Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zkušenosti mladistvých s konzumací alkoholu

Zkušenosti mladistvých s konzumací alkoholu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Pourová
Šetření:07. 03. 2014 - 14. 03. 2014
Počet respondentů:162
Počet otázek (max/průměr):24 / 23.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:79,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Chystáte se vyplnit dotazník, který poslouží k výzkumu bakalářské práce na téma Zkušenosti mladistvých s konzumací alkoholu. Dotazník je adresován mladistvým, tedy respondentům ve věku 15 - 18 let (14 - 19). Patříte-li do této věkové kategorie, věnujte mu, prosím, svůj čas, otázky jsou stručné, není třeba se nad nimi dlouze zamýšlet. Má-li být výzkum úspěšný, je velmi důležité, abyste  odpovídal/a zcela upřímně. Nejste-li cílovou skupinou pro vyplnění dotazníku, předejte jej proísm, máte-li možnost, někomu, o kom se domníváte, že by byl ochotný jej vyplnit.
Dotazník je zcela anonymní. 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12778,4 %78,4 %  
muž3521,6 %21,6 %  

Graf

2. Váš věk je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 let a více12074,07 %74,07 %  
15 let2515,43 %15,43 %  
17 let106,17 %6,17 %  
16 let74,32 %4,32 %  

Graf

(v případě, že nemáte zkušenost s alkoholem, otázku přeskočte)

3. Svou první zkušenost s alkoholem jste získal/a ve věku

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
153321,02 %20,37 %  
143321,02 %20,37 %  
132012,74 %12,35 %  
16117,01 %6,79 %  
1285,1 %4,94 %  
1785,1 %4,94 %  
1874,46 %4,32 %  
1142,55 %2,47 %  
1031,91 %1,85 %  
14 let31,91 %1,85 %  
ostatní odpovědi 6
8
16 let
13 let
15 let
11 let
nevím tak v 6 mi občas dovolili napít se piva, jinak až ve 14
nevím přesně
14let
no pokud skutečnou, tak ve 14, ale absolutně první v 6, když mi děda dal cucnout 0,05 piva
třináct let
6 let
19
13-14
čtrnáct
třináct
šestnáct
cca 15 let
9
2
Počítá se i usrknutí piva v pěti letech? JInak cca ve čtrnácti.
2717,2 %16,67 % 

Graf

4. Poprvé jste pil/a alkohol

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s kamarády9357,41 %57,41 %  
s rodiči4628,4 %28,4 %  
s příbuznými1811,11 %11,11 %  
sám/sama42,47 %2,47 %  
nikdy jsem alkohol nepil/a10,62 %0,62 %  

Graf

5. Nejčastěji konzumujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pivo6037,04 %37,04 %  
víno5232,1 %32,1 %  
alko – pops (Frisco, ovocné pivo)2817,28 %17,28 %  
destiláty2012,35 %12,35 %  
nikdy jsem alkohol nepil/a21,23 %1,23 %  

Graf

6. Alkohol pijete, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vám chutná7646,91 %46,91 %  
jste po něm veselejší2112,96 %12,96 %  
je to zábava2012,35 %12,35 %  
odbourává zábrany159,26 %9,26 %  
nepijete alkohol127,41 %7,41 %  
pijí kamarádi95,56 %5,56 %  
máte nějaký problém63,7 %3,7 %  
s ním zaháníte nudu31,85 %1,85 %  

Graf

7. Pijete alkohol v přítomnosti rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11570,99 %70,99 %  
ne3823,46 %23,46 %  
nepiju alkohol95,56 %5,56 %  

Graf

8. Alkohol si kupujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sám/sama10464,2 %64,2 %  
kupují ho kamarádi2817,28 %17,28 %  
nekupuji alkohol2414,81 %14,81 %  
beru ho doma rodičům53,09 %3,09 %  
kupují ho sourozenci10,62 %0,62 %  

