Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Živočišná výroba

Živočišná výroba

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Baťhová
Šetření:14. 02. 2013 - 16. 02. 2013
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.83
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

chtěla bych požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který bude součástí mé seminární práce Živočišná výroba ve světě a u nás.

Děkuji za Váš čas a Vaše odpovědi.
 

Kristýna Baťhová

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3769,81 %69,81 %  
muž1630,19 %30,19 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-264075,47 %75,47 %  
27-35916,98 %16,98 %  
36-5047,55 %7,55 %  

Graf

3. Bydlíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve městě2852,83 %52,83 %  
Na vesnici2547,17 %47,17 %  

Graf

4. Máte nebo jste někdy měli hospodářství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2954,72 %54,72 %  
ano2445,28 %45,28 %  

Graf

5. Pokud ano, co chováte:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slepice1571,43 %28,3 %  
prasata14,76 %1,89 %  
Ovce14,76 %1,89 %  
kozy, slepice, kachny14,76 %1,89 %  
vše výše uvedené14,76 %1,89 %  
skot, koně, psy, 14,76 %1,89 %  
Skot14,76 %1,89 %  

Graf

6. Víte co je živočišná výroba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2547,17 %47,17 %  
Spíše ano2343,4 %43,4 %  
Spíše ne47,55 %7,55 %  
Ne11,89 %1,89 %  

Graf

7. Pokud ano, tak co je živočišná výroba?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

chov hosp. zvířat

Chov hospodářských zvířat

chov hospodářských zvířat pro maso, mléko, kůži, ...

chov hospodářských zvířat pro získání produktů (mléko, vejce) a masa

chov zvířat

chov zvířat na maso nebo vejce nebo další

Chov zvířat pro hospodářské účely.

Chov zvířat za účelem získávání biologických produktů (maso, mléko, vlna, kůže...)

chov zvířat, případně na něj navázané zpracování masa, (mléka, vajec)

Chovy zvířat, dále tam patří maso, mléko, vejce a mléčné výrobky ...

Je významnou součástí zemědělské výroby. V celosvětovém měřítku převažuje hodnota živočišné výroby nad rostlinnou. Tuto převahu vytvářejí především státy s rozvinutou tržní ekonomikou, tedy státy vyspělé, ve kterých je živočišná výroba vedoucím odvětvím zemědělské výroby. Rostlinná výroba je ve vyspělých zemích zaměřena pro potřeby výroby živočišné, především produkce zrnin. Ve většině rozvojových zemí je živočišná výroba až druhořadým odvětvím, protože postrádá kvalitní krmivovou základnu. Nedostatek potravin živočišného původu se projevuje v populaci tzv. bílkovinným hladem, který působí negativně na fyzickou kondici obyvatel a pracovní výkonnost. Rozmístění živočišné výroby ovlivňují dvě skutečnosti: 1) krmivová základna 2) spotřeba (poptávka po produktech živočišného původu) Ve vyspělých zemích je první faktor, tedy krmivová základna, geograficky oddělena od vlastního chovu. Proto se zde při rozmístění živočišné produkce významnou měrou uplatňuje činitel spotřeby. Působení trhu se projevuje ve dvou územních dimenzích. Jednak přitahuje zemědělskou výrobu včetně živočišné výroby do svého bezprostředního zázemí (příměstský chov mléčného skotu a drůbeže). Jednak působí v širších geografických dimenzích především zásluhou modernizace dopravy. Jako příklad lze uvést specializované dodávky masa, masných výrobků či mléka z Argentiny, Uruguaye, Austrálie, Nového Zélandu… V rozvoji a rozmístění živočišné výroby se uplatňují významnou měrou i náboženské vlivy. Islamisté nejí vepřové, hinduisté zase hovězí maso… Živočišnou výrobu můžeme rozdělit na intenzivní a extenzivní typy. Rozdíly jsou však velmi relativní a v řadě zemí dochází ke kombinaci intenzivní a extenzivní živočišné výroby

obor zemědělství zabývající se chovem hospodářských zvířat

Proces výroby, kdy jsou produkty živočišného původu, mají živočišný základ.

Ta výroba, kde produkty pocházejí od zvířat. Jedná se o maso, mléko, vejce a med.

to co vyrábí zvířátka

Vím co to je živočišná výroba ;)

Výroba na základě chovu zvířat - mléko, maso, vejce, vlna .....

výroba spojená s chovem různých živočichů. Výstupem je např. maso, mléko, vejce.

výrobní oblast v zemědělství, která se zabývá chovem hospodářských zvířat za účelem prodeje např. maso, mléko, kožešina, okrasa...

zivociscne produktu =vejce, mleko, maso,

zpracování živočisných produktů - maso, mléko, vejce,...

