Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zhodnocení dopravní situace na trase Dejvice - Suchdol

Zhodnocení dopravní situace na trase Dejvice - Suchdol

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Majerová
Šetření:15. 11. 2011 - 20. 11. 2011
Počet respondentů:158
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.73
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem průzkumu je zhodnocení dopravní situace na trase Dejvice - Suchdol (Praha).

Odpovědi respondentů

1. Jaký způsob dopravy nejčastěji využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MHD12075,95 %75,95 %  
vlastní (automobil, motocykl, ...)3824,05 %24,05 %  

Graf

2. Myslíte si, že v porovnání s předchozími roky je dopravní situace na trase Dejvice-Suchdol stejná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
změnila se k horšímu8553,8 %53,8 %  
nezměnila se5132,28 %32,28 %  
nevím148,86 %8,86 %  
změnila se k lepšímu85,06 %5,06 %  

Graf

3. Jak jste spokojeni s aktuální kvalitou přepravy na trase Dejvice-Suchdol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nespokojen7849,37 %49,37 %  
spíše spokojen4025,32 %25,32 %  
nespokojen3220,25 %20,25 %  
spokojen85,06 %5,06 %  

Graf

4. Když jedu autem trvá mi trasa Vítězné náměstí – Suchdol

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 minut6756,78 %42,41 %  
20 minut3327,97 %20,89 %  
30 minut1311,02 %8,23 %  
déle než 30 minut54,24 %3,16 %  

Graf

5. Jaký faktor dle Vašeho názoru nejvíce ovlivňuje kvalitu přepravy na trase Dejvice-Suchdol? ( zaškrtněte max. 3 odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čekání v kolonách12679,75 %79,75 %  
kapacita dopravního prostředku10365,19 %65,19 %  
počet zastávek4327,22 %27,22 %  
nepřesné dodržování časů příjezdů a odjezdů veřejného dopravního prostředku2616,46 %16,46 %  
vzhled a vnitřní uzpůsobení prostředku2213,92 %13,92 %  
čistota1811,39 %11,39 %  
jednání revizora1710,76 %10,76 %  
jiné1610,13 %10,13 %  
výluky95,7 %5,7 %  
schopnosti řidiče74,43 %4,43 %  

Graf

6. Jako ve škole známkou 1-5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší) zhodnoťte následující kritéria na trase Dejvická-Suchdol.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
doba čekání na MHD2.5951.203
doba strávená v MHD3.4810.959
cena MHD3.3991.227
komford a pohodní MHD31
obsazenost MHD3.880.903

Graf

7. Jak často absolvujete tuto trasu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-4 krát do týdne7849,37 %49,37 %  
5-7 krát do týdne3824,05 %24,05 %  
jednou týdně2616,46 %16,46 %  
měné než jednou týdně1610,13 %10,13 %  

Graf

8. V jakých denních hodinách nejčastěji využíváte služeb MHD? (zaškrtněte max. 2 možnosti)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
9:01 – 12:007548,39 %47,47 %  
15:01 – 18:006240 %39,24 %  
6:01 – 9:005636,13 %35,44 %  
18:01 – 21:004629,68 %29,11 %  
12:01 – 15:003723,87 %23,42 %  
21:01 - 06:001912,26 %12,03 %  

Graf

9. Zdají se Vám vozidla MHD ve Vámi označených intervalech přeplněné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano6943,67 %43,67 %  
ano4830,38 %30,38 %  
spíše ne3723,42 %23,42 %  
ne42,53 %2,53 %  

Graf

10. Jaký typ úhrady jízdného v MHD využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
předplacený kupón (1-10měsíční)9157,59 %57,59 %  
roční kupón3119,62 %19,62 %  
jednorázový lístek či placenou sms2314,56 %14,56 %  
jezdím bez lístku či kupónu138,23 %8,23 %  

Graf

11. Z jakého důvodu absolvujete trasu Dejvice-Suchdol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na Suchdole studuji10667,09 %67,09 %  
na Suchdole bydlím2817,72 %17,72 %  
na Suchdole pracuji1710,76 %10,76 %  
jiné74,43 %4,43 %  

Graf

12. Přivítali byste prodloužení tramvajové trasy až na Suchdol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7748,73 %48,73 %  
nevím4125,95 %25,95 %  
ne4025,32 %25,32 %  

Graf

13. Myslíte si, že cena MHD je adekvátní k jejím službám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne6742,41 %42,41 %  
spíše ano4427,85 %27,85 %  
ne3421,52 %21,52 %  
ano138,23 %8,23 %  