Graf

9. Jestli si kupujete alkohol sám/a, vyzval Vás někdy prodávající k předložení dokladu totožnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8049,38 %49,38 %  
ne3722,84 %22,84 %  
nekupuji alkohol2716,67 %16,67 %  
nevím/nevzpomínám si1811,11 %11,11 %  

Graf

10. O rizicích alkoholu jste se dozvěděl/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od rodičů10061,73 %61,73 %  
ve škole9860,49 %60,49 %  
z internetu7345,06 %45,06 %  
z tv4628,4 %28,4 %  
z časopisu3722,84 %22,84 %  
jinde2112,96 %12,96 %  
od kamarádů1710,49 %10,49 %  

Graf

11. Byla Vaší školou zpracována či zorganizována přednáška o rizicích alkoholu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8451,85 %51,85 %  
ne4729,01 %29,01 %  
nevím3119,14 %19,14 %  

Graf

12. Co Vám alkohol přináší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrou náladu12778,4 %78,4 %  
opojení, euforii5030,86 %30,86 %  
útěk od problémů2817,28 %17,28 %  
zvýšení sebevědomí2213,58 %13,58 %  
nástroj zapomenutí2213,58 %13,58 %  
nic, nepiji alkohol1811,11 %11,11 %  
členství v partě148,64 %8,64 %  

Graf

13. Byl/a jste někdy pod vlivem alkoholu ve škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12074,07 %74,07 %  
ano3924,07 %24,07 %  
nevím31,85 %1,85 %  

Graf

14. Chcete změnit Vás přístup k alkoholu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám důvod9759,88 %59,88 %  
ne, nechci5835,8 %35,8 %  
ano chci pít méně74,32 %4,32 %  

Graf

15. Myslíte si, že je alkohol v porovnání s ostatními drogami méně nebezpečný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7244,44 %44,44 %  
ano5835,8 %35,8 %  
nedokážu posoudit3219,75 %19,75 %  

Graf

16. Měl/a jste někdy ve škole, nebo výchovném ústavu díky alkoholu kázeňský problém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15696,3 %96,3 %  
ano53,09 %3,09 %  
nevím10,62 %0,62 %  

Graf

17. Máte dostatek prostředků (peněz) na alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9659,26 %59,26 %  
ne3219,75 %19,75 %  
alkohol nekupuji2515,43 %15,43 %  
ano, ale utratil/a bych i více95,56 %5,56 %  

Graf

18. Prostředky na alkohol obvykle získáváte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z brigády7244,44 %44,44 %  
od rodičů4930,25 %30,25 %  
nekupuji alkohol2716,67 %16,67 %  
od příbuzných95,56 %5,56 %  
od sourozenců31,85 %1,85 %  
kradu21,23 %1,23 %  

Graf

19. Souhlasil/a byste s posunutím věkové hranice pro prodej alkoholu na 21 let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10162,35 %62,35 %  
ano4729,01 %29,01 %  
nevím148,64 %8,64 %  

Graf

20. Myslíte si, že víte vše o alkoholu a o rizicích jeho užívání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11470,37 %70,37 %  
ne3420,99 %20,99 %  
nevím148,64 %8,64 %  

Graf

21. Konzumace alkoholu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
škodí7747,53 %47,53 %  
škodí málo4427,16 %27,16 %  
alkohol je velice nebezpečný1811,11 %11,11 %  
neškodí148,64 %8,64 %  
nemám názor95,56 %5,56 %  

Graf

22. Myslíte, že Vaše škola věnuje dostatečnou pozornost prevenci negativních vlivů konzumace alkoholu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7445,68 %45,68 %  
ano5533,95 %33,95 %  
velmi málo3320,37 %20,37 %  

Graf

23. Řídil/a byste někdy motorové vozidlo pod vlivem alkoholu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14589,51 %89,51 %  
ano116,79 %6,79 %  
nevím63,7 %3,7 %  

Graf

24. Nechal/a byste se svézt motorovým vozidlem od řidiče, který je pod vlivem alkoholu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13482,72 %82,72 %  
nevím2112,96 %12,96 %  
ano74,32 %4,32 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Alkohol si kupujete

