Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Životní prostředí a my

Životní prostředí a my

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Nagyová
Šetření:15. 02. 2016 - 25. 02. 2016
Počet respondentů:109
Počet otázek (max/průměr):31 / 30.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:68,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník byl sestaven pouze k získání přehledu vztahu respondentů k třídění odpadu. Téma mě jednoduše poslední dobou zajímá čím dál víc :)

Uvítám respondenty zejména z Jihomoravského kraje, což ovšem neznamená, že ostatní dotazník nemohou vyplnit ;)

Odpovědi respondentů

1. Umožňuje Vaše město/obec v BEZPROSTŘEDNÍ blízkosti Vašeho bydliště třídit odpad? (tzn. v rámci jednoho sídliště, obce, ..)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10798,17 %98,17 %  
Ne21,83 %1,83 %  

Graf

2. Jste spokojeni s možnostmi třídění odpadu ve Vaší BEZPROSTŘEDNÍ blízkosti? (1 - vůbec ne, 10 - naprosto).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
102825,69 %25,69 %  
82623,85 %23,85 %  
71513,76 %13,76 %  
91412,84 %12,84 %  
587,34 %7,34 %  
354,59 %4,59 %  
443,67 %3,67 %  
232,75 %2,75 %  
132,75 %2,75 %  
632,75 %2,75 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.68
Minimum:2
Maximum:10
Variační rozpětí:8
Rozptyl:4.28
Směrodatná odchylka:2.07
Medián:8
Modus:10

Graf

3. Kontejnery/sběrná místa pro které druhy odpadu se nacházejí v BEZPROSTŘEDNÍ blízkosti Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Papír10293,58 %93,58 %  
Sklo10192,66 %92,66 %  
Plasty9788,99 %88,99 %  
PET láhve4944,95 %44,95 %  
Textil4541,28 %41,28 %  
Nápojové kartony (Tetra packy)3733,94 %33,94 %  
Baterie2422,02 %22,02 %  
Bioodpad2422,02 %22,02 %  
Elektroodpad2220,18 %20,18 %  
Žárovky54,59 %4,59 %  
léky10,92 %0,92 %  
Žádný10,92 %0,92 %  
kovy10,92 %0,92 %  
masový hrob loňských kurev10,92 %0,92 %  
kov10,92 %0,92 %  

Graf

4. Jaké druhy odpadu třídíte ve Vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Papír9082,57 %82,57 %  
Plasty8981,65 %81,65 %  
Sklo8779,82 %79,82 %  
PET láhve6862,39 %62,39 %  
Baterie5449,54 %49,54 %  
Elektroodpad4944,95 %44,95 %  
Nápojové kartony (Tetra packy)4440,37 %40,37 %  
Textil3733,94 %33,94 %  
Bioodpad2623,85 %23,85 %  
Žárovky1816,51 %16,51 %  
Žádný43,67 %3,67 %  
léky21,83 %1,83 %  
hliník10,92 %0,92 %  
kovy10,92 %0,92 %  
hliník, železo10,92 %0,92 %  
hlavně pořádně vymrdaný kurvy10,92 %0,92 %  

Graf

5. Které formy třídění odpadu máte ve své BEZPROSTŘEDNÍ blízkosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Specializované kontejnery v rámci sídliště/obce9889,91 %89,91 %  
Sběrný dvůr3128,44 %28,44 %  
Kompost2522,94 %22,94 %  
Sběrné místo v obchodě2119,27 %19,27 %  
Vlastní kontejnery umístěné doma2018,35 %18,35 %  
Žádné10,92 %0,92 %  
Naše obec navíc nabízí tu možnost, že si mohou občané vyzvednout pytle na tříděný odpad a ty po naplnění jen dají před dům, pracovníci obce je odvážejí a místo nich doručují nové prázdné pytle, takže je pro nás třídění opravdu velmi pohodlné. Je to skvělé, téměř všichni v obci službu využívají.10,92 %0,92 %  
sběrná místa v MŠ, kam chodí moje dítě10,92 %0,92 %  
a také na vlakovém nádraží speciální odpadkový koš:-)10,92 %0,92 %  
sběrné místo ve škole10,92 %0,92 %  
mrdal bych kurvy10,92 %0,92 %  

