstnanců se řídit především vzděláním uchazečky, praxí uchazečky a jejím doporučením

Přijímat i ženy, které jsou buď před těhotenstvím anebo jsou po mateřské dovolené

přistupovat ke všem stejně

Přizpůsobit české firmy více pro-dětské politice

respektování autorit,mít ve vedení tu osobu která má ty dnes už znehodnocované charakterové rysy a hlavně rozum ,který má dostatečné psychologické znalosti ,ostatní lidské vlastnosti jako v cítění ,pochopení. Asertivita by neměla chybět atd...

respektovat rovnoprávnost mezi mužem a ženou

Rozšíření kapacit školek a podpora částečných úvazků v zákoně, započítávání i zkrácených úvazků do důchodu

rozšířit jesle, školky, snížit délku MD na 1 rok, daňově zvýhodnit zaměstnavatele zaměstnávající rodiče dětí do 5 let.

různé formy pozitivní diskriminace - povinná složení muži/ženy v parlamentu, ve vedení firem, v úřadech

rychlé řešení neexistuje, vše změní čas (změna náhledu společnosti na různé situace)

řešení bylo vymyšleno dostatečně. Jde jen o dodržování těchto norem.

Řešení je práce na částečný úvazek, práce z domova. Kvalitní a dostupný systém péče o předškolní děti matek, které pracují.

řešení není

samotný zájem žen na mateřské - věnovat vymezený čas vzdělávání se v oboru, prokazatelným způsobem, např. kredity z přednášek

sdílené pracovní místa

skutečně zrovnoprávnit ženu a její ženský přístup s mužem a jeho mužským přístupem

snažit se o slazení pracovního a soukromého života, dát více home office, práce z domu apod...

společnost je příliš konzervativní starý model-muž nosí peníze,žena se stará o rodinu, ale když muž nenosí, nebo nosí málo, o rodinu se stejně stará žena.

Stačí si uvědomit, že ženy dokáží být mnohem svědomitější a výkonnější než muži, a že i v dolech se již využívá těžká technika, tak proč by tam nemohla pracovat žena, když chce. Dnešní společnost je přesycená všemi podněty, bylo by vhodné, aby složité věci řešily ženy a muži společně (myslím pracovně), protože každý má od přírody trochu jiný náhled na věc. A ať mi nikdo neříká, že ženy neumí mít ostré lokty.

Stát by měl podporovat částečné úvazky a měl by se zvýšit počet jeslí a školek.

Stát by se měl postarat o to, aby pro zaměstnavatele nebylo nevýhodné výše zmíněnou ženu zaměstnat

stejné finanční ocenění, zapojení mužů do péče o děti a domácnost

stejné platové podmínky

širší využití tzv. dělených míst (s tím spojený částečný pracovní úvazek)

školky pro děti zaměstnanců firem a institucí, možnost práce na částečný úvazek, alespoň částečně z domu, pružná pracovní doba. Podpora miniškolek a jeslí pro děti od jednoho roku. Větší podpora sólo rodičům.

Tento problém nelze globálně řešit. Každá profese vyžaduje specifický přístup.

tento problém nelze vyřešit, bude tady vždycky, protože je to tak dané.Prostě mužsé ego.

těžko říct, obzvlášť když se zaměstnavatel brání tím, že se o výši mzdy nesmí mluvit

těžko, protože v zákoníku práce je sice uveden zákaz diskriminace, ale jak to dokázat, když si zaměstnanci, pod pohrůžkou propuštění z práce, nemohou vzájemně sdělovat výše svých platů, dle mého názoru obcházení zákona pomocí vnitřních předpisů zaměstnavatelů

to asi nepůjde

to by muselo začít od někud jinud a hlavně by tento stát musel chtít udělat něco pro to,aby lidé mohli chodit do práce za dostatečnou mzdu,a ne aby chodili do práce za podhodnocenou mzdu

To nelze. Jedině že by muži zmutovali a rodili oni.

