Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > zkušenosti s výběrovým řízením

zkušenosti s výběrovým řízením

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Maleňáková
Šetření:08. 12. 2014 - 20. 12. 2014
Počet respondentů:125
Počet otázek (max/průměr):12 / 8.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jmenuji se Veronika Maleňáková, jsem studentkou Univerzity Jana Amose Komenského a chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku na výše zmíněné téma pro mou bakalářskou práci. Dotazník je anonymní, avšak výsledky budou veřejně dostupné. Obsahuje celkem dvanáct otázek týkajících se Vašich zkušeností s výběrovým řízením do zaměstnánání, je tedy potřebné, abyste již několik výběrových řízení v minulosti absolvovali. Předem děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 308064 %64 %  
30 - 452923,2 %23,2 %  
46 - 601612,8 %12,8 %  

Graf

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou6350,4 %50,4 %  
vysokoškolské5644,8 %44,8 %  
střední bez maturity43,2 %3,2 %  
základní21,6 %1,6 %  

Graf

3. Kolikrát jste se již ucházeli o zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [méně než 3x → konec dotazníku, 3-10xotázka č. 4, více než 10xotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3-10x5846,4 %46,4 %  
méně než 3x4334,4 %34,4 %  
více než 10x2419,2 %19,2 %  

Graf

4. S jakou metodou výběrového řízení jste se setkali nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výběrový pohovor7893,98 %62,4 %  
assessment centre33,61 %2,4 %  
výběrový test22,41 %1,6 %  

Graf

5. S jakým typem pohovoru jste se setkali nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Individuální (jeden tazatel a jeden uchazeč)5465,06 %43,2 %  
Pohovor před panelem posuzovatelů/komisí (více tazatelů a jeden uchazeč)2631,33 %20,8 %  
Skupinový pohovor (více tazatelů a více uchazečů)33,61 %2,4 %  

Graf

6. Se kterým typem výběrových testů jste se setkali nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
test dovedností (např. test psaní na stroji, test z cizího jazyka, ale i zkouška zručnosti…)3845,78 %30,4 %  
s žádným jsem se nesetkal/nesetkala2428,92 %19,2 %  
test osobnosti1518,07 %12 %  
test IQ67,23 %4,8 %  

Graf

7. Setkali jste se již při výběrovém řízení s metodou assessment centre?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5667,47 %44,8 %  
ano2732,53 %21,6 %  

Graf

8. U které z vybraných metod se na základě Vašich zkušeností projevila největší míra subjektivity ze strany hodnotícího?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výběrový pohovor7186,59 %56,8 %  
výběrové testy78,54 %5,6 %  
assessment centre44,88 %3,2 %  

Graf

9. Která z uvedených metod je podle Vašich zkušeností naopak nejobjektivnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výběrové testy3643,9 %28,8 %  
výběrový pohovor2834,15 %22,4 %  
assessment centre1821,95 %14,4 %  

Graf

10. Při které z uvedených metod mají dle Vašeho názoru největší význam dobré komunikační dovednosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výběrový pohovor6680,49 %52,8 %  
assessment centre1518,29 %12 %  
výběrové testy11,22 %0,8 %  

Graf

11. Která metoda výběrového řízení pro Vás byla nejvíce stresující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výběrový pohovor4048,78 %32 %  
assessment centre2429,27 %19,2 %  
výběrové testy1821,95 %14,4 %  

Graf

12. Která metoda výběrového řízení Vám pomohla nejlépe poznat, co se od Vás bude na pracovním místě očekávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výběrový pohovor6073,17 %48 %  
assessment centre1214,63 %9,6 %  
výběrové testy1012,2 %8 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. S jakou metodou výběrového řízení jste se setkali nejčastěji?

 • odpověď výběrový pohovor:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi s žádným jsem se nesetkal/nesetkala na otázku 6. Se kterým typem výběrových testů jste se setkali nejčastěji?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi test dovedností (např. test psaní na stroji, test z cizího jazyka, ale i zkouška zručnosti…) na otázku 6. Se kterým typem výběrových testů jste se setkali nejčastěji?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi výběrové testy na otázku 12. Která metoda výběrového řízení Vám pomohla nejlépe poznat, co se od Vás bude na pracovním místě očekávat?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Setkali jste se již při výběrovém řízení s metodou assessment centre?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Individuální (jeden tazatel a jeden uchazeč) na otázku 5. S jakým typem pohovoru jste se setkali nejčastěji?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi výběrový pohovor na otázku 8. U které z vybraných metod se na základě Vašich zkušeností projevila největší míra subjektivity ze strany hodnotícího?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi výběrový pohovor na otázku 10. Při které z uvedených metod mají dle Vašeho názoru největší význam dobré komunikační dovednosti?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi výběrový pohovor na otázku 9. Která z uvedených metod je podle Vašich zkušeností naopak nejobjektivnější?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pohovor před panelem posuzovatelů/komisí (více tazatelů a jeden uchazeč) na otázku 5. S jakým typem pohovoru jste se setkali nejčastěji?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi assessment centre na otázku 11. Která metoda výběrového řízení pro Vás byla nejvíce stresující?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi výběrový pohovor na otázku 11. Která metoda výběrového řízení pro Vás byla nejvíce stresující?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3-10x na otázku 3. Kolikrát jste se již ucházeli o zaměstnání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi výběrové testy na otázku 9. Která z uvedených metod je podle Vašich zkušeností naopak nejobjektivnější?