Graf

6. Které formy třídění odpadu využíváte ve své BEZPROSTŘEDNÍ blízkosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Specializované kontejnery v rámci sídliště/obce9688,07 %88,07 %  
Kompost2825,69 %25,69 %  
Sběrný dvůr2623,85 %23,85 %  
Vlastní kontejnery umístěné doma2422,02 %22,02 %  
Sběrné místo v obchodě1917,43 %17,43 %  
Žádné43,67 %3,67 %  
Služba odvozu odpadu zajišťovaná obcí.10,92 %0,92 %  
sběrné místo v MŠ10,92 %0,92 %  
sběrné místo ve škole10,92 %0,92 %  
bezprostředně bych vymrdal kurvu a vystříkal jí prdel10,92 %0,92 %  
kotel - papír10,92 %0,92 %  

Graf

7. Které formy třídění odpadu máte v DOSTUPNÉ VZDÁLENOSTI (vedlejší obec, Vaše městská část)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sběrný dvůr7871,56 %71,56 %  
Specializované kontejnery7467,89 %67,89 %  
Sběrné místo v obchodě4844,04 %44,04 %  
Žádné87,34 %7,34 %  
všechny tři prvně jmenované mám v bezprostřední blízkosti bydliště10,92 %0,92 %  
kompostárna10,92 %0,92 %  
dál od domova je víc kurev. kurva!10,92 %0,92 %  

Graf

8. Které formy třídění odpadu využíváte v DOSTUPNÉ VZDÁLENOSTI (vedlejší obec, Vaše městská část)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sběrný dvůr5247,71 %47,71 %  
Specializované kontejnery5045,87 %45,87 %  
Sběrné místo v obchodě2926,61 %26,61 %  
Žádné2623,85 %23,85 %  
vše mám v okolí10,92 %0,92 %  
mrdat! kurvy! do análu!10,92 %0,92 %  

Graf

9. Nyní bude následovat pár otázek směřujících k praktickému prověření Vašeho zájmu o třídění. Takže - kam s prázdnou plastovou nádobou od oleje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do kontejneru na plasty6963,3 %63,3 %  
Do směsného (komunálního) odpadu3834,86 %34,86 %  
Do kamen21,83 %1,83 %  

Graf

10. Kam byste umístili použitou papírovou dětskou plenu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do směsného odpadu9788,99 %88,99 %  
Do kontejneru na papír76,42 %6,42 %  
Po vyschnutí do kamen54,59 %4,59 %  

Graf

11. Věděli byste si rady s mastným papírem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Samozřejmě do směsného odpadu9082,57 %82,57 %  
Jistě, kontejner na papír je jasná volba109,17 %9,17 %  
Mastný papír shoří taky, takže šup s ním do kamen98,26 %8,26 %  

Graf

12. Chcete se zbavit polystyrenu. Co s ním uděláte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vytřídím do plastů7871,56 %71,56 %  
Vyhodím do směsného odpadu2926,61 %26,61 %  
Spálím21,83 %1,83 %  

Graf

13. Věděli byste si rady s obalem označeným C/PAP/ALU? Může být značen i číslicí 84. Toto označení jste objevili na sáčku od koření.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jedná se o kombinaci materiálů, která se nedá oddělit, takže dál neřeším a vyhazuji do směsného odpadu4642,2 %42,2 %  
Jedná se o obal typu Tetra pack, takže vhodím do kontejneru určeného pro Tetra packy (někde může být společně s kontejnerem na plasty)3431,19 %31,19 %  
Jedná se o obal obsahující hliník, tudíž vytřídit nelze1513,76 %13,76 %  
Kamna to určitě snesou - obal spálím65,5 %5,5 %  
Jedná se o papírový obal, tedy vytřídím do papíru54,59 %4,59 %  
Jedná se o obal obsahující hliník, tudíž vytřídím mezi kovy32,75 %2,75 %  

Graf

14. Co byste udělali s CD, kterého se hodláte zbavit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vytřídím jako elektroodpad5146,79 %46,79 %  
Netřídím, hodím do směsného odpadu3935,78 %35,78 %  
Vytřídím jako plast1614,68 %14,68 %  
Určitě to půjde spálit32,75 %2,75 %  