To půjde postupně. Ještě to chce hodně let a přizpůsobování se.

tohle s myslím, že velice řešit nejde, těhotná jsem (budu) tak i tak

Tolerance ze strany zaměstnavatele, která by umožnila především maminkám zkrácené úvazky nebo alespoň posunout začátek pracovní doby.

Toto je individuelní u každého zaměstnavatele.Vždyť kdyby neodcházeli ženy na MD, kde by se vzali budoucí ,,daňoví poplatníci", věková hranice(odchodu do SD) se prodlužuje, je třeba podvědomí zaměstnavatelů změnit v přístupu k uchazečkám. Výhodou starší(40) je, že má vyřešeny děti, umí skloubit rodinný a prac.život a má zkušenosti.Problém je, že není většinou krásná, mladá, štíhlá..:-)to byl vtip....

Toto je velice těžká otázka, asi by to chtělo daleko více žen s vysokými ambicemi . Případně dávat firmám, vládě, apod. požadavek, na určité procento žen ve vedení .

Toto nemá řešení - alespoň ne ve všech profesích, ne vždy jde umožnit ženě pracovat z domu nebo zkrátit pracovní úvazek. Je zde také problém daní, kdy zaměstnavatel platí za zaměstnance velké peníze, a nepružnost našeho pracovního trhu.

Toto vyřešit nelze. Zaměstnavatelé uvažují jen logicky. Leda že bychom byli bohatý stát a stát by pak zaměstnavatelům vyplatil náhrady za "ztrátu" zaměstnance, za čas vynaložený pro hledání nového, zaučování jiným zaměstnancem atd. atd...

trpělivost a zviditelňování a zkušenosti podnikatelů, firem a osob, kde se tento problém nevyskytuje

učiť ženy ako vychovávať synov,aby nediskriminovali ženy

umožnit a zjednodušit zaměstnávání na částečný úvazek (např. na jednu pozici zaměstnat 2-3 ženy s malými dětmi, které by se střídaly dle potřeby a domluvy - zaměstnavatel by měl jistotu, že práce bude vždy odvedená, ženy by měly dost času pro rodinu, v případě nemoci dětí by se domluvily a služby si vyměnily), možnost více pracovat z domu, prodloužení doby, kdy jsou otevřené školky a družiny

Upravit legislativu týkající se zvýhodnění zaměstnavatelů, aby byli ochotni vytvářet více pracovních míst na zkrácený úvazek. Motivovat zaměstnavatele k ochotě být vstřícnější k práci doma, k vytvoření např. jobsharingu - sdílené práce. Ale též informovat ženy o možnostech flexibilních pracovních úvazků a alternativních formách zaměstnávání.

Upravit problematická místa zákonem.

Upravit zákon tak,aby jej nebylo možno obcházet,či jinak bagatelizovat,jak se stále mnoho let děje..........

upřímně řečeno dovedu pochopit i hledisko zaměstnavatele, pokud uchazečku nezná, je pro něj težké odhadnout, jaká je její situace. nemyslím si, že by existovalo opravdu účinné řešení.

určité % zastoupení žen ve vedoucích funkcích

ustavnim zakonem uzakonit rovnopravnost a sankce.

Uzákonit, že zaměstnavatel tuto ženu přijmout musí, pokud nebylo toto pracovní místo zrušeno a pokud to ženě původní pracovní smlouva zaručovala. Přestat protěžovat cikány a více se věnovat těmto případům a mladým rodinám obecně.

už jsme se setkala s možností práce z domova a snížení doby strávené přímo na pracovišti, ale pouze ve veducí funkci

v našem státě řešení bohužel nevidím, pokud se najde, tak je to jen na jednotlivcích, společnost to nezajímá a vládu už vůbec ne

v této době a společnosti navrhovat nějaká řešení nemá vůbec cenu, kdo se s tím bude zabývat? Koukněte se kam to u nás všechno směřuje!!!

vědomosti a ochota pracovat jsou důležitější než věk nebo počet ětí

věk má své výhody....zaměstavatel by mohl zřídit školku,pružná prc doba atd

veřejná diskuze a osvěta

Věřím, že se vnímání výrazně zlepší, až z vedoucích pozic "vymřou" předlistopadové kádry.

vetsi moznosti pro vytvareni pracovniho planu a rozvrzeni pracovni doby na tyden dopredu...

