Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Živnostenské podnikání v Praze

Živnostenské podnikání v Praze

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Vosátková
Šetření:15. 11. 2011 - 16. 12. 2011
Počet respondentů:116
Počet otázek (max/průměr):23 / 17.26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto anonymního dotazníku. Výsledky průzkumu budou použity při zpracování diplomové práce řešící aktuální problémy související s živnostenským podnikáním v Praze.

Práce je vypsána katedrou práva Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze.

Předem děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Provozujete Vaši živnost v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10388,79 %88,79 %  
Ne1311,21 %11,21 %  

Graf

2. Jak dlouho provozujete Vaši živnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 -10 let3533,98 %30,17 %  
11 a více let2928,16 %25 %  
Méně než rok2524,27 %21,55 %  
1-3 roky1413,59 %12,07 %  

Graf

3. Co bylo hlavním důvodem zahájení Vašeho živnostenského podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezávislost3735,92 %31,9 %  
Možnost vyššího výdělku2827,18 %24,14 %  
Ztráta zaměstnání1615,53 %13,79 %  
Časová flexibilita1110,68 %9,48 %  
Podnikání je mé hobby98,74 %7,76 %  
Blbost10,97 %0,86 %  
Nutnost živnostenského oprávnění10,97 %0,86 %  

Graf

4. V čem spatřujete největší výhodu živnostenského podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodné využití času5149,51 %43,97 %  
Výnosy z podnikání2524,27 %21,55 %  
Samostatná rozhodovací pravomoc2423,3 %20,69 %  
V ničem21,94 %1,72 %  
V ničem.10,97 %0,86 %  

Graf

5. V čem spatřujete největší nevýhodu živnostenského podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Riziko3634,95 %31,03 %  
Odpovědnost spojená s ručením za závazky celým svým majetkem3231,07 %27,59 %  
Časová náročnost1817,48 %15,52 %  
Finanční náročnost při zahájení podnikání1110,68 %9,48 %  
Naprosto nehorázná buzerace českých úřadů10,97 %0,86 %  
volnost v pracovní době svádí k lenosti10,97 %0,86 %  
Všechny uvedené možnosti10,97 %0,86 %  
Všechno10,97 %0,86 %  
Předsudky lidí - považují mě za zbohatlíka10,97 %0,86 %  
Na dovolenou nemám nárok, nemocenská je nízká.10,97 %0,86 %  

Graf

6. Co považujete v současné době za největší problém, který Vám ztěžuje podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Administrativní zátěž3937,86 %33,62 %  
Legislativa (požadavky)2827,18 %24,14 %  
Slabá podpora ze strany státu2524,27 %21,55 %  
Nic32,91 %2,59 %  
Nejistota32,91 %2,59 %  
Nepředvídatelné překážky.10,97 %0,86 %  
Finanční náročnost10,97 %0,86 %  
Všechny možnosti10,97 %0,86 %  
Nevím.10,97 %0,86 %  
Všechny možnosti.10,97 %0,86 %  

Graf

7. Druh Vaší živnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Volná8582,52 %73,28 %  
Vázaná1211,65 %10,34 %  
Řemeslná32,91 %2,59 %  
Koncesovaná32,91 %2,59 %  

Graf

8. Oblast, ve které podnikáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Služby5553,4 %47,41 %  
Obchod2625,24 %22,41 %  
Stavebnictví1716,5 %14,66 %  
Obchod i služby10,97 %0,86 %  
Sport10,97 %0,86 %  
Umění10,97 %0,86 %  
Projektuji elektro.10,97 %0,86 %  
Provozování cestovní kanceláře10,97 %0,86 %  

Graf

9. Jste zapsán(a) v obchodním rejstříku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5957,28 %50,86 %  
ne4442,72 %37,93 %  

Graf

10. Máte živnostenské podnikání jako jediný zdroj příjmů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7774,76 %66,38 %  
Ne2625,24 %22,41 %  

Graf

11. Jaký je Váš další zdroj příjmů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracovní poměr1142,31 %9,48 %  
Dohoda o pracovní činnosti623,08 %5,17 %  
Důchod415,38 %3,45 %  
Dohoda o provedení práce27,69 %1,72 %  
Akcionář13,85 %0,86 %  
Vedlejší pracovní poměr13,85 %0,86 %  
Od rodičů.13,85 %0,86 %  

Graf

12. Máte nějaké zaměstnance?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8582,52 %73,28 %  
Ano1817,48 %15,52 %  

Graf

13. Uveďte prosím počet zaměstnanců:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2422,22 %3,45 %  
5422,22 %3,45 %  
3316,67 %2,59 %  
4316,67 %2,59 %  
115,56 %0,86 %  
715,56 %0,86 %  
615,56 %0,86 %  
1015,56 %0,86 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.88
Minimum:2
Maximum:7
Variační rozpětí:5
Rozptyl:2.38
Směrodatná odchylka:1.54
Medián:4
Modus:2

Graf

14. Vaši zaměstnanci mají s Vámi uzavřený:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracovní poměr950 %7,76 %  
Dohodu o pracovní činnosti633,33 %5,17 %  
Vedlejší pracovní poměr211,11 %1,72 %  
Dohodu o provedení práce15,56 %0,86 %  

Graf

15. Pracují s Vámi rodinní příslušníci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 16, Neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9390,29 %80,17 %  
Ano109,71 %8,62 %  

Graf

16. Uveďte prosím počet rodinných příslušníků, který s Vámi pracuje:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1550 %4,31 %  
2330 %2,59 %  
4110 %0,86 %  
5110 %0,86 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2
Směrodatná odchylka:1.41
Medián:1.5
Modus:1