Graf

15. Po vyléčené angíně Vám zůstalo prázdné plato od léků. Co s ním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jde o kombinaci materiálů, které nelze oddělit, takže klasicky do koše7064,22 %64,22 %  
Převažuje plast, tedy vytřídím do plastů2522,94 %22,94 %  
Obsahuje hliníkovou vrstvu, takže raději vytřídím do kovů1211,01 %11,01 %  
Spálit21,83 %1,83 %  

Graf

16. Probrali jste lékárničku a našli prošlé léky. Co s nimi uděláte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odnesu do lékárny - za likvidaci neplatím9184,26 %83,49 %  
Vyhodím doma do koše, je to bezpečné1211,11 %11,01 %  
Odnesu do sběrného dvora jako zvlášťnebezpečný odpad, za jehož likvidaci musím zaplatit32,78 %2,75 %  
Hodím do WC a spláchnu, léky se v pohodě rozpustí21,85 %1,83 %  

Graf

17. Vymýváte kelímky od jogurtů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, je to nutné při třídění odpadu4339,45 %39,45 %  
Ne, netřídím je3935,78 %35,78 %  
Ne, nepovažuji to za nutné, ale třídím2522,94 %22,94 %  
Ano, nechci, aby mi páchly v koši, ale netřídím21,83 %1,83 %  

Graf

18. Víte o možnosti třídit hliníkové obaly označené ALU, případně i číslicí 41? Jedná se nejčastěji o plechovky od nápojů či o obaly od žrádla pro domácí mazlíčky. Lze i některá víčka od jogurtů. Třídí se ve sběrném dvoře.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím7568,81 %68,81 %  
Vím a třídím2018,35 %18,35 %  
je to daleko10,92 %0,92 %  
nemam doma 20kosu na kazdy typ obalu10,92 %0,92 %  
nemám to nyní blízko, dříve ano10,92 %0,92 %  
je to moc náročné10,92 %0,92 %  
sberny dvur ma otevreno hodiny tydne, kdyz jsem v praci10,92 %0,92 %  
nebaví mě o10,92 %0,92 %  
těchto obalů máme velmi málo a sběrný dvůr je daleko10,92 %0,92 %  
není dostupný kontejner, mám minimální spotřebu10,92 %0,92 %  
náročnost na odvoz do sběrného dvora10,92 %0,92 %  
nápoje v plechovkách nekupuji, domácího mazlíčka nevlastním a o třídění víček od jogurtů jsem neslyšela10,92 %0,92 %  
máme toho malé množství a právě na tento druh nemáme domácí kontejner přímo v domácnsti10,92 %0,92 %  
radši šukám kurvy10,92 %0,92 %  
Sběrný dvůr je daleko10,92 %0,92 %  
sběrné místo příliš vzdáleno vzhledem k množství odpadu10,92 %0,92 %  

Graf

19. Víte o možnosti třídit použitý olej z vaření? Třídí se ve sběrném dvoře, případně na speciálních místech (některé obchody například).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím8577,98 %77,98 %  
Vím a třídím76,42 %6,42 %  
nepoužívám10,92 %0,92 %  
nevím, že se třídí ve sběrném dvoře, ale stejně to nemám blízko a oleje používám málo10,92 %0,92 %  
smažím jednou za půlroku na minimální vrstvě, než bych nastřádala lahvičku, uplynulo by pár let10,92 %0,92 %  
nemam doma olej10,92 %0,92 %  
Přidělávání si práce10,92 %0,92 %  
olej na vaření používám minimálně10,92 %0,92 %  
Leji do wc10,92 %0,92 %  
vyprodukujeme opravdu minimální množství, nemáme fritézu10,92 %0,92 %  
tohoto odpadu máme málo, a sběrný dvůr je daleko10,92 %0,92 %  
nekumuluje se mi doma olej z vaření - preferuju jiné způsoby přípravy jídla10,92 %0,92 %  
olej použiji pouze jednou,pak s ním mastím jídlo toulavým kočkám,které dokrmuji10,92 %0,92 %  
zaslechla jsem o této možnosti v rádiu v souvislosti s vánočními svátky a smaženým kaprem, ale protože doma příliš nesmažíme, o tuto možnost jsem se nezajímala10,92 %0,92 %  
nikde v blízkosti není možnost jej odevzdat10,92 %0,92 %  
.10,92 %0,92 %  
olej naliju na kurvy10,92 %0,92 %  
Neprodukuji použitý olej.10,92 %0,92 %  
nesmažím tak často10,92 %0,92 %  

