Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zkušenosti žáků ZŠ s pácháním trestných činů a deviantním chováním

Zkušenosti žáků ZŠ s pácháním trestných činů a deviantním chováním

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Pavelková
Šetření:31. 10. 2014 - 29. 11. 2014
Počet respondentů:63
Počet otázek (max/průměr):16 / 13.62
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milí respondenti,

ráda bych vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku, který nám pomůže zjistit zkušenosti žáků ZŠ s pácháním trestných činů a deviantním chováním. Předem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3860,32 %60,32 %  
muž2539,68 %39,68 %  

Graf

2. Zkoušel(a) jsi již někdy kouřit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4469,84 %69,84 %  
ne1930,16 %30,16 %  

Graf

3. Zkoušel(a) jsi již někdy alkoholický nápoj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5892,06 %92,06 %  
ne57,94 %7,94 %  

Graf

4. Zkoušel jsi někdy nějakou drogu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3961,9 %61,9 %  
ano2438,1 %38,1 %  

Graf

5. Stal(a) ses někdy obětí školní šikany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3657,14 %57,14 %  
ne2742,86 %42,86 %  

Graf

6. Pokud jsi na otázku č. 5 odpověděl(a) kladně, řekl(a) jsi o tom někomu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2051,28 %31,75 %  
ne1948,72 %30,16 %  

Graf

7. Pokud jsi na otázku č. 6 odpověděl(a) kladně, komu si o šikaně řekl(a)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodičům1460,87 %22,22 %  
kamarádovi1460,87 %22,22 %  
učiteli939,13 %14,29 %  
jiné osobě521,74 %7,94 %  
výchovnému poradci14,35 %1,59 %  

Graf

8. Pokud jsi na otázku č. 5 odpověděl(a) kladně, kdo Tě šikanoval?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spolužáci3183,78 %49,21 %  
někdo jiný410,81 %6,35 %  
kamarádi25,41 %3,17 %  

Graf

9. Znáte někoho, kdo se stal obětí školní šikany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5384,13 %84,13 %  
ne1015,87 %15,87 %  

Graf

10. Půjčil(a) jste si někdy peníze kvůli alkoholu, cigaretám či drogám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4977,78 %77,78 %  
ano1422,22 %22,22 %  

Graf

11. Měl(a) jste někdy problém se zákonem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5282,54 %82,54 %  
ano1117,46 %17,46 %  

Graf

12. Odcizil(a) jste někdy nějakou věc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2438,1 %38,1 %  
ne2234,92 %34,92 %  
nikdy mě to nenapadlo812,7 %12,7 %  
přemýšlel(a) jsem pouze o tom69,52 %9,52 %  
ano, chtěl(a) jsem se dostat do party nebo se v ní udržet34,76 %4,76 %  

Graf

13. Nutil Vás někdy někdo ke krádeži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5688,89 %88,89 %  
ano711,11 %11,11 %  

Graf

14. Dokážeš vždy o svém problému říct někomu jinému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4063,49 %63,49 %  
ano2336,51 %36,51 %  

Graf

15. Pokud jsi na otázku č. 14 odpověděl(a) kladně, komu se o svých problémech svěřuješ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kamarádům1456 %22,22 %  
rodičům1352 %20,63 %  
někomu jinému728 %11,11 %  
sourozencům624 %9,52 %  
jiným členům rodiny312 %4,76 %  

Graf

16. Pokud jsi na otázku č. 14 odpověděl(a) záporně, jaký je důvod?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nechci o tom s nikým mluvit1843,9 %28,57 %  
jiný důvod921,95 %14,29 %  
stydím se o problémech s někým mluvit819,51 %12,7 %  
bojím se, že se to někdo dozví614,63 %9,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Stal(a) ses někdy obětí školní šikany?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Pokud jsi na otázku č. 5 odpověděl(a) kladně, řekl(a) jsi o tom někomu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rodičům na otázku 7. Pokud jsi na otázku č. 6 odpověděl(a) kladně, komu si o šikaně řekl(a)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spolužáci na otázku 8. Pokud jsi na otázku č. 5 odpověděl(a) kladně, kdo Tě šikanoval?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi kamarádovi na otázku 7. Pokud jsi na otázku č. 6 odpověděl(a) kladně, komu si o šikaně řekl(a)?