Větší flexibilita zaměstnání - práce z domova (samozřejmě nejde u zaměstnání, které vyžadují být přítomen v zaměstnání, např. kuchař, učitel), tzv. střídavá práce na půl úvazku, kdy dvě osoby se střídají na jedné pozici s tím, že vzájemně "vykrývají" celý pracovní týden.

větší informovanost o Genderu... změnit myšlení lidí

větší péče prarodičů o děti

větší plat a možnost dovolit si hlídání dětí

větší podpora žen po mateřské dovolené ze strany státu

Větší porozumění mužů

větší právní povědomí žen o svých právech

Větší spolupráce se zaměstnavatelem (firemní školky, home office atd.)

Víc firemních školek, placená nemocenská, kontrola jestli se nepropouští kvůli těhotenství, vstřícnější prostředí.

vice duvery zenam

Více míst ve školkách a jeslích

více možnosti péče o děti, například navrhovaná vzájemná rodičovská výpomoc

více možností pro ženy pracovat na rodičovské dovolené, např. poloviční úvazek, mateřské školky ve firmách, zvýšení platu, aby mohla mít opatrovatelku...

více o tomto problému mluvit a hledat společné řešení jak vyjít matkám vstříc

více podporovat ženy mzdově

více pracovní morálky, do práce nechodíte jen pro peníze, trávíte tam kus života

Více pracovních pozic na částečný úvazek.

více pracovních příležitostí na částečný úvazek pro ženy s dětmi, spolu s pružnou pracovní dobou - pokud to ovšem typ práce dovoluje. Pro věkovou diskriminaci řešení dle mého neexistuje.

více pracovních příležitostí pro ženy po mateřské dovolené na zkrácený úvazek a ranní směny

Více sexu

více zrovnoprávnit prac. vztah muž-žena

viz odpověď č. 24

viz výše. školky a družiny by se měly přizpůsobit nynějším trendům - lidé jsou déle v práci.

volnejsi prac.doba,vice skolek,jesli,a aby zeny vubec chteli.

výhody pro zaměstnavatele v případě odchodu zaměstnankyň na mateřskou dovolenou

výchova

Výchova v rodině a ve školce a škole. Xxistují už např. genderové omalovánky atd.

výchova, čas

výchovou

výchovou v rodině ve společnosti, větší tolerance mužů k ženám

vyjít vstříct ženě pečující o malé děti zkrácenou pracovní dobou,klouzavou pracovní dobou,částečnou prací doma,větší podíl muže v péči o domácnost a děti

vymýtit krizi maskulina i feminina, dojít k rovnováze jinu a jangu - u nás nemožné

Vyrovnání platů; zavedení školek či podobných opatření do zaměstnání; lepší sladění domácí a pracovní sféry ze strany zaměstnavatelů; poskytování pomoci/výhod osobám s dětmi

vyrovnat platy, práce na zkrácený úvazek

vyrovnat platy, přijímat lidi nejen proto, že jsou mladí a "plní nových nápadů"

Vyřeší se to časem, zákonem nejsou ženy diskriminovány a to je důležité. Ženy si musí stát za svým názorem a muži si na to musí zvyknout :)

Vyšší průběhová a důchodová kompenzace mateřství

Vytvorit organizeci / konvenci, ke ktere by se zamestnavatele mohli prihlasit astat se "Fer zamestnavatelem", kazdorocne by podstoupili audit, zamereny na rovne mzdove podminky mezi pohlavimi

vytvoření více pracovních míst pro ženy s dětmi, které chtějí pracovat na částečný úvazek nebo z domova

Vytvořit adekvátní pracovní místa.

vytvořit celkové lepší podmínky pro matky

vytvořit nová pracovní místa

vytvořit nová pracovní místa

vzdělání žen, uvědomění si vlastní hodnoty

Vzdělávání, mluvení o problému, příklady jak to může fungovat jinak, příklady úspěšných žen.