Graf

20. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8477,06 %77,06 %  
Muž2522,94 %22,94 %  

Graf

21. Váš věk? Napište prosím číslem.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
221311,93 %11,93 %  
23109,17 %9,17 %  
25109,17 %9,17 %  
24109,17 %9,17 %  
21109,17 %9,17 %  
1965,5 %5,5 %  
2754,59 %4,59 %  
2054,59 %4,59 %  
3043,67 %3,67 %  
4232,75 %2,75 %  
ostatní odpovědi 29
26
15
31
66
33
11100
44
28
46
56
16
57
48
51
50
18
35
59
36
14
17
89
47
55
52
41
3330,28 %30,28 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.05
Minimum:18
Maximum:56
Variační rozpětí:38
Rozptyl:78.23
Směrodatná odchylka:8.84
Medián:24
Modus:22

Graf

22. Jste z Jihomoravského kraje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8779,82 %79,82 %  
Ano2220,18 %20,18 %  

Graf

23. V jak velké obci bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nad 100 000 obyvatel (mimo Brna)2119,27 %19,27 %  
25 - 100 000 obyvatel1816,51 %16,51 %  
1 - 5 000 obyvatel1816,51 %16,51 %  
10 - 25 000 obyvatel1614,68 %14,68 %  
Do 1 000 obyvatel1614,68 %14,68 %  
5 - 10 000 obyvatel1211,01 %11,01 %  
Brno87,34 %7,34 %  

Graf

24. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou5752,29 %52,29 %  
Vysokoškolské3532,11 %32,11 %  
Základní87,34 %7,34 %  
Střední bez maturity / vyučen65,5 %5,5 %  
Vyšší odborné (DiS, ...)32,75 %2,75 %  

Graf

25. Váš současný status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student5449,54 %49,54 %  
Zaměstnanec3229,36 %29,36 %  
OSVČ76,42 %6,42 %  
Nezaměstnanec65,5 %5,5 %  
Na MD/RD43,67 %3,67 %  
Důchodce21,83 %1,83 %  
invalida10,92 %0,92 %  
ředitel + majitel firem10,92 %0,92 %  
invalidní důchodce10,92 %0,92 %  
kurva10,92 %0,92 %  

Graf

26. Vyhodnocení otázek 9-17. 9) Prázdná plastová nádoba od oleje je natolik znečištěná, že je lépe ji vyhodit do směsného odpadu. Pro vytřídění do plastů by bylo nutné ji odmastit. 10) Použitá dětská plena patří výhradně do směsného odpadu. 11) Rovněž i mastný papír. 12) Polystyren třídíme do plastů. 13) C/PAP/ALU je označení kombinovaného obalu, nejčastěji jde o obaly typu Tetrapack, které lze třídit. 14) Stará CD lze vhodit do kontejneru na plasty. Alespoň podle doporučení firmy Respono. 15) Prázdné plato je kombinací neoddělitelných materiálů, vyhodíme ho do koše. 16) Prošlé léky výhradně do lékárny – bezplatně!! Mimochodem, kelímky od jogurtů není nutné vymývat, stačí vyškrábnout, pokud nejsou mastné. Měli bychom je třídit do plastů !!! /// Kolik správných odpovědí z osmi otázek (9-16) jste zaznamenali? Napište prosím číslem.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
62825,69 %25,69 %  
52522,94 %22,94 %  
71412,84 %12,84 %  
41110,09 %10,09 %  
31110,09 %10,09 %  
065,5 %5,5 %  
832,75 %2,75 %  
121,83 %1,83 %  
921,83 %1,83 %  
11110,92 %0,92 %  
ostatní odpovědi 984
999
14
10
2
15
65,5 %5,5 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.29
Minimum:0
Maximum:10
Variační rozpětí:10
Rozptyl:2.86
Směrodatná odchylka:1.69
Medián:5
Modus:6

