Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Změna životního stylu během pandemie

Změna životního stylu během pandemie

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Veličková
Šetření:08. 04. 2021 - 22. 04. 2021
Počet respondentů:372
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsme studenti Ekonomické fakulty VŠB-Technické univerzity v Ostravě a chtěli bychom Vás požádat o vyplnění našeho dotazníku, ve kterém se zaměřujeme na změnu životního stylu během pandemie.

Cílem tohoto výzkumu je zjistit, jestli se nějak výrazně změnil životní styl respondentů během tohoto nelehkého období.

Dotazník je určen pro všechny osoby starší 15 let, nehledě na to, zdali jste sportovci nebo se zabýváte zdravým životním stylem. Je anonymní a nezabere moc času. Sesbíraná data následně poslouží k vypracování semestrálního projektu v rámci předmětu Aplikované statistické metody.

Předem Vám děkujeme za ochotu a Váš čas strávený vyplňováním. 

Odpovědi respondentů

1. Jak často jste jedli během dne před pandemií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3-5 x26671,51 %71,51 %  
Méně než 3x7018,82 %18,82 %  
Více než 5x369,68 %9,68 %  

Graf

2. Jak často jíte nyní v pandemii během dne?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3-5 x26771,77 %71,77 %  
Více než 5x5414,52 %14,52 %  
Méně než 3x5113,71 %13,71 %  

Graf

3. Změnily se Vaše stravovací návyky během pandemie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jím stejně jako předtím22059,14 %59,14 %  
Jím méně zdravě7720,7 %20,7 %  
Jím zdravěji7520,16 %20,16 %  

Graf

4. Co pro Vás znamená zdravý životní styl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyvážená strava30481,72 %81,72 %  
Pravidelný sport28777,15 %77,15 %  
Hodně ovoce a zeleniny24966,94 %66,94 %  
Velký přísun tekutin23563,17 %63,17 %  
Pravidelný denní rytmus22761,02 %61,02 %  
Omezení cigaret a alkoholu14137,9 %37,9 %  
Alkohol71,88 %1,88 %  
Kouření61,61 %1,61 %  
Smažené jídlo10,27 %0,27 %  

Graf

5. Jak se Vám změnily priority nyní během pandemie?

Vyberte možnost vždy na škále 1-5, kdy 1 - rozhodně souhlasím a 5 - rozhodně nesouhlasím.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Pravidelněji doplňuji potřebné vitamíny.2.6481.47
Doma si pravidelněji připravuji jídlo.2.4011.756
Nyní jím každý den ovoce a zeleninu.2.8471.813
Jím vyváženější stravu.31.489
Nyní spím déle než před pandemií.2.8252.252
V období pandemie spím pravidelněji než před ní.3.1511.988
Nyní sportuji více než před pandemií.3.571.923
Hledám alternativy pro nyní nepovolené sportovní aktivity.3.1942.194
Kouřím častěji než před pandemií.4.2981.731
Nyní se cítím víc pod stresem.2.8412.112
Piji více alkoholu.3.7742.153
Více se soustředím na svou duševní pohodu.2.9811.443

Graf

6. Našli jste si nový koníček během pandemie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne23863,98 %63,98 %  
Ano13436,02 %36,02 %  

Graf

7. Jak se změnily Vaše sportovní návyky nyní během pandemie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sportuji méně12132,53 %32,53 %  
Sportuji stejně jako předtím10227,42 %27,42 %  
Sportuji více7720,7 %20,7 %  
Nesportuji7219,35 %19,35 %  

Graf

8. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena24966,94 %66,94 %  
Muž12333,06 %33,06 %  

Graf

9. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-2519251,61 %51,61 %  
26-357620,43 %20,43 %  
36-455013,44 %13,44 %  
46-554111,02 %11,02 %  
56-6582,15 %2,15 %  
66 let a více51,34 %1,34 %  

Graf

10. Jaký je Váš sociální status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracující18449,46 %49,46 %  
Student14538,98 %38,98 %  
Zaměstnavatel92,42 %2,42 %  
V důchodu61,61 %1,61 %  
pracující student51,34 %1,34 %  
Mateřská 30,81 %0,81 %  
Nezaměstnaný30,81 %0,81 %  
Mateřská dovolená 20,54 %0,54 %  
pracující důchodce 20,54 %0,54 %  
Na rodičovské dovolené 10,27 %0,27 %  
Osoba pečující o osobu postiženou/ v domácnosti 10,27 %0,27 %  
Matka pečující o dvě děti do 15 let10,27 %0,27 %  
RD10,27 %0,27 %  
Rodičovská dovolena10,27 %0,27 %  
Matka na materske10,27 %0,27 %  
Student a pracující10,27 %0,27 %  
Antivirus10,27 %0,27 %  
Pracující, Student10,27 %0,27 %  
Dobrovolný nefachčenko10,27 %0,27 %  
student pracující10,27 %0,27 %  
OSVČ10,27 %0,27 %  
student i pracující10,27 %0,27 %  

Graf

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úplné střední s maturitou19953,49 %53,49 %  
Vysokoškolské vzdělání10829,03 %29,03 %  
Střední včetně vyučení (bez maturity)287,53 %7,53 %  
Základní246,45 %6,45 %  
Vyšší odborné vzdělání133,49 %3,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

  • odpověď 15-25:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 10. Jaký je Váš sociální status?

10. Jaký je Váš sociální status?

  • odpověď Pracující:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46-55 na otázku 9. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často jste jedli během dne před pandemií?

2. Jak často jíte nyní v pandemii během dne?

3. Změnily se Vaše stravovací návyky během pandemie?

4. Co pro Vás znamená zdravý životní styl?

5. Jak se Vám změnily priority nyní během pandemie?

6. Našli jste si nový koníček během pandemie?

7. Jak se změnily Vaše sportovní návyky nyní během pandemie?

8. Jakého jste pohlaví?

9. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

10. Jaký je Váš sociální status?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často jste jedli během dne před pandemií?

2. Jak často jíte nyní v pandemii během dne?

3. Změnily se Vaše stravovací návyky během pandemie?

4. Co pro Vás znamená zdravý životní styl?

5. Jak se Vám změnily priority nyní během pandemie?

6. Našli jste si nový koníček během pandemie?

7. Jak se změnily Vaše sportovní návyky nyní během pandemie?

8. Jakého jste pohlaví?

9. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

10. Jaký je Váš sociální status?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Veličková, K.Změna životního stylu během pandemie (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://zmena-zivotniho-stylu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.