Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ženy v Armádě

Ženy v Armádě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Koten
Šetření:18. 03. 2013 - 17. 04. 2013
Počet respondentů:414
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vyjádřete svůj názor na roli ŽEN - VOJÁKYŇ  v Armádě České republiky v obecném slova smyslu

Odpovědi respondentů

1. Přítomnost žen zlepšuje morálku a disciplínu v armádě

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím11628,02 %28,02 %  
nevím10425,12 %25,12 %  
spíše nesouhlasím10124,4 %24,4 %  
souhlasím5112,32 %12,32 %  
nesouhlasím4210,14 %10,14 %  

Graf

2. Voják je voják, ale pořád je to především muž nebo žena

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím14134,06 %34,06 %  
souhlasím11928,74 %28,74 %  
spíše nesouhlasím5814,01 %14,01 %  
nevím4911,84 %11,84 %  
nesouhlasím4711,35 %11,35 %  

Graf

3. Ženy v armádě jsou stejně dobrými vojáky jako muži

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím12229,47 %29,47 %  
spíše souhlasím11828,5 %28,5 %  
spíše nesouhlasím8019,32 %19,32 %  
nevím5112,32 %12,32 %  
nesouhlasím4310,39 %10,39 %  

Graf

4. Ženy mají v armádě vše jednodušší, nemusí se tolik snažit jako muži

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím14434,78 %34,78 %  
nesouhlasím14033,82 %33,82 %  
nevím7417,87 %17,87 %  
spíše souhlasím337,97 %7,97 %  
souhlasím235,56 %5,56 %  

Graf

5. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena26864,73 %64,73 %  
muž14635,27 %35,27 %  

Graf

6. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/svobodná30473,43 %73,43 %  
ženatý/vdaná7618,36 %18,36 %  
rozvedený/rozvedená184,35 %4,35 %  
vdovec/vdova92,17 %2,17 %  
registrovaný/registrovaná71,69 %1,69 %  

Graf

7. Soužití (můžete označit více možností podle skutečnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s rodiči14033,82 %33,82 %  
s partnerem/partnerkou11928,74 %28,74 %  
sám/sama11527,78 %27,78 %  
s manželem/manželkou7518,12 %18,12 %  
s dětmi4711,35 %11,35 %  
s druhem/družkou174,11 %4,11 %  
s prarodiči163,86 %3,86 %  

Graf

8. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské vzdělání – maturita20248,79 %48,79 %  
vysokoškolské (univerzitní) vzdělání15036,23 %36,23 %  
vyšší odborné vzdělání235,56 %5,56 %  
střední odborné vzdělání – výuční list184,35 %4,35 %  
VOJENSKÉ vysokoškolské (univerzitní) vzdělání153,62 %3,62 %  
VOJENSKÉ středoškolské vzdělání51,21 %1,21 %  
VOJENSKÉ vyšší odborné vzdělání10,24 %0,24 %  

Graf

9. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 25 let15637,68 %37,68 %  
26 – 30 let7317,63 %17,63 %  
18 – 20 let6816,43 %16,43 %  
31 – 35 let399,42 %9,42 %  
46 a více let317,49 %7,49 %  
36 – 40 let297 %7 %  
41 – 45 let184,35 %4,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Rodinný stav

  • odpověď ženatý/vdaná:
    • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi s manželem/manželkou na otázku 7. Soužití (můžete označit více možností podle skutečnosti)

7. Soužití (můžete označit více možností podle skutečnosti)

  • odpověď s manželem/manželkou:
    • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ženatý/vdaná na otázku 6. Rodinný stav

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Přítomnost žen zlepšuje morálku a disciplínu v armádě

2. Voják je voják, ale pořád je to především muž nebo žena

3. Ženy v armádě jsou stejně dobrými vojáky jako muži

4. Ženy mají v armádě vše jednodušší, nemusí se tolik snažit jako muži

5. Pohlaví

6. Rodinný stav

7. Soužití (můžete označit více možností podle skutečnosti)

8. Nejvyšší dosažené vzdělání

9. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Přítomnost žen zlepšuje morálku a disciplínu v armádě

2. Voják je voják, ale pořád je to především muž nebo žena

3. Ženy v armádě jsou stejně dobrými vojáky jako muži

4. Ženy mají v armádě vše jednodušší, nemusí se tolik snažit jako muži

5. Pohlaví

6. Rodinný stav

7. Soužití (můžete označit více možností podle skutečnosti)

8. Nejvyšší dosažené vzdělání

9. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Koten, P.Ženy v Armádě (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://zeny-v-armade.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.