Graf

27. Přiměl Vás dotazník zamyslet se nad Vaším přístupem k životnímu prostředí, především k třídění odpadu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale myslím si, že třídím dostatečně. I přesto zvážím, co mohu udělat více.4137,61 %37,61 %  
Ne, třídím dostatečně.2623,85 %23,85 %  
Ano, třídění nejspíš přehodnotím, budu třídit více.1917,43 %17,43 %  
Ano, i když si nemyslím, že by to vedle ke změně v přístupu k třídění.1513,76 %13,76 %  
Ne, o životní prostředí se nezajímám, je to zbytečné.87,34 %7,34 %  

Graf

28. Jste Vy hlavním iniciátorem v oblasti třídění odpadu ve Vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Napůl / Sdílená aktivita4440,37 %40,37 %  
Ano3935,78 %35,78 %  
Ne2623,85 %23,85 %  

Graf

29. Kdyby ve Vašem BEZPROSTŘEDNÍM okolí bylo více možností, jak třídit odpad (další druhy odpadu), přimělo by Vás to více třídit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4642,2 %42,2 %  
Určitě ano3935,78 %35,78 %  
Spíše ne1614,68 %14,68 %  
Určitě ne87,34 %7,34 %  

Graf

30. Jsme u konce dotazníku, máte nyní možnost se znovu rozhodnout. Jste spokojeni s možnostmi třídění odpadu ve Vašem BEZPROSTŘEDNÍM okolí? (1 - vůbec, 10 - naprosto)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
83027,52 %27,52 %  
71513,76 %13,76 %  
91513,76 %13,76 %  
61211,01 %11,01 %  
101110,09 %10,09 %  
587,34 %7,34 %  
454,59 %4,59 %  
254,59 %4,59 %  
343,67 %3,67 %  
143,67 %3,67 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.99
Minimum:2
Maximum:10
Variační rozpětí:8
Rozptyl:4.05
Směrodatná odchylka:2.01
Medián:8
Modus:8

Graf

31. Sledujete aktivně současné dění okolo životního prostředí? Zajímá Vás?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6560,75 %59,63 %  
Ne4239,25 %38,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jste spokojeni s možnostmi třídění odpadu ve Vaší BEZPROSTŘEDNÍ blízkosti? (1 - vůbec ne, 10 - naprosto).

 • odpověď 10:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10 na otázku 30. Jsme u konce dotazníku, máte nyní možnost se znovu rozhodnout. Jste spokojeni s možnostmi třídění odpadu ve Vašem BEZPROSTŘEDNÍM okolí? (1 - vůbec, 10 - naprosto)

4. Jaké druhy odpadu třídíte ve Vaší domácnosti?

 • odpověď Baterie:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žárovky na otázku 4. Jaké druhy odpadu třídíte ve Vaší domácnosti?
 • odpověď Elektroodpad:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žárovky na otázku 4. Jaké druhy odpadu třídíte ve Vaší domácnosti?

6. Které formy třídění odpadu využíváte ve své BEZPROSTŘEDNÍ blízkosti?

 • odpověď Kompost:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kompost na otázku 5. Které formy třídění odpadu máte ve své BEZPROSTŘEDNÍ blízkosti?
 • odpověď Vlastní kontejnery umístěné doma:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vlastní kontejnery umístěné doma na otázku 5. Které formy třídění odpadu máte ve své BEZPROSTŘEDNÍ blízkosti?

7. Které formy třídění odpadu máte v DOSTUPNÉ VZDÁLENOSTI (vedlejší obec, Vaše městská část)?

 • odpověď Sběrné místo v obchodě:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sběrné místo v obchodě na otázku 8. Které formy třídění odpadu využíváte v DOSTUPNÉ VZDÁLENOSTI (vedlejší obec, Vaše městská část)?

31. Sledujete aktivně současné dění okolo životního prostředí? Zajímá Vás?

 • odpověď Ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vím a třídím na otázku 18. Víte o možnosti třídit hliníkové obaly označené ALU, případně i číslicí 41? Jedná se nejčastěji o plechovky od nápojů či o obaly od žrádla pro domácí mazlíčky. Lze i některá víčka od jogurtů. Třídí se ve sběrném dvoře.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Umožňuje Vaše město/obec v BEZPROSTŘEDNÍ blízkosti Vašeho bydliště třídit odpad? (tzn. v rámci jednoho sídliště, obce, ..)

