Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Životní prostředí v ČR

Životní prostředí v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Smrkovská
Šetření:31. 10. 2011 - 20. 11. 2011
Počet respondentů:278
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,
 

dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku na téma životní prostředí v České republice. Cílem dotazníku je statistická analýza dosažených dat za účelem zpracování Diplomové práce na PEF ČZU v Praze.
 

Předem děkuji za Váši ochotu i čas strávený při vyplňování tohoto dotazníku
 

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o stav životního prostředí v lokalitě, kde žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano24688,49 %88,49 %  
ne3211,51 %11,51 %  

Graf

2. Jste dostatečně informován/a o stavu životního prostředí v okolí Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne 17562,95 %62,95 %  
ano10337,05 %37,05 %  

Graf

3. Nejvíce Vám vadí na stavu životního prostředí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nakládání s odpady11039,57 %39,57 %  
smog, prach10738,49 %38,49 %  
znečištění vody3813,67 %13,67 %  
hluk238,27 %8,27 %  

Graf

4. Jaký se domníváte, že má doprava vliv na životní prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
má negativní vliv14451,8 %51,8 %  
má velmi negativní vliv12645,32 %45,32 %  
nemá žádný vliv82,88 %2,88 %  

Graf

5. Záleží Vám na úrovni životního prostředí nejen ve Vašem okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano26595,32 %95,32 %  
ne134,68 %4,68 %  

Graf

6. Jaký je Váš zájem o životní prostředí a jeho ochranu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
třídím odpad24588,13 %88,13 %  
chodím pěšky / jezdím na kole / využívám městskou hromadnou dopravu18967,99 %67,99 %  
jiné (nakupuji ekologické výrobky, vyhledávám si aktivně informace, nepoužité léky vracím do lekárny apod.)16760,07 %60,07 %  
omezuji jízdu autem11842,45 %42,45 %  
kupuji biopotraviny a potraviny vyrobené pouze v ČR4516,19 %16,19 %  
životní prostředí ani jeho ochrana mě nezajímají145,04 %5,04 %  

Graf

7. Zastáváte názor, že recyklace odpadu přispívá k lepšímu stavu životního prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano26294,24 %94,24 %  
ne165,76 %5,76 %  

Graf

8. Myslíte si, že má ochrana životního prostředí význam?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano26394,6 %94,6 %  
ne82,88 %2,88 %  
nevím72,52 %2,52 %  

Graf

9. Jste celkově spokojen/a se stavem životního prostředí v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15957,19 %57,19 %  
ano11942,81 %42,81 %  

Graf

10. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena18867,63 %67,63 %  
muž9032,37 %32,37 %  

Graf

11. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 29 let13147,12 %47,12 %  
30 - 44 let6021,58 %21,58 %  
45 - 59 let5319,06 %19,06 %  
60 a více let3412,23 %12,23 %  

Graf

12. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské vzdělání11742,09 %42,09 %  
vysokoškolské vzdělání9734,89 %34,89 %  
střední vzdělání bez maturity4014,39 %14,39 %  
základní vzdělání248,63 %8,63 %  

Graf

13. Trvalé bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velkoměsto nad 100.000 obyvatel10537,77 %37,77 %  
město do 50.000 obyvatel6121,94 %21,94 %  
město do 10.000 obyvatel4014,39 %14,39 %  
město do 100.000 obyvatel3612,95 %12,95 %  
obec do 2.000 obyvatel3612,95 %12,95 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o stav životního prostředí v lokalitě, kde žijete?

2. Jste dostatečně informován/a o stavu životního prostředí v okolí Vašeho bydliště?

3. Nejvíce Vám vadí na stavu životního prostředí:

4. Jaký se domníváte, že má doprava vliv na životní prostředí?

5. Záleží Vám na úrovni životního prostředí nejen ve Vašem okolí?

6. Jaký je Váš zájem o životní prostředí a jeho ochranu?

7. Zastáváte názor, že recyklace odpadu přispívá k lepšímu stavu životního prostředí?

8. Myslíte si, že má ochrana životního prostředí význam?

9. Jste celkově spokojen/a se stavem životního prostředí v České republice?

10. Pohlaví

11. Věk

12. Nejvyšší dosažené vzdělání

13. Trvalé bydliště

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o stav životního prostředí v lokalitě, kde žijete?

2. Jste dostatečně informován/a o stavu životního prostředí v okolí Vašeho bydliště?

3. Nejvíce Vám vadí na stavu životního prostředí:

4. Jaký se domníváte, že má doprava vliv na životní prostředí?

5. Záleží Vám na úrovni životního prostředí nejen ve Vašem okolí?

6. Jaký je Váš zájem o životní prostředí a jeho ochranu?

7. Zastáváte názor, že recyklace odpadu přispívá k lepšímu stavu životního prostředí?

8. Myslíte si, že má ochrana životního prostředí význam?

9. Jste celkově spokojen/a se stavem životního prostředí v České republice?

10. Pohlaví

11. Věk

12. Nejvyšší dosažené vzdělání

13. Trvalé bydliště

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Smrkovská, V.Životní prostředí v ČR (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zivotni-prostredi-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.