Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zkušenosti se sexuálním obtěžováním na pracovišti - ženy

Zkušenosti se sexuálním obtěžováním na pracovišti - ženy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Kulda
Šetření:12. 10. 2009 - 19. 10. 2009
Počet respondentů:103
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:35,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj, dělám seminární práci na téma "sexuální obtěžování na pracovišti" a potřebuju porovnat výsledky jednoho 20 let starého výzkumu k současnosti, zda došlo k nějakému vývoji, je to jen 7 otázek ano x ne :) Děkuju

Odpovědi respondentů

1. 1. Zažila jste někdy v zaměstnání nemístné sexuální poznámky, dvojsmyslné narážky, vtipy se sexuálním podtextem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6966,99 %66,99 %  
ne3433,01 %33,01 %  

Graf

2. 2. Zažila jste někdy v zaměstnání nemístné zírání, pohledy, svůdné pomrkávání

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5856,31 %56,31 %  
ne4543,69 %43,69 %  

Graf

3. 3. Zažila jste někdy v zaměstnání nechtěné či nevítané sexuální dotyky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7976,7 %76,7 %  
ano2423,3 %23,3 %  

Graf

4. 4. Zažila jste někdy v zaměstnání nechtěné či nevítané sexuální návrhy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7269,9 %69,9 %  
ano3130,1 %30,1 %  

Graf

5. 5. Zažila jste někdy v zaměstnání nechtěné či nevítané návrhy na schůzku či vztah?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6866,02 %66,02 %  
ano3533,98 %33,98 %  

Graf

6. 6. Zažila jste někdy v zaměstnání nátlak k sexu jako podmínky k udržení či získání pracovního místa?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9996,12 %96,12 %  
ano43,88 %3,88 %  

Graf

7. 7. Zažila jste někdy v zaměstnání pokus o znásilnění či skutečné znásilnění?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9996,12 %96,12 %  
ano43,88 %3,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. 1. Zažila jste někdy v zaměstnání nemístné sexuální poznámky, dvojsmyslné narážky, vtipy se sexuálním podtextem?

2. 2. Zažila jste někdy v zaměstnání nemístné zírání, pohledy, svůdné pomrkávání

3. 3. Zažila jste někdy v zaměstnání nechtěné či nevítané sexuální dotyky?

4. 4. Zažila jste někdy v zaměstnání nechtěné či nevítané sexuální návrhy?

5. 5. Zažila jste někdy v zaměstnání nechtěné či nevítané návrhy na schůzku či vztah?

6. 6. Zažila jste někdy v zaměstnání nátlak k sexu jako podmínky k udržení či získání pracovního místa?

7. 7. Zažila jste někdy v zaměstnání pokus o znásilnění či skutečné znásilnění?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. 1. Zažila jste někdy v zaměstnání nemístné sexuální poznámky, dvojsmyslné narážky, vtipy se sexuálním podtextem?

2. 2. Zažila jste někdy v zaměstnání nemístné zírání, pohledy, svůdné pomrkávání

3. 3. Zažila jste někdy v zaměstnání nechtěné či nevítané sexuální dotyky?

4. 4. Zažila jste někdy v zaměstnání nechtěné či nevítané sexuální návrhy?

5. 5. Zažila jste někdy v zaměstnání nechtěné či nevítané návrhy na schůzku či vztah?

6. 6. Zažila jste někdy v zaměstnání nátlak k sexu jako podmínky k udržení či získání pracovního místa?

7. 7. Zažila jste někdy v zaměstnání pokus o znásilnění či skutečné znásilnění?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kulda, J.Zkušenosti se sexuálním obtěžováním na pracovišti - ženy (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://zkusenosti-se-sexualnim-obtezovanim-na-pracovisti-zeny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.