Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Změna zdravotní pojišťovny

Změna zdravotní pojišťovny

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Kuběnová
Šetření:07. 03. 2016 - 10. 03. 2016
Počet respondentů:137
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dovolte, abych Vás požádala o pomoc s vyplněním dotazníku, který je určen čistě pro potřeby vypracování mé diplomové práce.  Odpovědi jsou zcela anonymní.

Tímto dotazníkem bych ráda získala informace týkající se chování pojištěnců při navýšení preventivního programu zdravotní pojišťovny (proplácení vitamínů, plavání, apod.).

Cílem je zjistit, jestli navyšování limitu nadstandardů opravdu vede k navýšení počtu pojištěnců dané zdravotní pojišťovny.

Dotazník Vám zabere cca 4 minuty.

 Předem děkuji za Váš čas a spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Na kolik % Vás při volbě zdravotní pojišťovny ovlivňuje nabídka preventivních bonusů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na 50 %2618,98 %18,98 %  
na 0 %2216,06 %16,06 %  
na 80 %2115,33 %15,33 %  
na 70 %139,49 %9,49 %  
na 60 %139,49 %9,49 %  
na 40 %107,3 %7,3 %  
na 30 %107,3 %7,3 %  
na 100 %96,57 %6,57 %  
na 90 %53,65 %3,65 %  
na 20 %53,65 %3,65 %  
na 10 %32,19 %2,19 %  

Graf

Situace, kdy přemýšlíte nad změnou zdravotní pojišťovny.

2. Přešli byste k nové zdravotní pojišťovně, jestliže by nová ZP hradila vybranou aktivitu (nadstandardy pro pojištěnce od 19 let):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

Situace, kdy přemýšlíte nad změnou zdravotní pojišťovny.

3. Přešli byste k nové zdravotní pojišťovně, jestliže by nová ZP hradila vybranou aktivitu (nadstandardy pro děti a dorost do 18 let):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

4. Jste zaregistrován/a u Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9871,53 %71,53 %  
Ano3928,47 %28,47 %  

Graf

5. Na kolik % jste spokojeni s nabídkou preventivních bonusů RBP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na 50 %1435,9 %10,22 %  
na 70 %717,95 %5,11 %  
na 60 %410,26 %2,92 %  
na 40 %410,26 %2,92 %  
na 30 %410,26 %2,92 %  
na 10 %37,69 %2,19 %  
na 100 %12,56 %0,73 %  
na 90 %12,56 %0,73 %  
na 80 %12,56 %0,73 %  

Graf

6. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-25 let6849,64 %49,64 %  
41-50 let2719,71 %19,71 %  
26-30 let1510,95 %10,95 %  
31-35 let118,03 %8,03 %  
51-60 let75,11 %5,11 %  
36-40 let64,38 %4,38 %  
61 a více let21,46 %1,46 %  
15-18 let10,73 %0,73 %  

Graf

7. Jakého jste dosáhl/a nejvyššího vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské - maturita7051,09 %51,09 %  
Vysokoškolské5640,88 %40,88 %  
Účiliště - výuční list75,11 %5,11 %  
Základní42,92 %2,92 %  

Graf

8. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9367,88 %67,88 %  
Muž4432,12 %32,12 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Přešli byste k nové zdravotní pojišťovně, jestliže by nová ZP hradila vybranou aktivitu (nadstandardy pro pojištěnce od 19 let):

 • odpověď Nákup v lékárně.=Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nákup v lékárně.=Ano na otázku 3. Přešli byste k nové zdravotní pojišťovně, jestliže by nová ZP hradila vybranou aktivitu (nadstandardy pro děti a dorost do 18 let):

3. Přešli byste k nové zdravotní pojišťovně, jestliže by nová ZP hradila vybranou aktivitu (nadstandardy pro děti a dorost do 18 let):

 • odpověď Cyklistická přilba.=Ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi na 40 % na otázku 1. Na kolik % Vás při volbě zdravotní pojišťovny ovlivňuje nabídka preventivních bonusů?
 • odpověď Nákup v lékárně.=Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nákup v lékárně.=Ne na otázku 2. Přešli byste k nové zdravotní pojišťovně, jestliže by nová ZP hradila vybranou aktivitu (nadstandardy pro pojištěnce od 19 let):
 • odpověď Ortopedická obuv.=Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi na 30 % na otázku 1. Na kolik % Vás při volbě zdravotní pojišťovny ovlivňuje nabídka preventivních bonusů?

4. Jste zaregistrován/a u Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny?

 • odpověď Ano:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi na 50 % na otázku 5. Na kolik % jste spokojeni s nabídkou preventivních bonusů RBP?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Na kolik % Vás při volbě zdravotní pojišťovny ovlivňuje nabídka preventivních bonusů?

2. Přešli byste k nové zdravotní pojišťovně, jestliže by nová ZP hradila vybranou aktivitu (nadstandardy pro pojištěnce od 19 let):

3. Přešli byste k nové zdravotní pojišťovně, jestliže by nová ZP hradila vybranou aktivitu (nadstandardy pro děti a dorost do 18 let):

4. Jste zaregistrován/a u Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny?

5. Na kolik % jste spokojeni s nabídkou preventivních bonusů RBP?

6. Jaký je Váš věk?

7. Jakého jste dosáhl/a nejvyššího vzdělání?

8. Jakého jste pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Na kolik % Vás při volbě zdravotní pojišťovny ovlivňuje nabídka preventivních bonusů?

2. Přešli byste k nové zdravotní pojišťovně, jestliže by nová ZP hradila vybranou aktivitu (nadstandardy pro pojištěnce od 19 let):

3. Přešli byste k nové zdravotní pojišťovně, jestliže by nová ZP hradila vybranou aktivitu (nadstandardy pro děti a dorost do 18 let):

4. Jste zaregistrován/a u Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny?

5. Na kolik % jste spokojeni s nabídkou preventivních bonusů RBP?

6. Jaký je Váš věk?

7. Jakého jste dosáhl/a nejvyššího vzdělání?

8. Jakého jste pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kuběnová, K.Změna zdravotní pojišťovny (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://zmena-zdravotni-pojistovny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.