2. Jste spokojeni s možnostmi třídění odpadu ve Vaší BEZPROSTŘEDNÍ blízkosti? (1 - vůbec ne, 10 - naprosto).

3. Kontejnery/sběrná místa pro které druhy odpadu se nacházejí v BEZPROSTŘEDNÍ blízkosti Vašeho bydliště?

4. Jaké druhy odpadu třídíte ve Vaší domácnosti?

5. Které formy třídění odpadu máte ve své BEZPROSTŘEDNÍ blízkosti?

6. Které formy třídění odpadu využíváte ve své BEZPROSTŘEDNÍ blízkosti?

7. Které formy třídění odpadu máte v DOSTUPNÉ VZDÁLENOSTI (vedlejší obec, Vaše městská část)?

8. Které formy třídění odpadu využíváte v DOSTUPNÉ VZDÁLENOSTI (vedlejší obec, Vaše městská část)?

9. Nyní bude následovat pár otázek směřujících k praktickému prověření Vašeho zájmu o třídění. Takže - kam s prázdnou plastovou nádobou od oleje?

10. Kam byste umístili použitou papírovou dětskou plenu?

11. Věděli byste si rady s mastným papírem?

12. Chcete se zbavit polystyrenu. Co s ním uděláte?

13. Věděli byste si rady s obalem označeným C/PAP/ALU? Může být značen i číslicí 84. Toto označení jste objevili na sáčku od koření.

14. Co byste udělali s CD, kterého se hodláte zbavit?

15. Po vyléčené angíně Vám zůstalo prázdné plato od léků. Co s ním?

16. Probrali jste lékárničku a našli prošlé léky. Co s nimi uděláte?

17. Vymýváte kelímky od jogurtů?

18. Víte o možnosti třídit hliníkové obaly označené ALU, případně i číslicí 41? Jedná se nejčastěji o plechovky od nápojů či o obaly od žrádla pro domácí mazlíčky. Lze i některá víčka od jogurtů. Třídí se ve sběrném dvoře.

19. Víte o možnosti třídit použitý olej z vaření? Třídí se ve sběrném dvoře, případně na speciálních místech (některé obchody například).

20. Vaše pohlaví?

21. Váš věk? Napište prosím číslem.

22. Jste z Jihomoravského kraje?

23. V jak velké obci bydlíte?

24. Nejvyšší dosažené vzdělání?

25. Váš současný status?

26. Vyhodnocení otázek 9-17. 9) Prázdná plastová nádoba od oleje je natolik znečištěná, že je lépe ji vyhodit do směsného odpadu. Pro vytřídění do plastů by bylo nutné ji odmastit. 10) Použitá dětská plena patří výhradně do směsného odpadu. 11) Rovněž i mastný papír. 12) Polystyren třídíme do plastů. 13) C/PAP/ALU je označení kombinovaného obalu, nejčastěji jde o obaly typu Tetrapack, které lze třídit. 14) Stará CD lze vhodit do kontejneru na plasty. Alespoň podle doporučení firmy Respono. 15) Prázdné plato je kombinací neoddělitelných materiálů, vyhodíme ho do koše. 16) Prošlé léky výhradně do lékárny – bezplatně!! Mimochodem, kelímky od jogurtů není nutné vymývat, stačí vyškrábnout, pokud nejsou mastné. Měli bychom je třídit do plastů !!! /// Kolik správných odpovědí z osmi otázek (9-16) jste zaznamenali? Napište prosím číslem.

27. Přiměl Vás dotazník zamyslet se nad Vaším přístupem k životnímu prostředí, především k třídění odpadu?

28. Jste Vy hlavním iniciátorem v oblasti třídění odpadu ve Vaší domácnosti?

29. Kdyby ve Vašem BEZPROSTŘEDNÍM okolí bylo více možností, jak třídit odpad (další druhy odpadu), přimělo by Vás to více třídit?

30. Jsme u konce dotazníku, máte nyní možnost se znovu rozhodnout. Jste spokojeni s možnostmi třídění odpadu ve Vašem BEZPROSTŘEDNÍM okolí? (1 - vůbec, 10 - naprosto)

31. Sledujete aktivně současné dění okolo životního prostředí? Zajímá Vás?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Umožňuje Vaše město/obec v BEZPROSTŘEDNÍ blízkosti Vašeho bydliště třídit odpad? (tzn. v rámci jednoho sídliště, obce, ..)

