Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Žijete zdravě?

Žijete zdravě?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Sára Dimovová
Šetření:01. 04. 2019 - 18. 04. 2019
Počet respondentů:369
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsme studentky 2. ročníku bakalářského studia oboru Marketing a obchod na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a rády bychom Vás požádaly o vyplnění následujícího dotazníku týkajícího se životního stylu. Dotazník je zcela anonymní a jeho výstupy poslouží jako podklad pro zpracování naší semestrální práce.

Předem děkujeme za Váš čas a vyplnění.  

Odpovědi respondentů

1. Snídáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano27373,98 %73,98 %  
Nepravidelně6417,34 %17,34 %  
Ne328,67 %8,67 %  

Graf

2. Zařazujete do Vašeho jídelníčku ovoce a zeleninu každý den?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano27775,07 %75,07 %  
ne9224,93 %24,93 %  

Graf

3. Kolikrát denně jíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3-4x23162,6 %62,6 %  
5x a více11531,17 %31,17 %  
1-2x236,23 %6,23 %  

Graf

4. Vypijete za den dostatečné množství tekutin (alespoň 1,5l denně)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano22861,79 %61,79 %  
Nepravidelně9525,75 %25,75 %  
Ne4612,47 %12,47 %  

Graf

5. Jak často cvičíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-3x týdně12934,96 %34,96 %  
Méně než 1x týdně11531,17 %31,17 %  
1x týdně6718,16 %18,16 %  
4x týdně a více5815,72 %15,72 %  

Graf

6. Spíte 7-9 hodin denně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano20655,83 %55,83 %  
Nepravidelně11130,08 %30,08 %  
Ne5214,09 %14,09 %  

Graf

7. Co je pro Vás důležité, když se řekne zdravý životní styl? (Ohodnoťte, jak moc důležité jsou pro Vás následující tvrzení.) 1= Velmi důležité, 2= Důležité, 3= Nevím, 4= Méně důležité, 5= Nedůležité.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Spánek1.6150.898
Pitný režim1.8241.083
Pravidelná strava1.9021.037
Pestrá a vyvážená strava1.9321.239
Hlídání kalorického příjmu potravin3.2981.656
Složení potravin2.3741.475
Dostatek pohybu1.9671.143
Doplňky stravy, vitamíny3.1111.622
Redukovat stres2.0241.119
Relaxovat1.8590.961

Graf

8. Kouříte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne30181,57 %81,57 %  
ano6818,43 %18,43 %  

Graf

9. Pijete alkohol? Jak často?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2x za měsíc9826,56 %26,56 %  
Méně než 1x za měsíc8021,68 %21,68 %  
1-2x týdně7219,51 %19,51 %  
Alkohol nepiji5915,99 %15,99 %  
3-4x týdně4411,92 %11,92 %  
Každý den112,98 %2,98 %  
5-6x týdně51,36 %1,36 %  

Graf

10. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-3020856,37 %56,37 %  
20 let a méně7018,97 %18,97 %  
41-503710,03 %10,03 %  
31-40369,76 %9,76 %  
60 let a více102,71 %2,71 %  
51-6082,17 %2,17 %  

Graf

11. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou19252,03 %52,03 %  
Vysokoškolské10929,54 %29,54 %  
Základní4211,38 %11,38 %  
Středoškolské bez maturity154,07 %4,07 %  
Vyšší odborné112,98 %2,98 %  

Graf

12. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena28777,78 %77,78 %  
Muž8222,22 %22,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Kolik je Vám let?

  • odpověď 20 let a méně:
    • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 11. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Snídáte?

2. Zařazujete do Vašeho jídelníčku ovoce a zeleninu každý den?

3. Kolikrát denně jíte?

4. Vypijete za den dostatečné množství tekutin (alespoň 1,5l denně)?

5. Jak často cvičíte?

6. Spíte 7-9 hodin denně?

7. Co je pro Vás důležité, když se řekne zdravý životní styl? (Ohodnoťte, jak moc důležité jsou pro Vás následující tvrzení.) 1= Velmi důležité, 2= Důležité, 3= Nevím, 4= Méně důležité, 5= Nedůležité.

8. Kouříte?

9. Pijete alkohol? Jak často?

10. Kolik je Vám let?

11. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

12. Jaké je Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Snídáte?

2. Zařazujete do Vašeho jídelníčku ovoce a zeleninu každý den?

3. Kolikrát denně jíte?

4. Vypijete za den dostatečné množství tekutin (alespoň 1,5l denně)?

5. Jak často cvičíte?

6. Spíte 7-9 hodin denně?

7. Co je pro Vás důležité, když se řekne zdravý životní styl? (Ohodnoťte, jak moc důležité jsou pro Vás následující tvrzení.) 1= Velmi důležité, 2= Důležité, 3= Nevím, 4= Méně důležité, 5= Nedůležité.

8. Kouříte?

9. Pijete alkohol? Jak často?

10. Kolik je Vám let?

11. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

12. Jaké je Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Dimovová, S.Žijete zdravě? (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://zijeme-zdrave-a-co-si-pod-ti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.