6. Pokud jsi na otázku č. 5 odpověděl(a) kladně, řekl(a) jsi o tom někomu?

 • odpověď ano:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi rodičům na otázku 7. Pokud jsi na otázku č. 6 odpověděl(a) kladně, komu si o šikaně řekl(a)?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi kamarádovi na otázku 7. Pokud jsi na otázku č. 6 odpověděl(a) kladně, komu si o šikaně řekl(a)?

8. Pokud jsi na otázku č. 5 odpověděl(a) kladně, kdo Tě šikanoval?

 • odpověď spolužáci:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi kamarádovi na otázku 7. Pokud jsi na otázku č. 6 odpověděl(a) kladně, komu si o šikaně řekl(a)?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi rodičům na otázku 7. Pokud jsi na otázku č. 6 odpověděl(a) kladně, komu si o šikaně řekl(a)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Pokud jsi na otázku č. 5 odpověděl(a) kladně, řekl(a) jsi o tom někomu?

14. Dokážeš vždy o svém problému říct někomu jinému?

 • odpověď ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi kamarádům na otázku 15. Pokud jsi na otázku č. 14 odpověděl(a) kladně, komu se o svých problémech svěřuješ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Zkoušel(a) jsi již někdy kouřit?

3. Zkoušel(a) jsi již někdy alkoholický nápoj?

4. Zkoušel jsi někdy nějakou drogu?

5. Stal(a) ses někdy obětí školní šikany?

6. Pokud jsi na otázku č. 5 odpověděl(a) kladně, řekl(a) jsi o tom někomu?

7. Pokud jsi na otázku č. 6 odpověděl(a) kladně, komu si o šikaně řekl(a)?

8. Pokud jsi na otázku č. 5 odpověděl(a) kladně, kdo Tě šikanoval?

9. Znáte někoho, kdo se stal obětí školní šikany?

10. Půjčil(a) jste si někdy peníze kvůli alkoholu, cigaretám či drogám?

11. Měl(a) jste někdy problém se zákonem?

12. Odcizil(a) jste někdy nějakou věc?

13. Nutil Vás někdy někdo ke krádeži?

14. Dokážeš vždy o svém problému říct někomu jinému?

15. Pokud jsi na otázku č. 14 odpověděl(a) kladně, komu se o svých problémech svěřuješ?

16. Pokud jsi na otázku č. 14 odpověděl(a) záporně, jaký je důvod?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Zkoušel(a) jsi již někdy kouřit?

3. Zkoušel(a) jsi již někdy alkoholický nápoj?

4. Zkoušel jsi někdy nějakou drogu?

5. Stal(a) ses někdy obětí školní šikany?

6. Pokud jsi na otázku č. 5 odpověděl(a) kladně, řekl(a) jsi o tom někomu?

7. Pokud jsi na otázku č. 6 odpověděl(a) kladně, komu si o šikaně řekl(a)?

8. Pokud jsi na otázku č. 5 odpověděl(a) kladně, kdo Tě šikanoval?

9. Znáte někoho, kdo se stal obětí školní šikany?

10. Půjčil(a) jste si někdy peníze kvůli alkoholu, cigaretám či drogám?

11. Měl(a) jste někdy problém se zákonem?

12. Odcizil(a) jste někdy nějakou věc?

13. Nutil Vás někdy někdo ke krádeži?

14. Dokážeš vždy o svém problému říct někomu jinému?

15. Pokud jsi na otázku č. 14 odpověděl(a) kladně, komu se o svých problémech svěřuješ?

16. Pokud jsi na otázku č. 14 odpověděl(a) záporně, jaký je důvod?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pavelková, L.Zkušenosti žáků ZŠ s pácháním trestných činů a deviantním chováním (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://zkusenosti-zaku-zs-s-pachani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.