2. Jste spokojeni s možnostmi třídění odpadu ve Vaší BEZPROSTŘEDNÍ blízkosti? (1 - vůbec ne, 10 - naprosto).

3. Kontejnery/sběrná místa pro které druhy odpadu se nacházejí v BEZPROSTŘEDNÍ blízkosti Vašeho bydliště?

4. Jaké druhy odpadu třídíte ve Vaší domácnosti?

5. Které formy třídění odpadu máte ve své BEZPROSTŘEDNÍ blízkosti?

6. Které formy třídění odpadu využíváte ve své BEZPROSTŘEDNÍ blízkosti?

7. Které formy třídění odpadu máte v DOSTUPNÉ VZDÁLENOSTI (vedlejší obec, Vaše městská část)?

8. Které formy třídění odpadu využíváte v DOSTUPNÉ VZDÁLENOSTI (vedlejší obec, Vaše městská část)?

9. Nyní bude následovat pár otázek směřujících k praktickému prověření Vašeho zájmu o třídění. Takže - kam s prázdnou plastovou nádobou od oleje?

10. Kam byste umístili použitou papírovou dětskou plenu?

11. Věděli byste si rady s mastným papírem?

12. Chcete se zbavit polystyrenu. Co s ním uděláte?

13. Věděli byste si rady s obalem označeným C/PAP/ALU? Může být značen i číslicí 84. Toto označení jste objevili na sáčku od koření.

14. Co byste udělali s CD, kterého se hodláte zbavit?

15. Po vyléčené angíně Vám zůstalo prázdné plato od léků. Co s ním?

16. Probrali jste lékárničku a našli prošlé léky. Co s nimi uděláte?

17. Vymýváte kelímky od jogurtů?

18. Víte o možnosti třídit hliníkové obaly označené ALU, případně i číslicí 41? Jedná se nejčastěji o plechovky od nápojů či o obaly od žrádla pro domácí mazlíčky. Lze i některá víčka od jogurtů. Třídí se ve sběrném dvoře.

19. Víte o možnosti třídit použitý olej z vaření? Třídí se ve sběrném dvoře, případně na speciálních místech (některé obchody například).

20. Vaše pohlaví?

21. Váš věk? Napište prosím číslem.

22. Jste z Jihomoravského kraje?

23. V jak velké obci bydlíte?

24. Nejvyšší dosažené vzdělání?

25. Váš současný status?

26. Vyhodnocení otázek 9-17. 9) Prázdná plastová nádoba od oleje je natolik znečištěná, že je lépe ji vyhodit do směsného odpadu. Pro vytřídění do plastů by bylo nutné ji odmastit. 10) Použitá dětská plena patří výhradně do směsného odpadu. 11) Rovněž i mastný papír. 12) Polystyren třídíme do plastů. 13) C/PAP/ALU je označení kombinovaného obalu, nejčastěji jde o obaly typu Tetrapack, které lze třídit. 14) Stará CD lze vhodit do kontejneru na plasty. Alespoň podle doporučení firmy Respono. 15) Prázdné plato je kombinací neoddělitelných materiálů, vyhodíme ho do koše. 16) Prošlé léky výhradně do lékárny – bezplatně!! Mimochodem, kelímky od jogurtů není nutné vymývat, stačí vyškrábnout, pokud nejsou mastné. Měli bychom je třídit do plastů !!! /// Kolik správných odpovědí z osmi otázek (9-16) jste zaznamenali? Napište prosím číslem.

27. Přiměl Vás dotazník zamyslet se nad Vaším přístupem k životnímu prostředí, především k třídění odpadu?

28. Jste Vy hlavním iniciátorem v oblasti třídění odpadu ve Vaší domácnosti?

29. Kdyby ve Vašem BEZPROSTŘEDNÍM okolí bylo více možností, jak třídit odpad (další druhy odpadu), přimělo by Vás to více třídit?

30. Jsme u konce dotazníku, máte nyní možnost se znovu rozhodnout. Jste spokojeni s možnostmi třídění odpadu ve Vašem BEZPROSTŘEDNÍM okolí? (1 - vůbec, 10 - naprosto)

31. Sledujete aktivně současné dění okolo životního prostředí? Zajímá Vás?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nagyová, L.Životní prostředí a my (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://zivotni-prostredi-a-my.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.