Za stejnou praci=stejne penize. Umoznit zenam take karierni rust a do prednich pozic vybirat na zaklade odbornych dovednosti a vhodnosti na pozici misto vybirani podle pohlavi.

Za zkoušku nic nedáš

zákon zakazující budoucímu zaměstnavateli klást při pohovoru na osobní otázky a právo uchazeče na takové případné otázky neodpovídat a nahlásit tuto skutečnost příslušnému úřadu

Zákonem daná rovná postavení mužů a žen.

zákonné povinnosti, ale ty se stejně dají vždycky obejít - nemá to řešení :-(

zaměstnanci na stejných pracovních pozicích by měli mít stejné mzdové podmínky (základ mzdy, stejné možnosti odměn...) např. proč má žena za hodinu práce v noci příplatek 5,1Kč a muž 6,0?

zaměstnavatel by měl brát v potaz to, co člověk umí a ne kolik má dětí nebo kolik je mu let

Zamestnavatele by meli zenam umoznit praci na rodicovske dovolene - z domova, na dohody mimo pracovni pomer, atd., aby si zena udrzela styk s pracovnim prostredim a pracovni navyky.

zaměstnavatelé by mohli chápat, že děti prostě občas marodí a nevyužívat těchto "handycapů" proti matkám ve smyslu že jim sundají prémi nebo neprodlouží smlouvu atpod

započítat léta studia do odpracovaných let do důchodu.

Zařídit ve společnosti, případně ve spolupráci s firmami v okolí, firemní školku, která by zajistila dostupnost matek k jejich dětem, tudíž by dítě mohlo být v blízkosti matky a ona by jej měla možnost v případě potřeby rychle zkontrolovat.

zase zavádějící. Smluvní pokuta, pokud rodič bude s dítětem doma, nebo, když žena půjde bez dohody na mateřskou.

zavedení kvót, podobně jako tomu bylo před časem v USA

zavést flexibilní pracovní dobu, umožnit práci z domova a ohodnocovat na základě výsledků, nikoliv hodin odseděných v kanceláři.

Zavést pracovní školky a jesle, upravit pracovní dobu

zbavit společnost starých zvyků a obnovit rovnováhu žen a mužů ve všech oblastech. mládí vpřed

Zkrácené úvazky, práce z domova, porovnávání podle odvedené práce a kvalifikace a ne podle pohlaví (i žena samoživitelka se stará o rodinu)

zkraceni rodicovske dovolene, dostupnost jesli, podpora castecnych uvazku

Zlepšení souvisí s celkovým zlepšením morálky a podmínek života ve společnosti. V zemi, kde panuje všeobecné bezpráví a prohnilost nelze řešit dílčí nerovnosti a nespravedlnosti. Změna musí být komplexní a radikální.

zlepšit podmínky pro vyšší počet žen v politice

Zlepšit příležitosti kariérního postupu žen, zvýšit počet žen na vyšších/vedoucích pozicích, pomoci ženám skloubit péči o rodinu (zejm. malé děti) s kariérou - firemní školky, Home office apod., práce na částečný úvazek při mateřské, aby žena úplně nevypadla z pracovního procesu a kontaktu s firmou.

zlepšit sociální podmínky - možná levnější chůvy a jesle

změna uvažování personalistů a vedoucích pracovníků :-) pokud by zaměstnavatel vytvořil vhodné pracovní podmínky pro ženy s dětmi (např. firemní školky, částečný úvazek, homeoffice, další vzdělávání) zjistil by, že tyto ženy nejsou horší než muži. I stát by měl zaměstnavatelům dát signál, že ženy před nebo po mateřské mají nárok na rovné zacházení.

změnit myšlení hlavně mužů :-)

Změnit myšlení mužů

změnit myšlení mužů

Změnit myšlení, nejen žen, ale i můžů. Větší podpora státu. Tím nemyslím "povinné kvóty", ale opravdovou pomoc. Více školek, více mimoškolních cenově dostupných kroužků pro děti (proč se ruší státní střediska volného času?) Dokud budeme mít pocit, že je v pořádku, když na ženě leží odpovědnost za rodinu a muž má právo odpočívat po práci, nic se nezmění. Pokud vydělávají peníze oba, oba mají právo na odpočinek. Dělba práce doma je důležitým prvním krokem. Záleží na výchově od dětství a to máme možnost změnit hlavně my.