 • odpověď nekupuji alkohol:
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepijete alkohol na otázku 6. Alkohol pijete, protože

10. O rizicích alkoholu jste se dozvěděl/a

 • odpověď z internetu:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi od kamarádů na otázku 10. O rizicích alkoholu jste se dozvěděl/a

12. Co Vám alkohol přináší?

 • odpověď nic, nepiji alkohol:
  • 8.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepijete alkohol na otázku 6. Alkohol pijete, protože

18. Prostředky na alkohol obvykle získáváte

 • odpověď nekupuji alkohol:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi alkohol nekupuji na otázku 17. Máte dostatek prostředků (peněz) na alkohol?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Váš věk je:

3. Svou první zkušenost s alkoholem jste získal/a ve věku

4. Poprvé jste pil/a alkohol

5. Nejčastěji konzumujete

6. Alkohol pijete, protože

7. Pijete alkohol v přítomnosti rodičů?

8. Alkohol si kupujete

9. Jestli si kupujete alkohol sám/a, vyzval Vás někdy prodávající k předložení dokladu totožnosti?

10. O rizicích alkoholu jste se dozvěděl/a

11. Byla Vaší školou zpracována či zorganizována přednáška o rizicích alkoholu?

12. Co Vám alkohol přináší?

13. Byl/a jste někdy pod vlivem alkoholu ve škole?

14. Chcete změnit Vás přístup k alkoholu?

15. Myslíte si, že je alkohol v porovnání s ostatními drogami méně nebezpečný?

16. Měl/a jste někdy ve škole, nebo výchovném ústavu díky alkoholu kázeňský problém?

17. Máte dostatek prostředků (peněz) na alkohol?

18. Prostředky na alkohol obvykle získáváte

19. Souhlasil/a byste s posunutím věkové hranice pro prodej alkoholu na 21 let?

20. Myslíte si, že víte vše o alkoholu a o rizicích jeho užívání?

21. Konzumace alkoholu

22. Myslíte, že Vaše škola věnuje dostatečnou pozornost prevenci negativních vlivů konzumace alkoholu?

23. Řídil/a byste někdy motorové vozidlo pod vlivem alkoholu?

24. Nechal/a byste se svézt motorovým vozidlem od řidiče, který je pod vlivem alkoholu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Váš věk je:

3. Svou první zkušenost s alkoholem jste získal/a ve věku

4. Poprvé jste pil/a alkohol

5. Nejčastěji konzumujete

6. Alkohol pijete, protože

7. Pijete alkohol v přítomnosti rodičů?

8. Alkohol si kupujete

9. Jestli si kupujete alkohol sám/a, vyzval Vás někdy prodávající k předložení dokladu totožnosti?

10. O rizicích alkoholu jste se dozvěděl/a

11. Byla Vaší školou zpracována či zorganizována přednáška o rizicích alkoholu?

12. Co Vám alkohol přináší?

13. Byl/a jste někdy pod vlivem alkoholu ve škole?

14. Chcete změnit Vás přístup k alkoholu?

15. Myslíte si, že je alkohol v porovnání s ostatními drogami méně nebezpečný?

16. Měl/a jste někdy ve škole, nebo výchovném ústavu díky alkoholu kázeňský problém?

17. Máte dostatek prostředků (peněz) na alkohol?

18. Prostředky na alkohol obvykle získáváte

19. Souhlasil/a byste s posunutím věkové hranice pro prodej alkoholu na 21 let?

20. Myslíte si, že víte vše o alkoholu a o rizicích jeho užívání?

21. Konzumace alkoholu

22. Myslíte, že Vaše škola věnuje dostatečnou pozornost prevenci negativních vlivů konzumace alkoholu?

23. Řídil/a byste někdy motorové vozidlo pod vlivem alkoholu?

24. Nechal/a byste se svézt motorovým vozidlem od řidiče, který je pod vlivem alkoholu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pourová, M.Zkušenosti mladistvých s konzumací alkoholu (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://zkusenosti-mladistvych-s-kon.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.