Graf

14. Když jedu MHD trvá mi trasa Dejvice – Suchdol

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 minut7346,2 %46,2 %  
10 minut3723,42 %23,42 %  
30 minut3220,25 %20,25 %  
déle než 30 minut1610,13 %10,13 %  

Graf

15. Přispělo dle Vás prodloužení tramvajové trasy Vítězné Náměstí-Podbaba k lepší dostupnosti Suchdola?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5937,34 %37,34 %  
nevím3522,15 %22,15 %  
částečně3421,52 %21,52 %  
ano 3018,99 %18,99 %  

Graf

16. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8453,16 %53,16 %  
muž7446,84 %46,84 %  

Graf

17. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 26 let11874,68 %74,68 %  
27 - 60 let3522,15 %22,15 %  
do 18 let31,9 %1,9 %  
61 a více let21,27 %1,27 %  

Graf

18. V jakém okrese je Vaše bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pražský8855,7 %55,7 %  
mimopražský7044,3 %44,3 %  

Graf

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské9962,66 %62,66 %  
střední s maturitou5132,28 %32,28 %  
střední odborné bez maturity63,8 %3,8 %  
základní21,27 %1,27 %  

Graf

20. Status

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student11371,52 %71,52 %  
zaměstnanec/podnikatel3320,89 %20,89 %  
nezaměstnaný63,8 %3,8 %  
na mateřské/rodičovské dovolené31,9 %1,9 %  
důchodce31,9 %1,9 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký způsob dopravy nejčastěji využíváte?

2. Myslíte si, že v porovnání s předchozími roky je dopravní situace na trase Dejvice-Suchdol stejná?

3. Jak jste spokojeni s aktuální kvalitou přepravy na trase Dejvice-Suchdol?

4. Když jedu autem trvá mi trasa Vítězné náměstí – Suchdol

5. Jaký faktor dle Vašeho názoru nejvíce ovlivňuje kvalitu přepravy na trase Dejvice-Suchdol? ( zaškrtněte max. 3 odpovědi)

6. Jako ve škole známkou 1-5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší) zhodnoťte následující kritéria na trase Dejvická-Suchdol.

7. Jak často absolvujete tuto trasu?

8. V jakých denních hodinách nejčastěji využíváte služeb MHD? (zaškrtněte max. 2 možnosti)

9. Zdají se Vám vozidla MHD ve Vámi označených intervalech přeplněné?

10. Jaký typ úhrady jízdného v MHD využíváte?

11. Z jakého důvodu absolvujete trasu Dejvice-Suchdol?

12. Přivítali byste prodloužení tramvajové trasy až na Suchdol?

13. Myslíte si, že cena MHD je adekvátní k jejím službám?

14. Když jedu MHD trvá mi trasa Dejvice – Suchdol

15. Přispělo dle Vás prodloužení tramvajové trasy Vítězné Náměstí-Podbaba k lepší dostupnosti Suchdola?

16. Pohlaví

17. Do jaké věkové kategorie spadáte?

18. V jakém okrese je Vaše bydliště?

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

20. Status

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký způsob dopravy nejčastěji využíváte?

2. Myslíte si, že v porovnání s předchozími roky je dopravní situace na trase Dejvice-Suchdol stejná?

3. Jak jste spokojeni s aktuální kvalitou přepravy na trase Dejvice-Suchdol?

4. Když jedu autem trvá mi trasa Vítězné náměstí – Suchdol

5. Jaký faktor dle Vašeho názoru nejvíce ovlivňuje kvalitu přepravy na trase Dejvice-Suchdol? ( zaškrtněte max. 3 odpovědi)

6. Jako ve škole známkou 1-5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší) zhodnoťte následující kritéria na trase Dejvická-Suchdol.

7. Jak často absolvujete tuto trasu?

8. V jakých denních hodinách nejčastěji využíváte služeb MHD? (zaškrtněte max. 2 možnosti)

9. Zdají se Vám vozidla MHD ve Vámi označených intervalech přeplněné?

10. Jaký typ úhrady jízdného v MHD využíváte?

11. Z jakého důvodu absolvujete trasu Dejvice-Suchdol?

12. Přivítali byste prodloužení tramvajové trasy až na Suchdol?

13. Myslíte si, že cena MHD je adekvátní k jejím službám?

14. Když jedu MHD trvá mi trasa Dejvice – Suchdol

15. Přispělo dle Vás prodloužení tramvajové trasy Vítězné Náměstí-Podbaba k lepší dostupnosti Suchdola?

16. Pohlaví

17. Do jaké věkové kategorie spadáte?

18. V jakém okrese je Vaše bydliště?

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

20. Status

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Majerová, L.Zhodnocení dopravní situace na trase Dejvice - Suchdol (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zhodnoceni-dopravni-situace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.