změnit současný politický systém, který jde protilidový

změnit výchozí personální politiku zaměstnavatelů - pramení to z celospolečenského i celosvětového současného všeobecného trendu nadhodnocování schopností a kvalit mladší generace a podhodnocování lidí nad 35 let - k lidem nesmí být jako k pracovní síle přistupováno jako ke kusu či stroji, nesmí se hodnotit z hlediska možné tzv. amortizace nebo nesmí se na ně pohlížet jako na fyziologicky opotřebené kusy, které je potřeba vyměnit za mladý čistý mozek a tělo, do něhož se dá vkládat a nakládat mnohem víc - jako u strojů - je to nemorální, do nebe volající neetický a hloupý přístup k člověku, krátkozraká politika

zmenit zakony, pruznejsi navazovani a ukoncovani pracovnich vztahu, atd

Znovuzavedení jeslí, dostatek míst v MŠ

Zrušit povinnost držet ženě místo během mateřské - diskriminuje to automaticky ženy v mém věku, které děti v nejbližších letech neplánují,zároveň zajistit dostatečnou lehce dostupnou sít zařízení, které dítě pohlídají v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání, tento problém se změní se změnou vědomí obyvatel což je dlouhodobý proces, který by měl být podpořen diskusemi, vzděláváním, rovnoprávným přístupěm především ve veřejných institucích, popřípadě některé věci podpořit zákonem, dále možnost se skutečně dovolat práva, pokud k diskriminaci dochází at už prostřednictvím stížností,trestním oznámením ap.

Zrušit povinnost zaměstnavatele zaměstnat ženu po návratu z mateřské dovolené - zaměstnavatelům to ušetří náklady a budou nejspíš více ochotní zaměstnávat mladé ženy. Totéž platí pro osoby starší 50let.

zrušit státní podporu gendrovým studiím a institucím

Zřejmě nelze, záleží na každém člověku zvlášť.

Zviditelňovat ženy, které uspěly nebo se probojovaly a něco dokázali ve své profesi.

zvolit lepsi stranu

Zvýšit mzdu matkám samoživitelkám. Individuálně ohodnocovat ženy podle druhu práce kterou vykonávají a podle obtížnosti.

zvýšit sebevědomí žen a postihovat diskriminaci

žádné podle mě neexistuje, holt my ženy nemůžeme dělat všechny druhy práce nebo si to aspoň já osobně nedovedu představit

žádný probém neexistuje :D

Ženy by měli mít umožněn zkrácený prac. poměr , např. na 6h denně a nebo alespoň pružnou prac. dobu

ženy by se měly postavit na vlastní nohy a nespoléhat jen na zaměstnavatele, tj. začít na vedlejšák podnikat a vydělat si poté k mateřské peníze a po mateřské se už plně věnovat podnikání, to je ovšem pro mnoho žen nemysletelné, mají strach ze zodpovědnosti

Ženy prestanou být ženami a začnou se jako muži, budou dravé a nekompromisní.

ženy se musí více ozývat a bojovat za svá práva

ženy zůstanou u rodiny, muži budou pracovat

26. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena80886,05 %86,05 %  
Muž13113,95 %13,95 %  

Graf

27. Uveďte Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
249710,33 %10,33 %  
23879,27 %9,27 %  
22778,2 %8,2 %  
25697,35 %7,35 %  
21515,43 %5,43 %  
26434,58 %4,58 %  
28384,05 %4,05 %  
27343,62 %3,62 %  
29252,66 %2,66 %  
20252,66 %2,66 %  
ostatní odpovědi 45
30
33
50
39
42
35
40
36
31
44
32
34
37
43
47
38
49
41
56
55
19
46
53
57
52
48
18
60
54
58
17
51
71
61
15
69
65
59
67
75
70
77
8
99
74
68
62
63
39341,85 %41,85 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:30.41
Minimum:21
Maximum:55
Variační rozpětí:34
Rozptyl:80.15
Směrodatná odchylka:8.95
Medián:27
Modus:24