7. Setkali jste se již při výběrovém řízení s metodou assessment centre?

 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi s žádným jsem se nesetkal/nesetkala na otázku 6. Se kterým typem výběrových testů jste se setkali nejčastěji?

8. U které z vybraných metod se na základě Vašich zkušeností projevila největší míra subjektivity ze strany hodnotícího?

 • odpověď výběrový pohovor:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi s žádným jsem se nesetkal/nesetkala na otázku 6. Se kterým typem výběrových testů jste se setkali nejčastěji?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi výběrové testy na otázku 9. Která z uvedených metod je podle Vašich zkušeností naopak nejobjektivnější?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Individuální (jeden tazatel a jeden uchazeč) na otázku 5. S jakým typem pohovoru jste se setkali nejčastěji?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi výběrový pohovor na otázku 10. Při které z uvedených metod mají dle Vašeho názoru největší význam dobré komunikační dovednosti?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi assessment centre na otázku 11. Která metoda výběrového řízení pro Vás byla nejvíce stresující?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Setkali jste se již při výběrovém řízení s metodou assessment centre?

10. Při které z uvedených metod mají dle Vašeho názoru největší význam dobré komunikační dovednosti?

 • odpověď výběrový pohovor:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi výběrové testy na otázku 11. Která metoda výběrového řízení pro Vás byla nejvíce stresující?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Setkali jste se již při výběrovém řízení s metodou assessment centre?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi s žádným jsem se nesetkal/nesetkala na otázku 6. Se kterým typem výběrových testů jste se setkali nejčastěji?

12. Která metoda výběrového řízení Vám pomohla nejlépe poznat, co se od Vás bude na pracovním místě očekávat?

 • odpověď výběrový pohovor:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi výběrový pohovor na otázku 9. Která z uvedených metod je podle Vašich zkušeností naopak nejobjektivnější?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi výběrové testy na otázku 11. Která metoda výběrového řízení pro Vás byla nejvíce stresující?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Kolikrát jste se již ucházeli o zaměstnání?

4. S jakou metodou výběrového řízení jste se setkali nejčastěji?

5. S jakým typem pohovoru jste se setkali nejčastěji?

6. Se kterým typem výběrových testů jste se setkali nejčastěji?

7. Setkali jste se již při výběrovém řízení s metodou assessment centre?

8. U které z vybraných metod se na základě Vašich zkušeností projevila největší míra subjektivity ze strany hodnotícího?

9. Která z uvedených metod je podle Vašich zkušeností naopak nejobjektivnější?

10. Při které z uvedených metod mají dle Vašeho názoru největší význam dobré komunikační dovednosti?

11. Která metoda výběrového řízení pro Vás byla nejvíce stresující?

12. Která metoda výběrového řízení Vám pomohla nejlépe poznat, co se od Vás bude na pracovním místě očekávat?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Kolikrát jste se již ucházeli o zaměstnání?

4. S jakou metodou výběrového řízení jste se setkali nejčastěji?

5. S jakým typem pohovoru jste se setkali nejčastěji?

6. Se kterým typem výběrových testů jste se setkali nejčastěji?

7. Setkali jste se již při výběrovém řízení s metodou assessment centre?

8. U které z vybraných metod se na základě Vašich zkušeností projevila největší míra subjektivity ze strany hodnotícího?

9. Která z uvedených metod je podle Vašich zkušeností naopak nejobjektivnější?

10. Při které z uvedených metod mají dle Vašeho názoru největší význam dobré komunikační dovednosti?

11. Která metoda výběrového řízení pro Vás byla nejvíce stresující?

12. Která metoda výběrového řízení Vám pomohla nejlépe poznat, co se od Vás bude na pracovním místě očekávat?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Maleňáková, V.zkušenosti s výběrovým řízením (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://zkusenosti-s-vyberovym-rizen.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.