Graf

17. Spolupracujete s dalšími podnikateli na zakázkách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 18, Neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6361,17 %54,31 %  
Ne4038,83 %34,48 %  

Graf

18. Uveďte prosím počet podnikatelů, se kterými spolupracujete na zakázkách:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31625,4 %13,79 %  
21219,05 %10,34 %  
5812,7 %6,9 %  
4812,7 %6,9 %  
1711,11 %6,03 %  
734,76 %2,59 %  
1023,17 %1,72 %  
623,17 %1,72 %  
923,17 %1,72 %  
1511,59 %0,86 %  
ostatní odpovědi 11
8
23,17 %1,72 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.81
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:4.34
Směrodatná odchylka:2.08
Medián:3
Modus:3

Graf

19. Jste pojištěný(á) proti podnikatelskému riziku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5553,4 %47,41 %  
ano4846,6 %41,38 %  

Graf

20. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž6159,22 %52,59 %  
Žena4240,78 %36,21 %  

Graf

21. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 – 403533,98 %30,17 %  
41 - 502524,27 %21,55 %  
51 - a více2120,39 %18,1 %  
26 – 301110,68 %9,48 %  
18 – 251110,68 %9,48 %  

Graf

22. Vaše občanská příslušnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občan ČR8481,55 %72,41 %  
Cizí státní příslušník1918,45 %16,38 %  

Graf

23. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou4947,57 %42,24 %  
Magisterské1716,5 %14,66 %  
Vyučen1615,53 %13,79 %  
Střední bez maturity87,77 %6,9 %  
Bakalářské43,88 %3,45 %  
Vyšší odborné43,88 %3,45 %  
Doktorské32,91 %2,59 %  
Základní21,94 %1,72 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jak dlouho provozujete Vaši živnost?

 • odpověď Méně než rok:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18 – 25 na otázku 21. Váš věk?

10. Máte živnostenské podnikání jako jediný zdroj příjmů?

 • odpověď Ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1-3 roky na otázku 2. Jak dlouho provozujete Vaši živnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stavebnictví na otázku 8. Oblast, ve které podnikáte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyučen na otázku 23. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?
 • odpověď Ne:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovní poměr na otázku 11. Jaký je Váš další zdroj příjmů?

17. Spolupracujete s dalšími podnikateli na zakázkách?

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 2 - 3 > na otázku 18. Uveďte prosím počet podnikatelů, se kterými spolupracujete na zakázkách:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 5 - 10 > na otázku 18. Uveďte prosím počet podnikatelů, se kterými spolupracujete na zakázkách:

18. Uveďte prosím počet podnikatelů, se kterými spolupracujete na zakázkách:

 • odpověď < 1 - 2 >:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 1. Provozujete Vaši živnost v Praze?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 17. Spolupracujete s dalšími podnikateli na zakázkách?

19. Jste pojištěný(á) proti podnikatelskému riziku?

 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18 – 25 na otázku 21. Váš věk?

20. Vaše pohlaví?

 • odpověď Muž:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stavebnictví na otázku 8. Oblast, ve které podnikáte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Provozujete Vaši živnost v Praze?

2. Jak dlouho provozujete Vaši živnost?

3. Co bylo hlavním důvodem zahájení Vašeho živnostenského podnikání?

4. V čem spatřujete největší výhodu živnostenského podnikání?

5. V čem spatřujete největší nevýhodu živnostenského podnikání?

6. Co považujete v současné době za největší problém, který Vám ztěžuje podnikání?

7. Druh Vaší živnosti?

8. Oblast, ve které podnikáte?

9. Jste zapsán(a) v obchodním rejstříku?

10. Máte živnostenské podnikání jako jediný zdroj příjmů?

11. Jaký je Váš další zdroj příjmů?

12. Máte nějaké zaměstnance?

13. Uveďte prosím počet zaměstnanců:

15. Pracují s Vámi rodinní příslušníci?

17. Spolupracujete s dalšími podnikateli na zakázkách?

18. Uveďte prosím počet podnikatelů, se kterými spolupracujete na zakázkách:

19. Jste pojištěný(á) proti podnikatelskému riziku?

20. Vaše pohlaví?

21. Váš věk?

22. Vaše občanská příslušnost?

23. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Provozujete Vaši živnost v Praze?

2. Jak dlouho provozujete Vaši živnost?

3. Co bylo hlavním důvodem zahájení Vašeho živnostenského podnikání?

4. V čem spatřujete největší výhodu živnostenského podnikání?

5. V čem spatřujete největší nevýhodu živnostenského podnikání?

6. Co považujete v současné době za největší problém, který Vám ztěžuje podnikání?

7. Druh Vaší živnosti?

8. Oblast, ve které podnikáte?

9. Jste zapsán(a) v obchodním rejstříku?

10. Máte živnostenské podnikání jako jediný zdroj příjmů?

11. Jaký je Váš další zdroj příjmů?

12. Máte nějaké zaměstnance?

13. Uveďte prosím počet zaměstnanců:

15. Pracují s Vámi rodinní příslušníci?

17. Spolupracujete s dalšími podnikateli na zakázkách?

18. Uveďte prosím počet podnikatelů, se kterými spolupracujete na zakázkách:

19. Jste pojištěný(á) proti podnikatelskému riziku?

20. Vaše pohlaví?

21. Váš věk?

22. Vaše občanská příslušnost?

23. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vosátková, J.Živnostenské podnikání v Praze (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zivnostenske-podnikani-v-pra.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.