Graf

28. Rodinný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný/á57661,34 %61,34 %  
Vdaná/ženatý26628,33 %28,33 %  
Rozvedený/á879,27 %9,27 %  
Vdova/vdovec101,06 %1,06 %  

Graf

29. Máte děti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne59663,47 %63,47 %  
ano34336,53 %36,53 %  

Graf

30. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské( zahrnuje i jak bakalářské, tak vyšší odborné)45748,67 %48,67 %  
Střední s maturitou41644,3 %44,3 %  
Vyučen/vyučena495,22 %5,22 %  
Základní171,81 %1,81 %  

Graf

31. Jste v současné době zaměstnán/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano49352,5 %52,5 %  
Jsem student27529,29 %29,29 %  
Jsem OSVČ606,39 %6,39 %  
Jsem na mateřské/rodičovské dovolené495,22 %5,22 %  
Ne, ale snažím se najít práci, jsem veden na ÚP363,83 %3,83 %  
Ne, momentálně nehledám práci262,77 %2,77 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Jaká diskriminace žen je podle Vás obecně v zaměstnání nejčastější? Vyberte jednu z variant.

 • odpověď Z důvodu mateřství/těhotenství:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi mateřství na otázku 24. Co považujete za největší problém, který způsobuje nerovné postavení žen na trhu práce?

22. Umožňuje váš zaměstnavatel vám nebo jiným zaměstnancům s dětmi sladit rodinný život s prací?

 • odpověď Ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi práce na částečný úvazek na otázku 23. Pokud vaše odpověď na předchozí otázku byla ano, vyberte způsob, který považujete za nejčastější při slaďování rodinného života s prací.
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dohody mimo pracovní poměr na otázku 23. Pokud vaše odpověď na předchozí otázku byla ano, vyberte způsob, který považujete za nejčastější při slaďování rodinného života s prací.

28. Rodinný stav:

 • odpověď Svobodný/á:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem student na otázku 31. Jste v současné době zaměstnán/a?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 8 - 23 > na otázku 27. Uveďte Váš věk:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 23 - 25 > na otázku 27. Uveďte Váš věk:

29. Máte děti?

 • odpověď ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem na mateřské/rodičovské dovolené na otázku 31. Jste v současné době zaměstnán/a?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 41 - 74 > na otázku 27. Uveďte Váš věk:
 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem student na otázku 31. Jste v současné době zaměstnán/a?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 8 - 23 > na otázku 27. Uveďte Váš věk:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 23 - 25 > na otázku 27. Uveďte Váš věk:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je podle Vás postavení žen na trhu práce ve srovnání s muži?

2. Kde vidíte největší nerovnost mezi muži a ženami?

3. Které skupiny jsou podle Vás v současnosti nejvíce znevýhodněny na trhu práce?

4. Byly Vám při pracovním pohovoru pokládány otázky osobní povahy (rodinný stav, plánování rodiny, počet dětí apod.)?

5. Myslíte, že otázky osobní povahy mohou ovlivnit rozhodnutí o přijetí/nepřijetí na pracovní pozici?

6. Považujete otázky typu "Jste vdaná? Máte děti? Plánujete rodinu?" za formu diskriminace?

7. Myslíte, že mají vliv při rozhodování o přijetí/nepřijetí na pracovní pozici jetě jiné faktory kromě vzdělání a kvalifikace?

8. Pokud Vaše odpověď na předchozí otázku byla ano, uveďte jeden faktor, který myslíte, že nejvíce ovlivňuje rozhodnutí o přijetí/nepřijetí na pracovní pozici.