Zpracovávání zvířat a živočišných produktů v potravinářství.

Živočišná výroba: převažuje nad rostlinnou výrobou Ve většině rozvojových zemí je živočišná výroba až druhořadým odvětvím, protože postrádá kvalitní krmivovou základnu Rozmístění živočišné výroby ovlivňují dvě skutečnosti: 1) krmivová základna 2) spotřeba (poptávka po produktech živočišného původu) Živočišnou výrobu můžeme rozdělit na intenzivní a extenzivní typy. Rozdíly jsou však velmi relativní a v řadě zemí dochází ke kombinaci intenzivní a extenzivní živočišné výroby. Extenzivní typy živočišné výroby: 1) kočovný a polokočovný chov – charakteristický pro suché oblasti centrální a jihozápadní Asie (Mongolsko, západní Čína, střední Asie, Kazachstán). Kočovníci provázejí stáda po trasách podle rozložení pastvin s dočasnými sídly obvykle v místech vodních zdrojů. 2) sezónní přesuny dobytka mezi horskými a nížinnými pastvinami – praktikován v některých středomořských oblastech Evropy a v andských státech. 3) moderní extenzivní chov– rozvinut např. na rozsáhlých prériích severoamerického středozápadu, na pampách v Latinské Americe. V suchých polopouštních oblastech Austrálie a na kvalitních pastvinách Nového Zélandu se chovají moderním extenzivním způsobem hl. ovce. Pastviny se ošetřují, zajišťují se dostatečné zdroje vody…

8. Dáváte přednost živočišné nebo rostlinné výrobě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oboum2954,72 %54,72 %  
živočišné1222,64 %22,64 %  
rostlinné1222,64 %22,64 %  

Graf

9. Jaké výrobky živočišné výroby kupujete nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mléko a mléčné výrobky3667,92 %67,92 %  
Maso1528,3 %28,3 %  
Vejce23,77 %3,77 %  

Graf

10. Jaké maso kupujete nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Drůbeží2954,72 %54,72 %  
Vepřové1732,08 %32,08 %  
Ryby47,55 %7,55 %  
žádné23,77 %3,77 %  
nekupuji maso11,89 %1,89 %  

Graf

11. Jak často jíte maso?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3x týdně1630,19 %30,19 %  
5x týdně1630,19 %30,19 %  
Denně1018,87 %18,87 %  
Jednou týdně611,32 %11,32 %  
Každý den23,77 %3,77 %  
nejím maso11,89 %1,89 %  
jednou,dvakrát měsíčně11,89 %1,89 %  
nikdy11,89 %1,89 %  

Graf

12. Kupujete BIO výrobky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3464,15 %64,15 %  
ano1935,85 %35,85 %  

Graf

13. Chodíte na farmářské trhy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3464,15 %64,15 %  
ano1935,85 %35,85 %  

Graf

14. Myslíte, že se živočišná výroba v ČR vyrovná ŽV ve světě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2445,28 %45,28 %  
ne1732,08 %32,08 %  
ano1222,64 %22,64 %  

Graf

15. Myslíte, že má živočišná výroba špatný vliv na životní prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2750,94 %50,94 %  
nevím1426,42 %26,42 %  
ano1222,64 %22,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Máte nebo jste někdy měli hospodářství?

  • odpověď ano:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Slepice na otázku 5. Pokud ano, co chováte:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Váš věk?

3. Bydlíte:

4. Máte nebo jste někdy měli hospodářství?

5. Pokud ano, co chováte:

6. Víte co je živočišná výroba?

8. Dáváte přednost živočišné nebo rostlinné výrobě?

9. Jaké výrobky živočišné výroby kupujete nejčastěji?

10. Jaké maso kupujete nejčastěji?

11. Jak často jíte maso?

12. Kupujete BIO výrobky?

13. Chodíte na farmářské trhy?

14. Myslíte, že se živočišná výroba v ČR vyrovná ŽV ve světě?

15. Myslíte, že má živočišná výroba špatný vliv na životní prostředí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Váš věk?

3. Bydlíte:

4. Máte nebo jste někdy měli hospodářství?

5. Pokud ano, co chováte:

6. Víte co je živočišná výroba?

8. Dáváte přednost živočišné nebo rostlinné výrobě?

9. Jaké výrobky živočišné výroby kupujete nejčastěji?

10. Jaké maso kupujete nejčastěji?

11. Jak často jíte maso?

12. Kupujete BIO výrobky?

13. Chodíte na farmářské trhy?

14. Myslíte, že se živočišná výroba v ČR vyrovná ŽV ve světě?

15. Myslíte, že má živočišná výroba špatný vliv na životní prostředí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Baťhová, K.Živočišná výroba (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://zivocisna-vyroba.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.