9. Byl/a jste někdy v zaměstnání vystaven/a nátlaku proti Vaší osobě?

10. Setkal/a jste se někdy s diskriminací?

11. Jaká diskriminace žen je podle Vás obecně v zaměstnání nejčastější? Vyberte jednu z variant.

12. Máte pocit, že jste někdy byl/a v práci oproti ostatním znevýhodněn/a?

13. Myslíte, že kolegové opačného pohlaví jsou za stejnou práci ohodnoceni stejně jako vy?

14. Existují podle Vás typická "ženská" nebo typická "mužská" povolání?

16. Myslíte, že ženy mají složitější situaci na trhu práce z důvodu jejich domácích povinností?

17. Kdo se podílí větší mírou na péči o vaši domácnost?

18. Kdo je u Vás v rodině/domácnosti hlavním živitelem?

19. Pro muže: Dovedete si představit, že by Vaši domácnost živila především žena a ne vy?

20. Pro ženy: Myslíte, že by byl Váš partner ochoten jít na rodičovskou dovolenou?

21. Pro muže: Byl byste ochoten jít na rodičovskou dovolenou?

22. Umožňuje váš zaměstnavatel vám nebo jiným zaměstnancům s dětmi sladit rodinný život s prací?

23. Pokud vaše odpověď na předchozí otázku byla ano, vyberte způsob, který považujete za nejčastější při slaďování rodinného života s prací.

24. Co považujete za největší problém, který způsobuje nerovné postavení žen na trhu práce?

26. Jste:

27. Uveďte Váš věk:

28. Rodinný stav:

29. Máte děti?

30. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

31. Jste v současné době zaměstnán/a?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je podle Vás postavení žen na trhu práce ve srovnání s muži?

2. Kde vidíte největší nerovnost mezi muži a ženami?

3. Které skupiny jsou podle Vás v současnosti nejvíce znevýhodněny na trhu práce?

4. Byly Vám při pracovním pohovoru pokládány otázky osobní povahy (rodinný stav, plánování rodiny, počet dětí apod.)?

5. Myslíte, že otázky osobní povahy mohou ovlivnit rozhodnutí o přijetí/nepřijetí na pracovní pozici?

6. Považujete otázky typu "Jste vdaná? Máte děti? Plánujete rodinu?" za formu diskriminace?

7. Myslíte, že mají vliv při rozhodování o přijetí/nepřijetí na pracovní pozici jetě jiné faktory kromě vzdělání a kvalifikace?

8. Pokud Vaše odpověď na předchozí otázku byla ano, uveďte jeden faktor, který myslíte, že nejvíce ovlivňuje rozhodnutí o přijetí/nepřijetí na pracovní pozici.

9. Byl/a jste někdy v zaměstnání vystaven/a nátlaku proti Vaší osobě?

10. Setkal/a jste se někdy s diskriminací?

11. Jaká diskriminace žen je podle Vás obecně v zaměstnání nejčastější? Vyberte jednu z variant.

12. Máte pocit, že jste někdy byl/a v práci oproti ostatním znevýhodněn/a?

13. Myslíte, že kolegové opačného pohlaví jsou za stejnou práci ohodnoceni stejně jako vy?

14. Existují podle Vás typická "ženská" nebo typická "mužská" povolání?

16. Myslíte, že ženy mají složitější situaci na trhu práce z důvodu jejich domácích povinností?

17. Kdo se podílí větší mírou na péči o vaši domácnost?

18. Kdo je u Vás v rodině/domácnosti hlavním živitelem?

19. Pro muže: Dovedete si představit, že by Vaši domácnost živila především žena a ne vy?

20. Pro ženy: Myslíte, že by byl Váš partner ochoten jít na rodičovskou dovolenou?

21. Pro muže: Byl byste ochoten jít na rodičovskou dovolenou?

22. Umožňuje váš zaměstnavatel vám nebo jiným zaměstnancům s dětmi sladit rodinný život s prací?

23. Pokud vaše odpověď na předchozí otázku byla ano, vyberte způsob, který považujete za nejčastější při slaďování rodinného života s prací.

24. Co považujete za největší problém, který způsobuje nerovné postavení žen na trhu práce?

26. Jste:

27. Uveďte Váš věk:

28. Rodinný stav:

29. Máte děti?

30. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

31. Jste v současné době zaměstnán/a?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Brodská, N.Postavení žen na trhu práce (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://zeny-na-trhu-prace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.